Transmedia strategy les 6

2,463 views

Published on

De meeste projecten die je kunt beschouwen als transmediaal komen vaak uit de film of TV hoek. Er is nog grote onbekendheid met het fenomeen transmedia waardoor deze projecten niet altijd als transmediaal worden herkend. Het zou interessant zijn als transmediaal denken meer een plek krijgt in het werkveld van de communicatieprofessional. Daar valt nog veel te winnen. In dat opzicht bestaat er in Nederland ook nog niet concreet zoiets als het transmediale productiegebied.

Het is net als met het crossmedia concept, dat een aantal jaren geleden het levenslicht zag. Het duurt enige tijd voordat een dergelijke manier van werken inbedding krijgt in de verschillende disciplines. De vraag is hoe dat met transmedia de komende jaren zal gaan. De meningen daarover zijn nu al verschillend. De één zegt dat transmedia hetzelfde is als crossmedia. De ander zegt dat transmedia alles op zijn kop zal zetten en een complete verandering van het medialandschap zal geven.

De vraag is of er daadwerkelijk een nieuw tijdperk is aangebroken in de Nederlandse mediacultuur. Wat je ziet aan transmediale projecten heeft nog vaak een experimenteel karakter. Met name bij televisie zie je dat er een zoektocht gaande is naar geschikte vormen om een programma boeiender te maken voor het publiek. De televisie is een belangrijke graadmeter voor transmedia storytelling. Dit medium geeft het beste aan wat wel en wat niet werkt. De bereidheid van Nederlanders om tijdens een TV uitzending via social media te participeren in discussies is groot. Dit is ingegeven door mobiele mogelijkheden waardoor de drempel lager is geworden. Het meest succesvol zijn natuurlijk de grote talentenshows als The Voice of Holland. Wat daar in feite gebeurt is het strategisch opbouwen van een fancultuur via verschillende media. Dit zijn projecten die vooral aanslaan bij een grote massa.

Het moeilijke aan transmedia storytelling is dat er eigenlijk nog geen goede basis is om vanuit te werken. Er zijn zoveel verschillende meningen en visies over het onderwerp dat het lastig is om op eenduidige wijze het onderwerp te benaderen. Principes als crossmedia en transmedia zijn ontstaan vanuit een transformerend medialandschap. Misschien moeten we zelfs stellen dat er sprake is van een ’mediaoverschot’. Wat je nu ziet is dat we nog een ‘restant’ oude media hebben wat we soms behouden en kunnen integreren, maar waarvan vele vormen langzaam maar zeker zullen verdwijnen. Met dat transformerende medialandschap evolueert ook onze mediaconsumptie. In het licht van al deze veranderingen reageert de communicatie- en mediawereld continu. Communicatieprofessionals moeten daarom telkens met vernieuwende creatieve concepten komen om hun doelgroepen tevreden te stellen.

Relatie tussen transmedia strategie en dialogisch denken
- Visies op transmedia en dialogisch denken
- De rol van transmedia bij het tot stand brengen van een crossmediale dialoog
- Trends en scenario’s m.b.t. transmedia

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
230
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transmedia strategy les 6

 1. 1. Transmedia Strategy les 6 Minor Crossmedia Hogeschool Inholland Rotterdam Domein Communicatie, Media & Muziek Docent: René Boonstra http://minorcrossmedia.posterous.com Twitter:@minorcrossmediahttp://www.facebook.com/pages/minorcrossmedia/193422984058833
 2. 2. Na deze les:• Kan je een analyse gefundeerd op eigen standpunten formuleren en overbrengen bij de snel veranderende opinies binnen het (cross)communicatievak
 3. 3. Imago en branding via social media
 4. 4. Authenticiteit is een belangrijkcriterium voor de manifestatie vanmerken binnen social media. Demerken die aanwezig zijn op desociale platformen worden opdezelfde manier bekeken alsvrienden of volgers.Bron: Basisboek social media pag. 210
 5. 5. Social media manifestaties G-Star Raw
 6. 6. Behalve consumer-to-brandinteracties omvatten de opmerken geconcentreerdeactiviteiten van consumenten opsocial media ook consumer-to-consumer interacties.Bron: Basisboek social media pag.210
 7. 7. Alle manifestaties van een merkmoeten direct beantwoorden aande behoefte van je doelgroep. Nietalleen moet het product of dedienst achter het merk eenbehoefte vervullen, maar ook departicipatie in het transmedialeverhaal.Bron: Basisboek social media pag. 210
 8. 8. The Next Raw Reporter
 9. 9. G-Star is op zoek gegaan naar de besteSocial Media reporters om live verslag tedoen van hun show en side-eventstijdens New York Fashion Week. Op deactiesite werd innovatief gebruik gemaaktvan de APIs van YouTube, Twitter,Facebook en Flickr waardoor mensenmakkelijk mee konden doen, en zichzelfkonden promoten via deze netwerken.Bron: Spinawards
 10. 10. G-Star Raw Reporter part 1
 11. 11. Tijdens de NYFW werd de G-Star.comhomepage overgenomen door eentijdelijke mashup site, waar alle tweets,fotos en videos van de winnende RawReporters, celebs, journalisten enbloggers in de zaal live te zien waren. DeG-Star runway show werd livegestreamed op de diverse siteswaaronder G-star.com en Facebook.Bron: Spinawards
 12. 12. Het innovatieve karakter van de campagneresulteerde na een succesvolle seedingcampagne inmaar liefst 4.002 artikelen op blogs en nieuwssiteswereldwijd.G-Star is een Nederlands Denim merk gevestigd inAmsterdam met verkooppunten in ruim 80 landen.Tweemaal per jaar showt G-Star zijn nieuwe collectietijdens de New York Fashion Week. Belangrijkstemarketingdoelstelling is op dit moment het verhogenvan de merkbekendheid en het aantal verkooppuntenin met name de VS, Noord- en Zuid Europa en Azië.Bron: Spinawards
 13. 13. G-Star Raw Reporter part 3
 14. 14. Merkidentificatie
 15. 15. Het merk kan een hefboom creërenom conversaties aan te wakkeren. Datleidt tot een hogeremerkperformance. Zodraconsumenten zich identificeren meteen merk, ontstaat een wisselwerkingtussen merk en consument. Dat heefteen positieve impact op deverkoopcijfers.Bron: De Conversation Manager pag. 82
 16. 16. Bron: De Conversation Manager pag. 90
 17. 17. Bij mensen die merkgerelateerdecontent creëren speelt vooral deontwikkeling van hun persoonlijkeidentiteit een grote rol. Ze doen hetbijvoorbeeld om zichzelf te kunnenuiten, om zich op een bepaaldemanier te presenteren of om hunzelfvertrouwen op te krikkenBron: Basisboek social media pag. 210
 18. 18. Identificatie vanhet merk Shelly Sterk met G-Star Raw
 19. 19. Merkidentificatie - Merkconversatie - Merkaanbeveling
 20. 20. Merkidentificatie - Merkconversatie - Merkaanbeveling
 21. 21. Merkidentificatie - Merkconversatie - Merkaanbeveling
 22. 22. Nieuw medium,nieuwe influentials
 23. 23. Gebruikers van social media zijncontinu bezig om optransmediale wijze verhalenover zichzelf te vertellen en inverhalen van anderen teparticiperen.Bron: Basisboek social media pag.210
 24. 24. MyLoveBugLife
 25. 25. Banjohmovies
 26. 26. Deze video’s worden bekeken door honderdduizendenjongeren in Nederland.Veel Nederlandse YouTube-artistszijn door hun aansprekende content en grote hoeveelheidfans door YouTube beloond met een partnerchannel. Eendergelijke channel biedt meer opmaakmogelijkheden enzorgt voor een zeer professioneel karakter. Ook biedt hetde jonge videomakers de gelegenheid om wat geld teverdienen met advertenties op hun channel of voor hunvideo’s (prerolls). Het is geen uitzondering dat een videovan een YouTube-artist wegens de vele views, likes enreacties op de homepage van YouTube wordt aanbevolen.De populaire videomakers bewerkstelligen dit op eigenkracht; echt user generated dus en daarmee veelkrachtiger dan een gesponsorde positie die in te kopen isbij Google.Bron: Frankwatching
 27. 27. Veilig Vrijen
 28. 28. De Nederlandse YouTube-artists die ingezet zijnvoor de campagne van Soa Aids Nederland hebbenvideo’s geplaatst op hun YouTubechannel. In defilmpjes vragen ze kijkers input te leveren.Gedurende vier weken kwamen elke maandag drievideomakers met een videoproductie online. Perweek werd door deze drie artists één vraag in hunvideo gesteld. De vragen die gesteld werden waren:Wat is de leukste plek waar jij seks hebt gehad?Waar bewaar jij je condooms?Wie moet er in de commercial spelen?Hoe begin je nu over condoomgebruik?Bron: Frankwatching
 29. 29. vrijsoavrij
 30. 30. In de comments onder de video’s lietende kijkers hun antwoorden op dezevragen achter. De week erop werden demeest genoemde, leukste of origineelstesuggesties in een poll op Vrijsoavrij.nlgepresenteerd.Via stemmen werd samenmet de fans van de YouTube-artists hetvolgende spotje ‘ingekleurd’. Er zijn meerdan 20.000 suggesties gedaan op de viergestelde vragen.Bron: Frankwatching
 31. 31. Ik ga niet zonder hoesje
 32. 32. Merken kunnen onderdeel uit maken van deze authentiekeen geloofwaardige relatie tussen YouTube-artists en hunfans. Het is in het belang van zowel een merk als de makervan de video dat merkintegratie op een leuke enentertainende manier gebeurt. De authenticiteit van devideo en videomaker moet gewaarborgd blijven. Het merkwordt zo op een voor de kijkers entertainende manieronderdeel van de video, waarbij de invloed van deze jongevideotalenten op hun kijkers niet gering is. Een merk komtop deze wijze heel dicht bij haar doelgroep te staan.Adverteerders krijgen een uniek inzicht in het beeld van dedoelgroep betreffende het merk en haar producten en/ofdiensten via reacties onder de verschillende video’s.Bron: Frankwatching
 33. 33. Dylan Haegens
 34. 34. Er is weinig verschil tussen mensen merk in de manier vancommuniceren. De merken dieexperimenteren en onorthodoxekeuzes durven maken, waarmee zegeloofwaardig en authentiekoverkomen, gaan het winnen.Bron: Basisboek social media pag. 210
 35. 35. Mediacultuur
 36. 36. De vraag is of erdaadwerkelijk een nieuwtijdperk is aangebroken in de(Nederlandse) mediacultuur.Bron: Basisboek social mediapag. 215
 37. 37. Wat je ziet aan transmedialeprojecten heeft nog vaak eenexperimenteel karakter. Met name bijtelevisie zie je dat er een zoektochtgaande is naar geschikte vormen omeen programma boeiender te makenvoor het publiek.Bron: Basisboek social media pag. 215
 38. 38. Restart
 39. 39. De televisie is een belangrijkegraadmeter voor transmediastorytelling. Dit medium geeft hetbeste aan wat wel en wat niet werkt.De bereidheid van Nederlanders omtijdens een TV uitzending via socialmedia te participeren in discussies isgroot.Bron: Basisboek social media pag. 215
 40. 40. Principes als crossmedia en transmediazijn ontstaan vanuit een transformerendmedialandschap. Misschien moeten wezelfs stellen dat er sprake is van een’mediaoverschot’. Wat je nu ziet is dat wenog een ‘restant’ oude media hebben watwe soms behouden en kunnen integreren,maar waarvan vele vormen langzaam maarzeker zullen verdwijnen.Bron: Basisboek social media pag. 215
 41. 41. Met dat transformerendemedialandschap evolueert ookonze mediaconsumptie. In het lichtvan al deze veranderingen reageertde communicatie- en mediawereldcontinu.Bron: Basisboek social media pag. 216
 42. 42. Participatiecultuur
 43. 43. Henry Jenkins TedX presentatie

×