Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Storytelling 11 mei

3,096 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Storytelling 11 mei

 1. 1. Storytelling
 2. 2. Om mee te beginnen...
 3. 3. Een opvallend verhaal
 4. 4. Human Birdwings
 5. 5. Kenniscafé Storytelling11 mei 2012René BoonstraHogeschool InhollandDomein Communicatie, Media en MuziekLectoraat Digital WorldPlatform Communicatie Rotterdam
 6. 6. De aanleiding
 7. 7. 5 maart 2012, lezing Marcel van Driel over Storytelling
 8. 8. De aanleidingVragen vanuit de lezing:• Theoretische verdieping• Hoe kan je via social media effectief je (bedrijfs)verhaal vertellen?• Is storytelling “entertainment” of kan je het serieus inbedden in je communicatiestrategie?• Waar stopt het experiment en wanneer gaat storytelling effect opleveren?
 9. 9. De opbouw van een verhaal
 10. 10. tekst karakter setting conflict plot thema •  één of •  de tijd en •  ieder verhaal •  eerdere •  het grote meerderen plaats van het heeft een elementen idee dat •  helpers en verhaal conflict, deze leiden tot een tegenstanders •  setting heeft stuurt de actie plot moet invloed op •  conflicten •  het plot is wat blijven verhaal verschillen er gebeurt hangenbron: Hille van der Kaa, www.deuitgeeffabriek.nl
 11. 11. climax actie bouwt zich op afbouw expositie uitkomstbron: Hille van der Kaa, www.deuitgeeffabriek.nl
 12. 12. Hoe vertellen we het?
 13. 13. verhaal) medium)) verhaalwereld) één)mediumtype)vertelt)) het)hele)verhaal)bron: Hille van der Kaa, www.deuitgeeffabriek.nl
 14. 14. Het verhaal vertelt via meerdere autonomemediaplatformen noemen we transmedia storytelling(Indira Reynaert 2009)
 15. 15. Maar ook....
 16. 16. Harry Potter Remake
 17. 17. Transmedia
 18. 18. Transmedia is het integreren van meer belevingenbinnen verschillende mediaplatformen. Door in eenverhaallijn losse aanknopingspunten beschikbaar temaken (bijvoorbeeld via de telefoon, een boek, eenfilm, een spel, social media) creëer je van een verhaaleen complexe, dynamische en gecoördineerde beleving.Henry Jenkins (2006)
 19. 19. Mediabenadering volgens transmedia
 20. 20. Het uitgangspunt voor transmediaaldenken is dat je elk mediaplatformbinnen een verhaallijn zodanig inzet,dat je zo maximaal en efficiëntmogelijk van de mediumspecifiekekenmerken gebruik maakt.Bron: Basisboek Social Media pag. 193
 21. 21. Ervaring & beleving
 22. 22. Ervaring en beleving zijn twee primaire elementendie via een verhaal tot stand kunnen komen. Zo komje terecht bij transmedia storytelling en social media.Storytelling is een uitermate geschikte methode omgedachtegoed met een bepaalde visie, depersoonlijkheid of de kernwaarden van eenorganisatie of een cultureel doel over te brengen.Bron: Basisboek social media pag. 190
 23. 23. Welcome back flash mob
 24. 24. Social media kunnen ervoor zorgendat het publiek in het verhaal kanparticiperen door eraan bij tedragen met co-creatie. Dit kan inde vorm van ‘sympathie uitingen’,mensen praten erover en sturencontent door.
 25. 25. Met name bij het uitdragen van een identiteit is er eenkoppeling te maken vanuit corporate identity richtingtransmedia storytelling. In feite gaan social media decommunicatie steeds meer domineren in de corporateidentity mix. Het intensief beleven van merken uit zichin het actief bijdragen van consumenten aan de vormingvan producten en diensten.Bron: Basisboek social media pag. 190
 26. 26. Lady Gaga & Google
 27. 27. De excentrieke Lady Gaga maakt optimaal gebruikvan digitale middelen om met fans tecommuniceren én merken te pluggen. Haar meestrecente campagne is die voor Google Chrome.Begin mei bracht ze de single Edge of Glory uit.Haar ‘Little Monsters’ begonnen spontaan met hetuploaden van fanvideo’s op YouTube.Bron: Adformatie 36/9 september 2011
 28. 28. De fanvideo’s plaatste Lady Gagavervolgens op haar eigen site, met hetverzoek om nog meer videoclips zodatGoogle deze kon gebruiken voor eencommercial van de eigen webbrowser.Bron: Adformatie 36/9 september 2011
 29. 29. The Edge of Glory - Lady GaGa (cover by Nick Storm)
 30. 30. The web is what you make of it
 31. 31. Mediaplatformen
 32. 32. Consumenten worden actievedeelnemers aan de creatie, circulatieen interpretatie van media. Deconsument heeft in het veranderendemedialandschap de controleovergenomen.Bron: Basisboek crossmedia conceptingpag. 106
 33. 33. Participatiebereidheid
 34. 34. In hoeverre is het verhaal of deboodschap boeiend genoeg voor deconsument om te willen participeren?In de basis moet een transmediaalverhaal voldoende aanknopings- enherkenningsmogelijkheden geven vooreen consument om betrokken te raken.Bron: Basisboek social media pag. 202
 35. 35. In Therapie
 36. 36. In therapie trailer
 37. 37. De serie heeft meerdere aanknopingspunten
 38. 38. Website
 39. 39. Social Media
 40. 40. Mobile App
 41. 41. Social Media = Dialoog
 42. 42. Maar hoe ga je vandeze conversaties...
 43. 43. Wie bij de NS werkt heeft vaak watuit te leggen aan de rest van hetgezelschap...Want iedereen heeft immers eenmening over dit onderwerp
 44. 44. En ook het merk Inholland isde laatste tijddankbaar onderwerp van menig(verjaardags)gesprek geweest
 45. 45. Naar dezeconversaties...
 46. 46. 1. Creëer authentieke verhalen
 47. 47. Authenticiteit bepaalt in grotemate de intrinsieke motivatie voorconsumenten om zich tebetrekken in een verhaal. Plattecommerciële boodschappen zijnsteeds minder effectief. Het draaitom echte relevante verhalen.
 48. 48. KLM Suprise
 49. 49. Diesel Facepark
 50. 50. 2. Laat je doelgroep meedoen
 51. 51. The Next Raw Reporter
 52. 52. G-Star Raw Reporter part 1
 53. 53. 3. Zorg voormerkidentificatie
 54. 54. Merkidentificatie - Merkconversatie - Merkaanbeveling
 55. 55. Merkidentificatie - Merkconversatie - Merkaanbeveling
 56. 56. Merkidentificatie - Merkconversatie - Merkaanbeveling
 57. 57. bron: De Conversation Manager, Steven van Belleghem
 58. 58. Bij mensen die merkgerelateerdecontent creëren speelt vooral deontwikkeling van hun persoonlijkeidentiteit een grote rol. Ze doenhet bijvoorbeeld om zichzelf tekunnen uiten, om zich op eenbepaalde manier te presenterenof om hun zelfvertrouwen op tekrikken.
 59. 59. Storytelling zelf goed toepassen...
 60. 60. Stel de hoe, wat en waarom vragen
 61. 61. Hoe?
 62. 62. Bedenk wat je zelf wil doen en wat je verwacht van je doelgroep
 63. 63. www.socialmediamodellen.nl
 64. 64. Engagement Pyramid• Watching Gebruikers nemen alleen content op• Sharing Gebruikers plaatsen actief statusupdates• Commenting Gebruikers reageren op andermans berichten• Producing Gebruikers creëren, publiceren en distribueren zelfgemaakte content• Curating Gebruikers modereren content (vaak van een community, b.v.Wikipedia) www.socialmediamodellen.nl
 65. 65. Wat?
 66. 66. Vertel een echt en relevant verhaal
 67. 67. Het Meisje van de Slijterij
 68. 68. Waarom?
 69. 69. Verhalen zijn content encontent maakt je vindbaar
 70. 70. bron: www.theconversationmanager.com
 71. 71. bron: www.theconversationmanager.com
 72. 72. bron: www.theconversationmanager.com
 73. 73. Om af te sluiten...
 74. 74. Een bijzonder verhaal
 75. 75. Evolutie in de Zorg
 76. 76. Brainstormsessie na de pauze
 77. 77. De case:TUI jaagt op FacebookgeneratieMet de merken Kras, Arke, HollandInternational en KidsWorld bestrijkt TUI eengroot deel van de toeristische markt inNederland, met uitzondering van de jeugd diede toekomst heeft. En de jeugd, zo stelt TUINederland, bevindt zich op internet.
 78. 78. De case:”De jongerenmarkt is in Nederland in handenvan één partij, wij willen tegenwicht geven in destrijd om deze interessante doelgroep die geldwil uitgeven”. Met Sunplugged zet TUI de aanvalin op de jongerenmerken van de Sundio Groep,als X-travel, Jiba en GOGO. TUI gaat er bij hetin de markt zetten van het nieuwe merk van uitdat jongeren helemaal online leven in alles watze verbindt.
 79. 79. De vraag:Wat zijn de randvoorwaarden om het merkSunplugged succesvol middels storytelling in demarkt te zetten?Denk daarbij aan:- Mediagedrag van de doelgroep- Keuze van platformen- Creëren van authenticiteit en relevantie- Identificatie met het merk- Aanzetten tot participatie- Aanzetten tot dialoog over het merk- Creëren van betrokkenheid met het merk
 80. 80. Hulpmiddelen
 81. 81. Hulpmiddelen
 82. 82. HulpmiddelenEngagement Pyramid• Watching Gebruikers nemen alleen content op• Sharing Gebruikers plaatsen actief statusupdates• Commenting Gebruikers reageren op andermans berichten• Producing Gebruikers creëren, publiceren en distribueren zelfgemaakte content• Curating Gebruikers modereren content (vaak van een community, b.v.Wikipedia) www.socialmediamodellen.nl
 83. 83. Hulpmiddelenbron: De Conversation Manager, Steven van Belleghem
 84. 84. Meer info:www.creatiekracht.nlwww.slideshare.net/creatiekrachtwww.translabrotterdam.nltwitter: @creatiekrachtrene.boonstra@inholland.nlBasisboek Social Media (Hoofdstuk 7)Basisboek Crossmedia ConceptingThe Conversation Managerwww.deuitgeeffabriek.nlLectoraat Digital Worldwww.pcr.nl

×