Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil           14/09/2011   Tema 1: Introducció a les xarxes informàtiqu...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil          14/09/2011TIPUS:  •  Bus: Els ordinadors surten d’un punt c...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil              14/09/2011DISPOSITIUS DE GESTIÓ DE XARXA:  •  Adapta...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil            14/09/2011  •  Router: Comunica xarxes entre si. Determi...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil             14/09/2011  MITJANS DE DIFUSIÓ DE DADES:   Els mes u...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil             14/09/2011Configuració de la xarxa. Protocols TCP/IP:Ad...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil            14/09/2011     A) Quina topologia fa servir una xarx...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil         14/09/20116. Calcula el temps que fa falta per transmetre la in...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil           14/09/201138502,4 ·   1s          =   687,54 ...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil          14/09/201120. Identifica-hi els components.  a) Quin disposit...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil     14/09/2011              PROJECTEDespatx:  •  Router TP-L...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil  14/09/2011Habitació 1:  •  Ordinador de sobretaula (259,00)  •  Pen wi-fi ...
Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil      14/09/2011Habitació 2 :  •  Servidor (450 euros)  •  Impressora (...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema 1. xarxes d'àrea local

703 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 1. xarxes d'àrea local

 1. 1. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011 Tema 1: Introducció a les xarxes informàtiques DEFINICIÓ: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN (Local Area Network), és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada. Exemple: Xarxa informàtica en una llar. Ordinador de PDA saló Televisor Ordinador Consola de joc Router sense filImpressora Camera Ordinador wifi Telèfon IP portàtil Tallafoc Línia telefònica Internet portàtil
 2. 2. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011TIPUS: • Bus: Els ordinadors surten d’un punt centrar. • Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. • Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositius que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. • Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Exemple: les xarxes sense fil. BUS ANELL ESTRELLA CEL·LULAR
 3. 3. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011DISPOSITIUS DE GESTIÓ DE XARXA: • Adaptadors de xarxa: Connecten l’equip amb altres dispositius encarregats de dirigir el trànsit de la xarxa. Exemples: Acoblat a l’equip, Tipus PCI, Tipus USB, Tipus PCMCIA. • Concentrador (hub): Actua com un simple enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports. • Commutador (switch): Llegeix la informació que li arriba i la redirigeix només a l’equip que l’ha de rebre i no pas a tots els que formen la xarxa.
 4. 4. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011 • Router: Comunica xarxes entre si. Determina quines dades surten de la xarxa d’àrea local i cap a on, i quines altres dades s’han de quedar dins, ja que van dirigides a equips de la mateixa xarxa. • Pont: Permet dividir una xarxa en diferents segments o unir dues xarxes que utilitzen un mateix sistema (protocol) de comunicació, per facilitar la gestió i disminuir el trànsit, sobretot en xarxes molt grans. • Punt d’accés: Es un tipus de pont. Podem dir que és “el Concentrador” utilitzat en xarxes sens fil. • Repetidor: Repeteix i amplifica el senyal per ampliar-lo l’abast. • Passarel·la: És un tipus de pont” intel·ligent” que uneix dues xarxes amb diferents tecnologies. Pot ser de tipus maquinari o programari. • Servidor d’impressió: Permet connectar una impressora a una xarxa, de manera que podem imprimir des de qualsevol equip connectat a la xarxa.
 5. 5. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011 MITJANS DE DIFUSIÓ DE DADES: Els mes usuals són: • El cable de coure de parells trenats: Es basa en la tecnologia Ethernet, amb connectors RJ45. Es fàcil d’usar i per això es fa servir en xarxes domestiques i empreses. La informació es transmet mitjançant impulsos elèctrics pels cables. • El cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. Tal com passa amb el cable de parells trenats, es transmeten impulsos elèctrics pels cables. • El cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. Es el mitjà mes ràpid, però també es el mes car. • El mitja sense fil: La tecnologia mes utilitzada és la wifi (Wireless Fidelity). La informació es transmet per mitjà d’ones de radio. L’estàndard més usat és 802.11 g. ProgramariTarjeta de xarxa Servidor d’impressió Els cables de xarxa Port
 6. 6. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011Configuració de la xarxa. Protocols TCP/IP:Adreça MAC:Perquè un ordinador es pugui connectar a una xarxa cal que tingui undispositiu que “tradueixi” les ordres que s’intercanvien entre l’ordinador i elmitjà : cable, fibra o mitjà sense fil. D’això se n’encarrega l’adaptador dexarxa.A cada adaptador de xarxa se li assigna de fàbrica un número , o adreçaMAC, que li identifica de forma unívoca.Protocols de comunicació:El protocol TCP/IP és el més utilitzat per configurar una LAN. Com ja saps,TCP)IP també es coneix com el protocol Internet.Identificació d’equips: adreces IP:Adreça IP: Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de duesparts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host.Màscara de subxarxa: es tracta d’un altre conjunt de quatre octets binarisque indiquen quina part de l’adreça IP de l’equip correspon a la xarxa i quinaa l’ordinador. ACTIVITATS 1. Què succeeix en una xarxa en anell quan un ordinador deixa de funcionar? Se t’acut cap situació en què resulti útil aturar el funcionament de la xarxa després que s’hagi avariat un dels terminals que hi estan connectats? Que quan es trenca un tots els altres deixen de funcionar. Quan en una xarxa en anell un ordinador té un virus. 2. Pensa i respon:
 7. 7. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011 A) Quina topologia fa servir una xarxa formada per un router al qual es connecten dos ordinador de sobretaula, un portàtil, i una consola de joc? Xarxa en forma d’estrella B) Per què una xarxa cel·lular està formada per esferes? Una xarxa cel·lular és una xarxa wifi. 3. Quina es la diferència entre un concentrador i un commutador? La diferència que hi ha entre un concentrador i un commutador és que el concentrador actua com un simple enllaç i transmet totes les dades per tots els seus ports, mentre que el commutador llegeix la informació que li arriba i la redirigeix només a l’equip que l’ha de rebre i no pas a tots els que formen la xarxa. 4. Quan vulguem un alt rendiment en la transmissió de les dades, què escollirem, un commutador o un concentrador? Per què? Escollirem un concentrador perquè ens assegura que la informació la rebrà tots els ordinadors.5. Dibuixa l’esquema d’una xarxa amb un router, un ordinador desobretaula, un portàtil i una consola de joc.
 8. 8. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/20116. Calcula el temps que fa falta per transmetre la informaciócontinguda en un DVD (4,7 GB). Recorda que 1 GB (gigabyte) equival a 8Gb (gigabit).a) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat de 100 Mb/s.4,7 GB · 8 Gb = 37,6 Gb 1GB37.6 Gb · 1024 Mb = 38502,4Mb 1Gb38502,4 Mb · 1s = 385,02 segons 100Mbb) Mitjançant un cable de xarxa que permet una velocitat d’ 1 Gb/s.4,7 GB · 8 Gb = 37,6 Gb 1GB37.6 Gb · 1s = 37.6 segons 1Gbc) Mitjançant una connexió sense fil que admet una velocitat màxima de54 Mb/s.4,7 GB · 8 Gb = 37,6 Gb 1GB37.6 Gb · 1024 MB = 38502,4 1Gb
 9. 9. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/201138502,4 · 1s = 687,54 segons 56 Mb7. Esbrina quines són les característiques dels routers que ofereixen lesdiferents companyies proveïdores d’accés a Internet: tipus de connexió,velocitats de transmissió de dades, preu, abast, etc.Indica quina seria la millor solució per al nostre projecte.Vodafone ADSL: Costa 34,9 € al mes, va a una velocitat de 12 Mb, connexióinal·làmbrica.Jazztel ADSL: Costa 19,95 al mes, va a una velocitat de 20 Mb i té unaconnexió inal·làmbrica.ONO ADSL: Costa 29,95 al mes, va a una velocitat de 3 Mb i té una connexióinal·làmbrica.18. Busca a Internet routers tres routers que facin servir les companyiesper a la provisió d’accés a Internet. Crea una taula amb les sevescaracterístiques bàsiques:Telefònica: ADSL 6Mb 29.9 €/mes (12 mesos) Té port wifi.Orange: ADSL 6Mb 10.00 €/mes (en els 3 primers mesos) 24.95 €/mes Téport wifi.ONO: ADSL 6 Mb 39.90 €/mes (12 mesos) No té port wifi.a) Tenen ports Ethernet? Sí.b) Són wifi? Si.19. Per què és més eficient un commutador que un concentrador?Perquè un commutador redirigeix la informació que li arriba només a l’equipque l’ha de rebre i no pas a tots els que formen la xarxa com fa elconcentrador.
 10. 10. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/201120. Identifica-hi els components. a) Quin dispositiu creus que és el de la imatge? Un router b) Per què? Perquè te una connexió RTB RJ11 y també Ports Enthernet RJ4522. Transforma els nombres decimals següents al sistema binari:2, 4, 8, 16, 32, 64-> 2: 01 4:001 8:0001 16:00001 32:000001 64: 0000001
 11. 11. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011 PROJECTEDespatx: • Router TP-LINK 4 PUERTOS (43,15 euros) • PORTATIL PACKARD BELL (702,48 euros) • Ordinador de sobretaula (259,00 euros ) • Impressora (286,78 euros) • Línia telefònica i internet (24,90 euros) • Telèfon fix (21, 95 euros) • Cable 4 metres ( 3,80 €)
 12. 12. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011Habitació 1: • Ordinador de sobretaula (259,00) • Pen wi-fi (15 euros)Menjador : • Ordinador portàtil (254,63 euros) • Pen wi-fi (15 euros) • Telèfon fix (24,90 euros) • Ordinador se saló (45 euros)
 13. 13. Cristina Bielsa Latre i Eder Roman Arasil 14/09/2011Habitació 2 : • Servidor (450 euros) • Impressora (286,78 euros) • Ordinador de sobretaula (259,00 euros) • Ordinador de sobretaula (259,00 euros) • Cable 6 m (5,70 €) ADREÇA DE L’ORDINADOR IP: 192.168.018

×