Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

U.d alimentacio[1]

2,931 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

U.d alimentacio[1]

 1. 1. Unitat didàcticaUNA BONA ALIMENTACIÒ
 2. 2. PER QUÈ LA HEM TRIAT?
 3. 3. PER QUÈ LA HEM TRIAT? L’alimentació és un tema molt important en la vida de les persones. Els xiquets i les xiquetes han de conèixer que és necessari una dieta equilibrada i rica que els aporta els nutrients necessaris per afrontar el treball diari.
 4. 4. PER QUÈ LA HEM TRIAT? És en aquesta edat quan hem de fomentar en els xiquets unes rutines d’ una bona alimentació , per a que no tinguen els problemes més comuns com: caries per abús de dolços, la obesitat infantil, els aliments amb colesterol etc.
 5. 5. OBJECTIUS DIDÀCTICS
 6. 6. OBJECTIUS DIDÀCTICS Conèixer i identificar sensacions mitjançant els diferents sentits. Conèixer els diferents tipus de fruites i verdures. Adquirir progressivament hàbits d’alimentació saludables. Adquirir hàbits d’higiene. Conèixer l’alimentació i plats típics de la nostra cultura i d’altres cultures. Conèixer com es produeix la transformació d’una matèria prima en un producte elaborat.
 7. 7. OBJECTIUS DIDÀCTICS Conèixer el creixement de les plantes. Potenciar la cura necessària del medi ambient (les plantes). Desenvolupar les seus possibilitats a través de l’expressió plàstica. Conèixer d’on procedeixen els aliments (origen animal o vegetal). Fomentar l’autonomia i iniciativa personal.
 8. 8. Conceptuals, procediimentals i actitudinals CONTINGUTS
 9. 9. CONTINGUTS CONCEPTUALS Els cinc sentits. Aliments nocius i saludables per a la salut. Hàbits d’higiene i d’alimentació. Noms dels aliments. Propietats dels aliments. (sabor, olor, color, grandària...)
 10. 10. CONTINGUTS PROCEDIMENTALS Exploració de les diferents sensacions. Identificació de diferents aliments. Desenvolupament d’hàbits d’higiene i alimentació. Observació, manipulació, classificació i identificació del diferents aliments.
 11. 11. CONTINGUTS ACTITUDINALS Interès per conèixer i observar el medi físic i natural. Respecte i interès per l’alimentació. Valoració de l’ importància d’una alimentació saludable. Actitud d’escolta i respecte als companys.
 12. 12. METODOLOGIA
 13. 13.  Perspectiva constructivista i globalitzadora Aprenentatge significatiu. El joc, les nostres metodologies utilitzaran el joc com eina principal Motivació Ens adaptarem a els interessos in necessitats dels xiquets Observació, manipulació, experimentació i exploració Interacció amb el medi físic i social
 14. 14. Durant 10 sessionsACTIVITATS
 15. 15. ACTIVITATS La unitat didàctica durarà dues setmanes, dedicarem 10 sessions, una activitat per sessió. Totes les nostres activitats estaran adequades als conceptes i objectius que volem treballar en els xiquets. Seran motivadores, significatives i adequades a les capacitats dels alumnes.
 16. 16. Activitat 1.TREBALLEM ELS SENTITS
 17. 17. Activitat 2.LA PIRÀMIDE D’ALIMENTS
 18. 18. Activitat 3.TALLER DE CUINA.
 19. 19. Activitat 4.PLANTEM SEMBRADURES
 20. 20. Activitat 5.ANEM D’EXCURSIÓ A UNA FRUITERIA
 21. 21. Activitat 6.L’HORA DE LA CUINA
 22. 22. Activitat 7.VISITA A LA GRANJA ESCOLA
 23. 23. Activitat 8.TALLER DE MANUALITATS:MÒBIL DE FRUITES
 24. 24. Activitat 9.TALLER DE MAQUILLATGE
 25. 25. Activitat 10.DESDEJUNI AMB LES FAMÍLIES
 26. 26. AVALUACIÓ
 27. 27. AVALUACIÓ Avaluarem:  Xiquets  Al procés  Al professor
 28. 28. AVALUACIÓ  Avaluació Global, contínua i formativa.  Observació directa i sistemàtica.  Avaluació Inicial, Contínua i final.
 29. 29. TRANSVERSALITAT
 30. 30. TRANVERSALITAT Educació per a la Salut: Es pretén que el xiquet/a adquirisca hàbits i rutines saludables d’alimentació per a portar una dieta sana i equilibrada. Volem conscienciar tant a les famílies com al nostre alumnat de la importància que té cuidar l’alimentació per a prevenir possibles infermetats en un futur com el colesterol o l’obesitat. Educació Mediambiental: Pretenem ensenyar als nostres alumnes/as a que han de tindre cura de la naturalesa i del seu entorn. Educació del consumidor: Pretenem ensenyar i conscienciar als nostres alumnes/as que es millor consumir productes naturals i elaborats de forma tradicional abans que consumir productes precuinats i prefabricats.
 31. 31. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT La proposta de totes les activitats que farem al llarg de la unitat didàctica, l’hem feta tenint en compte el moment de desenvolupament en que ens troben els nostres alumnes, les seues necessitats, interessos, motivacions i estructures cognitives. Totes les activitats seran flexibles i obertes, tenint diverses respostes, les modificarem o adaptarem, en cas que siga necessari per facilitar-li el treball a aquell xiquet/xiqueta que necessite suport.
 32. 32. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Si a l’aula haguera algun xiquet/xiqueta amb Necessitats Educatives Especials, realitzarem una adaptació curricular pertinent o bé seguirem la que tenim establida en el PCC. Adoptarem les mesures oportunes dirigides a l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu. Per allò contarem amb la ajuda de la mestra de suport i mestres en pràctiques.
 33. 33. REFLEXIÓ DEL PROFESSOR Anotacions i reflexions que farem al voltant de la nostra pràctica educativa. Al llarg de la unitat didàctica avaluarem la nostra tasca docent mitjançant l’auto observació. Reflexionarem sobre el desenvolupament de la unitat didàctica, el procés, si hem aconseguit en els xiquets els objectius si hem tingut alguna dificultat en les activitats, si hem despertat interès en els alumnes i totes les propostes de millora que considerem rellevants per al nostre futur docent.

×