Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10   STEG  TILL FRAMTIDENSPRODUKTUTVECKLING
Martin Deinoff       Tina Söderlundmartin.deinoff@creuna.com  tina.soderlund@creuna.com linkedin/martindeinoff  ...
10   m           er   in         ut    ut       in     er      m      ...
Det är viktigare att vara bra än  att säga att man är bra!
Då  Nu Sen
Hur bra kan  1 det bli?
Inlärnings-kurvaUtveckling    Tid
Kilobyte väger alltid tyngre än kilogram
1. FLYTTA            INFORMATION &            FUNKTION ONLINE    10. VAR MODIG        ...
#11. FLYTTAINFORMATION &FUNKTIONONLINE
#1 Pri167       s  50    :-
#1 Pri699     s  :-
#1                       t                  i ck ar u              ...
#1
#1I valet mellan att utföra en uppgift online elleroff line – välj alltid online (men ta naturligtvishänsyn till att tempo...
#22. BLI EN DEL AVNÄTVERKET
#2Exponentiellt värde
#2 Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
#2Se till att den digitaliserade produkten ellertjänsten kan kopplas upp mot annan informationonline.Utnyttja sociala nätv...
#33. SE ÖVERAFFÄRSMODELLEN
#3Produktionskostnad
#3De f lesta företag måste basera sin affärsmodell pånågot annat än produktionskostnaden för det manerbjuder.Försök differ...
#44. ÖPPNA UPP -GE OCH TA
#4
#4Det finns f ler smarta människor utanför ettföretag än i det, utnyttja dem.Idag ligger stora delar av alla produkter och...
#55. TA BORTMELLANHÄNDER
#5Använd en mellanhand som säljer och levererar dina varorSkapa din egen kanal för att sälja och leverera dina varorBygg i...
#5Utvärdera om det är bäst att sälja och leverera viaen mellanhand, att skapa en egen kanal att säljaoch leverera genom el...
#66. LÅTANVÄNDARNAGÖRA JOBBET
#6
#6Gör allt du kan för att engagera och blanda inanvändarna, de är en av företagets viktigasteresurser.Gör användarna till ...
#77. SKRÄDDARSYPRODUKTEN
#7”det här är det vi erbjuder,  hoppas du gillar det””det här är vad vi kan göra,hur kan du utnyttja det för att skapa v...
#7
#7Dra nytta av användarnas åsikter och bidrag för attindivid- och målgruppsanpassa produkter ochtjänster.Använd digitala m...
#88. MIXA OFFLINEOCH ONLINE
#8
#8
#8Se till att inte bli fastlåst vid en kanal, utnyttja olikakanalers fördelar och möjligheter. Tänk dock på attdigitala me...
#99. OPTIMERAGRÄNSSNITTEN
#9
#9Gränssnittet är produktens ansikte utåt, se till attvårda det väl.För att skapa bra gränssnitt krävs bra samarbete,från ...
#1010. VAR MODIGOCH ÄRLIG
#101
#10
#10Utvecklingen i digitala medier går snabbt, varberedd att testa och experimentera.Låt många personer vara inblandade ipr...
1. FLYTTA            INFORMATION &            FUNKTION ONLINE    10. VAR MODIG        ...
AdderaDigitalisera  värde
Tack!
Tio steg till framtidens produktutveckling - Creuna Göteborg
Tio steg till framtidens produktutveckling - Creuna Göteborg
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tio steg till framtidens produktutveckling - Creuna Göteborg

Välkommen till Creuna Göteborgs seminarium den 11 december med efterföljande glöggmingel.

Kärnan i de flesta företags erbjudande är själva produkten eller tjänsten man säljer. Trots det ligger ofta fokus på marknadsaktiviteter eller information långt från företagets erbjudande.

Med den digitala tekniken kommer nya sätt att utveckla sin produkt eller tjänst, att komma närmare användarna och att skapa en kommunikation som verkligen adderar värde. Vi ska på detta seminarium gå igenom tio handfasta råd för den moderna produktutvecklaren. Tio steg att följa för att skapa morgondagens framgångsrika produkter och tjänster.

Efter seminariet bjuder vi in till ett glöggmingel där vi bjuder på tilltugg och dryck.

Varmt välkommen!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tio steg till framtidens produktutveckling - Creuna Göteborg

 1. 1. 10 STEG TILL FRAMTIDENSPRODUKTUTVECKLING
 2. 2. Martin Deinoff Tina Söderlundmartin.deinoff@creuna.com tina.soderlund@creuna.com linkedin/martindeinoff linkedin/tinasoderlund slideshare/martindeinoff twitter/tinsod twitter/martindeinoff
 3. 3. 10 m er in ut ut in er m 30 inledning / tio råd
 4. 4. Det är viktigare att vara bra än att säga att man är bra!
 5. 5. Då Nu Sen
 6. 6. Hur bra kan 1 det bli?
 7. 7. Inlärnings-kurvaUtveckling Tid
 8. 8. Kilobyte väger alltid tyngre än kilogram
 9. 9. 1. FLYTTA INFORMATION & FUNKTION ONLINE 10. VAR MODIG 2. BLI EN DEL AV OCH ÄRLIG NÄTVERKET 9. OPTIMERA 3. SE ÖVER GRÄNSSNITTET AFFÄRSMODELLEN Utveckla!8. MIXA ONLINE OCH 4. ÖPPNA UPP- GEOFFLINE OCH TA 7. SKRÄDDARSY 5. TA BORT PRODUKTEN MELLANHÄNDER 6. LÅT ANVÄNDARNA GÖRA JOBBET
 10. 10. #11. FLYTTAINFORMATION &FUNKTIONONLINE
 11. 11. #1 Pri167 s 50 :-
 12. 12. #1 Pri699 s :-
 13. 13. #1 t i ck ar u sk S om dat aEt t ku lla ge r
 14. 14. #1
 15. 15. #1I valet mellan att utföra en uppgift online elleroff line – välj alltid online (men ta naturligtvishänsyn till att temporära brister i uppkopplingenkan förekomma).Börja med att lägga kringinformation online,fortsätt sedan med information som produkteneller tjänsten producerar och sedan informationsom den konsumerar.Utnyttja det digitala mediets specifikaegenskaper för att addera maximalt värde tillden del av produkten eller tjänsten som lagtsonline.
 16. 16. #22. BLI EN DEL AVNÄTVERKET
 17. 17. #2Exponentiellt värde
 18. 18. #2 Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
 19. 19. #2Se till att den digitaliserade produkten ellertjänsten kan kopplas upp mot annan informationonline.Utnyttja sociala nätverk, aggregerande nätverkoch funktionella nätverk för att maximera antaletkontaktpunkter.Tänk på att om en del av nätverket som dinprodukt eller tjänst ingår i ökar i värde så ökaräven din produkt eller tjänst i värde.
 20. 20. #33. SE ÖVERAFFÄRSMODELLEN
 21. 21. #3Produktionskostnad
 22. 22. #3De f lesta företag måste basera sin affärsmodell pånågot annat än produktionskostnaden för det manerbjuder.Försök differentiera erbjudandet genom att skapavärde och ta betalt för detta.Var beredd på att prismodeller kommer att ändraskontinuerligt och vissa delar av erbjudandet kommertroligen att ha priset noll.Verka för att en stor och ekonomiskt betydande delav det man erbjuder är en tjänst – gärna en virtuellsådan.Var beredd på att olika traditionella affärsmodellerkommer att bytas ut, exempelvis kommer vi attkonsumera en allt större del tjänster.
 23. 23. #44. ÖPPNA UPP -GE OCH TA
 24. 24. #4
 25. 25. #4Det finns f ler smarta människor utanför ettföretag än i det, utnyttja dem.Idag ligger stora delar av alla produkter ochtjänster online, vilket ger stora möjligheter attkoppla ihop dessa med den egna produkten ellertjänsten för att öka värdet.Var lika öppen för att använda andras delar somatt dela med av det man själv gör, se till attskapa användning och värde så kommerbelöningen av sig själv.Stöd och belöna engagemang i ditt varumärke,vårda dem som bryr sig om dig.
 26. 26. #55. TA BORTMELLANHÄNDER
 27. 27. #5Använd en mellanhand som säljer och levererar dina varorSkapa din egen kanal för att sälja och leverera dina varorBygg in försäljningen och leveransen i produkten
 28. 28. #5Utvärdera om det är bäst att sälja och leverera viaen mellanhand, att skapa en egen kanal att säljaoch leverera genom eller om man kan bygga införsäljning och leverans i produkten eller tjänsten.Försök utöka relationen till mer än själva köp- ochleveranstillfället genom att utveckla och lägga tillvärdeadderande tjänster över tid.Utnyttja samarbetspartners för att lösa specifikauppgifter som kan vara svårt att bygga upp själv,exempelvis logistik och betalningssystem.Var beredd på att man kan råka i onåd hos detraditionella kanalerna om man genomförförändringar.
 29. 29. #66. LÅTANVÄNDARNAGÖRA JOBBET
 30. 30. #6
 31. 31. #6Gör allt du kan för att engagera och blanda inanvändarna, de är en av företagets viktigasteresurser.Gör användarna till en del av funktionaliteten,många tjänster är idag framförallt en plattform däranvändarnas bidrag är produkten.Utnyttja användares åsikter och interaktion, massansvishet är kraftfull.Effektivisera processer genom att låta användarnagöra en del av arbetet, ofta får man på köpetmervärde genom högre kvalitet och bättrekundnöjdhet.
 32. 32. #77. SKRÄDDARSYPRODUKTEN
 33. 33. #7”det här är det vi erbjuder, hoppas du gillar det””det här är vad vi kan göra,hur kan du utnyttja det för att skapa värde just för dig?”
 34. 34. #7
 35. 35. #7Dra nytta av användarnas åsikter och bidrag för attindivid- och målgruppsanpassa produkter ochtjänster.Använd digitala medier för att skapa f lexibilitet,även hos produkter eller tjänster som traditionellt ärsvåra att anpassa.Guida och led användaren, ibland är det förstgenom personaliseringen användaren förstår vadden vill ha. Var gärna subjektiv i guidandet.Tänk på den långa svansen, erbjud hellre en stormängd nischprodukter än några få stelbenta one-size-fit-lösningar.
 36. 36. #88. MIXA OFFLINEOCH ONLINE
 37. 37. #8
 38. 38. #8
 39. 39. #8Se till att inte bli fastlåst vid en kanal, utnyttja olikakanalers fördelar och möjligheter. Tänk dock på attdigitala media har många fördelar som gör att debör prioriteras.Se till att få till ett samarbete mellan olika kanaler,men samma budskap överallt är inte integreradkommunikation – det är lathet.Observera hur ditt erbjudande fungerar i en kanaloch försök dra nytta av den lärdomen i en annan.Ofta fungerar bakomliggande orsaker på liknandesätt oavsett var man möter användarna.
 40. 40. #99. OPTIMERAGRÄNSSNITTEN
 41. 41. #9
 42. 42. #9Gränssnittet är produktens ansikte utåt, se till attvårda det väl.För att skapa bra gränssnitt krävs bra samarbete,från affärsstrategiska till tekniska frågor.Var noga med att tänka på situationen somanvändaren befinner sig i när denne ska användaprodukten eller tjänsten, den är ofta av stor vikt förgränssnittet.
 43. 43. #1010. VAR MODIGOCH ÄRLIG
 44. 44. #101
 45. 45. #10
 46. 46. #10Utvecklingen i digitala medier går snabbt, varberedd att testa och experimentera.Låt många personer vara inblandade iproduktutvecklingen, våga lyssna på åsikter frånhela organisationen.Lita på marknaden. Släpp tidigt ut alfa- ellerbetaversioner och se hur de tas emot. Gör fel oftaoch gör fel tidigt.
 47. 47. 1. FLYTTA INFORMATION & FUNKTION ONLINE 10. VAR MODIG 2. BLI EN DEL AV OCH ÄRLIG NÄTVERKET 9. OPTIMERA 3. SE ÖVER GRÄNSSNITTET AFFÄRSMODELLEN Utveckla!8. MIXA ONLINE OCH 4. ÖPPNA UPP- GEOFFLINE OCH TA 7. SKRÄDDARSY 5. TA BORT PRODUKTEN MELLANHÄNDER 6. LÅT ANVÄNDARNA GÖRA JOBBET
 48. 48. AdderaDigitalisera värde
 49. 49. Tack!

×