UNIUNEA EUROPEANĂ   GUVERNUL ROMÂNIEI     Fondul Social European  Instrumente Structurale    GUVERNUL ROMÂNIE...
FIIANTREPRENOR!
CUPRINS02  DESPRE PROIECT08  GRUP ÞINTÃ12  TRAINING18  CONSILIERE20  SEMINARII22  CONTACT
DESPRE         PROIECT                Proiectul "APT - Antreprenoriat performant prin Programul "A...
www.fiiantreprenor.ro  03
OBIECTIVUL PROIECTULUI                            iniþierea de afaceri de succes ºi sã mãreasc...
de tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor.       Proiectul include ºi 6 campanii de informare ºi         ...
NECESITATEA PROIECTULUIProiectul vine în întâmpinarea celor care doresc sã   aproximativ 90% din IMM-uri au reacþionat ...
(seminarii ºi consiliere) ºi instrumentele dezvoltate    Astfel, construirea noilor firme pe baza unor abilitãþi(porta...
GRUP         ÞINTÃ                 Grupul þintã cuprinde atât persoanele care vor Grupul þintã viz...
www.fiiantreprenor.ro  09
Programul se adreseazã în primul rând celor care vor Antreprenori        sã îºi deschidã o nouã afacere sau o acti...
Întreprinderile mici ºi mijlocii (IMM) se clasificã, în          Grupul þintã cuprinde atât persoanele care vorfu...
TRAINING                Sesiunile de instruire abordeazã exhaustiv aspecte Sesiunile de instruire sunt  de...
www.fiiantreprenor.ro  13
DEZVOLTAREA COMPETENÞELORANTREPRENORIALE                Într-o lume dominatã de conceptul de Construirea u...
Programul se desfãºoarã pe parcursul a 5 zile ºi      Din punct de vedere al ponderii teoriei ºi practicii,cuprinde 3...
DEZVOLTAREA COMPETENÞELORMANAGERIALE                             Programul se adreseazã în mod...
Nu în ultimul rând, vom încerca sã aducem arta ºi    ? individuale & de echipã                     ...
CONSILIERE                 Cursanþii care au idei de afaceri fezabile ºi care În cadrul programului sunt ...
www.fiiantreprenor.ro  19
SEMINARII DE PROMOVAREA CULTURIIANTREPRENORIALE                Proiectul "APT - Antreprenoriat performant ...
www.fiiantreprenor.ro  21
CONTACTFondatã în 2003, Brand Academy deþine astãzi un     Pentru înscrieri ºi informaþii suplimentare:portofoliu de p...
FIIANTREPRENOR!
APT – ANTREPRENORIAT PERFORMANT PRIN TRAINING ªI CONSILIEREProiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Op...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fii antreprenor

853 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
853
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fii antreprenor

 1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 2007-2013 2007-2013 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI ŞI PROTEC IEI SOCIALE PROTEC IEI SOCIALE AMPOSDRU Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud-Est FII ANTREPRENOR! Vino ºi învaþã regulile jocului
 2. 2. FIIANTREPRENOR!
 3. 3. CUPRINS02 DESPRE PROIECT08 GRUP ÞINTÃ12 TRAINING18 CONSILIERE20 SEMINARII22 CONTACT
 4. 4. DESPRE PROIECT Proiectul "APT - Antreprenoriat performant prin Programul "APT - training ºi consiliere" este cofinanþat din Fondul Antreprenoriat performant Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - prin training ºi consiliere" 2013 (POSDRU), axa prioritarã 3 "Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi întreprinderilor", este organizat de Brand domeniul major de intervenþie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale". Academy împreunã cu Proiectul "APT - Antreprenoriat performant prin partenerii sãi ºi oferã training ºi consiliere" se desfãºoarã pe o perioadã training ºi consiliere în de 24 de luni, pânã în august 2012 ºi oferã sesiuni de instruire pentru 720 de cursanþi ºi 150 de management ºi companii existente din trei regiuni de dezvoltare. antreprenoriat persoanelor care doresc sã îºi deschidã o afacere ºi antreprenorilor02 www.brandacademy.ro
 5. 5. www.fiiantreprenor.ro 03
 6. 6. OBIECTIVUL PROIECTULUI iniþierea de afaceri de succes ºi sã mãreascã Obiectivul general al competitivitatea IMM-urilor ºi a micro- întreprinderilor din cele 3 regiuni implicate în proiectului constã în proiect. Proiectul îºi propune sã asigure formarea de crearea, sprijinirea, noi antreprenori ºi profesioniºti, cu un grad mare de adaptabilitate pe piaþa muncii, care sã îºi poatã consolidarea ºi promovarea promova ºi materializa ideile de afaceri. Proiectul susþine ideile de afaceri ale noilor antreprenori ºi îi unei culturi antreprenoriale ajutã pe aceºtia sã le concretizeze în afaceri de succes. ºi manageriale la nivelul În cadrul proiectului se vor realiza 3 centre în celor 3 regiuni de Bucureºti, Galaþi ºi Craiova pentru sprijinirea implementare antreprenoriatului din cele 3 regiuni de dezvoltare corespunzãtoare: Bucureºti - Ilfov, Sud-Est ºi Sud Vest. Aceste centre vor gãzdui sesiunile de instruire, seminariile ºi acþiunile de consiliere. În acelaºi timp, centrele vor funcþiona ca baze de susþinere logisticãObiectivul general al proiectului constã în crearea, gratuitã, punând la dispoziþa noilor antreprenori câtesprijinirea, consolidarea ºi promovarea unei culturi 10 birouri complet utilate, un secretariat comun,antreprenoriale ºi manageriale capabile sã accelereze o salã de întâlniri, precum ºi infrastructura completã 04 www.brandacademy.ro
 7. 7. de tehnologia informaþiei ºi comunicaþiilor. Proiectul include ºi 6 campanii de informare ºi promovare a culturii antreprenoriale la nivelul celorSesiunile de instruire sunt susþinute pe douã teme trei regiuni, precum ºi realizarea unui portalprincipale - Dezvoltarea competenþelor manageriale ºi informatic (www.fiiantreprenor.ro). Acesta vaDezvoltarea competenþelor antreprenoriale - ºi constitui un instrument esenþial pentru viitoriiabordeazã exhaustiv aspecte de interes teoretice ºi antreprenori ºi va cuprinde calendarul activitãþilorconcrete din management, dezvoltarea afacerilor, desfãºurate în proiect, precum ºi o bibliotecã cumarketing, vânzãri, achiziþii, resurse umane ºi resurse ºi informaþii utile, din domeniul financiar,legislaþie. legislativ, resurse umane, management ºi antreprenoriat.Pe parcursul celor 24 de luni vor fi oferite sesiuni deconsiliere pentru 720 de persoane din rândulantreprenorilor, al celor care doresc sã porneascãafacerea proprie, ºi pentru 150 de microintreprinderiºi IMM-uri. www.fiiantreprenor.ro 05
 8. 8. NECESITATEA PROIECTULUIProiectul vine în întâmpinarea celor care doresc sã aproximativ 90% din IMM-uri au reacþionat în anuldeschidã o nouã afacere, oferindu-le cursuri de 2009 prin reducerea cheltuielilor (36%), a numãruluipregãtire specifice complet gratuite, precum ºi locuri de angajaþi (19%) sau a activitãþilor desfãºurateîn incubatoarele de afaceri dezvoltate la nivelul (15%). Conform ONRC, în prima parte a anului 2009,fiecãrei regiuni. numãrul societãþilor comerciale radiate a crescutIMM-urile genereazã un impact social pozitiv major, semnificativ (cu 17%) faþã de numãrul celor noureprezentând în prezent principala forþã motoare a înfiinþate.economiei româneºti, contribuind cu 70% la PIB ºiasigurînd aproximativ 2.600.000 locuri de muncã, Motivele care explicã acest lucru sunt nivelul scãzutadicã peste 60% din totalul populaþiei ocupate. al activitãþii antreprenoriale ºi al abilitãþilorIMM-urile contribuie, în mod direct ºi indirect, la manageriale, coroborate cu un mediu de afaceriasigurarea de venituri la bugetul statului într-o neprietenos ºi lipsa unei infrastructuri de sprijinproporþie de circa 60% din PIB, realizând peste 50% adecvate pentru micii întreprinzãtori.din exporturile României. Numãrul de IMM-uri dinþara noastrã este semnificativ mai redus decat în UE, Proiectul porneºte de la aceste realitãþi curente ºicu o medie de 20,4 la 1000 de locuitori pe þarã ºi vine în întâmpinarea celor care doresc sã deschidã o46,5 în Regiunea Bucureºti - Ilfov, faþã de 64 la 1000 nouã afacere, oferindu-le cursuri de pregãtirede locuitori în UE. specifice complet gratuite (antreprenoriat ºi management), precum ºi suport concretDeºi este cel mai dinamic sector din economie, acesta (infrastructura ºi logistica necesarã iniþierii uneia resimþit cel mai puternic efectele crizei economice: afaceri), de asemenea gratuit. Prin activitãþile 06 www.brandacademy.ro
 9. 9. (seminarii ºi consiliere) ºi instrumentele dezvoltate Astfel, construirea noilor firme pe baza unor abilitãþi(portal informatic ºi campanii de informare), proiectul antreprenoriale ºi competenþe de management solideva contribui la promovarea culturii antreprenoriale, la va reprezenta o soluþie viabilã pentru reducereaîncurajarea celor care vor sã-ºi deschidã o afacere ºi impactului social al crizei economice ºi pentrula îmbunãtãþirea abilitãþilor de management ale dezvoltarea durabilã.IMM-urilor din cele trei regiuni selectate.EGALITATE DE ªANSEProiectul promoveazã pe toatã durata implementãrii Proiectul are în vedere criteriile de competenþãsale principiile egalitãþii de ºanse pentru toþi profesionalã ºi alocarea resurselor umane potrivitparticipanþii ºi nu exclude, restrânge sau favorizeazã calificãrii ºi pregãtirii specifice. Acest principiu esteparticipanþii la activitãþi în funcþie de rasã, aplicat cu consecvenþã, în toate etapele proiectului.naþionalitate, etnie, limbã, religie, categorie socialã,convingeri politice, sex, vârstã, dizabilitãþi, Selecþia participanþilor la cursuri ºi a antreprenorilorapartenenþã la o categorie defavorizatã, sau orice alt care vor fi sprijiniþi în cele trei centre va respectacriteriu care ar avea ca scop sau ca efect principiile egalitãþii de ºanse. Luând în considerarerestrângerea, înlãturarea recunoaºterii, a folosinþei faptul cã ponderea femeilor în rândul antreprenorilorsau a exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor din România este scãzutã, proiectul încurajeazã oomului ºi a libertãþilor fundamentale sau a drepturilor participare substanþialã a acestora.recunoscute de lege. www.fiiantreprenor.ro 07
 10. 10. GRUP ÞINTÃ Grupul þintã cuprinde atât persoanele care vor Grupul þintã vizat de proiect beneficia de proiect în mod direct prin este format din persoane participarea la sesiunile gratuite de instruire, seminarii ºi consiliere, cât ºi de persoanele care care doresc sã iniþieze o vor beneficia de acþiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale prin campaniile de informare ºi activitate independentã, promovare. inclusiv femei, persoane în Dorim sã contribuim în mod activ la dezvoltarea mediului de afaceri din cele 3 regiuni de vârstã sau cu dizabilitãþi, implementare ºi sã incurajãm persoanele cu angajaþi ºi personal de vocaþie antreprenorialã sã-ºi urmeze visul, în beneficiul lor ºi al celor din jur. conducere din IMM-uri, întreprinzatori ºi proaspãt ori viitor absolvenþi care doresc sã înceapã o afacere pe cont propriu08 www.brandacademy.ro
 11. 11. www.fiiantreprenor.ro 09
 12. 12. Programul se adreseazã în primul rând celor care vor Antreprenori sã îºi deschidã o nouã afacere sau o activitate independentã, proprie sau prin asociere, ºi Angajaþi întreprinzãtorilor. Aceastã categorie îi include ºi pe Persoane care doresc sã studenþii în an terminal sau proaspãt absolvenþi, precum ºi pe angajaþi. Consecvent criteriului egalitãþii iniþieze o activitate de ºanse, programul încurajeazã participarea femeilor, a persoanelor în vârstã sau cu dizabilitãþi. independentã "APT - Antreprenoriat performant prin training ºi Personal de conducere din consiliere" se adreseazã ºi angajaþilor ºi personalului de conducere din IMM-uri, care doresc sã iniþieze o microintreprinderi ºi nouã afacere sau care doresc sã îºi dezvolte abilitãþile IMM-uri antreprenoriale ºi manageriale.10 www.brandacademy.ro
 13. 13. Întreprinderile mici ºi mijlocii (IMM) se clasificã, în Grupul þintã cuprinde atât persoanele care vorfuncþie de numãrul mediu anual de salariaþi ºi de cifra beneficia de proiect în mod direct prin participarea lade afaceri anualã netã sau de activele totale pe care le sesiunile gratuite de instruire, seminarii ºi consiliere,deþin, în urmãtoarele categorii: cât ºi de persoanele care vor beneficia de acþiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale prina). Microîntreprinderi. Au pânã la 9 salariaþi ºi campaniile de informare ºi promovare.realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã sau deþinactive totale de pânã la 2 milioane euro, echivalent în Toate aceste categorii care formeazã grupul þintãlei; trebuie sã fie localizate în cele trei regiuni în care seb). Întreprinderi mici. Au între 10 ºi 49 de salariaþi ºi va implementa acest program: Bucureºti - Ilfov (curealizeazã o cifrã de afaceri anualã netã sau deþin centrul în Bucureºti), Sud-Est (cu centrul în Galaþi) ºiactive totale de pânã la 10 milioane euro, echivalent Sud-Vest (cu centrul în Craiova).în lei;c). Întreprinderi mijlocii. Au între 50 ºi 249 desalariaþi ºi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã depânã la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deþinactive totale care nu depãºesc echivalentul în lei a 43milioane euro.** Definiþii conform legii nr. 346/2004, actualizatã în 10/12/2007, conform rectificãrii nr. 791 din 27/08/2004 (M.Of.), O.G. nr. 94/2004,O.G. nr. 27/2006, Legea nr. 175/2006, O.U.G. nr. 139/2007 publicatã în MOF nr. 844 din 10/12/2007. www.fiiantreprenor.ro 11
 14. 14. TRAINING Sesiunile de instruire abordeazã exhaustiv aspecte Sesiunile de instruire sunt de interes teoretice ºi practic din management, susþinute pe douã teme dezvoltarea afacerilor, marketing, vânzãri, achiziþii, resurse umane ºi legislaþie. principale - Dezvoltarea Formatorii noºtri sunt lectori profesioniºti cu cel competenþelor manageriale puþin 5 ani de experienþã în domeniul formãrii profesionale a managerilor ºi personalului din ºi Dezvoltarea companii româneºti ºi multinaþionale, a angajaþilor din administraþia publicã centralã ºi localã, a competenþelor întreprinzãtorilor la nivel naþional. antreprenoriale12 www.brandacademy.ro
 15. 15. www.fiiantreprenor.ro 13
 16. 16. DEZVOLTAREA COMPETENÞELORANTREPRENORIALE Într-o lume dominatã de conceptul de Construirea unui responsabilitate corporatistã, succesul este apanajul celor care ºtiu sã îºi asume responsabilitatea antreprenoriat de succes individualã. cere abilitãþi ºi competenþe Este un act de curaj? Cu certitudine. excepþionale, sincronizare, Este individualist? Probabil. resurse ºi capital, Dar marile iniþiative antreprenoriale sunt construite planificare minuþioasã ºi o de oameni puternici, iar oamenii puternici nu sunt niciodatã retraºi sau tãcuþi. Alãturaþi-vã acestui înþelegere foarte bunã a fascinant itinerariu educaþional, la sfârºitul cãruia veþi pieþei dobândi abilitãþile, modelele ºi criteriile fundamentale de înþelegere a pieþei, necesare pentru construirea unei iniþiative antreprenoriale de succes. Singurele cerinþe necesare pentru urmarea acestui workshop sunt pasiunea ºi determinarea.14 www.brandacademy.ro
 17. 17. Programul se desfãºoarã pe parcursul a 5 zile ºi Din punct de vedere al ponderii teoriei ºi practicii,cuprinde 30 de ore de studiu aplicat, structurat astfel: programul este structurat astfel:? Antreprenoriat. Concepte ? 60% predare noþiuni teoretice,? de influenþã în dezvoltarea Factorii ? 40% aplicaþii ºi exerciþii de echipã. antreprenoriatului? vs Întreprinzãtori Manageri Este un program fascinant, în care se lucreazã cu? Intraprenorii studii de caz reale ale unor iniþiative antreprenoriale? Evaluarea capacitãþii antreprenoriale mai mari sau mai mici, care se confruntã cu probleme? Identificarea ideilor de afaceri, evaluarea similare sau relevante pentru antreprenorii români. oportunitãþilor? Finanþarea noii afaceri? Elaborarea planului de afaceri www.fiiantreprenor.ro 15
 18. 18. DEZVOLTAREA COMPETENÞELORMANAGERIALE Programul se adreseazã în mod special Programul se adreseazã în antreprenorilor cu minim cinci angajaþi ºi celor care îºi doresc o carierã managerialã. Este recomandat în mod special antreprenorilor special participanþilor cu atitudine ºi abilitãþi de cu minim cinci angajaþi ºi performeri, care dovedesc în activitatea zilnicã dorinþa de a-ºi depãºi propriile limite ºi obiective. celor care îºi doresc o Cursul furnizeazã cadrul general împreunã cu toate carierã managerialã elementele necesare pentru a asigura participanþilor o iniþiere sau o continuitate a pregãtirii în demersul de înþelegere a noþiunilor fundamentale ale managementului. Devotaþi convingerii noastre cã practica transformãConceput pentru nevoile de dezvoltare ale discipolul în maestru, vom aborda acest programpersoanelor din cadrul grupului þintã care aspirã sau dintr-o perspectivã aplicatã de educaþie experienþialã,sunt pe poziþii de management, programul exploreazã încercând sã susþinem teoria prin cât mai multeexerciþiul managementului în mijlocul forþelor exerciþii, care sã solicite din partea cursanþilorconflictuale care apar în sistemele organizaþionale utilizarea cât mai multor abilitãþi, competenþe ºiactuale, aflate faþã în faþã cu provocãrile unui mediu noþiuni însuºite în cadrul cursului.de afaceri competitiv. 16 www.brandacademy.ro
 19. 19. Nu în ultimul rând, vom încerca sã aducem arta ºi ? individuale & de echipã Obiectiveºtiinþa managementului cât mai aproape de om Evaluarea performanþei ?ºi de abilitãþile lui naturale, prin concentrarea pe Recunoaºterea performerilor ?simplitatea - ºi nu simplismul – noþiunilor Management financiar ?ºi a regulilor de bazã implicate de practica Managementul marketingului ?managementului. Managementul vânzãrilor & logisticã ?Programul se desfãºoarã pe parcursul a 5 zile ºi Din punct de vedere al ponderii teoriei ºi practicii,cuprinde 30 de ore de studiu aplicat, structurat pe programul este structurat astfel:module precum: ? 60% predare noþiuni teoretice,? Management prin obiective ? 40% aplicaþii ºi exerciþii de echipã.? organizaþionale ObiectiveÎNSCRIERECursurile susþinute în cadrul acestui proiect sunt Pentru a vã înscrie, trimiteþi o solicitare scrisã pecomplet gratuite ºi abordeazã situaþii de business adresa de email office@brandacademy.ro sau peconcrete cu care se confruntã antreprenorii din adresa Brand Academy, Clãdirea BOC, Strada GeorgeRomania ºi se adreseazã în primul rând persoanelor Constantinescu nr. 3, Etajul 7, Sector 2, Bucureºti.care vor sã porneascã propria afacere, singuri sau înasociere cu alþi parteneri. În urma solicitãrii, veþi primi un chestionar prin intermediul cãruia ne vom creiona o imagine maiSesiunile de instruire încep în noiembrie 2010 ºi au clarã referitoare la nevoile concrete de formare ºica obiectiv formarea de antreprenori capabili sã se training.adapteze la piaþa din România, determinaþi sã îºimaterializeze ºi sã îºi promoveze ideea de afacere. www.fiiantreprenor.ro 17
 20. 20. CONSILIERE Cursanþii care au idei de afaceri fezabile ºi care În cadrul programului sunt sunt determinaþi sã iniþieze o afacere pe cont oferite sesiuni de consiliere propriu sau prin asociere imediat dupã absolvirea sesiunilor de instruire beneficiazã de sprijin pentru antreprenori dar ºi logistic în cadrul programului “Antreprenoriat performant prin training ºi consiliere”. pentru cei care vor sã În afarã de baza materialã (birou, calculator, iniþieze o nouã afacere telefon, servicii de telecomunicaþii, biroticã, papetãrie etc.), participanþii vor putea apela ºi la sesiuni de consiliere gratuite, pe subiecte de interes din domeniul financiar, management, juridic ºi marketing. De sesiunile de consiliere vor putea beneficia ºi întreprinzãtori sau persoane care vor sã îºi deschidã propria afacere care nu participã la cursuri, în baza cererii ºi programãrii. În cadrul acestor întâlniri, solicitanþii vor primi sugestii detaliate pentru abordarea situaþiilor concrete cu care se confruntã. Sesiunile de consiliere vor fi organizate în fiecare dintre cele trei centre: Bucureºti, Craiova ºi Galaþi. Pentru detalii ºi înscriere utilizaþi datele de contact din secþiunea finalã.18 www.brandacademy.ro
 21. 21. www.fiiantreprenor.ro 19
 22. 22. SEMINARII DE PROMOVAREA CULTURIIANTREPRENORIALE Proiectul "APT - Antreprenoriat performant prin Proiectul "APT - training ºi consiliere" îºi propune sã promoveze Antreprenoriat performant cultura ºi mentalitatea antreprenorialã, deoarece un om de afaceri de succes trebuie sã posede atât prin training ºi consiliere" abilitãþi ºi competen?e specifice domeniului sãu, cât ºi un spirit întreprinzãtor, motivat sã punã în îºi propune sã promoveze practicã ideile profitabile. cultura ºi mentalitatea Aceste seminarii au caracter gratuit ºi deschis. antreprenorialã În cadrul acestora, vor fi dezvoltate ºi discutate conceptele de bazã ale antreprenoriatului în contextul concret al României, participanþii putând face cunoºtinþã cu poveºtile de succes ale unor antreprenori celebri la nivel naþional ºi global. Seminariile vor fi organizate în fiecare dintre cele trei centre (Bucureºti, Craiova ºi Galaþi), cu o frecvenþã trimestrialã. Pentru detalii ºi înscriere utilizaþi datele de contact din secþiunea finalã.20 www.brandacademy.ro
 23. 23. www.fiiantreprenor.ro 21
 24. 24. CONTACTFondatã în 2003, Brand Academy deþine astãzi un Pentru înscrieri ºi informaþii suplimentare:portofoliu de peste 60 de programe educaþionaledistincte, cu mai mult de 3.000 de persoane instruite BOC TOWERîn perioada 2005-2010. Activitatea ºi portofoliul de Str. George Constantinescu nr. 3, etaj 7programe al Brand Academy includ ªcoala de Sector 2, BucureºtiManagement ºi Leadership, ªcoala de Marketing ºiBranding, ªcoala de Customer Service, ªcoala de Tel: +40 21 667 08 69Vanzari, ªcoala de Finanþe ºi ªcoala de Comunicare. Fax: +40 21 667 08 26 office@brandacademy.ro www.brandacademy.ro 22 www.brandacademy.ro
 25. 25. FIIANTREPRENOR!
 26. 26. APT – ANTREPRENORIAT PERFORMANT PRIN TRAINING ªI CONSILIEREProiect cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”Investeºte în oameni!”Editorul materialului:S.C. BrainWave Communication S.R.L.Data publicãrii:27.10.2010Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziþia oficialã a UniuniiEuropene sau a Guvernului României

×