Advertisement

4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja

N.o.g. at Creu Roja a Catalunya
Jan. 30, 2013
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Advertisement
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja
Upcoming SlideShare
Primer informe observatori Creu RojaPrimer informe observatori Creu Roja
Loading in ... 3
1 of 52
Advertisement

More Related Content

Similar to 4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja(20)

Advertisement

More from Creu Roja a Catalunya(20)

4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja

 1. ....................................................................................................................................................................... Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya 4t estudi L’impacte de la crisi en la infància i l’entorn escolar Gener de 2013 .......................................................................................................................................................................
 2. L’impacte de la crisi en la infància Imprès sobre Cocoon offset 100% reciclat i l’entorn escolar L’ús d’aquest paper redueix l’impacte mediambiental en: Edita: Observatori de Vulnerabilitat 258 482 475 Creu Roja a Catalunya kg d’escombraries km en un cotxe kwh d’energia c. Joan d’Àustria, 120-124 europeu estàndard 08018 Barcelona C02 48 5.050 419 kg de CO2 litres d’aigua kg de fusta Data de publicació: Gener de 2013. Edició: Òscar Velasco, Anna Sabaté, Fèlix Martínez i Pilar Millán. Equip de redacció: Irene Peiró i Patty Ortín. Assessorament científic: Anna Espinal i Oliver Valero. Fotografies: Cedides pel voluntariat, els àmbits i les diferents assemblees de la Creu Roja Guió, producció i edició del vídeo: Vidal Sabater, Patty Ortín, Rubén Ainaud, Raquel Fernández, Laura Buil i Carlota Marzo. Disseny i maquetació: Raúl Camañas i Gràfiques APR. © Creu Roja, 2013 No és permesa la reproducció total o parcial d’aquesta publicació, ni el seu tractament informàtic, ni la seva transmissió de cap forma o per qualsevol mitjà, ja sigui electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o altres mètodes, ni el seu préstec, lloguer o qualsevol altra forma de cessió d’ús de l’exemplar, sense el permís previ i per escrit dels titulars del Copyright.
 3. Agraïments: A totes les persones usuàries dels projectes de Lluita contra la Pobresa de la Creu Roja a Catalunya que han participat en l’estudi. Als testimonis que han participat en les entrevistes. A tot l’equip tècnic i de voluntariat del Call Center del Centre de Coordinació de la Creu Roja a Catalunya que ha realitzat les enquestes: Imma Faba, Marta Rodríguez, Pablo Andrés, Juan Antonio González, Pilar Valiente, Juan Bautista Zampaglioni, Verónica Ramilo i Begoña Aricha. A l’equip de Sistemes d’Informació: Ricard Kroebel i David Olmo. A l’assessorament extern de Salvador Cardús. A la col·laboració dels membres de la Comissió de Projectes de Crisi de la Creu Roja a Catalunya.
 4. La Missió Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en l’àmbit estatal i internacional a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat. La visió La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i d’emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals.
 5. SUMARI 1. Presentació 9 2. Introducció 11 2.1 Perfils de les persones participants en el 1r estudi i principals dades sobre la infància 12 2.2 Projecte d’ajuts a la infància 14 2.3 Explicació de l’anàlisi de l’estudi 15 3. Resultats de l’enquesta 19 3.1 Perfil de les famílies que han rebut l’ajut 20 3.2 Cost de l’escolarització del infants 24 3.3 Programa d’Ajuts a la infància per al curs escolar 2012-2013 26 3.4 Altres ajuts, mancances i afectacions 28 3.4.1 Altres ajuts 28 3.4.2 Necessitats sense cobrir 29 3.4.3 Grau de necessitat de les famílies 30 4. Conclusions 35 5. Accions de la Creu Roja 41 6. Annexos 45 Annex 1. Metodologia de l’estudi 46 Annex 2. Qüestionari telefònic 48 Annex 3. Dades del Qüestionari social 53 Annex 4. Bibliografia 53
 6. 1. Presentació Benvolgudes i benvolguts, Teniu a les mans el 4t estudi de l’Observatori de Vulnerabilitat, un projecte que va iniciar-se el 2011 per tal de millorar la identificació de les necessitats de les persones ateses per la Creu Roja a Catalunya en projectes de lluita contra la pobresa i, en conseqüència, ajustar-ne les accions humanitàries. L’altre gran repte consistia en contribuir a generar una corrent d’opinió i de treball, alineada amb d’altres agents socials, com a part del desplegament de l’estratègia de Diplomàcia Humanitària de l’entitat. Any i mig després, es pot dir que s’han assolit aquestes dues fites de l’Observatori. El present estudi s’ha elaborat mesurant i analitzant els resultats de l’enquesta realitzada a les persones participants en una acció concreta -el projecte d’ajuts infantils per a la tornada a l’escola- que la Creu Roja va desenvolupar entre agost i octubre de 2012 per donar resposta a les necessitats detectades en el 1r estudi, titulat “L’impacte de la crisi en la infància i les famílies”. Tant en el projecte esmentat com en l’estudi s’ha comptat amb la implicació d’un agent social clau: la comunitat educativa. L’escola és l’entorn on primer es detecten les mancances que puguin patir els infants. Però, en l’actual context de crisi, l’escola ha esdevingut, a més, un espai des d´on s’intenten pal·liar situacions d’extrema necessitat de les famílies gràcies al treball i a la coordinació dels professionals de l’educació amb els serveis socials de les administracions competents i amb les entitats socials. En un moment en què la pobresa infantil al nostre país arriba ja al 26,4% (Idescat, desembre de 2012), els nens i nenes més vulnerables tornen a ser, malauradament, els principals protagonistes de l’estudi. Nenes i nens que tenen garantit el dret universal a l’educació, però als quals cal oferir també unes mateixes condicions de partida per a crear una societat més justa, equitativa i digna. Infants que han de poder anar a l’escola amb la màxima dignitat i sense cap altra preocupació que aprendre i compartir experiències amb els seus companys. Persones que demà seran adultes i, que si no s’hi posa remei, patiran també en el futur les conseqüències de les carències del present. La lluita contra l’exclusió social, fent especial incidència en la població infantil, ha de ser una prioritat i una responsabilitat compartida que han d’exercir tots els agents socials implicats: els poders públics, les entitats socials, la comunitat educativa, les famílies i la societat en general. Només així, conjuntament, es pot construir una societat mes igualitària on es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom en un moment de dificultat social. Per tant, des de la Creu Roja a Catalunya esperem que el present estudi, a més de mostrar les mancances actuals, contribueixi a incrementar els esforços adreçats a millorar la qualitat de vida dels infants. Josep Marquès i Baró President de la Creu Roja a Catalunya
 7. 2 introducció
 8. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI 2. INTRODUCCIÓ Per a la realització d’aquest estudi s’ha partit de les dades relatives a les Habitatge i ingressos persones que la Creu Roja ha atès en els diferents programes i projectes de Lluita contra la pobresa, però també dels Persones a l’atur estudis realitzats anteriorment per 68% l’Observatori de Vulnerabilitat. Mediana d’ingressos D’aquesta manera, és possible analitzar 550 euros i avaluar la situació d’aquestes persones Ingressos provinents i col·lectius i veure´n l'evolució. de prestacions 68,2% Mediana de despesa mensual en habitatge 500 euros 2.1 Perfils de les persones participants del 1r estudi Sense poder mantenir una temperatura adequada i dades principals sobre 42% la infància Desnonaments En el 1r estudi de l’Observatori de 1 de cada 10 Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya (L´impacte de la crisi en la infància i les famílies), de juliol de 2011, es van realitzar 409 enquestes telefòniques a persones ateses en els projectes de Lluita contra la Pobresa per Indicadors de pobresa i privació material tal d’analitzar-ne els perfils i les dels enquestats carències que patien. L’estudi posava de manifest l’increment de Pobresa relativa 93,7% Menys de 700€ la precarietat com a conseqüència del context de crisi. Cal recordar que 4 de Pobresa alta 91,7% cada 10 persones afirmaven no haver Menys de 646€ necessitat mai cap ajut amb anterioritat a Pobresa molt alta 85,2% l'any 2010, constituint el col·lectiu de Menys de 566€ persones ”nouvingudes” a l’exclusió social. Aquest increment del risc d’exclusió no es traduïa només en un augment de població afectada, sinó també en la intensitat En situació Més del 55% d’aquesta afectació: el 93,7% de les de privació famílies vivien sota el llindar de la pobresa, material i el 85,20 % presentaven un indicador de (No es poden permetre vacances, pobresa molt alta. un àpat de carn, mantenir la llar a una temperatura adequada i fer front a un imprevist de 600€) 10
 9. L’impacte de la crisi en la infància I EN L’ENTORN ESCOLAR Afectació de la crisi a la infància Projectes de la Creu Roja adreçats a la infància Un 80% de les famílies enquestades tenien infants, els Els resultats d’aquest primer estudi van donar quals patien una especial afectació de la precarietat. encara més solidesa al gir que des de l’inici de Compartien dormitori amb algun adult per qüestió d’espai la crisi havia donat la Creu Roja a la seva acció, 1 de cada 2 infants convertint l´ajuda humanitària a casa nostra en el principal eix estratègic. Amb el repte d’arribar a més persones i cobrir més necessitats, des de la Creu Roja es van reforçar i incrementar els projectes d’ajuts bàsics, amb especial incidència en tots aquells No tenia dos parells de sabates adequades adreçats al col·lectiu de la infància. 1 de cada 3 infants Dades en nombre de infants atesos Ajudes per al retorn escolar 3.138 No tenia llibres adequats 1 de cada 3 infants Kits de suport social 22.606 Productes de necessitats bàsiques en alimentació No disposaven de material d’oci a l’aire lliure, i higiene infantil (2012). com ara bicicletes, patins... 5 de cada 10 infants De totes les persones ateses en aquests dos projectes el 30% són infants No realitzaven cap activitat de lleure 6 de cada 10 infants Programa d’aliments 36.807 Gestió dels aliments repartits per la Unió Europea (2012). Rebien algun ajut per quedar-se al menjador escolar 3 de cada 10 infants 336/506 Projecte d’alimentació infantil 336 ajudes, a gener del 2013, de les 506 que té com a objectiu inicial el projecte. Famílies que necessitaven el servei de menjador escolar Campanya de joguines 17.604 però no el podien pagar 1 de cada 4 La Creu Roja a Catalunya va atendre en aquests projectes 80.523 nens i nenes. 11
 10. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI En un context de necessitats Ara, les assemblees locals, Aquests nous espais són el que creixents, la Creu Roja a Catalunya repartides al llarg de tot el territori, s’anomenen Punts de Suport a les ha adoptat un model propi s’han convertit avui en molt més que Famílies, que es troben en d’atenció. A diferència d’altres el lloc on anar a recollir l’ajut. Han l’actualitat en una fase de projectes, el paper de la Creu Roja esdevingut veritables punts desplegament en diferents punts en la distribució de productes de d’atenció des dels quals s’escolta, del territori com a prova pilot. primera necessitat es limitava sovint s’orienta, es diagnostica i es treballa Suposen un nou repte per a la a l’entrega del bé a les persones amb les persones i amb les famílies implantació d’un nou model derivades pels serveis socials. sol·licitants d’ajuts bàsics per d’atenció integral de les persones aconseguir una millora integral de que es troben en risc d’exclusió i que la seva situació. arriben a la institució humanitària. 3.138 2.2 Projecte d’ajuts a la infància El juliol de 2012, abans de l’inici del present curs escolar, la Creu Roja a Catalunya va endegar el projecte d’ajuts infantils per a la tornada a l’escola, del qual s'han beneficiat més de 3.000 nens i nenes de 3 a 12 anys de tot Catalunya, a través dels següents ajuts lliurats: Ajudes per al retorn escolar Compra de llibres o reutilització de llibres i material escolar 971 ajuts Compra de vestuari i calçat esportiu 2.760 Beques per a casals d’estiu 71* 3.138 2.073 infants beneficiaris famílies ateses (*) Per la temporalitat del projecte, les ajudes per aquest concepte són inferiors a la resta. 12
 11. L’impacte de la crisi en la infància I EN L’ENTORN ESCOLAR El Projecte d’ajuts infantils 2.3 Explicació de l’anàlisi per a la tornada a l’escola de de l’estudi la Creu Roja preten minimitzar l’impacte de la despesa que li suposa a les famílies L’univers de la mostra del present estudi l’escolarització dels infants, el constitueixen totes les persones així com també dignificar beneficiàries del projecte d´ajuts infantils la recepció de l’ajut per a la tornada a l’escola de la Creu Roja registrades a la base de dades, que a l’octubre eren 1.762. El total de persones enquestades per telèfon ha estat de 737, cosa que representa un marge d'error inferior al 3%. La mostra s'ha seleccionat estratificant per gènere i per nombre d'habitants del municipi de residència. Mitjançant un qüestionari telefònic s’ha demanat informació sobre la valoració de l’ajuda lliurada per la Creu Roja, com es fa front al cost econòmic de l’alimentació, la compra de material i llibres escolars, i quines necessitats no s’han pogut cobrir2. L’enquesta s’ha realitzat a les persones sol·licitants de l’ajut, però en el Amb aquest projecte s’ha volgut de manera que, mitjançant qüestionari s’han inclòs, a més, minimitzar l’impacte econòmic diversos instruments de preguntes que fan referència a la unitat de la despesa que suposava valoració, ha estat possible familiar i als nens i nenes, que són els l’inici de curs escolar en les establir els criteris del nivell beneficiaris finals d’aquests ajuts. famílies més desfavorides, de vulnerabilitat. garantir que els nens i nenes En els casos derivats pels En aquesta ocasió, a més dels comptin amb el material serveis socials o per les testimonis de persones usuàries i equipament adequats per mateixes escoles, la Creu Roja i voluntàries, també s’ha incorporat seguir correctament la seva ha tingut també contacte la visió d’informants clau externs a la escolarització i dignificar el directe amb aquestes famílies Creu Roja, com són els representants mètode de la recollida de l’ajut i n’ha realitzat igualment un de la comunitat educativa, la qual per part de les famílies a través informe de la seva situació. cosa ha permès complementar de circuits normalitzats, com de forma molt qualitativa -per la seva són els establiments comercials. Aquest treball en xarxa amb proximitat a la realitat de la infància- la A nivell intern, l’execució del els serveis socials de les informació obtinguda a partir de les projecte ha ajudat a consolidar poblacions catalanes i amb enquestes realitzades. el nou model propi d’atenció a tota la comunitat educativa les persones esmentat (direccions de les escoles, anteriorment. La detecció de AMPAs, equips de les necessitats l’han realitzat coordinacions majoritàriament els membres pedagògiques) ha possibilitat de la Creu Roja amb les la ràpida canalització dels famílies amb les quals ja es ajuts i la priorització, en els (1) Per a més informació relativa a la metodologia de l’estudi, vegeu l’Annex 1. treballa en altres projectes, casos més necessaris. (2) Per accedir al qüestionari telefònic, vegeu l’Annex 2. 13
 12. Testimoni Maria Rosa Martínez 49 anys Directora de l’escola El Serrallo de Tarragona “ Les coses que són relatives també han de tenir una exigència relativa. Per exemple, si un nen no pot comprar l’equipament esportiu, es prioritzen els llibres i el material escolar, i aquest nen pot portar un altre xandall que no sigui el de l’escola. La qüestió ” és que el porti i no es vegi diferent als altres. “Detectem que passa alguna cosa amb Darrerament, l’escola El Serrallo també D’altra banda, l’escola també intenta les famílies quan les criatures tenen ha pogut comprovar que, no només que el cost de l’escolarització sigui el algun canvi d’actitud en el que fan a són les famílies humils les que tenen mínim. “Les coses que són relatives diari o quan veiem que no participen de problemes econòmics, sinó també les també han de tenir una exigència les activitats o posen alguna pega en la de classe mitjana, que s’estan quedant relativa. Per exemple, si un nen no pot compra de material”- explica Maria Rosa sense ingressos per la destrucció de comprar l’equipament esportiu, es Martinez, directora de l’escola El Serrallo llocs de treball. En aquests casos, prioritzen els llibres i el material escolar, de Tarragona. Dels prop de 280 alumnes la directora explica que l’escola té i aquest nen pot portar un altre xandall que té l’escola, gairebé el 15% reben en compte els aspectes següents: que no sigui el de l’escola. La qüestió ajuts per diferents aspectes relacionats “L’equitat, és a dir, que el nen sigui igual és que el porti i no es vegi diferent als amb l’àmbit escolar o per cobrir altres que els altres; l’autoestima, un nen amb altres” – conclou la directora. necessitats socials. autoestima aprendrà; i la qualitat de l’ensenyament”. També es pretén que no Martínez explica que les necessitats més hi hagi diferències a l’aula: “Intentem que evidents són de tipus emocional, més les sortides siguin molt econòmiques, que d’aprenentatge: “La canalla està més que les pugui realitzar el 90% de la inquieta i et sorprèn amb actituds poc canalla i, si no, s’anul·len”. habituals en ella: tristesa, melangia o una inquietud sobtada”. Amb tot, la falta de recursos econòmics de les famílies amb els 2 progenitors sense feina implica problemes estructurals de falta d’habitatge o dificultats per garantir un vestuari adequat als fills o per proporcionar-los una alimentació adequada.
 13. Testimoni Mari Carmen Lamela 40 anys Ha rebut ajuda de la Creu Roja per cobrir la quota del menjador escolar Assemblea de la Creu Roja a l’Alt Penedès “ El més important és que el nen, com que no és a casa –sinó al menjador escolar-, sé que podrà menjar el que necessita, i per mi això és un ” alleujament molt gran. La Mari Carmen Lamela viu sola a A més de rebre el suport de la Creu Tot i això, afirma que, de vegades, Vilafranca del Penedès amb el seu fill de Roja, la Mari Carmen també compta se sent discriminada o estigmatitzada 4 anys i lamenta les actuals dificultats per amb l’ajuda dels seus pares. Sense cap pel fet de rebre ajuda: “La que viu cada trobar feina: “Jo el que necessito és una ajuda, explica que li resultaria molt més dia aquesta situació dura sóc jo, i jo sí feina per poder ser autosuficient a casa complicat poder fer una vida normal i que em sento discriminada... i algun meva i no haver de demanar. Però, és assegura que això tindria conseqüències cop sí que m’han fet sentir com una clar, en la situació en què estem, no n’hi negatives per al nen: persona inferior per la situació que estic ha de feina”- afirma la Mari Carmen. “Jo estaria més nerviosa, tindria més vivint” – conclou. “Faig l’impossible per aconseguir tot tensió i lògicament això repercutiria en el que necessitem a casa” – assegura el nen i en la convivència”. aquesta mare, que, tot i les seves dificultats, ajuda el seu fill a fer els deures. En tenir cobertes les necessitats bàsiques del seu fill, la Mari Carmen Aquest any, la Mari Carmen està rebent se sent millor emocionalment, està una beca pública per al menjador “més tranquil·la” i “relaxada” i pot escolar del seu fill i una ajuda de la entomar la recerca de feina amb una Creu Roja amb la mateixa finalitat. actitud més positiva. “Ara l’INEM, m’ha Entre les dues ajudes, se li cobreix la trucat per fer un curs, que l’he de fer totalitat del cost del menjador escolar obligatòriament, i, és clar, és fins la una, del seu fill, cosa que la mare valora molt i el nen surt a dos quarts d’una. Si el positivament: “El més important és que nen no es pogués quedar al menjador, el nen, com que no és a casa, sé que tindria problemes per veure qui es pot podrà menjar el que necessita, i per mi quedar amb ell”. això és un alleujament molt gran”.
 14. 3 resultats de l’enquesta
 15. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI 3. RESULTATS DE L’ENQUESTA 3.1 Perfil de les famílies que han rebut l’ajut Les dades recollides a l’estudi fan referència tant a les persones i a Procedència majoritària del ingressos familars les famílies sol·licitants dels ajuts com Pregunta multiresposta als infants d’entre 3 i 12 anys que en són els receptors i beneficiaris finals. Salari Per a una correcta interpretació de Atur 24,2% les dades de l’estudi, cal insistir en el Pensió* 23,1% Renda fet que, si no s’indica el contrari, 21,8% mínima fan referència al col·lectiu de 21,0% persones que atén la Creu Roja a Catalunya en un determinat projecte, concretament el projecte Ingressos d’ajuts infantils per a la tornada No té informals a l’escola. 13,0% cap Per tant, els resultats i les xifres ingrés Ajuda que es donen no són de 11,0% extrapolables en cap cas al familiars conjunt de la població ni tampoc i/o amics a la resta de la infància de 7,3% Catalunya. Això no obstant, els resultats mostrats sí que poden ser una mostra força aproximada de la situació que està patint la infància de Catalunya actualment en major risc d’exclusió i de vulnerabilitat social. * Per pensió s'entén majoritàriament una pensió alimentària per als fills/es. Perfil per persona Perfil de la família Sexe Mitjana edat Dona 71,5% De 36 a 45 anys 43% Edat mitjana Fills en edat escolar 37 anys 43% 2 o més fills 63,1% ... del quals un 41,8% Nacionalitat són família Espanyola 49,1% 41,8% nombrosa 48,7% 11% Famílies amb ingressos inferiors a 550€ al mes Famílies sense cap típus d’ingrés1 (1) Un dels requisits per accedir als ajuts era disposar d'uns ingressos mensuals per unitat familiar iguals o inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM): 532,51 euros al mes, més 125 euros per cada fill/a. Si el perfil tipus de família té 2 o més fills - i per tant accediria als ajuts amb uns ingressos de prop de 750 euros - i el 48,7% de les famílies que han rebut l'ajut tenen ingressos inferiors a 550 euros al mes, es pot concloure que la major part de beneficiaris estan molt per sota d'aquest llindar. 18
 16. L’impacte de la crisi en la infància I EN L’ENTORN ESCOLAR Només 1 de cada 4 famílies té un L’Institut d’Estadística de Catalunya ha salari i un 13% dels seus ingressos publicat les xifres de 2011 sobre la pobresa provenen de l’economia informal. a Catalunya, fent una especial incidència en Els indicadors mostren una baixa el col·lectiu d’infància. intensitat del treball –i amb uns No és possible fer una comparativa entre ingressos que no permeten fer front aquestes dades externes, corresponents al a les necessitats bàsiques- i una gran marc referencial, i les que ofereix aquest estudi, dependència dels ajuts, tant públics ja que, mentre unes analitzen la incidència de la (atur, renda mínima, pensió...) com pobresa sobre el total de la població infantil, les de la seva xarxa més pròxima d’aquest estudi se centren en la infància que es (ajuts familiars, amics, pensió troba sota el llindar de la pobresa. compensatòria...). L’economia A partir de les dades de l’enquesta, s’ha d’aquestes famílies, a banda de ser destacat un seguit d’indicadors per mesurar precària, és extremadament fràgil la intensitat de la pobresa entre els infants atesa la temporalitat dels ajuts. atesos per la Creu Roja. Més del 75% de les famílies Població infantil sota el llindar de la tenen tots els membres adults pobresa de l’estudi de la Creu Roja a l’atur o en situació d’inactivitat i 1 de cada 10 no disposa de cap tipus d’ingrés, 63,0% Infants que viuen en llars ni de familiars ni d’amics. amb pobresa molt alta4 Malgrat que l’enquesta telefònica s’ha realitzat a les persones sol·licitants dels ajuts, a través del qüestionari s’ha 13,0% Infants que viuen en llars sense cap tipus d’ingrés obtingut informació referent als 1.482 (ni de familiars ni d’amics) infants en edat escolar de les 737 famílies enquestades. L’ estudi d’UNICEF “La infancia en España 2012-2013 “fixa que el 29,8% 75,0% Famílies amb infants que tenen tots els seus dels infants es troben en risc d’exclusió membres adults sense a l’Estat espanyol i ofereix altres feina indicadors que mesuren la pobresa i la privació material d’aquest col·lectiu. 55,6% Infants amb privació material severa5 Els infants atesos per la Creu Roja viuen sota el llindar de la pobresa i un 63% ho fan en condicions de pobresa molt alta. Un 13% viuen en llars 18,5% Infants que viuen en llars que no reuneixen sense cap tipus d’ingrés. condicions mínimes d’habitabilitat6 (2) Per a més informació sobre altres indicadors de vulnerabilitat, (4) De manera genèrica, ingressos de la unitat familiar per sota de 566 € mensuals. vegeu l’Annex 3 (Qüestionari social). (5) Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya: 1r estudi. L’impacte de la crisi en (3) Segons la taxa AROPE (At Risk Of Poverty or social la infància i les famílies. S’han mesurat només els 4 aspectes següents dels nou indicadors de Exclusion), que agrupa tres indicadors diferents: risc de pobresa, privació material: vacances, àpat de carn, temperatura adequada i imprevist de 600 € . llars amb baixa intensitat en l’ocupació i privació material. (6) Amuntegament, sense subministraments o “sense llar”. 19
 17. Testimoni Raquel Manchón 19 anys Voluntària de Reforç escolar Creu Roja al Barcelonès Nord “ Els nens tenen mancances, no tenen una dieta equilibrada, ja que les famílies, per qüestions econòmiques, potser no es poden permetre donar una bona ” alimentació als seus fills. L’augment de les desigualtats econòmiques dies a la setmana, el nombre total de actuacions. Per exemple, aquest s’està deixant notar a les aules. Així ho ha menors que van realitzar aquesta activitat curs escolar la institució humanitària percebut Raquel Manchón, voluntària de l’any passat arriba a prop d’una trentena. ha començat a repartir berenars, reforç escolar de la Creu Roja al Barcelonès en adonar-se de les mancances Nord: “Generalment, els nens que tenen En el seu dia amb els infants, la voluntària alimentàries dels infants. “Els nens tenen més o millor material ridiculitzen els que no ha percebut que les llars que passen per mancances, no tenen una dieta equilibrada, en tenen, com per exemple, si tens una dificultats socials i econòmiques han anat ja que les famílies, per qüestions motxilla nova d’un any a l’altre i l’altre no a l’alça i que, entre elles, cada vegada hi econòmiques, potser no es poden permetre la té, el que no la té pot sentir vergonya, ha un major nombre de famílies d’origen donar una bona alimentació als seus fills” ridícul... o es pot sentir malament”. autòcton. Segons la voluntària, els infants – assegura Manchón. que viuen aquesta situació a casa estan La Raquel és una de les voluntàries que “més agressius, més tristos...” i tenen La Raquel també ha notat “carències en dinamitza les sessions de reforç escolar, més dificultats de concentració. la higiene” d’alguns infants que fan reforç que la Creu Roja realitza a Santa Coloma escolar, o bé que porten roba que els va de Gramenet, en el marc del Programa A més, malgrat que les necessitats “petita”, perquè a casa seva “no es poden de Suport Educatiu que l’entitat de la infància cada vegada són majors, permetre” comprar-ne de nova. desenvolupa a través d’un conveni amb les escoles tenen “menys recursos” l’Ajuntament d’aquesta localitat. per atendre’ls a causa de les retallades Davant d’aquesta situació, la voluntària Es tracta de sessions grupals, a les quals dels pressupostos públics. recorda que els infants “són el nostre assisteixen entre 12 i 15 infants al dia, futur” i que hem “d’educar-los i ajudar- on, a més d’ajudar els nens i nenes a fer En el projecte de reforç escolar, això los”. Ella està decidida a seguir aportant els deures, també es realitzen activitats ha obligat la Creu Roja a reforçar l’atenció el seu “granet de sorra”. lúdiques. Com que hi ha dos grups a la infància, per detectar millor les d’infants que fan reforç escolar diferents seves necessitats, i a emprendre noves
 18. Testimoni Mar Romaní 25 anys Tècnica dels projectes locals de reforç escolar i del Centre de Mediació Social Creu Roja a Santa Coloma de Farners “ Els infants que tenen una situació més complexa i un entorn més poc normalitzat tenen més falta d’atenció. ” “Els infants que tenen una situació més Una gran part de les famílies que porten Darrerament, l’assemblea també complexa i un entorn més poc normalitzat els seus fills al CMS tampoc no poden ha potenciat noves campanyes de tenen més falta d’atenció” -explica Mar pagar la quota del material escolar. captació de fons per a projectes Romaní, tècnica del projecte de reforç “En no haver pagat aquesta quota, no d’infància. Per exemple, amb les escolar i del Centre de Mediació Social poden fer les activitats escolars amb joguines que no ha pogut repartir (CMS) de la Creu Roja a Santa Coloma els seus companys” – lamenta Romaní, entre els infants en situació vulnerable de Farners, un espai on l’entitat organitza que afegeix que alguns pares i mares aquestes festes de Nadal, perquè activitats per a menors en situació de tenen sentiments de “culpabilitat” només se’n distribueixen de noves, dificultat fora de l’horari de classes. perquè senten que, a causa dels seus s’ha organitzat un mercat de segona mà. problemes econòmics, “a qui es castiga Això ha permès vendre aquestes joguines Romaní explica que aquest curs escolar és als seus fills, no a ells”. a un preu simbòlic i els fons recollits s’han reformulat els dos projectes que s’han destinat kits d’alimentació infantil. gestiona, de manera que els aspectes Per tal que els adults puguin “exposar acadèmics es treballen exclusivament els seus conflictes, les seves pors, D’ara en endavant, la Creu Roja es en el reforç escolar. En canvi, el CMS, la seva situació en el moment actual i proposa aprofundir el “treball en xarxa” on abans els infants també dedicaven també treballar temes com ajudar a fer amb les escoles i els serveis socials de una estona a fer deures, ara està els deures, una alimentació saludable...”, Santa Coloma de Farners per donar exclusivament centrat en l’educació la tècnica explica que l’assemblea suport plegats a les famílies i infants emocional. Actualment una trentena està endegant el projecte d’una Escola que passen per més dificultats. d’infants participen en aquests dos de Pares i Mares. projectes, 16 dels quals fan reforç escolar i 14 van al CMS.
 19. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI 3.2 Cost de l’escolarització dels infants Si en l’apartat anterior es mostra que la mitjana d’ingressos Despeses a les quals han de fer front les famílies enquestades mensuals de les famílies està Llibres i material escolar per sota dels 550 euros, en aquest punt s’analitza com les La majoria de famílies A Catalunya, la majoria dels centres famílies fan front a les despeses enquestades tenen 2 o més fills relacionen el material escolar obligatori derivades de l’escolarització en edat escolar i una mitjana per als alumnes i sovint s’adquireix a la dels seus fills i filles. d’ingressos mensual per sota mateixa escola a través de les AMPAs. Cal tenir en compte que el dels 550€. Només per adquirir El preu mitjà d’aquest material varia qüestionari fa referència al cost els llibres i el material escolar*, en funció de les escoles i dels nivells. que, per a les famílies, suposen han de fer front en un sol mes Pel que fa als llibres, cada cop més un seguit de béns i serveis. a una despesa molt superior escoles estan impulsant projectes Per tant, no destinar diners als seus ingressos, sense de reutilització de llibres de text que a una determinada partida comptar l’equipament no suposen, entre molts altres –llibres, menjador, activitats obligatori (roba, calçat avantatges, una reducció important extraescolars...- no vol dir adequat...), però imprescindible dels costos. necessàriament que no es tingui per a la tornada a l’escola. Això no obstant, aquests projectes, o no s’utilitzi – el cost pot estar en cas d’estar implantats, es limiten cobert de manera externa a un tipus de llibres -els que no són a través de beques, ajuts d’un sol ús-, a determinats nivells i familiars, de les entitats…- requereixen del pagament d’una quota. però tampoc, atesa la precària Les despeses en llibres i material Els llibres i el material escolar economia familiar, que hagin escolar de les famílies que tenen representen la principal despesa per pogut escollir prescindir-ne. dos o més fills superen de molt els seus ingressos. a la tornada a l’escola d’aquestes famílies. El 39% hi inverteix entre Segons l’Organització de 100 i 300€ i 1 de cada 4 famílies Despeses Consumidors i Usuaris (OCU), del retorn escolar més de 300€. Un 10% diu no la tornada a l’escola suposa destinar-hi cap import. Dos fills Sobrecost per a les llars del país un cost 678€ -178€ mitjà de 640 € per fill (510€ Ingressos Els llibres i el material escolar si l’escola és pública i 917€ mensuals representen la principal despesa per la si és privada). +33% tornada a l’escola d’aquestes famílies. 550€ L’estudi de l’OCU, d’agost El 10,3% El 1,5% de 2012, advertia que, durant diu no gastar Ns/nc el curs 2012-2013, fer front cap import El 26,2% a aquesta despesa seria Un fill hi destina especialment difícil tenint 339€ més de 300€ en compte la situació econòmica de moltes llars Llibres 215€ i que es veuria agreujada per la reducció d’ajuts públics de les administracions. L’esmentat informe detalla també Material el cost mitjà de les diferents escolar partides, entre les quals destaca 124€ la despesa en llibres (215€ El 38,7% 23,3% per alumne), en material escolar Destina de entre 100 (*) En aquest estudi es prenen com a dades de referència (124€ ) i en altres serveis si se’n el cost de l’escola pública i d’alumnes de primària 1 a 100€ i 300€ fa un ús mensual. 22
 20. L’impacte de la crisi en la infància I EN L’ENTORN ESCOLAR Menjador escolar Vestuari Altres despeses L’ús del menjador escolar En vestuari i calçat no obligatori Pel que fa a la resta de suposa una despesa mensual i/o esportiu,1 de cada 4 famílies despeses, un 50% no paga a Catalunya que se situa al hi inverteix entre 100€ i 300€, de quota de l´AMPA i un 52% no voltant dels 150€. A través manera que és la segona paga activitats extres en horari de l’administració local, el despesa més important, tot i que lectiu (excursions, teatre...). Departament d’Ensenyament un 33% afirma no destinar-hi res. En relació als serveis, el 79% no atorga ajuts en forma de destina cap despesa en activitats beques menjador per als Despesa en vestuari i calçat extraescolars, un 86% no té cap infants de famílies en risc no obligatori i/o esportiu de despesa de transport i un 94% d’exclusió social. les famílies enquestades tampoc en reforç escolar. Entre les famílies enquestades, el 35% tenen una despesa Un 33,8% El 1,1% diuen no Ns/nc No paga quota de l´AMPA en menjador escolar de prop destinar-hi 50% de 100€ mensuals, mentre que res El 6% per al 65% aquesta qüestió no hi destina No paga activitats extres en horari suposa cap despesa. Més de 300€ lectiu (excursions, teatre, etc.) al mes 52% Despesa en menjador escolar de les famílies enquestades No té cap despesa en activitats extraescolars El 38% El 27% 79% no ho pot diu no tenir pagar cap despesa* No te cap despesa de transport 86% 33,6% 25,5% No paga cap reforç escolar Destina de Destina de 1 a 100€ 100 a 300€ 94% El 35% hi destina 100€ al mes * Això no significa que no es compti La despesa principal de les amb aquest servei, sinó que aquesta famílies és el material escolar, despesa pot estar coberta amb alguna ajuda (beques, ajuts familiars, seguida del vestuari. El menjador de les entitats...). escolar representa pel 34,8% un cost mitjà de 100 € mensuals, que representa més del 18 % dels ingressos familiars 23
 21. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI 3.3 Programa d’ajuts a la infància per al curs escolar 2012-2013 Un 66,5% La resta de famílies beneficiàries de les famílies enquestades han rebut d’aquest projecte concret ja eren per primer cop l’ajut de la Creu Roja usuàries d’altres projectes de la Creu mitjançant aquest projecte i se les ha Roja, principalment eren receptores informades de la possibilitat d’accedir-hi de productes de primera necessitat, a través de la difusió realitzada entre els com ara els kits de suport per serveis socials i les escoles alimentació i productes higiènics Distribució dels ajuts Valoració dels ajuts Percentatje de famílies que han rebut l’ajut Considera l’ajuda La considera bona o molt bona insuficient 88,2% Vestuari esportiu 94,3% 53,7% i calçat 35,3% Llibres i material 93,9% 40% escolar 2,3% Ajudes 88,2% 35,3% esplai/estiu* * Per la temporalitat del projecte, les ajudes per aquest concepte són inferiors a la resta. Qui ha informat sobre l’ajut El serveis socials L’escola La Creu Roja 56,9% 3,7% 37,3% Altres 0,9% 1,2% Altres 24
 22. Testimoni Nacho Ibáñez 29 anys Tècnic de projectes d’infància Creu Roja al Barcelonès Nord “ Moltes famílies prioritzen el menjar i el poder viure abans que el material escolar i, indubtablement, això fa que hi hagi una necessitat real ” d’aquest material. “Moltes famílies prioritzen el menjar i el distribuir ajudes per adquirir material o S’ha cercat la col·laboració de poder viure abans que el material escolar vestuari escolar el darrer mes de setembre, diverses empreses de la comarca, que i, indubtablement, això fa que hi hagi com d’altres oficines de la Creu Roja. proporcionen a l’entitat fruita, entrepans una necessitat real d’aquest material” o altres aliments saludables. A més, – assegura Nacho Ibáñez, tècnic de En les sessions de reforç escolar, Ibáñez l’assemblea comarcal ha vinculat el projectes d’infància de la Creu Roja explica que la Creu Roja al Barcelonès Nord projecte de les beques de menjador al Barcelonès Nord i psicòleg. també ha començat a distribuir berenars a cursos sobre alimentació saludable, recentment pel següent motiu: “detectàvem de manera que es demana als pares Per aquesta raó, afegeix que els infants que els nanos, juntament amb el dinar que i mares dels menors que reben aquest de les famílies amb més dificultats feien a l’escola, era l’únic menjar saludable suport que facin la formació. econòmiques, entre les quals prop que feien en tot el dia”. d’un 70% són d’origen autòcton, poden De cara al futur, Ibáñez considera que sentir-se discriminats: “estem arribant Pel que fa a les mancances alimentàries caldria ampliar el nombre de beneficiaris a un punt en què portar un llapis d’una dels infants, el psicòleg les atribueix dels projectes d’infància i reforçar les marca o d’una altra diferencia a un nano a dues raons: d’una banda, a les activitats de lleure. “Penso que el tema dins d’una mateixa classe”. dificultats econòmiques de les famílies del lleure i el temps lliure és un tema i, de l’altra, als mals hàbits alimentaris, al qual haurem d’arribar d’aquí molt poc, Evidentment, disposar de menys material que porten als menors a menjar en perquè, fins ara, hi havia escoles que escolar i viure una situació difícil a casa excés rebosteria industrial. s’encarregaven de fer aquestes activitats s’acaba notant en els “resultats que els i ara no poden, i nosaltres hem de ser nanos tenen finalment” a l’escola, segons Per pal·liar aquestes mancances, allà” – conclou. Ibáñez. Això explica que la Creu Roja la Creu Roja al Barcelonès Nord està al Barcelonès Nord hagi notat un desenvolupant, igual que d’altres “augment de demanda en quant a assembles locals i comarcals, un projecte programes de reforç escolar, de lectura...” per ajudar a cobrir les quotes de menjador respecte a anys anteriors - comenta el escolar dels infants en risc, però també tècnic. A més, l’assemblea comarcal va d’altres iniciatives complementàries.
 23. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI 3.4 Altres ajuts, mancances i afectacions La meitat de les famílies enquestades compten 3.4.1 Altres ajuts escolars únicament amb el suport de la Creu Roja per fer front a les A banda de l’ajut lliurat per la Creu Roja... despeses d’escolarització dels seus fills i filles ... 2 de cada 4 de les famílies enquestades reben algun altre tipus de suport per a les despeses d’escolarització dels seu fills i filles Tipologia d’ajut Qui lliura l’ajut Pregunta multiresposta Pregunta multiresposta Menjador escolar Vestuari Llibres Ajuts públics 34,4% 23,74% 21,7% 15,33% Familiars o amics 24,5% Altres entitats o ONG, excepte la Creu Roja 9,7% L’escola 8,8% Un 34,4% de les Relació entre ajuts públics famílies reben Evolució dels ajuts i disminució dels ajuts ajuts públics per Des del darrer curs escolar, malgrat que totes La meitat de les persones que a l´escolarització les famílies han rebut el suport de Creu Roja... rebien ajuts públics els han deixat dels seus fills, de rebre o han rebut menys que l’any anterior però en menor proporció que Rep el curs anterior menys ajuts 38,2% ... un 44,8% ... un 29% diu rep menys ajuts que en rep més o menys diners o de més import Rep els mateixos ajuts però menys Un 9,4% del total de persones enquestades mai diners havia necessitat ajut per a l´escolarització dels seus fills Ha deixat 10,2% de rebre ajuts Quant als ajuts públics, més de la meitat de les famílies que els rebien han patit una disminució 2,4% respecte al curs 2011-2012. 26
 24. L’impacte de la crisi en la infància I EN L’ENTORN ESCOLAR 3.4.2 Necessitats sense cobrir El 77,7% dels enquestats no han pogut Les necessitats i despeses no cobertes cobrir totes les necessitats d’escolarització per als seus fills/es Menjador escolar 37,9% Quota de l´AMPA 32,6% Cost Carmanyola 8,0% Activitats extres 50,4% Activitats extraescolars 43,3% Transport escolar 8,4% Reforç escolar 16,1% Material escolar 59,9% Vestuari 26,7% Ns/NC 1,2% El 22,3% sí han pogut cobrir-les El segon bloc de necessitats aquesta xifra més enllà del sense cobrir el constitueixen les percentatge. El menjador activitats lúdiques, esportives escolar és per a molts infants en o culturals, dins o fora de l’horari situació de pobresa l´únic recurs lectiu. Prop de la meitat de les que els garanteix diàriament un famílies no les poden costejar. àpat complert i variat. Un 70,3% A més dels percentatges, cal tenir El fet de no poder accedir de les persones enquestades en compte la incidència de cadascuna a aquestes activitats per motius manifesta tenir dificultats per d´aquestes mancances en els infants. econòmics constitueix un important garantir una alimentació Un 60% no compten amb tot el material factor d´exclusió d´aquests infants saludable per als seus fills al escolar i llibres de text necessaris i hem respecte a la resta del grup, i pot domicili . D’entre les famílies preguntat a les famílies quina és repercutir en el desenvolupament que no poden costejar el servei l´afectació que se´n deriva. del seu potencial. de menjador escolar aquesta afectació arriba fins el 79%. El menjador escolar és la tercera La falta de material influeix en despesa –a nivell percentual- que En el primer estudi de el rendiment escolar dels seus no s´ha pogut assumir durant l´Observatori de la Vulnerabilitat fills/es? el present curs escolar. El 38% de Creu Roja, un 33% de les No afecta de cap manera de persones enquestades tenen famílies enquestades feien ús necessitat de menjador escolar del menjador escolar -la majoria 10,9% per als seus infants, però no poden a través de beques menjador Sí, afecta als resultats escolars pagar el servei. Tenint en compte totals o parcials- i el percentatge que no totes les famílies necessiten de les que necessitaven aquest 76,6% aquest servei , i que ens estem servei i no el podien pagar era Sí, afecta la dignitat/sentiments referint a una qüestió tant bàsica del 25%. 2 cursos escolars com és l´alimentació dels infants, després aquest percentatge 77,1% cal dimensionar adequadament ha augmentat fins al 38%. 27
 25. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI 3.4.3 Grau de necessitat de Les ajudes que les famílies garanteixen, a través de l´escola, A banda de l’alimentació En un dels apartats del qüestionari es una millora en i fora de l’entorn escolar, demanava que es puntués de l'1 al 5 l´alimentació dels hem detectat a través de la necessitat de comptar amb ajuts per infants constitueixen l’enquesta altres mancances cobrir diferents béns i serveis relacionats una de les màximes que poden tenir importants amb l´escolarització dels infants, prenent prioritats de les repercussions en la salut com a referència la seva pròpia família. famílies dels infants Que valorin al màxim un ajut no vol dir necessàriament que no comptin amb ell, Té dificultats econòmiques sinó que, si el tenen, no podrien Un 38% de les famílies per cobrir alguna de les prescindir-ne perquè no se´n poden fer – quan el curs escolar següents despeses dels càrrec des de l´economia familiar. Una 2010-2011 era d’un seus fills/es? puntuació més alta indica un major grau 25% - no poden de necessitat i/o de dependència costejar el servei de Pregunta multiresposta d´aquests ajuts. A continuació es menjador escolar, malgrat que en tenen Sí, alimentació saludable ” relacionen els percentatges de persones que han donat la màxima puntuació (5) necessitat. D’entre 70,3% a cadascuna de les ajudes: aquestes, un 79% no Sí, per determinats medicaments pot garantir una (medicació per a malalts crònics, alimentació adequada productes dermatològics, tractaments 78% d'al·lèrgies o asma, etc). dels seus fills i filles 64% al domicili 32,8% 61,1% 56% Sí, per tractaments bucodentals i óptica 45,6% 70,3% 40,8% La majoria de famílies 20,8% manifesten tenir dificultats econòmiques per assumir aquelles despeses que no estan cobertes - o ho estan parcialment - pel sistema públic de salut : òptica, tractaments específics i/o Llibres i Ajuda Menjador Activitats Reforç Ajuda Transport crònics, determinats material vestuari extres escolar esmorzar escolar productes de farmàcia escolar escola o berenar i medicacions, ortodòncies i altres aspectes relacionats En termes absoluts i relatius - mediana de 5 -, obtindrien el màxim grau amb la salut buco-dental. de necessitat les ajudes per a llibres i material escolar, vestuari, menjador i activitats extraordinàries, seguides per l´ajuda de reforç i per esmorzar També un 70% diu no poder o berenar. Els ajuts per transport escolar són molt necessaris per un costejar activitats esportives 20,8% de les famílies. per als seus fills i filles. De nou, cal mesurar de manera individual cadascuna de les respostes Ens estem referint a activitats més enllà dels percentatges. No rebre o deixar de rebre determinats tipus dirigides, regulars i en equip, d´ajuts té unes conseqüències negatives sobre els infants, però diferents que a més dels seus efectes nivells d´afectació. També cal tenir en compte aspectes com la freqüència beneficiosos sobre la salut i el cost econòmic. Així, el servei de menjador representa una despesa dels infants milloren els fixa mensual molt alta que s´ha d´assumir al llarg de tot el curs escolar. aspectes relacionals. 28
 26. Testimoni Anabel Estudillo 42 anys Rep ajuda dels projectes d’infància de la Creu Roja per als seus fills Assemblea de la Creu Roja a Lleida “ No poder fer activitats extraescolars, no anar a classe de reforç, no tenir els llibres a temps o veure’m, de vegades, nerviosa i trista, tot i que intento que ” no se n’adonin, els acaba afectant. L’Anabel Estudillo està a l’atur des de fa darrer estiu, els seus fills van assistir L’Anabel descriu així com està afectant sis anys i, amb el subsidi de 426 euros al casal de l’entitat i, a més, a l’inici els seus fills la situació que viuen a casa: que rep, ha de mantenir tota sola tres de curs, l’Anabel va rebre ajuda de la “No poder fer activitats extraescolars, fills i filles de 12, 7 i 5 anys, dos dels Creu Roja per comprar calçat esportiu no anar a classe de reforç, no tenir els quals tenen TDAH (Trastorn per Dèficit als seus fills i filles. llibres a temps o veure’m, de vegades, d’Atenció amb o sense Hiperactivitat). nerviosa i trista, tot i que intento que L’Anabel també rep beques de no se n’adonin, els acaba afectant” - Fa sis anys, treballava com a gerent en menjador, però lamenta que li cobreixin lamenta la mare. un Fast food, però, quan es va morir menys de la meitat del cost del menjador el seu pare, va passar una molt mala escolar: “Es queden només dos dies L’Anabel, que també compta amb època, a la feina no ho van entendre i va a dinar a l’escola perquè és el que em el suport d’una parella d’amics que van acabar abandonant el seu lloc de treball. puc permetre”. A més, va rebre joguines a comprar-li menjar i tenen cura dels Més tard, es va quedar embarassada del per als seus fills de la mà de Creu Roja seus fills, assegura que la seva malaltia seu fill petit i la seva salut li va dificultar Joventut per al passat dia de Reis. i el fet de tenir tres fills li posa les coses posteriorment la recerca de feina, ja que li molt difícils per trobar feina: “Una van diagnosticar fibromiàlgia. Per aquesta L’Anabel també expressa la seva jornada completa no podria aguantar-la raó, cobrava una pensió d’invalidesa, que preocupació per l’alimentació dels seus i, amb tres nens a càrrec, al meu sector, li van retirar ja fa dos anys. fills i filles: “Intento que mengin bé, però l’hostaleria, em diuen que estic molt acabo comprant el més econòmic: capacitada, però que hauria de demanar “He deixat de prendre la medicació pasta, arròs, porc… i el dia que compro masses festes per tenir-ne cura”. perquè tot i que no era molt cara, peix se’m destarota el pressupost tinc altres despeses” - comenta familiar” - explica. Tampoc no pot pagar l’Anabel, que, a causa de les dificultats ja les activitats esportives que feien els econòmiques, es va adreçar a la Creu seus fills i filles ni les classes de reforç Roja a la recerca d’ajuda. Durant el d’anglès, que feia el nen de 12 anys.
 27. Testimoni Maria Àngels Eslava 49 anys Professora de primària Creu Roja al Solsonès “ De vegades, es pot generar un petit conflicte violent, que no saps d’on ha sortit i resulta que ha sortit d’un retolador fluorescent que un té i l’altre no. ” A partir de la seva experiència com Les relacions socials d’aquests infants La professora explica que una de les a mestra a l’escola Arrels de Solsona, també es poden veure afectades per funcions dels mestre és justament Maria Àngels Eslava reconeix que, les mancances econòmiques de les que no s’evidenciïn les desigualtats dins de l’aula, es pot observar com la seves famílies, segons Eslava. econòmiques que existeixen entre els crisi afecta la infància, sobretot a nivell La professora explica que els nens que diferents alumnes de l’aula: “Intentes emocional. “Moltes vegades hi ha nens acaben primària i són pre-adolescents fer pocs comentaris respecte el que que estan vivint una situació familiar que comencen a formar grups on es són coses materials, el que són noves fa que es desestabilitzin emocionalment: desenvolupa la seva activitat social. adquisicions. De vegades, si tu has es posen a plorar, no estan atents El problema és que no tot ells poden demanat un llibre de lectura, ja no fas a l’aula... I, quan et poses a indagar i a pagar el que costa anar al cinema o el comentari de si hi ha algú que l’ha parlar amb la família, veus que darrera hi a prendre alguna cosa, i més encara de portar encara, perquè saps que hi ha ha un problema, un problema en aquest enmig del context de crisi. nens que no el portaran”. cas econòmic” – relata. Eslava també ha observat que, durant Per la mateixa raó, quan els infants han Les dificultats econòmiques que es aquest curs escolar, estan notant una tornat a l’escola després d’aquestes viuen a les llars d’alguns infants poden gran reutilització de motxilles i estoigs, festes de Nadal, la professora ha preferit acabar generant conflictes a classe, per que abans solien renovar-se anualment. no preguntar en públic què els han dut la importància que els més petits donen A més, explica que el mestre ha de els Reis. a les coses materials. “De vegades, pot portar un “petit centre de recursos a generar un petit conflicte violent, que no la seva motxilla”, perquè sap que hi ha saps d’on ha sortit i resulta que ha sortit materials que els nens no porten i que d’un retolador fluorescent que un té els seus pares no els poden comprar. i l’altre no” - explica la mestra.
 28. 4 Conclusions
 29. IV ESTUDI DE L’OBSERVATORI 4. Conclusions A continuació, es detallen les conclusions de l’estudi classificades per blocs temàtics. Pobresa infantil Afectació La infància ja és el col·lectiu amb la taxa de pobresa L’escola ha de ser, sens dubte, un element normalitzador més alta a Catalunya. Un 26,4% dels infants catalans i promotor de la igualtat social, però, malauradament, viuen sota el llindar de la pobresa, enfront del 19,1% les condicions econòmiques estan dificultant cada de la mitjana de la població, segons dades de l’Idescat vegada més aquesta funció de l’àmbit educatiu. de desembre de 2012. Un nombre creixent de famílies no poden fer front a les Entre les persones que reben aliments o productes despeses derivades de l’escolarització dels infants, o de primera necessitat de la Creu Roja, que l’any passat tenen cada vegada més dificultats per fer-ho, i les ajudes van sumar un total de 214.869 beneficiaris arreu de que reben (públiques, de la xarxa familiar, de les entitats...) Catalunya, fins a 61.525 (28,63%) són infants. Si a resulten insuficients. Entre els infants d’aquestes famílies, Catalunya 1 de cada 4 infants és pobre, a la Creu Roja la situació de dificultat que viuen a casa o la manca dels 1 de cada 3 persones que rep ajut bàsic és un infant. recursos adients per seguir adequadament el curs escolar té una doble incidència en l’àmbit educatiu. D’una banda, Els resultats del 4rt estudi de l’Observatori de es pot veure afectat el seu rendiment acadèmic i, de l’altra, Vulnerabilitat mostren que el 55% dels infants de les la seva dignitat, per la situació de desigualtat que pateixen famílies enquestades viuen en condicions de privació vers els seus companys que sí disposen dels recursos material severa i el 75% viuen en llars amb tots els i condicions òptimes per seguir el curs escolar. membres adults a l´atur o en situació d’inactivitat, la majoria dels quals ja han exhaurit la prestació. En aquest sentit, l’estudi indica que el 77% dels infants Pel que fa a indicadors econòmics, 1 de cada 6 que atén la Creu Roja van iniciar el curs sense comptar infants presenta una situació de pobresa molt alta i, amb tot el material necessari (llibres de text, roba d’aquests, un 20% viu en llars sense cap tipus d´ingrés i calçat adequat...). També constata altres mancances o que compten amb els familiars o amics com a únic referents a l’alimentació dels infants i remarca que l’escola recurs. Aquesta és una situació extremadament fràgil esdevé per als menors de moltes famílies en situació pel fet de dependre, en el millor dels casos, d’uns de vulnerabilitat l’única garantia per comptar amb un ingressos que, no només són insuficients, sinó que àpat diari saludable i variat -que a casa seva no es poden tenen data de caducitat. permetre-, a través del servei de menjador. En relació a les condicions d’habitatge, també un bon A més de l’alimentació, el rendiment escolar o la dignitat indicador per mesurar els nivells de pobresa, cal destacar dels infants, el present estudi constata que la salut física que el 18 % dels infants atesos per la Creu Roja viuen en i psíquica dels infants també es pot veure perjudicada per llars que no reuneixen els requisits mínims d’habitabilitat, les dificultats socials i econòmiques de les seves famílies per exemple per manca de subministraments. A través i per la seva repercussió en l’entorn escolar. També de la seva acció directa, la Creu Roja també té constància adverteix que es pot veure minvada la xarxa de relacions de casos de famílies amb fills i filles que viuen amb personals d’aquests infants, per la impossibilitat de l’amenaça de ser desnonades per impagament de lloguer desenvolupar activitats que sí poden realitzar altres dels o hipoteca, o bé en cases ocupades de forma il·legal, tot seus companys de classe o sentir-se en inferioritat de i que no té xifres estadístiques sobre el nombre de llars condicions respecte d’altres nens i nenes. En definitiva, en aquesta situació. l’estudi adverteix que l’impacte de la crisi econòmica en l’entorn escolar pot tenir conseqüències a mig i llarg termini en el desenvolupament formatiu i personal dels infants de les famílies en situació de vulnerabilitat. 32
 30. L’impacte de la crisi en la infància I EN L’ENTORN ESCOLAR Ajuts Els ajuts actuals no cobreixen les necessitats més bàsiques de la infància o ho fan de manera molt parcial. Hi ha una insuficiència d’ajuts públics, per la qual cosa la xarxa familiar, d’amics i de l’entorn social de les persones en situació de vulnerabilitat ha adquirit un important pes a l’hora de garantir-los la cobertura de les necessitats bàsiques. També les entitats socials o la pròpia escola treballen per pal·liar l’impacte de la crisi econòmica entre les famílies que passen per dificultats, tot i que la seva pròpia activitat també està condicionada per les dificultats econòmiques del context actual i els ajustos pressupostaris. Bona mostra de la insuficiència de les ajudes públiques és el cas de les beques de menjador, la disponibilitat de les quals es veu superada per la creixent demanda existent. Cal recordar que les beques de menjador públiques cobreixen, en la major part dels casos, el 50% de l’import del menjador escolar, unes condicions que han conduït cada vegada més famílies a no sol·licitar aquest ajut, en no poder-se fer càrrec del co-pagament. Moltes altres l’han rebut, però no en fan ús, pel mateix motiu. Pel que fa a les famílies enquestades per a aquest estudi, cal remarcar que un 38% necessitarien que els seus fills i filles fessin ús del servei de menjador escolar, però no se’l poden costejar. 33
 31. Testimoni Ruth Pelegrí 35 anys Ha rebut ajuda de la Creu Roja per cobrir la quota del menjador escolar Assemblea de la Creu Roja a Castelldefels-Gavà-Begues “ Si ara, amb el tema dels ajustos i les retallades, em retiressin la beca, aniria molt molt justa. ” Després de separar-se i superar una etapa Tot i això, el seu baix salari no li permet Si no comptés amb aquesta ajuda, de problemes personals i econòmics, arribar a final de mes i segueix rebent ajuda assegura que tindria moltes dificultats la Ruth explica que està començant a refer dels serveis socials i de la Creu Roja. per donar als seus infants una alimentació la seva vida i la dels seus 2 fills, de 3 i 5 La Ruth va rebre uns xecs de adequada: “Si ara, amb el tema dels anys “Vaig estar vivint en un habitació de l’administració pública per comprar ajustos i les retallades, em retiressin la lloguer, després en una altra i després en bolquers i aliments durant 6 mesos per beca, aniria molt molt justa”. Conclou que, una altra fins que vaig aconseguir un pis, als seus fills. A més, la Creu Roja l’ha en aquest cas, només li quedarien dos que era el meu objectiu principal, per a mi ajudada amb aliments al llarg de mig any i, opcions: “o treballar més hores o deixar i per als meus fills, que va ser una meta que actualment, li proporciona ajuda per cobrir de treballar en aquest horari del dinar em va costar un any aconseguir”. el cost del menjador escolar dels seus fills. i emportar-me’ls a casa i després tornar-los “El que no em gasto ara en tema a portar al col·legi”. Abans d’estabilitzar la seva vida, la Ruth de menjador escolar, doncs m’ho gasto admet que estava transmetent als seus fills en aliments per a casa meva” – assegura “agressivitat” i “nerviosisme” i que, la Ruth. a més, canviar contínuament de casa també afecta el seu equilibri emocional. A més, explica que poder deixar a dinar “A dia d’avui, econòmicament no vaig els seus fills a l’escola l’ajuda a conciliar sobrada, però anem tirant. Vaig pagant la seva vida familiar i laboral: “Aquesta beca les meves cosetes, i els meus fills estan bé, de menjador m’està ajudant perquè jo tinc són feliços” – afirma la Ruth, que treballa un horari molt seguit: entro a les 5.30 del en un restaurant des fa un any. matí i surto a les 16.30 h”.
Advertisement