Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Similarity Check (Turkish)

79 views

Published on

Benzerlik kontrolü

Information on our Similarity Check service.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Similarity Check (Turkish)

  1. 1. Benzerlik Kontrolü
  2. 2. Benzerlik Kontrolü Nedir? Benzerlik kontrolü hizmeti yayıncılara, intihali önlemek için çok daha etkili bir yol sunar. Üyelerin Turnitin’in etkili metin karşılaştırma aracı, iThenticate’e erişimi vardır. iThenticate onlara kendi yayınlarını, dünyanın en geniş karşılaştırılabilir bilimsel, teknik ve sağlık veri tabanlarındaki içerik ile kıyaslama olanağı verir. Benzerlik kontrolü üyeleri, tam metin iThenticate veri tabanında yayınlanan kendi içeriklerine katkı sağlar.
  3. 3. • Turnitin tarafından sağlanan intihal tespit yazılımı • Metin tabanlı tarama • 1 milyardan daha fazla web sayfasının indekslenmiş içeriğine, Crossref üyelerinden 57 milyon içeriğe ve Pearson, Cengage, EBSCOHost vb. gibi içerik ortaklarından sağlanan 105 milyondan daha fazla içeriğe sahiptir. iThenticate Nedir?
  4. 4. Hizmet Nasıl Çalışır? • Belgeyi iThenticate’ e yükleyin • Benzerlik raporu oluşturuldu • Yan yana karşılaştırın • Editör, tespit edilen benzerliklerin doğru olup olmadığına veya daha fazla incelemenin gerekli olup olmadığına karar verir • Üyeler yeni içerik yayınladıklarında, Turnitin’in içeriği veritabanına eklemek ve indekslemek için kullandığı tam metne bir bağlantı oluştururlar.
  5. 5. Benzerlik Kontrolünü Kimler Kullanıyor? 1300’den fazla Crossref üyesi katılımcı Bu yıl her ay ortalama 405,209 metin tarandı Japonya, Brezilya, Güney Kore ve Türkiye’den yayıncıların kullanımında artış Yayıncılar intihal politikalarına daha fazla zaman ve emek harcıyorlar • kaynaklar (personel ve zaman) • maliyet • İş akışı • eğitim • eylem takibi
  6. 6. Fiyatı Ne Kadar? • Crossref'e ödenen yıllık yönetim ücreti, Crossref üyelik ücretinizin% 20'sine eşittir. • Doküman başına yükleme ücreti, doğrudan Turnitin'e ödenir.
  7. 7. Kimler Benzerlik Kontrolüne Katılabilir? • İyi ilişkiler içinde olan Crossref Yayıncı üyelerine ve içeriğine makale düzeyinde DOI'leri aktif olarak atayan üyelere açıktır. • Yayıncının DOI üst verileri tam metin HTML, PDF veya düz metin içeriğine ulaştıran <iparadigms> alanında bir URL içermelidir.
  8. 8. Katılmak İster misiniz? https://www.crossref.org/services/similarity-check/ Sorularınız için e-posta adresi similaritycheck@crossref.org

×