Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria Creu Roja Sentmenat 2010

618 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria Creu Roja Sentmenat 2010

 1. 1. Memòria 2010Creu Roja Sentmenat
 2. 2. Memòria 2010ÍNDEX PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 1. RESUM EXECUTIU 2010 1.1 XIFRES GENERALS 1.2 XIFRES PER ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 1.3 DADES ECONÒMIQUES 1.4 EVOLUCIÓ DE DADES 2009-2010 2. VOLUNTARIAT I FORMACIÓ 2.1 VOLUNTARIAT 2.2 FORMACIÓ 3. INTERVENCIÓ SOCIAL 3.1 GENT GRAN I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 3.2 PERSONES AMB DISCAPACITAT 3.3 PROGRAMA D’ALIMENTS DE LA UE I KITS DE SUPORT SOCIAL 3.4 DONES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT SOCIAL 3.5 ESPAI SOCIOEDUCATIU 4. SOCORS I EMERGÈNCIES 4.1 PREVENTIUS TERRESTRES 4.2 COL·LABORACIONS AMB ALTRES ASSEMBLEES DE CREU ROJA 5. CREU ROJA JOVENTUT 5.1 CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES 5.2 PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS EN EL CONSUM DE DROGUES 5.3 ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE 6. MEDI AMBIENT 6.1 PROJECTE MOVENT-NOS PER L’AIGUA 6.2 PROJECTE MOVENT-NOS PER L’ESTALVI DOMÈSTIC 2
 3. 3. Memòria 2010PRESENTACIÓ DEL PRESIDENTBenvolguts/desÉs per a mi un plaer presentar-vos la memòria 2010 coma president de Creu Roja Sentmenat – Castellar del Vallès– Polinyà i Sant Llorenç Savall.Una memòria on hi trobareu una relació del projectes dutsa terme per la nostra entitat al llarg de tot l’any.En primer lloc vull agrair la tasca dels nostres voluntaris,socis, empreses col·laboradores, entitats i institucionsque juntament amb el treball del nostre equip tècnic, enspermeten dur a terme la nostra feina diària.Voldria recalcar per sobre de tot que aquest any 2010 haestat un any en que la nostra activitat ha estat marcada novament per la crisi econòmica i per leselevades taxes d’atur. Ha estat en aquest context que hem continuat reforçant els nostres projectessocials per minimitzar l’impacte de la crisis.També hem seguit mantenint el nostre nivell d’activitat a la resta d’àmbits d’intervenció, accions quevan des del socors fins a la cooperació internacional, passant per les diferents actuacions ensensibilització per infants i joves o les diferents campanyes d’ajut per a desastres naturals com Haití,etc...Solucionar les necessitats més immediates de les persones en situació vulnerable i dotar-les deeines perquè recuperin la seva autonomia a mig i llarg plaç segueix sent la nostra prioritat duran elproper any 2011.Esperem poder seguir comptant amb el vostre suport per seguir sent cada cop més a prop de lespersones.Santi Toral i VivesPresident de Creu Roja Sentmenat 3
 4. 4. Memòria 20101. RESUM EXECUTIU 2010 1.1 XIFRES GENERALS PERSONES ATESES 790 PERSONES VOLUNTÀRIES 44 HOMES / 33 DONES 77 SOCIS 705 SOCIS INDIVIDUALS 671 EMPRESES 34 PERSONAL REMUNERAT 7 DESPESSES REALITZADES 166.987,03 € INGRESSOS REALITZATS 167.956,25 € 1.2 XIFRES PER ÀMBIT D’INTERVENCIÓ FORMACIÓ CREU ROJA JOVENTUT CAMPANYA RECOLLIDA DE CURSOS 9 JOGUINES 67 NENS 35 ALUMNES 122 NENES 32 PROMOCIÓ I EDUCACIÓ DE LA FORMADORS/ES 10 SALUT 1 HORES DE FORMACIÓ 62 ACTIVITATS DE LLEURE 3 INTERVENCIÓ SOCIAL PERSONES ATESES 424 ESPAI SOCIO EDUCATIU 30 KITS SUPORT SOCIAL 113 PROGRAMA DALIMENTS DE LA UE 132 DONES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT SOCIAL 15 PERSONES AMB DISCAPACITAT 15 GENT GRAN I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 119 PREVENTIUS TERRESTRES SERVEIS PERSONES POBLACIÓ REALITZATS ATESES OBJECTE ACTES ESPORTIUS 25 84 7.600 ESPECTACTES I CONCERTS 3 1 5.300 ACTES CULTURALS I SOCIALS 9 9 7.200 TOTAL 37 94 20.100 MEDI AMBIENT 83 ESTALVI DOMESTIC 53 MOVENT-NOS PER L’AIGUA 30 4
 5. 5. Memòria 2010 1.3 DADES ECONÒMIQUES INGRESSOS 2010 PRESTACIÓ DE SERVEIS 42.151,79 € 25,10% SUBVENCIONS A LEXPLOTACIÓ 75.702,88 € 45,07% SÒCIS 35.620,22 € 21,21% SORTEIG DE LOR 7.350,20 € 4,38% ALTRES LOTERIES 3.686,57 € 2,19% ALTRES 3.444,59 € 2,05% TOTAL 167.956,25 € 100,00% DISTRIBUCIÓ PER ACTIVITAT D’UNA DONACIÓ DE 50 €ALTRES 1,01 €COOPERACIÓ INTENACIONAL 2,54 €LLUITA CONTRA LA POBRESSA I EXCLUSIÓ SOCIAL 2,69 €INFÀNCIA EN DIFICULTAT SOCIAL 3,12 €VOLUNTARIAT I FORMACIÓ 4,85 €PERSONES AMB DISCAPACITAT 4,97 €JOVENTUT 4,99 €SOCORS I EMERGÈNCIES 6,54 €GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA 19,27 € 1.4 EVOLUCIÓ DE LES DADES 2009-2010 XIFRES GENERALS 2009 2010 % PERSONES ATESES 605 790 30,58% VOLUNTARIAT 48 77 60,42% SOCIS I SÒCIES 711 705 -0,84% 5
 6. 6. Memòria 20102. VOLUNTARIAT I FORMACIÓ 2.1 VOLUNTARIAT PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL Comprèn el desenvolupament d’accions de motivació per la participació als processos democràtics de Creu Roja, per l’exercici de lideratge i representació de la institució en actes propis i externs així com el funcionament de sistemes de comunicació bidireccionals dissenyats per enfortir els processos de presa de decisions. Durant l’any 2010 es van fer 4 reunions de comitè on participen 8 voluntaris, el coordinador i un representant de l’Ajuntament de Sentmenat. VIDA ASOCIATIVA Amb la participació dels voluntaris a actes on pretenem enfortir els valors i la comunicació entre els nostres voluntaris. Durant l’any 2010 es van fer dues activitats de vida associativa, el dia 8 de maig en que varem commemorar el dia de la Creu Roja i varem presentar la nova ambulància i un sopar de Nadal on van participar 44 persones, i on es va homenatjar els voluntaris que han aportat més dedicació als diferents projectes. 6
 7. 7. Memòria 20102.2 FORMACIÓFORMACIÓ PER A LA INTERVENCIÓCapacitem als voluntaris per a exercir com a voluntaris als diferents plans d’intervenció. DATA CURS HORES ALUMNES 18/09/2010 Reciclatge Desfibril·lació Semiautomàtica Externa 4 5 13/11/2010 Desfibril·lació Semiautomàtica Externa 8 7 09/12/2010 Desfibril·lació Semiautomàtica Externa 8 7FORMACIÓ PER LA POBLACIÓ EN GENERALRealitzem cursos de primers auxilis, iniciació dels primers auxilis i tallers per a Escoles,Instituts i Entitats. DATA CURS HORES ALUMNES 14/01/2010 Curs de primers auxilis per Treballadors de SONY 8 13 15/01/2010 Curs de primers auxilis per Treballadors de SONY 8 11 06/06/2010 Iniciació a l’Atenció Sanitària Immediata (Polinyà) 10 10 19/10/2010 Iniciació a l’Atenció Sanitària Immediata (Castellar) 10 21 27/10/2010 Taller Primers Auxilis IES Sentmenat 4 23 03/11/2010 Taller Primers Auxilis IES Sentmenat 4 25Taller de primers auxilis realitzat a alumnes de 4rt ESO del IES Sentmenat 7
 8. 8. Memòria 20103. INTERVENCIÓ SOCIAL 3.1 GENT GRAN I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA AJUTS TÈCNICS Donem i prestem ajuts tècnics (Coixins antiescares, taloneres antiescares, dispensadors de medicaments, elevadors de WC) per incrementar el grau d’autonomia del usuaris i el suport als cuidadors a més de informar i assessorar sobre el material al usuari i/o familiar. El projecte és subvencionat pel 0.7% IRPF Ministerio De Sanidad Y Política Social, durant el 2010, 24 usuaris van rebre aquestes ajudes, valorades en 1163,33€. SANT CASTELLAR QUANTITAT CONCEPTE SENTMENAT LLORENÇ DEL SAVALL VALLÈS 11 COJÍN ANTIESCARAS VICOELASTICO 6 2 3 4 CUÑA 1 0 3 1 CUÑA SOPORTES PIES AURELIANA 0 0 1 7 PARTIDOR DE PASTILLAS 0 0 7 10 PASTILLERO COMPLETO SEMANAL 0 0 10 9 CALZADOR DE PLÁSTICO PARA MEDIAS Y CALCETINES 7 0 2 1 CEPILLO DE BAÑO CON MANGO LARGO 0 0 1 1 CEPILLO PARA LA PLANTA DEL PIE 1 0 0 4 ELEVADOR WC 2 1 1 10 ESPONJA DE BAÑO CON MANGO LARGO 6 0 4 1 TAZA CON DOS ASAS 0 0 1 1 VASO CON RECORTE NASAL 0 0 1 2 DETECTOR DE GAS 0 0 2 1 LUPAS DE CUELLO 0 0 1 6 LUZ NOCTURNA DE ORIENTACIÓN 0 0 6 1 TELÉFONO CON AMPLIFICADOR 1 0 0 6 ABREBOTELLAS/ TARROS PEQUEÑOS 6 0 0 1 ALFOMBRILLAS ANTIDESLIZANTES 0 0 1 2 CILINDROS DE ESPUMA 0 0 2 4 PINZA DE PRESIÓN 0 0 4 83 TOTAL 30 3 50 24 TOTAL USUARIS 10 2 12 *exemples de diferents ajuts tècnics (calçador per mitges, coixí antiescares, esponja amb mànec i elevador WC ) 8
 9. 9. Memòria 2010ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES PER A GENTGRANActivitats dirigides a persones grans per promocionarles relacions socials i evitar l’aïllament. Les activitatspoden ser de tipus cultural, d’oci, festivitats popularso participació en esdeveniments de la comunitat i elseu entorn més proper. Tenen com objectiupromoure la xarxa social entre les persones grans i laseva comunitat i entorn, així com promoure unenvelliment saludable. Al 2010 81 persones vangaudir de la sortida al teatre Arteria per veurel’espectacle “Nit de Sant Joan” de la companyiaDagoll Dagom 61 usuaris Sant Llorenç Savall 21 usuaris RGG Sant Llorenç SavallTRANSPORT ADAPTAT DE GENT GRANFacilitem el transport de la gent gran per fer trasllats amb un vehicle adaptat, amb rampahidràulica per portar usuaris amb o sense cadira de rodes, a centres de dia, residències icomplexos esportius.Número de viatges a usuaris de la població de Sentmenat a residències de dia:M.B.B O.S.B. CASTELLAR DEL VALLÈS 90 viatges anualsA.G.L. RES. FALGAS CASTELLAR DEL VALLÈS 17 viatges anualsI.F.R. CENTRE DE DIA C REINA ELIONOR 86 SBD 5 viatges anuals 9
 10. 10. Memòria 2010Número de viatges a usuaris de la població de Castellar del Vallès a residències de dia: T.C.P. RES. FALGAS CASTELLAR DEL VALLÈS 411 viatges anuals M.R.C O.S.B. CASTELLAR DEL VALLÈS 450 viatges anuals C.B.M. O.S.B. CASTELLAR DEL VALLÈS 489 viatges anuals B.R.D. O.S.B. CASTELLAR DEL VALLÈS 158 viatges anuals D.S.B. O.S.B. CASTELLAR DEL VALLÈS 207 viatges anuals C.G.F. O.S.B. CASTELLAR DEL VALLÈS 148 viatges anuals A.S.H. O.S.B. CASTELLAR DEL VALLÈS 148 viatges anualsNúmero de viatges a 6 usuaris de residència Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès elsdivendres a les piscines UBAE de Castellar del Vallès: 6 usuaris 14 viatges anualsRealització de transport adaptat extraordinari el dia 28 de novembre del 2010 per a leseleccions al Parlament de Catalunya a gent gran amb mobilitat reduïda. 2 usuaris Sentmenat 23 usuaris Sant Quirze del VallèsRealització de transport adaptat extraordinari a 35 usuaris el dia 4 de setembre del 2010 per ala Festa de Gent Gran durant la Festa Major de Santa Perpètua de Mogoda. 35 usuaris Santa Perpètua de Mogoda 10
 11. 11. Memòria 2010TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIAProporcionem seguretat davant de situacionsd’emergència i quant sigui necessari, mobilització delsrecursos necessaris. Mantenim contacte permanent ambels usuaris i oferim seguiment personalitzat als 15usuaris atesos al 2010, 11 usuaris de la població deCastellar del Vallès, 2 usuaris de Polinyà i 2 usuaris deSentmenat .11 usuaris Castellar del Vallès2 usuaris Polinyà2 usuaris SentmenatSIMAP - LOCALIZACIÓ DE PERSONES AMB DETERIORAMENT COGNITIUServei que, a través de la xarxa de telefonia mòbil i d’un dispositiuamb GPS, permet la localització remota permanent adreçat apersones que pateixen els primers estadis lleus o moderats de lesmalalties relacionades amb deteriorament cognitiu, com aral’Alzheimer. A la població de Sant Llorenç Savall hem atès a 1usuari d’aquest servei. 11
 12. 12. Memòria 20103.2 PERSONES AMB DISCAPACITATSOCI I TEMPS LLIURE DE GENT DISCAPACITADADirigit a persones amb discapacitat física, psíquica isensorial, vol donar una oferta d’oci i temps lliure perfomentar la participació activa en activitats d’oci,cultura i esport els caps de setmana a aquest col•lectiu.Col·laborem amb l’associació Especials Sentmenat iels seus voluntaris per a atendre a un total de 8usuaris a 5 sortides que van organitzar. DATA HORARI Hores Descripció de la sortida Usuaris 14/03/2010 10:00 - 14:00 4 Festa al parc de Bombers de Castellar 7 02/05/2010 10:00 - 14:00 5 Excursió a la hípica de Sentmenat 6 14/05/2010 20:00 - 23:30 3 Sopar al Viena de Castellar 3 13/06/2010 13:30 - 17:30 4 Arrossada popular Can Canyameres 7 06/11/2010 10:00 - 16:00 6 Excursió casc antic de Barcelona 6 12
 13. 13. Memòria 2010TRANSPORT ADAPTAT DE GENT DISCAPACITADARealitzem el trasllat a persones discapacitades dels seus domicilis als centres de recuperació,centres ocupacionals i centres de dia diàriament. L’any 2010 varem fer el trasllat de 12usuaris/es realitzant 3.221 intervencions.Número de viatges a usuaris de la població de Sentmenat: USUARI DESTÍ VIATGES ANUALS L.F.G. T.E.B. CASTELLAR 353 viatges anuals M.H.C. XALEST SABADELL 264 viatges anuals V.R.S. ASS. CALVELL SABADELL 377 viatges anuals P.C.V. ASS. CALVELL SABADELL 248 viatges anuals J.R.S. ARIMON SABADELL 410 viatges anuals G.R.C. CIPO SABADELL 397 viatges anuals E.J.G. C.R.R. CASTELLAR 24 viatges anuals 13
 14. 14. Memòria 2010Número de viatges a usuaris de la població de Castellar del Vallès: USUARI DESTÍ VIATGES ANUALS D.C.M. T.E.B CASTELLAR 172 viatges anuals I.C.C. XALEST SABADELL 345 viatges anuals F.P.C XALEST SABADELL 124 viatges anuals M.W.B ARIMON SABADELL 406 viatges anuals E.C.L CIPO SABADELL 101 viatges anuals 14
 15. 15. Memòria 20103.3 PROGRAMA D’ALIMENTS DE LA UE I KITS DE SUPORT SOCIALALIMENTS PER LA SOLIDARITATGracies al Pla d’Ajuda de la Comunitat Europea repartim menjar a la població amb riscd’exclusió i/o amb dificultats econòmiques que ens deriven els Serveis Socials locals.*Magatzem d’aliments a la població de Polinyà KG USUARIS BENEFICIARIS INTERVENCIONS SENTMENAT 4694,00 62 214 151 POLINYA 3184,40 70 198 185KITS DE SUPORT SOCIALCom a resposta per ajudar a pal·liar els efectes que la crisi té en la població més vulnerable,la Creu Roja a Catalunya està duent a terme una sèrie daccions puntuals com són elrepartiment de kits de suport social, que ajuden a alleugerir la situació econòmica de lespersones en risc dexclusió.La idea sorgeix daplicar al territori lexperiència que la institució té del repartiment dajudahumanitària a nivell internacional, i passar a fer-ho a nivell nacional a partir de la situació decrisi socioeconòmica generada.Els kits de suport social cobreixen les necessitats bàsiques alimentàries, higièniques i deconsum mínim de les persones que pateixen els efectes de la crisi. 6 voluntaris han repartitels kits als 113 usuaris durant el 2010. 15
 16. 16. Memòria 2010 KITS ENTREGATS A SENTMENAT: GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL SET OCT DES TOTALKit bàsic nadó 1 1 2Kit higiènic nadó 9 6 12 3 1 4 1 4 7 47Kit d’alimentació nadó 0 a 6 mesos 5 3 4 1 2 3 2 1 21Kit d’alimentació nadó 6 a 18 mesos 6 1 11 8 4 3 5 6 4 5 53Kit d’alimentació familiar 27 14 41 34 35 7 40 23 36 257Bolquer 4-9 Kg 3 4 3 3 1 3 2 2 21Bolquer 8-14 Kg 13 9 10 5 21 10 12 18 98USUARIS: 27 16 43 36 36 13 12 38 24 41 72BENEFICIARIS: 90 59 130 123 122 37 42 127 84 141 240 KITS ENTREGATS A ALTRES POBLACIONS: SANT LLORENÇ CASTELLAR DEL POLINYÀ TOTAL SAVALL VALLÈS Kit bàsic nadó 2 2 5 9 Kit higiènic nadó Kit d’alimentació nadó 0 a 6 mesos 2 2 4 Kit d’alimentació nadó 6 a 18 mesos 2 9 5 16 Kit d’alimentació familiar 38 5 10 53 Bolquer 4-9 Kg Bolquer 8-14 Kg 15 15 USUARIS: 35 6 41 BENEFICIARIS: 74 22 96 3.4 DONES EN SITUACIÓ DE DIFICULTAT SOCIAL TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE Servei que ofereix a víctimes amb orde de allunyament atenció immediata i a distància les 24 hores del dia. Proporcionant a les usuàries seguretat davant de possibles cassos d’emergència, mantenint un contacte permanent amb l’usuària per disminuir la sensació de solitud i oferir un seguiment individualitzat. Al 2010 Creu Roja Sentmenat ha atès 15 usuàries. 16
 17. 17. Memòria 2010 3.5 ESPAI SOCIO EDUCATIU És un servei didàctico-pedagògic per a nens de 6 a 12 anys amb dificultats socials i /o d’aprenentatge. Realitzem la rebuda del infants, berenen, ajudem a realitzar els deures, treballs pendents de l’escola i finalment realitzem tallers i activitats lúdiques. El servei d’atenció als infants es realitza de dilluns a dijous de 17h a 19h dividits en el grup de infants de que cursen de 4t a 6è de primària que s’atenen dilluns i dimecres i els que cursen de 1er a 3er de primària que s’atenen dimarts i dijous. El curs 2010/2011 és el quart any de funcionament de l’espai. El servei està demostrant any rere any, la necessitat de l’existència d’un recurs d’aquestes característiques al municipi. Aquest curs, plenament marcat per la greu situació de crisi econòmica que s’està vivint a nivell de tot el país, cal remarcar la major complexitat de les situacions sociofamiliars ateses des de l’espai socioeducatiu, en comparació amb la resta de cursos. A més, aquest any ha tingut especial importància per la inauguració de les noves dependències de l’espai socioeducatiu, fet que ha millorat la qualitat de l’atenció als infants des del servei, i la imatge que es dóna des del propi recurs cap a les famílies, els infants i també a nivell de la comunitat. El projecte compleix tres anys de funcionament i ha demostrat any rere any , la necessitat de l’existència d’un recurs d’aquestes característiques al municipi de Sentmenat durant l’any 2010 hem atès a un total de 30 infants repartits als cursos 2009/2010 i 2010/2011.CURS ESCOLAR NOVES ALTES BAIXES REPETIDORS TOTAL 2007/2008 17 5 0 17 2008/2009 20 2 8 28 2009/2010 13 11 20 33 2010/2011 14 6 12 30 17
 18. 18. Memòria 20104. SOCORS I EMERGÈNCIES 4.1 PREVENTIUS TERRESTRES Cobertura socio-sanitària en actes de risc previsible en medi terrestre, que poden ser tant esdeveniments esportius com culturals. PREVENTIUS 2010 NUMERO HORES ASSITÈNCIES AJUNTAMENT DE SENTMENAT 12 59,0 20 AJUNTAMENT DE POLINYÀ 11 45,0 35 AJUNTAMENT DE CASTELLAR 9 45,5 33 PRIVATS 5 21,5 4 SUPORT A ALTRES AALL/CC 37 192,0 2 TOTAL 74 363,0 94 SERVEIS PREVENTIUS 2010 – CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SENTMENAT DATA NOM SERVEI HORES ASSISTENCIES VOLUNTARIS 1 05/01/2010 CAVALCADA DE REIS 2,5 0 3 2 07/03/2010 FESTA DELS TRES TOMBS 5 2 3 3 06/03/2010 PASSEJADES A CAVALL 2 0 1 4 25/04/2010 PEDALADA BTT 3,5 1 3 5 12/06/2010 SENTMENAT MONTSERRAT 13 5 4 6 03/09/2010 BARRAKES 5 0 3 7 04/09/2010 BARRAKES 5 1 3 8 05/09/2010 BARRAKES 5 0 3 9 06/09/2010 CURSA INFANTIL 1 0 3 10 06/09/2010 CORREFOC 2,5 2 4 11 07/11/2010 PUJADA I BAIXADA A GUANTA 7 1 4 12 20/11/2010 COMPETICIÓ SKATE 7,5 8 2 TOTAL 59 20 36 18
 19. 19. Memòria 2010SERVEIS PREVENTIUS 2010 – CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DELVALLÈS DATA NOM SERVEI HORES ASSISTENCIES VOLUNTARIS1 05/06/2010 CAMPEONAT ATLETISME 5 9 32 12/06/2010 SINDICAL ALSTOM 7 3 33 20/06/2010 TROBADA 4X4 4 0 24 26/06/2010 BAIXADA CARRETONS 5 0 45 26/06/2010 CORREFOC 1,5 0 26 26/09/2010 PUJADA I BAIXADA CADAFALCH 4 3 27 03/10/2010 MARXA INFANTIL DE REGULARITAT 4,5 0 18 21/11/2010 4ª DUATLÓ VILA DE CASTELLAR 10 4 49 28/11/2010 33 CROS CASTELLAR 4,5 14 4 TOTAL 45,5 33 25 SERVEIS PREVENTIUS 2010 – CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE POLINYÀ DATA NOM SERVEI HORES ASSISTENCIES VOLUNTARIS 1 10/01/2010 PASSADA DE SANT ANTONI 2,5 1 4 2 16/01/2010 CURSA POPULAR 3 3 3 3 17/01/2010 MARXA BTT 3,5 0 3 4 25/04/2010 PEDALADA POPULAR 2 0 4 5 05/06/2010 POLINYÀ MONTSERRAT 15 24 4 6 23/06/2010 SANT JOAN 4 0 3 7 04/07/2010 CURSA BTT 4 6 3 8 10/07/2010 BAIXADA DE TRASTOS 1 0 4 9 12/07/2010 CASTELL DE FOCS 1 1 310 18/07/2010 GINCAMA DE CAVALLS 4 0 311 10/10/2010 COPA INTERCLUBS 5 0 3 TOTAL 45 35 37 19
 20. 20. Memòria 2010 SERVEIS PREVENTIUS 2010– SERVEI A ALTRES ENTITATS DATA NOM SERVEI HORES ASSISTENCIES VOLUNTARIS1 28/03/2010 TRIAL DE MOTOS 5 2 32 23/05/2010 TRIAL DE MOTOS 4 0 33 26/09/2010 TRIAL DE MOTOS 4,5 0 24 20/11/2010 COMPETICIÓ BMX 4 2 35 21/11/2010 COMPETICIÓ BMX 4 0 7 TOTAL 21,5 4 18 20
 21. 21. Memòria 20104.2 COL·LABORACIONS AMB ALTRES ASSEMBLEES DE CREU ROJAServeis preventius d’altres Assemblees de Creu Roja on demanen col·laboració on fomentemla vida associativa entre els voluntaris de altres zones i ajudem amb recursos materials ihumans exercint el principi d’unitat de la Creu Roja. DATA NOM SERVEI HORES ASSISTENCIES VOLUNTARIS 1 24/01/2010 RCDE -MALLORCA 3,5 3 2 30/01/2010 RCDE - ATHLETIC 3,5 4 3 14/02/2010 RCDE - DEPORTIVO 3,5 4 4 27/02/2010 FCB - MALAGA 4 2 5 07/03/2010 RCDE - VILLAREAL 3,5 3 6 17/03/2010 FCB - STUTGART 4 4 7 20/03/2010 RCDE - SEVILLA 3,5 5 8 24/03/2010 FCB - OSASUNA 4 3 9 14/04/2010 FCB - DEPORTIVO 4 410 17/04/2010 RCDE - FCB 4 611 01/05/2010 RCDE - VALENCIA 3,5 412 07/05/2010 GRAN PREMI F1 07/05/2010 12,5 213 09/05/2010 GRAN PREMI F1 09/05/2010 11 214 30/05/2010 CURSA EL CORTE INGLES 8 215 08/05/2010 RCDE -OSASUNA 3,5 216 06/06/2010 DIADA DE LESPORT PALAU 2 0 217 03/07/2010 CONCERT BLACK EYES PEAS 7 418 04/07/2010 GRAN PREMI MOTO GP 12,5 419 24/07/2010 CONCURS FOCS BLANES 9 220 25/07/2010 CONCURS FOCS BLANES 9 221 27/07/2010 CONCURS FOCS BLANES 4 222 25/08/2010 FCB - MILAN 4 323 04/09/2010 HOMENTGE GENT GRAN 4,5 0 524 15/09/2010 FCB - PARATINAIKOS 4 225 19/09/2010 TRIAL INFANTIL SANT FELIU 4 2 426 26/09/2010 CONCERT FABRICA DAMM 8 227 02/10/2010 PORTES OBERTES ALDEES 5 0 228 02/10/2010 FESTA MAJOR GRACIA 4 129 16/10/2010 FCB - VALENCIA 4 430 17/10/2010 OPOSICIONS MANRESA 6 0 331 20/10/2010 FCB - COPENHAGUE 4 432 24/10/2010 RCDE - LEVANTE 3,5 433 30/10/2010 FCB - SEVILLA 4 334 21/11/2010 RCDE - HERCULES 3,5 335 29/11/2010 FCB - R MADRID 4 236 12/12/2010 PUJADA FARELL - CALDES 5 237 18/12/2010 RCDE - FCB 5 5 TOTAL 192 2 115 21
 22. 22. Memòria 20105. CREU ROJA JOVENTUT 5.1 CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES Realitzem recollida i selecció de joguines per que el 6 de gener siguin repartides a nens i nenes de famílies amb dificultats econòmiques, derivades per els Serveis Socials Locals, a més d’informar i sensibilitzar per fomentar l’ús de la joguina educativa, evitar les joguines bèl·liques i sexistes i fer un consum responsable, sostenible i solidari, gràcies a la tasca de 11 voluntaris vem atendre els 67 infants derivats de Serveis Socials. NENS NENES TOTAL SENTMENAT 24 27 51 POLINYÀ 11 5 16 TOTAL 67 JOGUINES REPARTIDES 268 5.2 PREVENCIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS EN EL CONSUM DE DROGUES SOM.NIT Projecte dinformació, prevenció i reducció de riscos associats al consum de drogues, adreçat a joves en espais doci i de lleure. Dins de la festa major de Polinyà el dissabte 10 de juliol 2 voluntaris van realitzar una intervenció. 22
 23. 23. Memòria 20105.3 ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE25è ANIVERSARI BOMBERS VOLUNTARIS DE CASTELLAR DEL VALLESDiumenge 14 de març Creu Roja Sentmenat va col·laborar amb la celebració del 25èaniversari dels Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès, 7 voluntaris van realitzar per elsinfants un taller de jocs ètnics de diferents cultures d’arreu del món i activitats a l’aire lliureDIADA DE JOVENTUTDurant la Festa Major de Sentmenat es va realitzar el diumenge 5 de setembre al matí 5voluntaris van realitzar varies activitats lúdiques per a públic infantil i una xocolatada popularper els assistents amb la col·laboració de la pastisseria de Sentmenat “Cal Camilo” .CASAL D’HIVERN 2010Els dies 27 i 28 de desembre al pavelló Tèxtil Besos de Sentmenat, 8 voluntaris vanorganitzar activitats perquè nenes i nens gaudeixin d’un taller de postals, curses de patinets,jocs de taula i material de lleure. 23
 24. 24. Memòria 20106. MEDI AMBIENT 6.1 PROJECTE MOVENT-NOS PER LAIGUA “Movent-nos per l’aigua” és un projecte educatiu de l’àmbit de Medi Ambient de Creu Roja Joventut Catalunya que es va iniciar l’any i està finançat pel Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Pretenem desenvolupar diferents activitats divulgatives per a la sensibilització i educació de la nova cultura de laigua de joves i infants exposats a situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió, conscienciant aquesta població sobre la relació entre la falta daccés a laigua potable i situacions de pobresa, desigualtat i desenvolupament sostenible. 1) Conte gegant “Viatge d’una gota d’aigua” És un conte de gran format amb 8 làmines gegants il·lustrades. La història narra les aventures de la Xopa, una gota d’aigua que viatja pel món per analitzar quina és la situació i la realitat de l’aigua a diferents països. Viu 6 realitats diferents i coneix personatges que la faran reflexionar. 2) Joc de gran format “El gran joc de l’aigua” És un joc de gran format per jugar en equips. L’objectiu del joc és recórrer les 80 caselles del taulell, tot realitzant les proves que es proposen a cadascuna d’elles. Cada equip ha de gestionar la quantitat d’aigua de què disposa inicialment per tal d’arribar al final del camí amb el màxim nombre de gotes d’aigua possible. El taulell simula un paisatge aquàtic en el qual hi ha representades diferents problemàtiques ambientals. Fent mímica, responent preguntes, dibuixant…ens divertirem, aprendrem i reflexionarem. L’any 2010 a l’Espai Socioeducatiu de Sentmenat 30 infants van gaudir de l’activitat dels dos recursos que compta el projecte 6.2 PROJECTE MOVENT-NOS PER LESTALVI DOMÈSTIC Aquest projecte pretén desenvolupar accions d’estalvi domèstic dels recursos hídrics i energètics a les llars de persones grans a través de xarxa d’Assemblees Locals de Creu Roja amb l’entrega de difusors d’aigua per les aixetes, bosses d’estalvi d’aigua per les cisternes dels lavabos i bombetes de baix consum USUARIS 53 BOSSES DE LONA CREU ROJA 53 BOSSES REDUCTORES 53 BOMBETES BAIX CONSUM 106 AIREJADORS / REDUCTORS 106 24

×