Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formatareparagrafe

416 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formatareparagrafe

 1. 1. Formatarea paragrafelor Buzatu Cristina-L ăcrămioara Tehnologia informației și a comunicației
 2. 2. Cuprins:
 3. 3. DEFINIRE PARAGRAF
 4. 4. <ul><li>Î n Word se consider ă c ă textele sunt formate din paragrafe; </li></ul><ul><li>A ce a st ă no ț iune desemneaz ă un text situat î ntre caractere de sf â r ș it de paragraf ob ț inute prin ap ă sarea tastei ENTER. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Copierea formatelor de tip paragraf se poate de asemenea realiza folosind butonul Format Painter cu un clic pe zona surs ă , activ â nd butonul ș i apoi realiz â nd un nou clic pe paragraful destina ț ie (eventual select â nd mai multe paragrafe destina ț ie). </li></ul>
 6. 6. ALINIEREA
 7. 7. Alinierea. <ul><li>Un text poate fi aliniat : </li></ul><ul><li>la marginea din st â nga, </li></ul><ul><li>la cea din dreapta, </li></ul><ul><li>î ntre marginile st â nga-dreapta </li></ul><ul><li>centrat </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Butoanele de aliniere sunt echivalente cu op ţ iunile din caseta Alignment a ferestrei de dialog Paragraph (pagina Indents and Spacing) sau cu combina ţ iile de taste Ctrl-L (Left), Ctrl-R (Right), Ctrl-J (Justify) ş i Ctrl-E (Center). </li></ul>
 9. 10. Caseta de dialog paragraf în care stabilim alinierea:
 10. 11. <ul><li>Aliniere paragraf la stânga </li></ul><ul><li>Alinierea paragraf la centru </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Alinierea paragraf la dreapta </li></ul><ul><li>Aliniere paragraf stânga-dreapta </li></ul>
 12. 13. INDENTAREA
 13. 14. <ul><li>Una din modalit ăț ile de eviden ț iere a unui text/paragraf este indentarea, adic ă plasarea sa, î n totalitate sau î n parte, mai spre interior, la o anumit ă distan ță fa ță de margini. </li></ul>
 14. 16. Indentarea se poate realiza: <ul><li>cu butoanele de indentare Decrease Indent ş i Increase Indent care folosesc o indentare predefinit ă de cinci spa ț ii; </li></ul><ul><li>op ţ iunile Indentation din ferestra de dialog Paragraph - pagina Indents and Spacing . Modific ă rile f ă cute se pot vizualiza î n caseta Preview. </li></ul>
 15. 18. C u ajutorul riglei, folosind mouse-ul ș i marcajele de indentare ( î n forma de triunghiuri sau dreptunghi) din stanga ș i dreapta riglei Buton Explicaţie Acţiune First Line Indent Modifică poziţia primei linii Hanging IndentLeft Modifică marginea stângă a paragrafului IndentRight Modifică marginea stângă a paragrafului şi poziţia primei linii Indent Modifică marginea dreaptă a paragrafului
 16. 19. SPAŢIEREA RÂNDURILOR
 17. 20. Spa ț ierea r â ndurilor. <ul><li>Pentru a face mai lizibil un paragraf, se poate modifica spa ț iul dintre r â nduri. </li></ul><ul><li>Dimensiunea exact ă a spa ț iului dintre r â nduri este determinat ă de dimensiunea fontului. </li></ul>
 18. 21. Caseta de dialog Paragraph
 19. 22. <ul><li>P rin intermediul casetei Line Spacing din fereastra de dialog Paragraph , din care se pot alege op ț iunile: </li></ul><ul><li>Single (scriere la un r â nd), </li></ul><ul><li>1.5 Lines (scriere la un r â nd si jumatate), </li></ul><ul><li>Double (la dou ă r â nduri), </li></ul><ul><li>At Least (cel pu ț in valoarea introdus ă î n caseta At), </li></ul><ul><li>Exactly (exact valoarea introdus ă î n caseta At) </li></ul><ul><li>Multiple (multiplu de valoarea introdus ă î n caseta At). </li></ul>
 20. 23. <ul><li>Prin intermediul casetelor Before ș i After se pot modifica spa ț ierile de dinaintea paragrafului curent (sau celor selectate) ș i de dup ă paragraful curent (sau cele selectate). </li></ul>
 21. 24. Concluzii <ul><li>Modul în care este poziționat un text este determinat de mulți factori. Marginile determină distanța de la muchie pentru tot textul de pe pagină, în timp ce indentarea și alinierea paragrafelor determină cum se potrivesc paragrafele între margini. </li></ul><ul><li>Ave m de asemenea posibilitatea de a determina cât spațiu există între linii, și înainte sau după paragrafe. </li></ul>
 22. 25. Linkuri utile <ul><li>http://office.microsoft.com/ro-ro/word-help/CH006083028.aspx </li></ul><ul><li>http://euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/birotica-practic/word/5-3-2.htm </li></ul><ul><li>http://blog.it-asistenta.ro/2011/03/formatare-la-nivel-de-paragraf-in-office-word-2003/ </li></ul><ul><li>http://www.scritube.com/stiinta/informatica/word/Formatarea-documentului-editar33479.php </li></ul>
 23. 26. Bibliografia <ul><li>Microsoft Word 2000 in imagini , Heidi Steele, Editura Teora </li></ul><ul><li>Word 2002 pentru î ncepători , Joe Habracken, Editura Teora </li></ul><ul><li>Să învățăm Word şi Excel pas cu pas, Simona Petrescu, Marcel Andrei Homorodean, Editura Niculescu </li></ul><ul><li>ECDL. Word pentru avansați , Bernhard Eder, Willibald Kodym, Franz Lechner, Editura All </li></ul>

×