Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fastighets-                                            taxering        ...
SÅ HÄR DEKLARERAR DUE-deklarera småhuset på Internet!                                   ...
BLANKETTENS FÖRSTA SIDAÄgare, fastighetsuppgifterQ Adressen till Skatteverkets inläsningscentral             ...
BLANKETTENS ANDRA SIDA                                 2. Tomten kan bilda egen fastighet...
BLANKETTENS ANDRA SIDAHuvudregelAvståndet indelas i någon av följande fyra klasser:                    ...
BLANKETTENS ANDRA SIDA                                          Byggnadskategori...
BLANKETTENS ANDRA SIDAS Utökad boyta ska mätas enligt mätreglerna påsidorna 12–13. Här ska bara anges tillbyggnadsyta   ...
BLANKETTENS TREDJE OCH FJÄRDE SIDAStandard                             Till ”någon annan fönst...
BLANKETTENS TREDJE OCH FJÄRDE SIDASanitet                             Underhålls- och ombyggna...
Justering av taxeringsvärdetVad är justering?                         Exempel på justeringsanledn...
direkt anslutning till tomten. I undantagsfall kan led-     • Kulturhistoriska byggnader m.m. Om ditt hus är ningar p...
Hur du mäter ditt småhusMätreglerna vid fastighetstaxering följer i stort svensk    Specialreglerstandard (SS 21054:20...
Låg takhöjd. Om en del av den totala uppmätta ytan               Ytan i en sluttningsvåning fördelas mellan...
Fastighetstaxering 2012         – förenklad fastighetstaxeringFörslag                      ...
Fastighetstaxering 2013 och 2014       – särskild fastighetstaxeringFastighetsdeklaration             ...
Om taxeringsvärdet bör ändras med mindre än 100 000      Nedläggning av näringsverksamhetkr får särskild fastighetst...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

skatt form for translation

1,048 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

skatt form for translation

 1. 1. Fastighets- taxering SmDen här broschyren åh 20innehåller informationom fastighetstaxering av 12 ussmåhus 2012, 2013 och 2014. – 20 14 Deklarera ditt småhus – gärna på Internet Om du lämnar dina uppgifter genom att e-deklarera på Internet, behöver du inte skicka in någon pappersblankett! Gå in på www.skatteverket.se och välj e-tjänsten ”Fastighets- deklaration, småhus”. Vad är en småhusenhet? Småhusenheten är ett begrepp inom fastighetstaxeringen. Den består i de allra flesta fall av ett enfamiljshus eller tvåfamiljshus (småhus), och den tomtmark som huset står på. Det gör ingen skillnad om småhuset används för permanentboende eller är ett fritidshus. Ett småhus på ofri grund står på en tomt som någon annan äger, t.ex. en arrendetomt. Då bildar småhuset på ofri grund en egen småhusenhet och tomten en annan, på grund av att de har olika ägare. En småhusenhet kan även vara obebyggd tomtmark avsedd att bebyggas med småhus. Innehåll Sid Sid 2 Så här deklarerar du 12 Hur du mäter ditt småhus 3 Ägare, fastighetsuppgifter 14 Fastighetstaxering 2012 4 Tomtmark – förenklad fastighetstaxering 6 Bostadsbyggnad 15 Fastighetstaxering 2013 och 2014 – särskild fastighetstaxering 8 Standard 16 Vill du veta mer? 10 Justering av taxeringsvärdet Gå in på www.skatteverket.se 1
 2. 2. SÅ HÄR DEKLARERAR DUE-deklarera småhuset på Internet! E-tjänsten ”Fastighetsdeklaration, småhus” är tillgänglig för alla privatpersoner som är ägare eller delägare till enGå in på www.skatteverket.se och välj e-tjänsten småhusenhet som ska taxeras vid den aktuella fastig-”Fastighetsdeklaration, småhus”. hetstaxeringen. En juridisk person kan däremot ännuNär du använder Internet inte använda tjänsten (t.ex. en bostadsrättsförening, ett• kan du se hur dina ändringar eller tillägg påverkar aktiebolag eller en kommun). ditt nya taxeringsvärde• får du ett enklare, snabbare och säkrare sätt att Fastighetens skick den 1 januari gäller deklarera Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen ska visa hur fastig-• får du också en kvittens på att du lämnat deklara- heten ser ut den 1 januari 2012 vid den förenklade fas- tionen till Skatteverket. tighetstaxeringen 2012. Eller den 1 januari 2013 eller 2014 vid den särskilda fastighetstaxeringen 2013 ellerObs! Om du deklarerar på Internet ska du inte skicka in 2014. (Se sidorna 14 –15.)pappersdeklarationen till oss! Gör så här när du fyller i blanketten Du rättar eller kompletterar i de vita rutorna! De uppgifter som Skatteverket redan har är förtryckta i de Bostadsbyggnad Småhus nr gråtonade fälten. Dessa behöver du bara kontrollera. Om (värderingsenhet) en uppgift inte stämmer, måste du rätta den. Du skriver i Ligger på tomt nr så fall in den rätta uppgiften i den vita rutan intill. Antal lika småhus Om vissa uppgifter saknas, måste du lägga till dem i en Under uppförande Är hela småhuset under nyuppförande Nej X vit ruta. den 1 januari 2012? Ja Exempel: Du har år 2010 gjort om en oinredd vind till Om "ja", ange totalt nedlagda nybygg- bostadsrum. Därigenom har 30 m² av den tidigare biytan nadskostnader i kr (inkl. moms) fram till 1 januari 2012 gjorts om till boyta. 10 m² biyta återstår. Så här ska du När du har angett de totala nybyggnadskostnaderna ska du inte lämna redovisa detta: fler uppgifter om den här bostadsbyggnaden. Nytt värdeår och ny värdeyta räknas ut av Skatteverket. Byggnadskategori Friliggande småhus Kedjehus, parhus m.fl X Så här lägger du till Radhus nya uppgifter: Ålder 8 Nybyggnadsår (inte senare än 2011) 1996 Värdeår 1996 Om- eller tillbyggnad år 2009-2011 Utökad boyta, m2 30 Klar att tas i bruk år 2010 Storlek Gör så här när du rättar Boyta, m2, total 123 153 i blanketten Biyta, m2, total 40 10 Värdeyta, m2 131 Om en förtryckt uppgift är fel ska du rätta den. Det gör du Standard genom att skriva den rätta uppgiften, t.ex. ett kryss eller en 30 sif fer uppgift i den vita rutan intill. Poäng, totalt Exempel: Du har under år 2011 bytt ut fönstren i din Fler tomter finns Fler bostadsbyggnader finns sommarstuga till tvåglasfönster. Du har också fått eldnings- förbud för din öppna spis. Så här ska du ändra svaren på standardfrågorna: 5. Fönster Övrig interiör Poäng Minst hälften av den totala fönsterytan består av - två- eller treglasfönster 11 2 12. Öppen spis eller liknande Så här rättar Öppen spis, kakelugn eller braskamin finns i X 29 2 du en uppgift. - någon annan fönstertyp X 12 0 bostadsbyggnaden Finns inte, eller så har eldstaden fått 30 0 eldningsförbud 6. Uppvärmning 9 System för uppvärmning finns 13 3 13. Allrum i källarplan 2
 3. 3. BLANKETTENS FÖRSTA SIDAÄgare, fastighetsuppgifterQ Adressen till Skatteverkets inläsningscentral Fastighetsdeklarationsom ska ha din fastighetsdeklaration (om du väljer Skicka blanketten till 1 Småhusenhetatt deklarera på pappersblanketten). Q Skatteverkets inläsningscentral FE 3002 Fastighetstaxering 2012 105 81 Stockholm Deklarera senast Skatteverket, telefonW Om du har frågor om din fastighetsdeklaration 0771-567 567 W den 1 november 2011. Helst på www.skatteverket.se.vänder du dig till Skatteupplysningen, tfn 0771-567 567. EÄgare och blankettmottagare 2 Person-/organisationsnummer Ägare till (andel)E En fastighet kan ha flera ägare. Då är det en som R Om du inte äger fastigheten den 1 januari 2012 3blir mottagare av den förtryckta blanketten för allas räk- Meddela ägarbyte om du inte äger fastigheten den 1 januari 2012. Vi ber dig att göra följande. 1. Lämna uppgifter om den nya ägaren. 2. Ange gärna datum för överlåtelsen. 3. Skicka sedan blanketten till Skatteverkets inläsningscentral. Nya ägarens namn och adress Person-/organisationsnummerning. Normalt är det den som äger den största andelen Datum för överlåtelseneller, vid lika andelar, den som står först i lagfarten. T Taxeringsenhet Fastighetsbeteckning KommunDet räcker att skicka in en fastighetsdeklaration, med Typ av taxeringsenhetunderskrift av en delägare. Det går bra att anmäla till Taxeringsenhetsnummer Areal, m2 Specifikation (adress eller ägarens benämning)Skatteverket om någon annan delägare ska stå som Y Att tänka på när du deklarerar (Skatteverkets ruta för information till dig)mottagare av blanketten.Är det någon av de andra ägarna som önskar en blan-kett, måste de vända sig till Skatteverket.Den som har en fastighet (mark) med tomträtt ansesvid fastighetstaxering som ägare till fastigheten. Dettainnebär att tomrättshavaren ska deklarera marken. Övriga upplysningar (din ruta för upplysningar till Skatteverket) 4R Om du inte längre äger eller är delägare till fastig-heten den 1 januari 2012 ¹ vid 2012 års fastighetstaxe-ring, räcker det att du meddelar ägarbytet (i e-deklara-tionen eller på pappersblanketten): U SKV 3002 02 01 11-03 Ett kryss i rutan betyder att Skatteverket har fört samman flera av dina fastigheter, eller delar av fastigheter, i denna taxeringsenhet. Vilka fastigheter som ingår specificeras på bilaga, som Skatteverket sänder ut separat till dig.1. Fyll i rutorna för ägarbyte på första sidan med nya Kom. Förs. Fastighetsbeteckning SKR-kod Taxeringsenhetsnr Sida 5 ägarens namn och adress, och helst också person- I O nummer eller organisationsnummer.2. Ange gärna datum för överlåtelsen.3. Skriv under och skicka in.T Kontrollera uppgifterna om fastighetsbeteckning, U En taxeringsenhet kan bestå av en eller flera fastig-kommun och areal. Är någon uppgift felaktig, stryk heter, en del av en fastighet eller delar av fastigheter.över den och skriv den riktiga uppgiften under Ett kryss i rutan anger om du får en särskild bilaga, som”Övriga upplysningar”. redovisar de delar som ingår i taxeringsenheten. Bilagan skickas ut separat.Här anges typ av taxeringsenhet dels med en typkod,dels i klartext. I Den här raden i blankettfoten finns på varje sida. Där trycker Skatteverket kod för kommun och försam-Specifikation används oftast när en fastighet är uppdelad ling där fastigheten ligger, samt fastighetsbeteckningen.i flera taxeringsenheter. Specifikationen talar om vilken De tre högra fälten i fotraden är för Skatteverkets maski-del av fastigheten som taxeringsenheten avser. nella läsning av blanketten.Y I denna ruta finns det information om vad du särskilt O I det sista fältet i fotraden printas ett löpnummer förbör uppmärksamma för att kunna lämna en fullständigt varje sida i blanketten. Detta kan vara till hjälp också förifylld fastighetsdeklaration. Glöm inte att även kontrollera dig som får flera blanketter (följeblanketter) när helaalla förtryckta uppgifter och rätta dem om det behövs. småhusenheten inte ryms på en blankett. Så här sker numreringen: Löpnummer 0011– 0014 är sidorna 1– 4 påObservera att du inte kan lämna något meddelande till huvudblanketten. Löpnummer 0021– 0024 är sidorna 1– 4Skatteverket i denna ruta (t.ex. begära nedjustering av på följeblankett nr 1, och löpnummer 0031– 0034 sidornavärdet). Använd ”Övriga upplysningar” längre ner! 1– 4 på följeblankett nr 2 osv.¹ Den 1 januari 2012 vid fastighetstaxeringen 2012. Den 1 januari 2013 vid fastighetstaxeringen 2013. Den 1 januari 2014 vid fastighetstaxeringen 2014. 3
 4. 4. BLANKETTENS ANDRA SIDA 2. Tomten kan bilda egen fastighetTomtmark Det är möjligt att stycka av tomten. Frågan om ”grupp-Varje blankett har utrymme för uppgifter om en tomt husområde” måste besvaras, se punkt w.(värderingsenhet). Omfattar taxeringsenheten fleravärderingsenheter måste flera blanketter (följedeklara- Friliggande småhustioner) fyllas i. Behöver du ytterligare blanketter, eller byggrätt för sådana huskontakta Skatteverket. • utom detaljplan Är tomten bebyggd med ett småhus som ligger rela-P Här anges tomtens areal i kvadratmeter, utan deci- tivt fritt anses en fastighet normalt kunna bildas.maler. Kontrollera den förtryckta uppgiften. Om den ärfelaktig eller saknas, rätta eller komplettera. • inom detaljplan Inom detaljplan anses normalt alla tomter där det{ Har du flera i stort sett likadana tomter på fastig- finns en byggrätt för friliggande småhus kunnaheten kan de redovisas summariskt här. Det räcker att bilda egen fastighet.redovisa uppgifterna för en tomt och ange antalet likatomter här. Varje tomt räknas ändå som en egen värder- Radhus och kedjehus,ingsenhet tomtmark. Se även punkt u. eller byggrätt för sådana hus För tomtmark till radhus eller kedjehus som inte är egen} Under”Bebyggelse” anges vilken typ av bostadsbygg- fastighet gäller följande. Tomten anses normalt kunnanad som finns på tomten. Om tomten är obebyggd, ange bilda egen fastighet om den är bebyggd, eller är avseddvilken typ av bebyggelse som byggrätten gäller för. att bebyggas med ett småhus, ligger inom detaljplan och denna plan inte hindrar att tomten kan avskiljas.Friliggande hus är ett småhus som inte – vare sig direkteller genom komplementhus – är sammanbyggt med 3. Tomten kan inte bilda egenannat småhus. fastighetRadhus är ett hus i en rad om minst tre hus vars bostads- Det är inte möjligt att stycka av tomten. Frågan omdelar är direkt sammanbyggda med varandra. ”grupphusområde” måste besvaras, se punkt w.Kedjehus, parhus m.m. kan varken klassas som frilig- Grupphusområdegande eller radhus. Parhus och atriumhus är exempelpå kedjehus. w Frågan om tomten ingår i ett grupphusområde har betydelse bara för tomter som inte är avstyckade. Med grupphusområde menas här ett område som består av eller kan bebyggas med minst sex radhus, kedjehus, parhus eller friliggande småhus med likartad utformning. Området ska vara detaljplanelagt och småhusen är eller avses bli uppförda under en treårsperiod av en exploa- tör. Till byggnader i grupphusområden räknas inte komplementbyggnader i villakvarter, gäststugor av olika slag och inte heller fritidshus av olika slag på arrenderad mark. Det är främst bostadsrättsföreningar med småhus som har sådana grupphusområden. e Avstånd till hav, sjö eller vattendrag har stor på- verkan på en fastighets marknadsvärde. Detta kallasq Här anges tomtmarkens fastighetsrättsliga förhållan- formellt ”närhet till strand”, och med ”strand” menar viden enligt tre alternativ. Är den en självständig fastighet här strandlinjen, gränsen mellan land och vatten. Det äreller inte? inte fråga om en badstrand. Mindre vattendrag ska inte räknas här, t.ex. en bäck som inte har någon betydelse1. Tomten är en egen fastighet för fastighetens marknadsvärde.Sätt kryss här om tomten är en självständig fastighet.Frågan om ”grupphusområde” ska du lämna obesvarad. 4
 5. 5. BLANKETTENS ANDRA SIDAHuvudregelAvståndet indelas i någon av följande fyra klasser: Du rättar eller komple Tomtmark Bostadsbyggnad Tomt nr Småhus nr Klass Närhet till strand (värderingsenhet) (värderingsenhet) 1. Strand Bostadsbyggnaden ligger högst 75 m P Tomtens areal, m2 Ligger på tomt nr från strandlinjen och med egen strand { Antal lika tomter Antal lika småhus 2. Strandnära Bostadsbyggnaden ligger högst 75 m från strandlinjen utan egen strand } Bebyggelse Friliggande småhus Under uppförande Är hela småhuset under nyu den 1 januari 2012? 3. Strandnära Bostadsbyggnaden ligger 76 –150 m Kedjehus, parhus m.fl. från strandlinjen Radhus Om "ja", ange totalt nedlagda 4. Inte strand Bostadsbyggnaden ligger mer än 150 m nadskostnader i kr (inkl. mom eller strandnära från strandlinjen q Fastighetsrättsliga förhållanden 1. Tomten är en egen fastighet 6 till 1 januari 2012 När du har angett de totala n fler uppgifter om den här bos 2. Tomten kan bilda en egen fastighetAvståndet mäts horisontellt från huvudbyggnadens när- 3. Tomten kan inte bilda en egen fastighet Byggnadskategorimaste sida till strandlinjen. Friliggande småhus w Tomten ingår i ett grupphusområde Nej Kedjehus, parhus m.flUndantagsregler Ja Radhus• Om kortast möjliga gångavstånd från byggnadsplatsen e Avstånd till hav, sjö eller vattendrag (närhet till strand) 7 till strandlinjen är mer än 300 m ska den tomt, som Över 150 m (klass 4, inte strand eller strandnära) Ålder enligt huvudregeln indelas i klass 2 eller 3, i stället 76 - 150 m (klass 3, strandnära) Nybyggnadsår 8 (inte senare än 2011) räknas till klass 4. 0 - 75 m, utan egen strand (klass 2, strandnära) Värdeår• För att tomtmarken ska klassas som strand, klass 1, 0 - 75 m, med egen strand (klass 1, strand) Om- eller tillbyggnad år 20 ska området mellan byggnadsplatsen och strandlinjen r Dricksvatten Utökad boyta, m2 inte användas 1. Kommunalt året om Klar att tas i bruk år – för bebyggelse 2. Enskilt året om Storlek – för bil, park- eller gångväg eller 3. Sommarvatten Boyta, m2, total – i mer än ringa omfattning av allmänheten som bad- 4. Saknas Biyta, m2, total plats eller liknande. t Wc-avlopp 1. Kommunalt Värdeyta, m2I annat fall ska tomten klassas som strandnära i klass 2. 2. Enskilt Standard• För obebyggda tomter ska avståndet till strandlinjen 3. Saknas Poäng, totalt mätas från lämplig byggnadsplats för huvudbyggnaden. Va-klass Fler tomter finns Värde tomtmark Värde bostadsbygr Ange vilken tillgång till dricksvatten som finns pådin tomt. För att tomten ska anses ha tillgång till vatten y Riktvärde, kr Justeringsbelopp, kr Värde, kr Riktvärde, kr Justemåste vattnet vara drickbart. SKV 3002 02 02 11-03 Specifikation u SpecifikationMed kommunalt vatten avses att fastigheten är anslutentill det kommunala vattennätet. Anläggningen ska varatekniskt ansluten så att den kan användas. Även omanslutning inte har skett så anses anläggningen anslutenom fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunktoch krävts på betalning för anslutningen.Med enskild anläggning året om avses anläggning för Med enskilt wc-avlopp avses att avloppsfrågan är löst påvattenförsörjning som inte är kommunal. annat sätt än genom kommunalt wc-avlopp, t.ex. med trekammarbrunn eller septiktank.Med sommarvatten avses att tomten bara har tillgång tilldricksvatten under den frostfria delen av året. y Om samtliga uppgifter för tomtmarken finns i Skatte- verkets register, så förtrycks riktvärdet på denna mark-t Ange vilken tillgång till wc-avlopp som som finns på värderingsenhet. Har du ändrat eller fyllt i saknade upp-din tomt. Med wc-avlopp avses om tomten har tillgång gifter kan du själv få en ny beräkning av riktvärdet påtill wc-avlopp som godkänts av kommunen. www.skatteverket.se.Med kommunalt wc-avlopp avses att tomten är ansluten u Under ”Specifikation” kan din egen benämning påtill det kommunala nätet. Anläggningen ska vara tek- tomten förtryckas, om du tidigare anmält det till Skatte-niskt ansluten så att den kan användas. Även om anslut- verket. Om du har flera tomter på fastigheten, kan duning inte har skett så anses anläggningen ansluten om anmäla en sådan benämning under ”Övriga upplysningar”.fastighetsägaren fått besked om förbindelsepunkt ochkrävts på betalning för anslutningen. 5
 6. 6. BLANKETTENS ANDRA SIDA ByggnadskategoriBostadsbyggnad [ Kryssa för vilken typ av bostadsbyggnad du har.Varje blankett har utrymme för uppgifter om en bostads- Se punkt } på sidan 4.byggnad (värderingsenhet). Omfattar taxeringsenhetenflera värderingsenheter måste flera blanketter (följe-deklarationer) fyllas i. Behöver du ytterligare blanketter, Ålderkontakta Skatteverket. ] Om nyuppförandet av huset pågick under flera år anger du det år som huset till övervägande del kundei Här anges på vilken tomt byggnaden ligger. tas i bruk.o Om du har flera i stort sett likadana byggnader på Beräkning av värdeår (husets ålder)samma tomt, räcker det att du redovisar en byggnad och A Husets värdeår är från början lika med husets ny-anger antalet likadana byggnader – inklusive den redo- byggnadsår. Observera att det tidigaste värdeår somvisade – i rutan ”Antal lika småhus”. Kontrollera att upp- anges här är 1929. Detta gäller även om huset är byggtgifterna under ”Småhus nr” och ”på tomt nr” stämmer. före 1929. Har ditt hus byggts om eller till på sådant sätt som anges under punkt D ska värdeåret jämkas. Jämk-Finns det flera bostadsbyggnader på tomten kan du ange ningen av värdeåret ska dock bara göras om boytan ökatunder ”Specifikation” vad du kallar byggnaden för, se med sammanlagt minst 10 m2 sedan föregående fastig-punkt L. hetstaxering. Jämkningen av värdeår gör Skatteverket automatisktUnder uppförande med hjälp av lämnade uppgifter. Beräkningen behöverp Om nybyggnation pågår av ett bostadshus, är det du således inte göra, men behövs om du själv vill beräknaunder uppförande. Då ska bara nybyggnadskostnaderna husets värde.redovisas. Ange i kronor de kostnader som du beräknarvara nedlagda i byggnaden per den 1 januari 2012 ². Värdeåret beräknas enligt följande exempel.Kostnaderna ska beräknas inklusive moms, och värdetav eget arbete ska vara medräknat. Exempel: För att jämkning ska ske måste den till- eller ombyggda boytan totalt överstiga 10 m2. NybyggnadsårDu ska inte fylla i några andra uppgifter om huset när före 1929 sätts till 1929.det är under uppförande. En byggnad är ursprungligen uppförd 1914 och hadeByggnaden anses vara uppförd när den till övervägande då en boyta på 65 m2. 1980 byggdes huset till med 55 m2,del kan tas i bruk som bostad. Från och med då ska och 2011 inreddes den tidigare oinredda vinden på 30 m2.byggnadsvärdet grundas på byggnadskategori, nybygg- Total boyta idag är därmed 150 m2.nadsår, bo- och biytor samt standard. Först då ska duockså fylla i de uppgifterna. Jämkat = 65 x 1929 + 55 x 1980 + 30 x 2011 = 1964 värdeår 150 150 150 Värdeåret blir i det här exemplet 1964. 2011² Vid fastighetstaxeringen 2012 gäller nedlagda kostnader per den 1 januari 2012. Vid fastighetstaxeringen 2013 gäller nedlagda kostnader per den 1 januari 2013. Vid fastighetstaxeringen 2014 gäller nedlagda kostnader per den 1 januari 2014. 6
 7. 7. BLANKETTENS ANDRA SIDAS Utökad boyta ska mätas enligt mätreglerna påsidorna 12–13. Här ska bara anges tillbyggnadsyta Du rättar eller kompletterar i de vita rutorna!som ökat boytan med 10 m2 eller mer sedan föregående Bostadsbyggnad Småhus nrfastighetstaxering. (värderingsenhet) Ligger på tomt nr iD Om husets boyta är felaktigt angiven eller om den Antal lika småhus ohar ökat efter 2008 och detta inte har tagits upp vid en Under uppförande Är hela småhuset under nyuppförande Nejsärskild fastighetstaxering, så anger du året (eller åren) den 1 januari 2012?för förändringen här. Boytan kan ha ökats genom till- Jabyggnader eller genom att biyta görs om till boyta Om "ja", ange totalt nedlagda nybygg-(t.ex. inredning av tidigare oinredd vind). Vad som nadskostnader i kr (inkl. moms) fram p till 1 januari 2012menas med boyta kan du läsa om på sidan 13. När du har angett de totala nybyggnadskostnaderna ska du inte lämna fler uppgifter om den här bostadsbyggnaden.Storlek et Byggnadskategori Friliggande småhus [ NejF Du ska ange byggnadens nuvarande totala boyta här. Kedjehus, parhus m.flOm du har deklarerat utökad boyta enligt punkt S ska Ja Radhusdu räkna in även den ytan här. Mätreglerna finns på 7sidorna 12–13. nära) Ålder Nybyggnadsår 8 (inte senare än 2011) ]G Här redovisar du byggnadens nuvarande faktiska nära) Värdeår Abiyta. Mätreglerna finns på sidorna 12–13. Obs! Du ska Om- eller tillbyggnad år 2009-2011bara redovisa ytan i sådana biutrymmen som kan nås )inifrån huset. Utökad boyta, m2 S Klar att tas i bruk år DBeräkning av värdeyta (storlek) StorlekH Värdeytan är summan av boytan och 20 % av biytan Boyta, m2, total F(dock aldrig mer än 20 m2). Uträkningen av värdeytan Biyta, m2, total Ggörs automatiskt av Skatteverket, du måste inte göra det H Värdeyta, m2själv. Men du kan behöva beräkna värdeytan om du självvill räkna ut taxeringsvärdet eller om du vill kontrollera Standardden förtryckta uppgiften. Poäng, totalt J Fler tomter finns Fler bostadsbyggnader finnsExempel: Ett enplanshus Värde bostadsbyggnadmed hel källare har mätts kr Värde, kr Riktvärde, kr Justeringsbelopp, kr Värde, krupp till 125 m2 boyta Koch 121 m2 biyta. 20 % Specifikationav biytan är 24,2 m2(121 m2 20 %) Lmen bara 20 m2ska räknas med.Husets värdeytaska bestämmas till145 m2 (125 m2 + 20 m2).J Här anges den totala standardpoängen för bygg- K Om samtliga uppgifter för bostadsbyggnaden finns inaden. På sidorna 3 och 4 i blanketten redovisas de Skatteverkets register, så förtrycks riktvärdet på dennaenskilda standardfrågor na. Du behöver inte föra över byggnadsvärderingsenhet. Har du ändrat eller fyllt isumman av standardpoängen från sidan 4 hit. Summe- saknade uppgifter kan du själv få en ny beräkning avringen sker automatiskt med ledning av de uppgifter riktvärdet på www.skatteverket.se.som du lämnar om standarden på sidorna 3 och 4 iblanketten. L Under ”Specifikation” kan din egen benämning på småhuset förtryckas, om du tidigare anmält det till Skatteverket. Om du har flera bostadsbyggnader på fastigheten, kan du anmäla en sådan benämning under ”Övriga upplysningar”. 7
 8. 8. BLANKETTENS TREDJE OCH FJÄRDE SIDAStandard Till ”någon annan fönstertyp” hör s.k. sommar fönster, dvs. tvåglasfönster som inte är kopplade och innerbågenSvaren på frågorna om standard beskriver byggnadens är löstagbar.material och utrustning. Frågorna gäller både perma-nenthus och fritidshus och är indelade i fem huvud- Uppvärmningområden: exteriör, energihushållning, kök, sanitet och 6 Med uppvärmningssystem menasövrig interiör. • direktverkande elvärme eller vattenburen elvärmeSiffrorna i följande beskrivning hänvisar till frågornas • kombipannanummer på blanketten. • annan typ av värmepanna (t.ex. olja eller pellets) • värmepumpsystem (en värmepump av något slagExteriör som är ihopkopplad med husets övriga uppvärmnings-Fasadbeklädnad system)1 Den del av ytan som består av fönster och dörrar • luftvärmepumpsystem (som fördelar varmluftenräknas inte med i fasadytan. genom luftkanaler mellan rummen) • anslutning till fjärrvärmenät.Mexitegel jämställs här med tegel. En enstaka luftvärmepump (luft/luft) är inte ett system,Timrade hus räknas här som hus med träfasad. utan bara ett komplement till det ordinarie uppvärm-Garage ningssystemet. En sådan luftvärmepump ger inga2 Förekommer flera typer av garage på fastigheten, ska standardpoäng.det alternativ deklareras som ger den högsta poängen. Uppvärmningssystem saknas. Om uppvärmningen avIngen skillnad görs mellan varm- och kallgarage. huset sker bara genom vedspis, kamin, kakelugn, fri-Svarsalternativet ”Garage saknas på tomten eller finns i stående elradiatorer eller liknande, väljer du svarsalter-källarplanet” gäller också för följande situationer: nativet ”Uppvärmningssystem saknas”.• Vidbyggt garage i källarplanet. Kök• Garage i gemensamhetsanläggning. Utrustning och inredning 7 Du ska bara ange om ditt kök har normal, hög eller enkel standard. Så här ska du bedöma ditt kök: • Enkel standard är svarsalternativet för ett kök som är mycket litet och sparsamt utrustat. Det kan vara t.ex. en kokvrå, ett pentry eller ett mindre, äldre kök. Det kan också vara ett kök i ett enkelt fritidshus. • Normal standard är svarsalternativet för de allra flesta kök. Ett normalt kök är inte både påkostat och modernt. Det är inte heller mycket litet och enkelt. • Hög standard är svarsalternativet för kök som är både påkostade och moderna, i såväl permanenthus som iCarport fritidshus.3 Med carport avses biluppställningsplats under tak därminst en vägg saknas.EnergihushållningEl4 För att du ska kryssa ”Ja” ska elinstallationen varaansluten till det lokala elnätet. Har du enbart egen gene-ratoralstrad el besvarar du frågan med ”Nej”.Fönster5 Alla slags fönster av typen två- eller treglasfönster,med eller utan isolerglas, hör till svarsalternativet somger 2 standardpoäng. 8
 9. 9. BLANKETTENS TREDJE OCH FJÄRDE SIDASanitet Underhålls- och ombyggnadsstandardVatten Frågorna 14–19 gäller bara för bostadsbyggnader med8 Vatten som är indraget i huset måste inte vara drick- nybyggnadsår 2002 eller äldre.bart. Det räcker med att vattnet kan användas för t.ex.tvätt, wc-spolning eller annat för att du ska svara ”Ja” För ett småhus med nybyggnadsår 2003 eller senare blirpå frågan. det alltid noll standardpoäng vid dessa frågor, även om underhålls- och ombyggnadsarbeten av dessa slag harMed sommarvatten avses indraget vatten som är till- utförts på huset år 2003 eller senare.gängligt bara under den frostfria delen av året. Sommar-vatten kan vara kommunalt eller enskilt. 19 För att sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden i det största bad- eller duschutrymmetWc ska anses vara i allt väsentligt utbytt ska9 Med wc avses bara vattenspolad toalett. • minst tre av följande sanitetsvaror vara utbytta: badkar, duschkabin, handfat, toalettstol eller bidé,Bad, dusch • minst 90 % av golvbeläggningen vara utbytt, och10 Det är bara bad- eller duschutrymme i bostadsplan(inklusive sluttningsvåning) som ger standardpoäng. • minst 90 % av väggbeklädnaden vara utbytt.Bad- eller duschutrymme i källarplan ger ingen Jämkning av standardpoängstandardpoäng. I vissa fall kan du få jämkning av poängsumman. Du bör redovisa de speciella omständigheter som gäller just dittUtrymme för tvätt och klädvård hus under ”Övriga upplysningar” på sidan 1.11 Om tvättmaskinen är placerad i t.ex. pannrum ellerliknande utrymme, som inte är inrättat för tvätt, kryssar Jämkning, dvs. höjning eller sänkning av poängsummandu ”Nej”. för ett huvudområde, kan komma i fråga exempelvis om – sådan utrustning som nämns i frågorna finns i ditt husÖvrig interiör men är av mycket hög eller låg standardÖppen spis eller liknande – andra utrustningsdetaljer än de som är uppräknade i12 Om din eldstad har fått frågorna finns och är av mycket hög eller låg standardeldningsförbud, svarar du och påverkar fastighetens värde.”Nej” på den här frågan. Här följer några exempel på tänkbara skäl till jämkning.Allrum i källarplan • Fasadtegel av andrasortering.13 Observera att frågan • Avsevärd skillnad på köksstandarden i hus medbara avser utrymme i två kök.källarplan. • Extrem planlösning. Hus med två lägenheter I standardfråga 10 ”Bad, dusch” ska bad och dusch- utrymmena i bägge lägenheterna räknas med. Övriga standardfrågor ska besvaras för den lägenhet som har högst totalsumma standardpoäng. Om det är stor skillnad i standard mellan lägenheterna anger du det under ”Övriga upplysningar” på sidan 1. 9
 10. 10. Justering av taxeringsvärdetVad är justering? Exempel på justeringsanledningarJustering är en åtgärd som ibland kan behövas för att – tomtmarkman ska få ett rättvisare värde än riktvärdet på fastig- • Inte omedelbart bebyggbar tomtmark.heten, när fastigheten skiljer sig påtagligt från vad somär normalt och genomsnittligt inom värdeområdet. En • Mycket svåra grundläggningsförhållandensådan fastighet sägs ha säregna förhållanden. Justering (endast obebyggd mark).för säregna förhållanden är då ett sätt att sänka, eller • Buller, t.ex. när fastigheten ligger vid mycket starkthöja, riktvärdet för tomtmarken eller bostadsbyggnaden trafikerad gata, väg eller järnväg. Tomten anses gränsaså att värdet blir mer individuellt anpassat. till väg eller järnväg när den ligger i första raden på ettUnder rubriken ”Värdeområde (där fastigheten ligger)” litet avstånd från störningskällan. (Bifoga gärna ettpå sidan 4 i blanketten ser du om det finns något särskilt intyg som styrker bullernivån vid husfasaden.)som påverkar alla fastigheter i ditt värdeområde. I så fall • Extremt svårutnyttjad tomt, t.ex. förekomst avhar vi tagit hänsyn till det redan i fastighetens beräknade fornlämningar eller sankmark.riktvärde och någon justering ska då inte göras för detta. • Ingen tillgång till väg eller gata men normalför-Justering för säregna förhållanden görs bara när de hållandet i värdeområdet för utsätter körbar bilväg tillsammanlagda riktvärdena för hela taxeringsenheten tomtgränsen.påverkas genom justeringen med minst 3 %, dock minst25 000 kr. • Mer eller mindre attraktiv strand på en strandtomt, jämfört med vad som är normalt inom värdeområdet.Du kan begära nedjustering • Sjöutsikt, antingen att den saknas hos dig när sådan förutsätts i värdeområdet, eller att sjöutsikt finns närOm det finns någon särskild anledning till nedjustering motsatsen har förutsatts.av taxeringsvärdet, måste du själv begära att få en sådanjustering. Skriv under ”Övriga upplysningar” vad det • Exklusiv swimmingpool utomhus (ange nybygg-gäller. nadskostnaden och byggnadsår). • Justering för kraftledning. Då yttre fasen på en kraft-Om du e-deklarerar på Internet, så begär du justeringen ledning på 130 kV eller mer ligger högst 100 m fråni den elektroniska deklarationen. Använder du i stället byggnadsplatsen. Justering kan även ske då en för-pappersblanketten för att deklarera, så skriv din begäran fulande ledningsstolpe finns i blickfånget på eller idär. 10
 11. 11. direkt anslutning till tomten. I undantagsfall kan led- • Kulturhistoriska byggnader m.m. Om ditt hus är ningar på 70 kV eller mindre också leda till justeringar ett byggnadsminne eller om din byggnad är kultur- i områden med höga taxeringsvärdenivåer. Lednings- historiskt värdefull och det därför har meddelats stolpen måste då vara mycket framträdande. skyddsbestämmelser eller rivningsförbud ska du ange det under ”Övriga upplysningar”. Den lokala elleverantören vet bäst vilka elledningar som finns i närheten. Det är därför enklast att kon- Justering av värdet blir aktuellt, t.ex. vid mycket efter- takta leverantören för att få reda på spänningen i satt underhåll eller onormala drift- och underhållskost- ledningen. nader i framtiden. • Påtagligt eftersatt underhåll med hänsyn till husetsExempel på justeringsanledningar ålder.– bostadsbyggnad • Takhöjd 190– 210 cm. I riktvärdet för en bostads-• Radon. Om du har radon i ditt hus och radongas- byggnad är det i normala fall förutsatt att takhöjden i halten överstiger 200 Bq/m3 kan taxeringsvärdet boutrymmena är över 210 cm. justeras nedåt. Justeringens storlek beror på hur mycket radongashalten överstiger 200 Bq/m3. Vid en takhöjd på 190– 210 cm för hela eller delar av boytan, kan det därför finnas förutsättning för att Ett mätintyg (inte äldre än fem år) för huset måste begära nedjustering av byggnadsvärdet. (Obs! Detta bifogas deklarationen för att justering ska kunna ske. gäller inte boyta under snedtak, där görs mätningen Mätningen ska ha gjorts enligt Strålskyddsinstitutets enligt speciella regler. Se sidan 12.) normer. Utrymmen där takhöjden är under 190 cm ska inte I vissa kommuner har omfattande radonmätningar mätas alls. Är takhöjden 189 cm eller lägre i alla bo- utförts. Kontakta din kommun om du är osäker på om utrymmen och biutrymmen, blir boyta och biyta noll. eller när radonhalten mättes i ditt hus. Husets värdeyta blir också noll. Någon uppjustering av I vissa fall kan Skatteverket redan ha tagit hänsyn till riktvärdet ska inte göras i detta fall. att det finns radon inom värdeområdet. Om bara delar av husets bo- eller biutrymmen har tak- Har du vidtagit åtgärder för att minska radongas- höjd på 189 cm eller lägre, ska dessa delar inte mätas halten? Taxeringsvärdet kan justeras nedåt även i de in i boytan respektive biytan. Inte heller i detta fall ska fall du vidtagit åtgärder för att minska radongashalten någon uppjustering av husets riktvärde ske. och kontinuerliga åtgärder krävs för att radongashalten • Myndighetsingripande, t.ex. vägrat rivningslov och ska understiga 200 Bq/m3. beslutat rivningsförbud.• Byggnadsskador, t.ex. mer omfattande fukt- och • Värde av lokal, t.ex. frisersalong eller läkarmottag- mögelskador. För att du ska få en justering krävs ning som finns i småhus. normalt att skadorna är orsakade av byggfel. Om skadorna däremot har uppkommit på grund av bygg- • Komplementhus (t.ex. förråd, båthus eller växthus) nadens ålder, tas i stället hänsyn genom att äldre hus som påtagligt inverkar på marknadsvärdet. får lägre riktvärden. Justeringens storlek står i förhållande till kostnaden Övrigt för att åtgärda skadan. Om skadorna är omfattande Omständigheter som du inte redovisat någon annanstans bör du därför beskriva vilka åtgärder som behöver i deklarationen och som du tycker påverkar värdet av vidtas, vid vilken tidpunkt och till vilken kostnad. ditt hus kan du beskriva under ”Övriga upplysningar”. 11
 12. 12. Hur du mäter ditt småhusMätreglerna vid fastighetstaxering följer i stort svensk Specialreglerstandard (SS 21054:2009) och är samma regler som Våningsplan med snedtak där takhöjden är minstanvänds i de flesta sammanhang, t.ex. vid bygglov. 190 cm. Om hela våningsplanet har en takhöjd på minst 190 cm ska hela ytan mätas.HuvudregelFörst mäter man byggnadens invändiga mått i varje Våningsplan med snedtak och takhöjd delvis undervåningsplan (källare, plan 1 osv). Alla utrymmen i en 190 cm. För att ett våningsplan med snedtak överhuvud-bostad kan inte utnyttjas lika bra. Därför delar man taget ska mätas måste våningen ha en takhöjd på minstsedan upp den uppmätta ytan i boyta och biyta 190 cm på ett utrymme av minst 60 cm bredd. Man bort-(i svensk standard betecknad boarea och biarea). ser från eventuella mellanväggar. Man mäter hela den golvyta där takhöjden är minst 190 cm. Där det finns ytterligare golvyta utanför denna linje fortsätter man mäta. Man mäter dock inte mer än ytterligare 60 cm ut i vardera riktningen. Lägg märke till att i takkupan är takhöjden över 190 cm. (Bild 2). Bild 2Bild 1Alla typer av våningsplan, utom våning med snedtak, skamätas mellan ytterväggarnas insidor strax ovanför golv- Trappa. Trapputrymmen inne i bostaden mäts i varjesockeln. Allt som ligger innanför ytterväggarna – även plan på samma sätt som om där finns golv. Man räknarinnerväggar – ska räknas med. Man ska också räkna alltså inte bort trapputrymme i något plan.med skåp, fläktkanaler, öppen spis etc. (Bild 1.) Tjocka inner väggar, skorstenskanaler, pelare etc. Om huset har innerväggar, skorstenskanaler, pelare etc.Undantag. Följande typer av utrymmen ska inte räknas som är tjockare än 30 cm räknar man vid mätningenmed i totalytan: 15 cm in från varje sida. (Bild 3.)• Utrymmen med en takhöjd som är lägre än 190 cm Exempel: Om man har en innervägg som är 42 cm tjock (se även ”Specialregler”) räknar man med 15 cm från varje sida av väggen. De återstående 12 cm i mitten (42 minus 30) räknas inte in• Utrymmen som inte kan nås inifrån via antingen en i ytan. dörröppning, trappa, permanent stege eller lucka med fällbar stege. Bild 3 Obs! Du ska inte mäta följande utrymmen: • förråd, garage, pannrum och soprum som du inte kan nå inifrån bostaden • gemensamt trapphus mellan två lägenheter. 12
 13. 13. Låg takhöjd. Om en del av den totala uppmätta ytan Ytan i en sluttningsvåning fördelas mellan boyta ochhar en takhöjd som är lägre än 210 cm bör du ange detta biyta på följande sätt:under ”Övriga upplysningar”. Boyta är den yta som ligger inom 6 meter från den del av fristående yttervägg där golvnivån ligger ovanför ellerHur man delar upp ytan i nivå med den omgivande marken. (Med friståendepå boyta och biyta yttervägg menas en vägg som inte gränsar mot annan byggnad.) (Bild 5.) Övriga delar av våningsplanet ärAlla utrymmen i en Bild 4 biyta. Som biyta räknas dessutom alltid:bostad kan inte utnyttjaslika bra. Därför ska man • garage som kan nås inifråndela upp ytorna i boyta • pannrum som kan nås inifrånoch biyta. Regler na för • soprum som kan nås inifrånuppdelningen är olika • utrymme med begränsad användning,för våningsplan ovan se stycket nedan.mark, sluttnings-våning och källar- Källarplan. (Golvytan ligger helt eller till övervägandevåning. (Bild 4.) del under den omgivande marknivån.) Ett källarplan ska alltid räknas som biyta.Våningsplan ovanmark. (Omgivande Utr ymme med begränsad användning – oavsett typmarknivå ligger av våningsplan. Till biyta räknas även ett utrymmeunder golvnivån som är inrättat så att möjligheten att använda det undereller i samma nivå vissa delar av året är begränsad (t.ex. inglasad veranda/som golvet.) All yta räknas som boyta, altan eller oinredd vind)med undantag för följande, som räknas som biyta:• garage som kan nås inifrån• pannrum som kan nås inifrån• soprum som kan nås inifrån• utrymme med begränsad användning, se stycket ovan till höger.Sluttningsvåning (eller souterrängvåning).(Om golvytan utefter minst en fönstervägg ligger övereller i nivå med omgivande mark, men ligger i övrigtunder marknivån). En sluttningsvåning räknas primärtsom boyta. Bild 5 Här kan du fylla i dina mätresultat. I deklarationsblanketten ska du ange den totala boytan och biytan. Våningsplan ovan mark Sluttningsvåning Källarvåning Plan 1 Plan 2 Plan 3 Boyta Boyta Boyta Boyta Total boyta m 2 + m 2 + m 2 + 2 m = m2 Biyta* Biyta* Biyta* Biyta Biyta Total biyta m 2 + m 2 + m 2 + 2 m + m 2 = m2 *Biyta i våningsplan ovan mark förekommer endast i undantagsfall (se ovan). 13
 14. 14. Fastighetstaxering 2012 – förenklad fastighetstaxeringFörslag FastighetsdeklarationOm du har fått ett ”Förslag” ³ från Skatteverket behöver E-deklarera på Internet!du inte lämna någon fastighetsdeklaration. De uppgifter Om du har fått en förtryckt ”Fastighetsdeklaration” frånom fastigheten som redan finns i Skatteverkets register Skatteverket, måste du deklarera ditt småhus. Fyll i upp-räcker för fastighetstaxeringen 2012. gifter som saknas. Rätta förtryckta uppgifter som inte stämmer. Skriv under och skicka in.Stämmer förslaget? Gör inget allsStämmer alla förtryckta uppgifter och du godtar för- Enklast är att e-deklarera på Internet. Gå in påslaget, ska du inte skicka tillbaka blanketten. Om ingen www.skatteverket.se. Om du ännu inte har skaffat diguppgift behöver ändras, blir värdet i förslaget ditt nya en e-legitimation, kan du läsa på webbplatsen undertaxeringsvärde 2012. ”E-tjänster” hur du gör. Obs! Du som e-deklarerar på Internet ska inte skicka inStämmer inte förslaget? Rätta och skicka in pappersblanketten!– helst på Internet!Om förslaget inte stämmer, kan du ge oss de rätta Om du i stället väljer att göra dina ändringar på pappers-uppgifterna. Enklast är att ändra på Internet. Gå in på blanketten, sänder du in den till Skatteverkets inläs-www.skatteverket.se. Om du ännu inte har skaffat dig ningscentral. Postadressen står på blanketten. Hur duen e-legitimation, kan du läsa på webbplatsen under gör ändringar och tillägg, se sidorna 2–13.”E-tjänster” hur du gör. Skriv inte utanför ”Övriga upplysningar”!Obs! Du som gör dina ändringar på Internet ska inte Lämnar du ett meddelande till Skatteverket på blanket-skicka in pappersblanketten! ten, kan du bara använda rutan ”Övriga upplysningar” eller skriva ett separat brev som du bifogar. Inget somOm du i stället väljer att göra dina ändringar på pappers- du skriver utanför rutan i blanketten kommer vi attblanketten, sänder du in den till Skatteverkets inläs- kunna se, eftersom blanketten ska läsas maskinellt iningscentral. Postadressen står på blanketten. Hur du en automatisk databehandling.gör ändringar och tillägg, se sidorna 2–13. Senast den 1 november 2011 ska fastighetsdeklara-Skriv inte utanför ”Övriga upplysningar”! tionen finnas hos Skatteverket.Lämnar du ett meddelande till Skatteverket på blanket-ten, kan du bara använda rutan ”Övriga upplysningar” Hinner du inte?eller skriva ett separat brev som du bifogar. Inget somdu skriver utanför rutan i blanketten kommer vi att Om du får förhinder och inte kan hålla tiden, kan dukunna se, eftersom blanketten ska läsas maskinellt i ansöka om anstånd för att få en senare inlämningsdag.en automatisk databehandling. Ansökningsblankett finns på www.skatteverket.se – Fastighetstaxering – Småhus och hos Skatteverkets servicekontor. Ansök i god tid, om du kan. Helst före Senast den 1 november 2011 vill vi ha in dina den 20 oktober 2011! ändringar eller synpunkter på förslaget. Vad är förenklad fastighetstaxering? Fastighetstaxeringen 2012 är en förenklad fastighetstaxe- ring . Den innebär att alla Sveriges småhus ska omtaxe- ras och få nya taxeringsvärden. En förenklad fastighetstaxering genomförs enligt samma värderingsregler som den senaste allmänna fastighets- taxeringen (gjordes 2003 för småhus). Det främsta syftet med den förenklade taxeringen är att anpassa taxerings- värdena till förändringarna i fastighetspriserna. Några ändringar i sättet att värdera fastigheterna ska i princip inte göras.³ På sidorna 3–7 finns en närmare beskrivning av deklarations- blanketten. Den beskrivningen gäller också för ”Förslag”. 14
 15. 15. Fastighetstaxering 2013 och 2014 – särskild fastighetstaxeringFastighetsdeklaration När ska särskild fastighetstaxeringVid särskild fastighetstaxering 2013 eller 2014 kan bara göras?fastighetsdeklaration lämnas. Förslag till fastighetstaxe- En taxeringsenhet bör nybildas eller ombildasring finns inte vid en särskild fastighetstaxering. Det kan vara närAnledningen till att du har fått en förtryckt deklarations- • en ny fastighet har bildats eller taxeringsenhetensblankett från Skatteverket är att det har skett en bety- areal har ändrats genom fastighetsbildningdande förändring av fastigheten sedan fastighetstaxe- • förhållandena har ändrats så att en del av taxerings-ringen 2012. Fyll därför i nya uppgifter som saknas. enheten bör taxeras på annat sättRätta förtryckta uppgifter som inte längre stämmer.Skriv under och skicka in. • ytterligare fastighet(er) eller del av fastighet(er) bör ingå i taxeringsenheten.E-deklarera på Internet!Enklast är att deklarera på Internet. Gå in på Byte av typ av taxeringsenhetwww.skatteverket.se. Om du ännu inte har skaffat dig En förändring av fastigheten, eller fastighetens använd-en e-legitimation, kan du läsa på webbplatsen under ning, kan medföra byte av typ av taxeringsenhet.”E-tjänster” hur du gör. De olika typer som finns är lantbruk, småhus, hyreshus, industri, elproduktionsenhet och specialenhet.Obs! Du som e-deklarerar på Internet ska inte skicka inpappersblanketten! Ändring av avgifts- eller skattepliktenOm du i stället väljer att göra dina ändringar på pappers- En avgifts-/skattepliktig taxeringsenhet bör överförasblanketten, sänder du in den till Skatteverkets inläs- till avgifts-/skattefri, eller omvänt, på grund av förändradningscentral. Postadressen står på blanketten. Hur du användning eller ändrade ägarförhållanden.gör ändringar och tillägg, se sidorna 2–13. Avgifts-/skattefri är den taxeringsenhet som används för vissa allmännyttiga ändamål (specialenhet) eller tillhörSkriv inte utanför ”Övriga upplysningar”! vissa institutioner.Lämnar du ett meddelande till Skatteverket på blanket-ten, kan du bara använda rutan ”Övriga upplysningar” Ändrad beskaffenheteller skriva ett separat brev som du bifogar. Inget som Taxeringsenhetens värde har ökat eller minskat pådu skriver utanför rutan i blanketten kommer vi att grund av ändring i fastighetens fysiska beskaffenhet.kunna se, eftersom blanketten ska läsas maskinellt i I detta fall ska särskild fastighetstaxering ske bara omen automatisk databehandling. • taxeringsvärdet bör ändras med minst en femtedel, Din senaste inlämningsdag för fastighetsdeklara- dock minst 25 000 kr tionen finns angiven på den utsända blanketten. • kostnader på minst en miljon kr har lagts ned på taxe- ringsenheten, ellerHinner du inte? • taxeringsvärdet bör ändras med minst 100 000 kr.Möjligheten att ansöka om anstånd finns inte vid en sär-skild fastighetstaxering. Så om du får förhinder och inte Nybyggnation eller rivning av byggnad m.m.kan hålla tiden, måste du i stället kontakta Skatteverket Om nybyggnad har skett på en tidigare obebyggd taxe-direkt. ringsenhet ska alltid en särskild fastighetstaxering göras. Detsamma gäller om bebyggelsen på en taxeringsenhetVad är särskild fastighetstaxering? har rivits, brunnit ned eller förts bort.Fastighetstaxeringarna 2013 och 2014 är särskilda fastig-hetstaxeringar. De småhusenheter som behöver taxeras Ändrat värde av annat skäl2013 eller 2014, är sådana där något särskilt har hänt Värdet kan ändras av andra skäl. Exempelvis kan fastig-sedan den förenklade fastighetstaxeringen 2012. En hetsägaren ha betalat avgift för anslutning till allmänsärskild fastighetstaxering är som en komplettering till va- eller fjärrvärmeanläggning eller för gatukostnader.den senaste allmänna eller förenklade fastighetstaxe-ringen, och därför är värdenivåer och värderingsregler Det kan också vara ett myndighetsbeslut som rör fastig-oförändrade. heten och som har påverkat fastighetens värde. I dessa fall ska särskild fastighetstaxering ske bara om taxe- ringsvärdet bör ändras med minst en femtedel, dock minst 25 000 kr. 15
 16. 16. Om taxeringsvärdet bör ändras med mindre än 100 000 Nedläggning av näringsverksamhetkr får särskild fastighetstaxering ske bara om fastighets- Taxeringsenhetens värde har minskat på grund av attägaren begär det. näringsverksamhet som bedrivits på taxeringsenheten har lagts ned. I detta fall ska särskild fastighetstaxeringYttre miljöpåverkan ske bara om fastighetsägaren begär det och taxerings-Taxeringsenhetens värde har förändrats genom påver- värdet bör sänkas med minst hälften.kan på den fysiska miljön. I detta fall ska särskild fastig-hetstaxering ske bara om taxeringsvärdet bör ändrasmed minst en femtedel, dock minst 25 000 kr. Vill du veta mer? Gå in på www.skatteverket.seBeräkna taxeringsvärde Rättsliga grunderVill du räkna fram taxeringsvärdet på ditt småhus, har Reglerna för fastighetstaxering finns främst i fastighets-du två olika möjligheter till din hjälp på webbplatsen: taxeringslagen (SFS 1979:1152) och fastighetstaxerings- förordningen (SFS 1993:1199). Lagarna, och förarbetena• Om du skickar in fastighetsdeklarationen via Internet, till dem, finner du på www.lagrummet.se. kan du i e-tjänsten ”Fastighetsdeklaration, småhus” direkt begära ett beräknat värde som grundar sig på För tillämpningen av lagstiftningen utfärdar Skatteverket de uppgifter som är ifyllda. såväl föreskrifter (bindande) som allmänna råd och ställ-• Annars finns vår e-tjänst ”Beräkna taxeringsvärde”, ningstaganden (vägledande). Skatteverket har också med många möjligheter. Där kan du beräkna taxe- gett ut ”Handledning för fastighetstaxering 2009 – ringsvärdet för ett småhus, vilket som helst, grundat Småhus”. Alla dessa finner du på www.skatteverket.se på uppgifter som du själv väljer att mata in. under ”Rättsinformation”.Se ditt värdeområde Fastighetsavgift och fastighetsskattI vår e-tjänst ”Värdeområden” kan du se en kartbild Du kan läsa mer om fastighetsavgift och fastighetsskattöver värdeområdet där ditt småhus ligger. i broschyren ”Fastighetsskatt och fastighetsavgift” (SKV 296). Den finns på www.skatteverket.se och hosDär står också de faktorer (riktvärdeangivelser) som våra servicekontor. Du kan även beställa den viaSkatteverket har fastställt gemensamt för området och servicetelefonen 020-567 000, direktval 7501.som leder till fastigheternas riktvärden. Du kan även seen förteckning över de fastighetsförsäljningar som Har du fler frågor?Skatteverket har lagt till grund för den genomsnittligamarknadsvärdenivån inom värdeområdet. Besök vår webbplats … Om du har fler frågor kan du gå in på www.skatteverket.se. Klicka på ”Fastighetstaxering”. Där finns fler svar! … eller ring till oss Du kan även ringa Skatteupplysningen 0771-567 567. SKV 389 utgåva 8. Utgiven i september 2011. 16

×