Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Creative rotterdam

1,911 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Creative rotterdam

 1. 1. Mapping van creatieve stad en innovatiedynamiek
 2. 2. PROBLEEMSTELLING
 3. 3. Creative RotterdamFocus• Creatieve industrie in de stedelijke omgeving• Innovatie door en met de creatieve industrie• Stedelijke milieus als zwaartepunt van actie• Netwerken als belangrijke bron van innovatie• Talent cruciale factor voor stedelijke economie• Mapping and Monitoring – Hogeschool Rotterdam en opleidingen – Stedelijke ,regionale en landelijke overheden – Topsector creatieve industrie - CLICKNL
 4. 4. Creative RotterdamConcepten• Creatieve industrie, creatieve sector – Productie van betekenis, symboliek, belevingswaarde• Creatief talent – Relatief autonoom, eigen competenties• Innovatie – Succesvolle toepassing van nieuwe ideeën en kennis• Creatieve stad – Stedelijke betekenis als basis voor identiteitsvorming – Cultuur als software van de stad
 5. 5. Creative RotterdamCentrale vragen (1)• Wat is het belang van de creatieve industrie gezien als sector en als geheel van creatieve beroepsbeoefenaren?• Hoe is de creatieve sector over de stad verdeeld?• Wat is de relatie tussen creatieve industrie en de rest van de economie?• Wat is de bijdrage van creatieve bedrijven aan innovatie? Hoe innovatief zijn ze zelf? Helpen ze andere bedrijven met innoveren?
 6. 6. Creative RotterdamCentrale vragen (2)• Wat is de rol van creatief talent (creatieve klasse) in de stad?• Wie zijn de innovatoren in Rotterdam en hoe ziet hun netwerk er uit? Wat is de rol van de creatieve klasse daarbinnen?• Hoe verhoudt de situatie in Rotterdam zich tot die in andere steden of Nederland als totaal?• Wat is de ontwikkeling in de afgelopen tien jaar?
 7. 7. Creative RotterdamDoel• In kaart brengen van de dynamiek – Creatieve industrie, creatief talent, innovatie – Omvang, ontwikkeling en relaties• Op een innovatieve wijze – Oude en nieuwe methodieken, visualisatie – Gekende bronnen (LISA, CBS, Nat. Rek, EBB etc.) – Nieuwe bronnen (Open data, User gen, Social media) – Innovatieve visualisaties• Van statisch naar dynamisch – Van polaroid naar video – Multidimensioneel
 8. 8. Creative RotterdamOpdracht• Ontwerp een nieuwe methode om de creatieve dynamiek (in de stad) in kaart te brengen.• Leg van daaruit de innovatiepotentie van de stad bloot.• Leg de verbinding tussen creatieve industrie, creatief talent, creatieve stad en innovatie.• Maak duidelijk hoe de creatieve sector in verbinding staat met andere sectoren in de stedelijke economie.• Gebruik verschillende soorten kwantitatieve en te kwantificeren data die ter beschikking staan of kunnen komen en ontwerp nieuwe visualisaties.• Gebruik ook kwalitatieve methoden om gedetecteerde trends te duiden, te begrijpen en uit te diepen.• Ontwerp nieuwe vormen van kennisdeling en publicatie.
 9. 9. CREATIEVE INDUSTRIE EN ICT INNEDERLAND
 10. 10. Cross Media Monitor 2012 Onderzoek naar cross media• Banen, Bedrijven, • Cross Media in de • Mediacluster in zijnOmzet, Ontwikkelingen Stedelijke Economie internationale context• Landelijk, Noordvleugel • Banen, Bedrijven, Omzet, • Cross Media Markt Monitorvan de Randstad Ontwikkelingen, • Samenvatting ‘Cross Media Specialisatie in Cijfers’ en ‘Top 25’
 11. 11. Aantal banen in 2011, banengroei in 2000-2011 en2009-2011 in de creatieve industrie en ICT in Nederland(Deel)sectoren Banen Groei Groei Groei Groei 2011 2000-2011 2000-2011 2009-2011 2009-2011 (aantallen) (% per jaar) (aantallen) (% per jaar)Kunsten en cultureel erfgoed 98.874 39.808 4,8% 10.445 5,7%Media en entertainmentindustrie 89.296 7.142 0,8% -3.122 -1,7%Creatieve zakelijke dienstverlening 92.280 31.369 3,8% 3.223 1,8%Creatieve industrie 280.450 78.319 3,0% 10.546 1,9%Diensten 228.870 2.755 0,1% -1.783 -0,4%Hardware 43.435 -31.585 -4,8% -3.200 -3,5%ICT 272.305 -28.830 -0,9% -4.983 -0,9%Creatieve industrie en ICT 552.755 49.489 0,9% 5.563 0,5%Totale economie 8.065.110 729.740 0,9% -29.030 -0,2%Bron: LISA 2012
 12. 12. Banengroei in de periode 2000-2011 deelsectoren in creatieveindustrie en ICT (2000=100) 175 Kunsten en erfgoed en creatief zakelijke dienstverlening sterkste 150 groeiers, media- en Procentuele groei in banen (2000=100) entertainment vlak! 125 100 75 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012
 13. 13. Reële omzetgroei in de periode 2000-2010 in creatieveindustrie, ICT en totale economie (2000=100) 120 118 Cross media bedrijvigheid is in 2010 goed voor een omzet van € 90 116 miljard (7,9 procent van de economie). Daarvan komt € 32,8 Groei in reële omzet (2000=100) 114 miljard voor rekening van de 112 creatieve industrie (2,9 procent) en € 57,2 miljard van ICT (5 procent). 110 108 106 104 102 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Creatieve industrie ICT Totale economie Nederland Bron: TNO, o.b.v CBS en LISA
 14. 14. Banengroei naar grootteklasse in de creatieve industrieen ICT in Nederland in de periode 2009-2011 12.000 10.000 8.000 6.000 Groei in aantal banen (absoluut) 4.000 2.000 0 0 t/m 1 2 t/m10 11 t/m 50 50+ -2.000 -4.000 -6.000 -8.000 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012
 15. 15. Ontwikkeling gemiddelde bedrijfsgrootte (2000-2011)deelsectoren creatieve industrie en ICT 30 Creatief zakelijke dienstverleningGemiddeld aantal banen per bedrijf meest kleinschalig. Hardware 25 meest grootschalig, maar in tien jaar meer dan gehalveerd. 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening ICT-diensten Hardware Bron: LISA 2012
 16. 16. TOP 25 CROSSMEDIA STEDEN INNEDERLAND
 17. 17. AmsterdamAantal banen in 2011 in Utrechtcreatieve industrie en ICT in de s-Gravenhage25 grootste cross media steden Rotterdamvan Nederland, naar Eindhoven Hilversumdeelsectoren: kunsten en Groningenerfgoed, media en Nijmegenentertainment, creatieve Amersfoortzakelijke dienstverlening, ICT Apeldoorndiensten en ICT hardware s-Hertogenbosch Arnhem Haarlemmermeer Haarlem Almere Tilburg Zoetermeer Breda Delft Nieuwegein Maastricht Enschede Amstelveen Zwolle Zaanstad 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve Zakelijke Dienstverlening ICT-diensten ICT-hardware Bron: LISA 2012
 18. 18. AMSTERDAM (2004) ENNOORDVLEUGEL (2008)
 19. 19. Creative RotterdamCreatieve Industrie in Amsterdam Arbeidsplaatsen in de creatieve industrie in de stadsdelen in 2002 11.000 5.500 1.100 Aandeel Kunsten Aandeel Media&Entertainment Aandeel Creatieve zakelijke diensten
 20. 20. Creative RotterdamIndustry space van de Noordvleugel in 2008
 21. 21. ROTTERDAM
 22. 22. Creative RotterdamRotterdam• Grote sector, klein aandeel in de economie• Focus op hefboomwerking en cross overs• Creatieve netwerkeconomie – Aandacht voor talent en niet alleen bedrijven – Creatief talent als hefboom• Speerpunten en specialismen – Creatief zakelijke diensten (LQ=158) – Architectuur• Cases – Serious gaming (medisch, onderwijs) – Open Data (cross sectoraal, nieuwe combinaties)
 23. 23. Werkgelegenheid Creatieve Industrie in Rotterdam (2000-2011) 130Procentuele groei in banen (2000=100) 120 110 100 90 80 70 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Creatieve industrie Totale economie Rotterdam
 24. 24. Ontwikkeling Creatieve Industrie per deelsector naar bedrijfsgrootte, Rotterdam (2000-2011) 600 400 200Groei in aantal banen 2000-2011 0 0 t/m 1 2 t/m 5 6 t/m 10 11 t/m 50 50+ -200 -400 -600 -800 -1000 Kunsten en cultureel erfgoed Media en entertainmentindustrie Creatieve zakelijke dienstverlening
 25. 25. Aantal banen, aandeel in totaal aantal banen in Rotterdam,2003, en gemiddelde jaarlijkse groei, 1996 t/m 2003, in decreatieve industrie naar deelgebied in Rotterdam Deelgebied Banen Aandeel in Gemiddelde Rotterdam totaal jaarlijkse groei 1996-2003 Aantal Procenten Rotterdam Centrum 4.109 40 5,7 Delfshaven 740 7 8,3 Noord 966 9 4,8 Hillegersberg/Schiebroek 259 3 1,4 Kralingen/Crooswijk 768 7 2,1 Feijenoord 583 6 12,5 IJsselmonde 118 1 2,1 Prins Alexander 1.776 17 36,6 Charlois 369 4 2,2 Spaanse Polder 149 1 2,8 Rotterdam Noord-West 107 1 21,7 Totaal Rotterdam 10.301 100 8,0
 26. 26. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rotterdam Centrum Aantal banen in Delfshaven creatieve industrie Noord naar deelsector enHillegersberg/Schiebroek deelgebied Rotterdam Kralingen/Kroosw ijk (2003) Feijenoord IJsselmonde Prins Alexander Charlois Spaanse PolderBedrijvenpark Rotterdam Noord-West Totaal Rotterdam Kunsten Media en entertainment Creatieve zakelijke diensten
 27. 27. METHODISCH
 28. 28. Creative RotterdamMethodisch en Onderzoekstechnisch (1)• Data op basis van of geprepareerd voor research – LISA – CBS (diverse bestanden)• Data voor bestuur en beleid – KvK, Overheden, Brancheorganisaties ----> Open Data• User created of generated data – LinkedIn, Facebook, Twitter, Songkick, Spotify etc ----> Creative Research Tools
 29. 29. Creative RotterdamMethodisch en Onderzoekstechnisch (2)• Data over plaats – wijk, stad, regio, landsdeel, nationaal• Data over talent – burgers, werknemers, creatieven, opleiding• Data over bedrijven en organisaties – banen, werknemers, waarde, innovatie• Economische grootheden – Productie, consumptie, omzet, werkgelegenheid, toegevoegde waarde• User created of generated data – LinkedIn, Facebook, Twitter, Songkick, Spotify etc
 30. 30. VERVOLGSTAPPEN
 31. 31. Creative RotterdamVolgende stappen (1)• Uitwerken van onderzoeksopzet en –voorstel – Theoretisch en conceptueel – Methodisch en onderzoekstechnisch• Draagvlak en samenwerking – KC’s C 010 en IO, IOI, Rotterdam Open Data – Gemeente Rotterdam, CLICKNL – Kennis/onderzoek: PBL, Universiteit Utrecht, CBS, LISA, Rotterdam CS etc…• Workshops – Theoretisch conceptueel – Methodisch
 32. 32. Creative RotterdamVervolgstappen (2)• Pilotprojecten (creative researchtools) – Kennis- en innovatienetwerk HR lectoren en HD’s – Bands on Tour• Identificatie, acquisitie en analyse relevante databestanden – Lisa, CBS, EBB, Innovatie enquete etc. – Eerste analyses• Verbinding user data en research data – Eerste integrale resultaten• Evaluatie en nieuwe planning
 33. 33. p.w.m.rutten@hr.nlAcademia.edu/PaulRutten0620362894DANK VOOR JULLIE AANDACHT

×