Frukostseminarium 2012 - Tio steg till framtidens produktutveckling

2,688 views

Published on

Tio steg till framtidens produktutveckling - lägg till värde med digital teknik

Kärnan i de flesta företags erbjudande är själva produkten eller tjänsten man säljer. Trots det ligger ofta fokus på marknadsaktiviteter eller information långt från företagets erbjudande. Med den digitala tekniken kommer nya sätt att utveckla sin produkt eller tjänst, att komma närmare användarna och att skapa en kommunikation som verkligen adderar värde. Vi ska på detta frukostseminarium gå igenom tio handfasta råd för den moderna produktutvecklaren. Tio steg att följa för att skapa morgondagens framgångsrika produkter och tjänster.

Seminariet är en fristående fortsättning på "Tio steg till framtidens marknadsföring – lägg ned gamla marknadsföringsvapen och vänd andra kinden till".

Martin Deinoff, SVP Marketing and Business Development Creuna

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,903
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • produktutvecklingen blir viktigare när marknadsföringen sätts under press.\n\nprodukterna kommer komma mer i fokus\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • idrottsgren.\n\n
 • digitalt är speciellt\n
 • det är inte längre maskiner som gör mest skillnad.\n
 • digitalisera i 2 steg.\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • produkten - ett nödvändigt ont?\n
 • produkten - ett nödvändigt ont?\n
 • produkten - ett nödvändigt ont?\n
 • produkten - ett nödvändigt ont?\n
 • ibland kan man inte digitalisera, men då kan man inte dra nytta av digital teori. istället försöker man kanske göra digital marknadsföring - vilket ju är trevligt men inte på produktnivå.\n
 • kan öl bli bättre? kan spotify bli bättre?\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • digitalisera produkten. \n\nsjälvklart steg kan vi tycka - men inte. inte digital mafö. digital produkt.\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • digital ekonomi är starkt påverkad av nätverket\n\natt vara på nätet är en sak, att vara en DEL av nätet en annan.\n
 • värdet i nätverk växer till snabbt. dra parallell till telefon för metchalfe och spotify för reed.\n
 • När man pratar TILL någon - var artig.\n\nAnnars: Var tillgänglig. Gör bra saker och vänta... Fånga upp spontan kommunikation.\n
 • När man pratar TILL någon - var artig.\n\nAnnars: Var tillgänglig. Gör bra saker och vänta... Fånga upp spontan kommunikation.\n
 • När man pratar TILL någon - var artig.\n\nAnnars: Var tillgänglig. Gör bra saker och vänta... Fånga upp spontan kommunikation.\n
 • När man pratar TILL någon - var artig.\n\nAnnars: Var tillgänglig. Gör bra saker och vänta... Fånga upp spontan kommunikation.\n
 • När man pratar TILL någon - var artig.\n\nAnnars: Var tillgänglig. Gör bra saker och vänta... Fånga upp spontan kommunikation.\n
 • När man pratar TILL någon - var artig.\n\nAnnars: Var tillgänglig. Gör bra saker och vänta... Fånga upp spontan kommunikation.\n
 • \n
 • Digital teknik följer inte den vanliga världens kostnader.\n\nTänk på det. Freemium, premium, free, ad-suported, etc.\n
 • \n
 • \n
 • Är en en del av nätverket så måste man fråga - vad ska man göra själv?\n\nCoase.\n\n\n
 • Mashup, någon gör dig bättre - men kan ta pengarna\n\n
 • de som stängt ned fansites - skäms\n
 • Vad händer med själva säljtilfället? Leveransen? Kundkontakten?\n
 • moderna mellanhänder behöver inte lika mkt betalt - men kan leverera värde. t ex amazon\n\nebay är en gråzon - både ftg och privatpersoner säljer där.\n\negen kanal är bra om man tillför värde eller tjänar mkt\n\ninbyggt funkar ibland - ikariam, teamfortress\n
 • \n
 • Vad gör användarna med din produkt? Kanske är just DET produkten?\n
 • \n
 • \n
 • Förindustriellt - personligt\n\nIndustriellt - mass\n\nNu - masspersonligt.\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Det är en sak nu...\n\nTänk på...\n
 • dejt eller möte\nlöpning eller onlinetävling\nhandla online lämna tillbaka i butik\nwow säljs på ebay\n\n
 • fler saker kommer bli fysiska som en effekt av det digitala\n
 • \n
 • I digitala media så är gränssnittet själva produkten... \n
 • när man släpper rösten fri, ta vara på engagemang, kunskap och äkthet.\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • var gärna en experimenterande professor, men bjuda in andra - både innanför och utanför företaget\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Frukostseminarium 2012 - Tio steg till framtidens produktutveckling

  1. 1. 10 STEGTILL FRAMTIDENSPRODUKTUTVECKLING
  2. 2. an vi star tarInn
  3. 3. an vi star tar Innvad är produktutveckling?
  4. 4. an vi star tar Innvad är produktutveckling?#martindeinoffsbook
  5. 5. an vi star tar Innvad är produktutveckling?#martindeinoffsbookförra steget - mafö
  6. 6. an vi star tar Innvad är produktutveckling?#martindeinoffsbookförra steget - mafövarning - textfestival...
  7. 7. inledning / tio råd
  8. 8. 15 m in ut er inledning / tio råd
  9. 9. 15 m in ut er inledning / tio råd er ut in m 30
  10. 10. det är bättre att vara bra än att säga att man är bra
  11. 11. DåNuSen
  12. 12. DåNuSen
  13. 13. DåNuSen
  14. 14. DåNuSen
  15. 15. DåNuSen
  16. 16. DåNuSen
  17. 17. DåNuSen
  18. 18. DåNuSen
  19. 19. DåNuSen
  20. 20. DåNuSen
  21. 21. produktutveckling 101
  22. 22. moore ment more
  23. 23. upplagt för kaos
  24. 24. två områden digital digital tjänstprodukt
  25. 25. +
  26. 26. +
  27. 27. + ++ + +
  28. 28. min produkt är inte digital...
  29. 29. hur bra kan det bli?
  30. 30. addera värde genomproduktutveckling
  31. 31. 1. FLYTTA INFORMATION & FUNKTION ONLINE 10. VAR 2. BLI EN DEL AV MODIG OCH NÄTVERKET ÄRLIG 9. OPTIMERA 3. SE ÖVER GRÄNSSNITTET AFFÄRSMODELLEN addera värde genom8. MIXA ONLINEOCH OFFLINE produktutveckling 4. ÖPPNA UPP- GE OCH TA 7. SKRÄDDARSY 5. TA BORT PRODUKTEN MELLANHÄNDE R 6. LÅT ANVÄNDARNA GÖRA JOBBET
  32. 32. 1. FLYTTA INFORMATION &FUNKTION ONLINE
  33. 33. I valet mellan att utföra en uppgift onlineeller offline – välj alltid online (men tanaturligtvis hänsyn till att temporära bristeri uppkopplingen kan förekomma).Börja med att lägga kringinformation online,fortsätt sedan med information somprodukten eller tjänsten producerar ochsedan information som den konsumerar.Utnyttja det digitala mediets specifikaegenskaper för att addera maximalt värdetill den del av produkten eller tjänsten somlagts online.
  34. 34. 2. BLI EN DEL AVNÄTVERKET
  35. 35. exponentiellt värde
  36. 36. Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
  37. 37. Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
  38. 38. Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
  39. 39. Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
  40. 40. Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
  41. 41. Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
  42. 42. Sociala nätverkAggregerande nätverkFunktionella nätverk
  43. 43. Se till att den digitaliserade produkten ellertjänsten kan kopplas upp mot annaninformation online.Utnyttja sociala nätverk, aggregerandenätverk och funktionella nätverk för attmaximera antalet kontaktpunkter.Tänk på att om en del av nätverket som dinprodukt eller tjänst ingår i ökar i värde såökar även din produkt eller tjänst i värde.
  44. 44. 3. SE ÖVERAFFÄRSMODELLEN
  45. 45. produktionskostnad
  46. 46. De flesta företag måste basera sinaffärsmodell på något annat änproduktionskostnaden för det man erbjuder.Försök differentiera erbjudandet genom attskapa värde och ta betalt för detta.Var beredd på att prismodeller kommer attändras kontinuerligt och vissa delar averbjudandet kommer troligen att ha prisetnoll.Verka för att en stor och ekonomisktbetydande del av det man erbjuder är entjänst – gärna en virtuell sådan.Var beredd på att olika traditionellaaffärsmodeller kommer att bytas ut,exempelvis kommer vi att konsumera en alltstörre del tjänster.
  47. 47. 4. ÖPPNA UPP - GE OCH TA
  48. 48. Det finns fler smarta människor utanför ettföretag än i det, utnyttja dem.Idag ligger stora delar av alla produkter ochtjänster online, vilket ger stora möjligheteratt koppla ihop dessa med den egnaprodukten eller tjänsten för att öka värdet.Var lika öppen för att använda andras delarsom att dela med av det man själv gör, se tillatt skapa användning och värde så kommerbelöningen av sig själv.Stödj och belöna engagemang i dittvarumärke, vårda dem som bryr sig om dig.
  49. 49. 5. TA BORTMELLANHÄNDER
  50. 50. Använd en mellanhand som säljer och levererar dina varorSkapa din egen kanal för att sälja och leverera dina varorBygg in försäljningen och leveransen i produkten
  51. 51. Utvärdera om det är bäst att sälja ochleverera via en mellanhand, att skapa enegen kanal att sälja och leverera genom ellerom man kan bygga in försäljning ochleverans i produkten eller tjänsten.Försök utöka relationen till mer än självaköp- och leveranstillfället genom attutveckla och lägga till värdeadderandetjänster över tid.Utnyttja samarbetspartners för att lösaspecifika uppgifter som kan vara svårt attbygga upp själv, exempelvis logistik ochbetalningssystem.Var beredd på att man kan råka i onåd hosde traditionella kanalerna om man genomförförändringar.
  52. 52. 6. LÅT ANVÄNDARNA GÖRAJOBBET
  53. 53. Gör allt du kan för att engagera och blanda inanvändarna, de är en av företagets viktigasteresurser.Gör användarna till en del av funktionaliteten,många tjänster är idag framförallt enplattform där användarnas bidrag ärprodukten.Utnyttja användares åsikter och interaktion,massans vishet är kraftfull.Effektivisera processer genom att låtaanvändarna göra en del av arbetet, ofta fårman på köpet mervärde genom högre kvalitetoch bättre kundnöjdhet.
  54. 54. 7. SKRÄDDARSYPRODUKTEN
  55. 55. ”det här är det vi erbjuder, hoppas du gillar det” ”det här är vad vi kan göra,hur kan du utnyttja det för att skapa värde just för dig?”
  56. 56. Dra nytta av användarnas åsikter och bidragför att individ- och målgruppsanpassaprodukter och tjänster.Använd digitala medier för att skapaflexibilitet, även hos produkter eller tjänstersom traditionellt är svåra att anpassa.Guida och led användaren, ibland är det förstgenom personaliseringen användaren förstårvad den vill ha. Var gärna subjektiv iguidandet.Tänk på den långa svansen, erbjud hellre enstor mängd nischprodukter än några fåstelbenta one-size-fit-lösningar.
  57. 57. 8. MIXA ONLINE OCHOFFLINE
  58. 58. Se till att inte bli fastlåst vid en kanal, utnyttjaolika kanalers fördelar och möjligheter. Tänkdock på att digitala media har många fördelarsom gör att de bör prioriteras.Se till att få till ett samarbete mellan olikakanaler, men samma budskap överallt är inteintegrerad kommunikation – det är lathet.Observera hur ditt erbjudande fungerar i enkanal och försök dra nytta av den lärdomen ien annan. Ofta fungerar bakomliggandeorsaker på liknande sätt oavsett var manmöter användarna.
  59. 59. 9. OPTIMERAGRÄNSSNITTET
  60. 60. Gränssnittet är produktens ansikte utåt, se tillatt vårda det väl.För att skapa bra gränssnitt krävs brasamarbete, från affärsstrategiska till tekniskafrågor.Var noga med att tänka på situationen somanvändaren befinner sig i när denne skaanvända produkten eller tjänsten, den är oftaav stor vikt för gränssnittet.
  61. 61. 10. VAR MODIG OCH ÄRLIG
  62. 62. Utvecklingen i digitala medier går snabbt, varberedd att testa och experimentera.Låt många personer vara inblandade iproduktutvecklingen, våga lyssna på åsikterfrån hela organisationen.Lita på marknaden. Släpp tidigt ut alfa- ellerbetaversioner och se hur de tas emot. Gör felofta och gör fel tidigt.
  63. 63. Adder a värde Tack@martindeinoff#martindeinoffsbook+46733113172martin.deinoff@creuna.se

  ×