Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente

Gestora, consultora y comunicadora cultural at Freelance
Feb. 3, 2013
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente
1 of 31

Comunicación Digital en Gestión Cultural Independiente

Editor's Notes

  1. Democratització. Espai públic obert i horitzontal Participació Interacció Col·laboració Accessibilitat (física i temporal) Proximitat (interessos, emocional...)
  2. Comunicació digital: Ni a cegues: Escoltar, analitzar, decidir, implementar, avaluar Ni sense res a dir Ni perquè sí: Analitzar usuaris, canals.. No basta amb obrir i esperar: Comunicar i compartir
  3. Objectius Usuaris (actuals i potencials) (coneixement i h àbit ús eines digitals) Serveis i projectes a comunicar, diferenciant continuats i esporàdics Recursos: humans, tècnics, econòmics Necessitats suports analògics / digitals Prioritats i calendarització. Planificació i organització