Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Cristina Elena Andrei(20)

Advertisement

1 decembrie 1918

 1. 1 DECEMBRIE1 DECEMBRIE O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie : ”Şi eu am fost la Alba Iulia !” Fiii fiilor voştri vor chezăşui puternic şi fericiţi, rostind:”Şi părinţii noştri au fost la Alba Iulia!” Iuliu Hossu,episcop,1 Decembrie 1918
 2. • Întâi Decembrie este ziua naţională a României, potrivit Constituţiei României din 2003, art. 12, alin 2. Această zi a fost adoptată anterior, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de preşedintele Ion Iliescu şi publicată în Monitorul Oficial, nr. 95 din 1 august 1990. De-a lungul timpului, imnurile nationale au fost: “Trăiască Regele” (1866-1948) “Zdrobite cătuşe” (1948-1953) “Te slăvim, Românie! ” (1953-1977) “Trei culori” (1977-1989) “Deşteaptă-te, române! ” (1989-prezent)
 3. În anul 1918 s-a înfăptuit Marea Unire dintre statele: Transilvania şi România. Data de 1 Decembrie 1918 a fost cea mai importantă în istoria României, Marea Unire de la Alba Iulia!!! "...Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit. [...]
 4. Semnificaţii istorice • La 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din 1228 delegaţi, şi sprijinită de peste 100.000 de persoane adunate la eveniment din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adoptat o Rezoluţiune care consfinţeşte unirea tuturor românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească (Crişana, Sătmar şi Maramureş
 5. Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura teritorial-instituţională care este statul naţional.[...] • Ziua de 1 Decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (9 aprilie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial şi a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa.
 6. La 1 decembrie 1918 s-a unit, în sfârşit, Transilvania cu România. Au sosit la Alba Iulia români din toate colţurile ţării, cei mai mulţi fiind din Ardeal, ca să-şi împlineascã idealul. Visul de veacuri al românilor de pretutindeni s-a împlinit. Acum erau uniţi – într-o singură ţară –oamenii care vorbeau, gândeau, simţeau şi se purtau româneşte...
 7. 27 MARTIE 1918: UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA Ziarul “Tribuna”, din 30 martie 1918, despre unirea Basarabiei cu România Declaraţia de unire a Basarabiei cu România (fragment): “Basarabia în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră ... În puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, în baza principiului ca popoarele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România.”
 8. 15 - 28 NOIEMBRIE 1918: UNIREA BUCOVINEI CU ROMÂNIA “Drept aceea Noi, Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind investiţi singuri ca putere legiuitoare, În numele suveranităţii naţionale, Hotărâm: Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României.” Declaraţia de Unire a Bucovinei cu România 15/28 noiembrie 1918 Palatul Metropolitan din Cernăuţi Ziarul “Glasul Bucovinei” din 29 noiembrie 1918
 9. ALBA IULIA – SIMBOL AL UNIRII “Istoria ne cheamă la fapte. Toate neamurile din jurul nostru şi-au hotărât viitorul. Naţiunea română din Transilvania are să- şi spună cuvântul său hotărâtor asupra sorţii sale şi acest cuvânt va fi respectat de lumea întregă.” Actul de convocare a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia (fragment). Sala Unirii din Alba Iulia Clubul militar din Alba Iulia (“cazina”)
 10. 1 DECEMBRIE 1918: UNIREA TRANSILVANIEI, BANATULUI, CRIŞANEI ŞI MARAMUREŞULUI CU ROMÂNIA Adunarea Nationala de la Alba Iulia Peste 1 228 delegaţi aleşi şi peste 100 000 oameni veniţi din toate colţurile Transilvaniei, în căruţe, cu trenul, călare sau pe jos, s-au adunat la Alba Iulia. Toţi cereau: “Unirea sau moartea!” Mulţimea entuziasmată a intonat “Deşteptă-te, române” de Andrei Mureşanu şi “Pe-al nostru steag e scris Unire, Unire-n cuget şi-n simţiri Şi sub măreaţa lui umbrire Vom înfrunta orice loviri ...” “E scris pe tricolor unire”, Ciprian Porumbescu
 11. DOCUMENTELE MARII UNIRI Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, 1 Decembrie 1918 “Românii din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor legali la Alba-Iulia, în ziua de 1 Decembrie 1918, au decretat unirea lor şi a acestor teritorii cu Regatul Român.” (fragment) Actul Proclamaţiei de Unire de la Alba-Iulia citit de Vasile Goldiş
 12. "În această zi - scria Nicolae Iorga - a sosit un ceas pe care-l asteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă natională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat si am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre". ARTIZANI AI UNIRII ,,Fraţi români, locul cel mai istoric al neamului vă aşteaptă cu braţele deschise, veniţi deci să-l atingeţi cu pasul vostru, ca să simţiţi fiorul ce l-a mişcat odată pe marele voievod cu numele de arhangheli, pe martirii Horea, Cloşca si Crişan, pe craiul munţilor, Avram Iancu, şi pe toţi cei care au început şi lucrat la realizarea Visului de veacuri pe care noi cei de azi îl vedem ca pe răsăritul cel mai strălucit al celei mai senine zile a neamului românesc". Vasile Goldis (1862 – 1934) Iuliu Maniu (1873-1953)Nicolae Iorga (1871 -1940) “Noi voim ca acest pământ al Romaniei mari să întronăm libertatea naţionala pentru toti. Voim ca fiecare naţiune să se poată cultiva in limba ei, să se roage lui Dumnezeu în limba ei şi să ceară dreptate în limba ei. Numai având un regim de drepturi si libertăţi înăuntru ţării vom avea tăria să validăm cauza noastra in afară”.
 13. Moldova Ţara Românească Transilvania CELE TREI MARI PUTERI România Cea Mare
 14. PREZENTARE REALIZATA DE Mihu Lucian Cl.a VI-aB SCOALA CU CLASELE I-VIII,nr.12 Tulcea
Advertisement