Minerva editie speciala

455 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Minerva editie speciala

  1. 1. Minerva Maxima numărului: “Libertatea este dreptul de a nu minţi.” (A. Camus) Anul VI - Nr. 1(44) noiembrie 2010 Apare sub egida Bibliotecii Publice şi a Centrului Comunitar de Acces la Informaţie şi Instruire Crihana Veche creat cu suportul Fundaţiei Soros. Preţul: 1 leuConsolidarea încrederii prin democraţie participativă şi implicarea tinerilor în actul decizional Scopul acestui proiect a plecarea tinerilor din mediul rural. constat în promovarea unor modele Pro sau contra. de consolidare a democraţiei Dezbaterea a avut loc participative prin implicarea luni, 22 noiembrie în sala de tinerilor în viaţa social-politică. festivităţi a Liceului Teoretic “M. Obiectivele au fost Eminescu” din localitate. Tinerii, următoarele: implicarea tinerilor dar şi publicul, s-au manifestat în soluţionarea unor probleme activ, implicându-se în discuţii comunitare prin participarea cu argumente convingătoare. Un lor la o dezbatere publică, moment inedit pentru cei prezenţi Proiectul “Consolidarea participarea activă a tinerilor în l-a constituit participarea laîncrederii prin democraţie alegeri. După cum au afirmat chiarparticipativă şi implicarea tinerilor ei, această activitate i-a făcut săîn actul decizional” implementat de se simtă responsabili, importanţi,către Centrul Comunitar de Acces necesari societăţii.la Informaţie şi Instruire Crihana În rezultatul votării,Veche şi AO “Gaudeamus” a fost majoritatea s-au pronunţat contraanunţat de către Alianţa Centrelor plecării tinerilor din mediul rural.Comunitare de Acces la Informaţie Astfel, prin decizia lor, tinerii auşi Instruire din Moldova şi realizat lăsat să se înţeleagă că au încrederecu suportul Fundaţiei Est Europene în forţele proprii şi că vor face totdin resursele financiare acordate de actul decizional prin organizarea posibilul pentru a avea un viitorAgenţia Suedeza pentru Dezvoltare alegerilor “Votul tău contează”. mai bun prin mobilizare deplinăşi Cooperare Internaţionala (Sida), Proiectul a fost diseminat în dezvoltarea unei comunităţiMinisterul Afacerilor Externe al în localitate prin intermediul prospere.Danemarcei/DANIDA şi Fondul unui flashmob, organizat de către Maria Cudlenco,Naţional pentru Democraţie voluntarii bibliotecii publice. Ei coordonator local(NED). au distribuit flyere cu informaţii despre organizarea dezbaterii publice şi desfăşurarea exerciţiului de simulare a alegerilor. În procesul derularii proiectului au fost formate grupuri de iniţiativă alcătuite din tineri. Aceştia au propus spre discuţie un subiect care este deja o problemă a comunităţii dar şi a societăţii:
  2. 2. 2 Minerva noiembrie 2010 Participarea tinerilor la procesul electoral profesorilor, părinţilor care au manifestat interes, deschidere şi sinceritate la această activitate. Un rol deosebit l-a avut exerciţiul de simulare a alegerilor, la care au participat absolut toate persoanele prezente în sală. Conform rezultatelor biroului electoral, din cele 67 de buletine de vot puse la Echipa “Pro” dispoziţie, 36 voturi au fost Contra, Echipa “Contra” 24 - Pro, două buletine au fostPentru prima data în satul Crihana nevalabile, iar restul buletinelor -Veche, r-nul Cahul, tinerii au Susţinând şi încurajând nefolosite. participarea tinerilor, autorităţileparticipat la o activitate interactivă Acest exerciţiu ne-a ajutat să– dezbateri publice cu simularea locale contribuie la integrarea ne dăm seama că tinerii trebuie lor socială ajutându-i să facă faţăalegerilor. În cadrul acestui implicaţi în toate procesele careexerciţiu tinerii şi-au expus dificultăţilor şi presiunilor la care le determină viitorul. Numai aşa sunt supuşi, dar şi la sfidărileopinia lor vizavi de un subiect poate fi asigurat succesul deplinactual şi foarte discutat: “Plecarea unei societăţi moderne în caretinerilor din localităţile rurale. Pro anonimatul şi individualismulsau Contra”. Cele două echipe, sunt deseori marcante. Totodată,Pro şi Contra, care s-au întrunit pentru ca participarea tinerilor laîn dezbateri, elevi din clasele viaţa locală şi regională să fie unsuperioare ale Liceului Teoretic succes durabil şi semnificativ, nu“M. Eminescu” din localitate, au este suficient de a dezvolta sau deadus argumente forte în apărarea a restructura sistemele politiceopiniilor. Discursurile lor au fost sau administratiive. Oricecompletate de exemple reale luate politică sau acţiune de promovaredin comunitate, care au fost destul al proceselor democratice. Avem a participării tinerilor trebuiede convingătoare. Echipele s-au ferma convingere că anume tînăra asigurată pentru un mediu culturalpregătit destul de minuţios pentru generaţie este motorul schimbării respectuos faţă de ei şi să se ţinăaceastă activitate şi au demonstrat în localităţile rurale. Participarea cont de diversitatea necesităţilor,că sunt o echipă, că sunt o forţă activă a tinerilor la deciziile situaţiilor şi aspiraţiilor lor. Ea,şi împreună îşi pot apăra poziţia. şi acţiunile la nivel local este de asemenea, trebuie să conţinăUn rol aparte l-a avut auditoriul esenţială dacă ne dorim edificarea şi o dimensiune de divertismentdin sală, care a participat activ la unei societăţi mai democratice, şi plăcere.susţinerea opţiunilor Pro şi Contra. mai solidare şi mai prospere.Aş vrea să remarc aici participarea Participarea la viaţa democratică Rodica Cucereanu,destul de activă a elevilor, tinerilor, a unei comunităţi, nu este doar primarul satului Crihana Veche. procesul de votare sau prezentarea la alegeri, chiar dacă acestea sunt elemente importante. A fi un cetăţean activ înseamnă a avea dreptul, mijloacele, posibilitatea şi susţinerea dorită pentru a participa la luarea deciziilor, a le influenţa şi a se angaja în acţiuni şi activităţi. Numai aşa putem să participăm împreună la edificarea unei societăţi mai bune.
  3. 3. 3 Minerva noiembrie 2010 Prin democraţie participativă la implicare Dezbaterea ce s-a organizat luni, 22 noiembrie, a fost un adevărat eveniment important din viaţa mea. Mi-am simţit necesare ideile şi părerile mele privind problema plecării tinerilor din mediul rural. Am răspuns şi am dat întrebări, ne-am contrat şi ne-am unit ideile, astfel obţinând deprinderi de a ne implica în dezbateri. Am avut responsabilitatea de a discuta Marţi, 22 noiembrie, în pe o temă destul de actuală. Am fostincinta Liceului Teoretic “M. susţinuţi, dar şi atacaţi de reproşuriEminescu”, Crihana Veche a vut şi întrebări care necesitau răspunsuri Discuţii aprinseloc o dezbatere publică cu tema: prompte, convingătoare pentru a“Plecarea tinerilor din mediul determina publicul să voteze grupulrural. Pro sau contra.” nostru care a pledat pentru plecarea În această activitate au tinerilor din mediul rural. În cadrul dezbaterilor cefost implicate două grupuri Curjos Mariana, au avut loc, grupul nostru s-acare au abordat problema liderul echipei “Pro” pronunţat contra plecării tinerilormigraţiei tinerilor din mediul din mediul rural.rural. Participanţii au prezentat Patria este acolo undediferite argumente pro sau suntem iubiţi. Oare în străinătatecontra migraţiei, provocându-se am putea să ne simţim iubiţi? Cureciproc la un dialog constructiv. siguranţă, nu! Viaţa este frumoasăÎn activitate a fost implicat şi şi aici, acasă. Implicându-nepublicul, care şi-a expus opinia activ în rezolvarea problemelorvizavi de problema discutată. existente, putem schimba multe.Fiind toţi cei prezenţi în sală Nu trebuie să ne părăsim satulîn postura de alegători, ne-am Biroul electoral natal, dar să ne mobilizăm pentrudeterminat şi am votat pentru a ne vedea localitatea cât maiacea echipă care a fost mai dezvoltată şi prosperă.convingătoare. A fost binevenită această Codreanu Oxana, liderul Credem că noi toţi activitate la care au participat grupului “Contra”am conştientizat necesitata tinerii din localitate. Astfel, ei auparticipării active la procesul avut posibilitatea să-şi exprimeelectoral şi că de decizia noastră liber propriile păreri, să propunădepinde viitorul. metode de soluţionare a problemei Oleg Olteanu, profesor discutate. Am fost plăcut surprinsă că Administraţia Publică Locală s-a implicat în susţinerea tinerilor. Participanţii la dezbateri au dat dovadă de cunoştinţe venind cu argumente convingătoare. Sperăm ca tinerii să se implice activ şi în soluţionarea altor probleme comunitare. Bujoreanu Ecaterina, Tinerii votează profesor În aşteptarea rezultatelor
  4. 4. 4 Minerva noiembrie 2010 Lecţia învăţată În viziunea mea, tinerii reprezintă nucleul societăţii. Fără tineri localităţile nu mai au farmec. Sun de părere că tinerii trebuie să rămână în satul lor natal pentru a crea un viitor mai bun lor şi copiilor lor. Strămoşii nu degeaba s-au În sat nu am viitor luptat pentru apărarea patriei. Ei au Nu trebuie să emigrăm dorit ca Moldova să fie a noastră, Din această activitate iar noi să fim cei care o vor face să Activitatea a fost destulam învăţat multe lucruri noi. La prospere. de interesantă şi binevenită.început am trăit emoţii mari, dar Popov Maia, Tema discutată ne-a făcut să neintrând în atmosfera concursului echipa “Contra” determinăm în ceea ce priveşteam dat emoţiile la o parte şi m-amimplicat din plin. plecarea tinerilor din localitatea Am rămas surprinsă de natală. Consider că asemenea iniţiativa tinerilor, de pofta acestora M-a impresionat foarteactivităţi ne ajută să găsim soluţii de a pune în discuţie problemele mult procesul de votare şi urna dela rezolvarea unor probleme. comunitare. După această activitate vot. Cel mai interesant a fost că În pofida faptului că am mă simt şi eu importantă pentru la aceste alegeri am avut drept deavut mai puţine voturi, oricum societate, pentru localitatea mea. vot toţi, indiferent de vârstă.accept ideea plecării din mediul Am înţeles că odată ce ai o idee, Completând buletinele derural. trebuie să o susţii până la capăt cu vot, am avut posibilitatea de a ne Flioştor Iana, argumente foarte convingătoare. expune liber părerea. echipa “Pro” În concluzie, pot spune Ostaş Xenia, că această activitate a fost o echipa “Contra” oportunitate pentru tineri de a-şi spune părerea, de a se implica activ Această dezbatere pentru în procesul decizional şi în viaţa mine a fost o experienţă frumoasă, social politică. un început interesant. Chiar dacă Grosu Mirela, au fost emoţii şi gândul că nu ne echipa “Pro” vom descurca, acestea au dispărut odată cu începerea activităţii. Implicarea mea în A fost foarte interesant. Mi- dezbateri m-a făcut să înţeleg că şi am format noi păreri despre migraţie noi, tinerii putem să ne exprimăm şi plecarea tinerilor din mediul rural. liber opinia, să convingem şi să Mi-a plăcut şi deja mă gândesc la ne apărăm punctul de vedere. noi teme de discuţii cu colegii. Vîlcu Marcela, Papana Victor, echipa “Pro” echipa “Contra” Decizia îmi aparţine Adresa noastră: s. Crihana Veche, r-ul Cahul, Biblioteca Publică. Adresa web: www.cahul.iatp.mdBPCrihana_Veche E-mail: www.Minerva.@mail.md Colegiul de redacţie: Ostaş Xenia, Ciobanu Alina, Bogdan Dorina, Cudlenco Nicolae Coordonatori: Maria Cudlenco.

×