Social Media& OnderwijsIs kennis nog wel macht?Piet Alblas / René Boonstralectoraat Digital World
Interac(efBesloten PubliekZenden	  ofOntvangen/zoekenSocial	  media
Interac(efBesloten PubliekZenden	  ofOntvangen/zoekenBlackboardIntranet	  nieuwsCommuni(es	  Blogs	  als	  leerevalua,esYa...
 
DynamischEenvoudig ComplexStatisch3C modelVisie op onderwijsVeel interactie enSamen verkennenCoachingOpen assesmentsLerend...
Jong geleerd
Moeten we nog langer strijden tegenmobile devices in de klas of gaan weonderwijs leveren wat past bij hetmediagedrag van d...
Recente cijfers mobielinternetgebruikonder jongeren (CBS)• 86% van de jongeren tussen de 12 & 25 jaaris mobiel online• 47%...
De gevolgen...
Jongeren hebben lievergeen seks dan geen mobiel internet
Jongeren worden narcistischer doorsociale netwerken
Jongeren raken verslaafdaan social media
Ontlezing: Het grootste deelvan ons mediagebruik gaat opaan televisie (46%) en internet(30%). Slechts 8% van onze tijdstek...
Positieve impact
Verschillende onderzoeken wijzen uit datvoor de meeste tieners online communicatie eenpositief effect heeft op hunzelfvert...
De kwaliteit van bestaandevriendschappen gaat doorsocial media omhoog
Leren beperkt zich niet meer tot het volgen vanonderwijs op één fysieke plaats(Jeff Jarvis)
Facebook History Timeline ProjectDe hedendaagse student kiest zelf zijnkenniskanalen en vult deze waar nodig aan
Het apparaat en de software waarmeestudenten hun bronnen bij elkaarsprokkelen en hun kennis proberen uitte bouwen zijn mis...
Wat doen we daarmee?
“Binnen mijn opleiding wordt het vak digitalecommunicatie gegeven uit een boek waarin gezegdwordt dat iMode nog erg modern...
Wat zouden we ermeemoeten doen?
Het onderwijs moetzich steeds meerrichten op het lerenfilteren van relevanteinformatie
Een vak als“verantwoordecrowdsourcing” zouniet misstaan
(digitaal) onderzoek isniet alleen eenvaardigheid, maar ookeen grondhouding van detoekomstige student
Studenten moeten bekwaam zijn in digitalecontent productie & publicatie
Docenten moeten bekwaam zijn in digitalecontent productie & (openbare) publicatie
Voor ieder vak eencommunity vormenop de kanalen waarde studenten zitten
Opdrachten laten uitvoeren opsocial media platformen
Een voorbeeld hoe je metzo’n opdracht op de actualiteitkan inspelen
Voor de cursus socialmedia monitoren destudenten gedurendeeen week de buzz opsocial media rondomde kroning
De resultaten verwerkenze als infographic inslideshare of Prezi enkoppelen ze aan deFacebookpagina om daareen discussie te...
Voer discussie over social mediain de lessen
Cursus TransmediaHoorcolleges filmen en openbaar onlinebeschikbaar stellen
Een aantal feiten &conclusies
Digitale netwerken krijgeneen steeds grotere impactop de manier hoe we leren
Digitale kennis is eendynamisch ecosysteem watcontinu groeit enwordt verrijkt
Het grootste probleem waar we dekomende jaren tegenaan lopen isdat de technologie sneller gaat danonze hersenen kunnen ver...
De toekomstvan Inholland?
Inholland geeft zijn digitalecontent weg en studentenbetalen voor het maken vanonze toetsen
Inholland heeft een onlinecursuswinkel (via platformenals I-Tunes University)
Iedere docent gaat tenminste ééndag in de week innovatief digitaallesmateriaal produceren voorplaatsing in de online cursu...
Tot slot...
Shift Happens educatie
Social Media & Onderwijs: Is kennis nog wel macht?
Social Media & Onderwijs: Is kennis nog wel macht?
Social Media & Onderwijs: Is kennis nog wel macht?
Social Media & Onderwijs: Is kennis nog wel macht?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social Media & Onderwijs: Is kennis nog wel macht?

1,081 views

Published on

Moeten we nog langer strijden tegen mobile devices in de klas of gaan we onderwijs leveren wat past bij het mediagedrag van deze generatie? De hedendaagse student kiest zelf zijn kenniskanalen en vult deze waar nodig aan. Digitale kennis is een dynamisch ecosysteem wat continu groeit en wordt verrijkt. Het grootste probleem waar we de komende jaren tegenaan lopen is dat de technologie sneller gaat dan onze hersenen kunnen verwerken. Wat dat betreft zal het onderwijs zich steeds meer moeten richten op het leren filteren van relevante informatie. Een vak als “verantwoorde crowdsourcing” zou niet misstaan.
Kortom, digitale netwerken krijgen een steeds grotere impact op de manier hoe we leren. Leren beperkt zich niet meer tot het volgen van onderwijs op één fysieke plaats. Het apparaat en de software waarmee studenten hun bronnen bij elkaar sprokkelen en hun kennis proberen uit te bouwen zijn misschien nog wel belangrijker geworden dan de docenten. Kunnen we dan net als in de reclamewereld stellen dat evenals de adverteerder ook de docent zijn langste tijd heeft gehad? Zo’n vaart zal het ook weer niet lopen, maar er moet wel snel een antwoord komen welke rol fysiek onderwijs gaat spelen in de kennis opbouw van studenten. De docent is niet meer de alwetende man of vrouw.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social Media & Onderwijs: Is kennis nog wel macht?

 1. 1. Social Media& OnderwijsIs kennis nog wel macht?Piet Alblas / René Boonstralectoraat Digital World
 2. 2. Interac(efBesloten PubliekZenden  ofOntvangen/zoekenSocial  media
 3. 3. Interac(efBesloten PubliekZenden  ofOntvangen/zoekenBlackboardIntranet  nieuwsCommuni(es  Blogs  als  leerevalua,esYammerBb  discussionsFacebook  beslotenIntranet  teamsiteSurfgroepTeamsite  stageLync/skypeSlideshareOpen  content  wiki’sPodcastsE-­‐ZinesAlertsGoogleWebpresenceBlogs  Disc  groepen  LinkedINTweetsWiki’s  (samenwerken)Slideshare  Del.ici.ousErvaringen
 4. 4.  
 5. 5. DynamischEenvoudig ComplexStatisch3C modelVisie op onderwijsVeel interactie enSamen verkennenCoachingOpen assesmentsLerende organisatieDuidelijkGoed/foutEfficient, lessenObjectief assessenInkopen dienstenGoedkope wisselendeDocentenElearning modulenInvesteren in specialistische kennisDocenten/kennis centraal
 6. 6. Jong geleerd
 7. 7. Moeten we nog langer strijden tegenmobile devices in de klas of gaan weonderwijs leveren wat past bij hetmediagedrag van deze generatie?
 8. 8. Recente cijfers mobielinternetgebruikonder jongeren (CBS)• 86% van de jongeren tussen de 12 & 25 jaaris mobiel online• 47% gebruikt een smartphone, 34% eenlaptop, 19% een tablet
 9. 9. De gevolgen...
 10. 10. Jongeren hebben lievergeen seks dan geen mobiel internet
 11. 11. Jongeren worden narcistischer doorsociale netwerken
 12. 12. Jongeren raken verslaafdaan social media
 13. 13. Ontlezing: Het grootste deelvan ons mediagebruik gaat opaan televisie (46%) en internet(30%). Slechts 8% van onze tijdsteken we onze neus in eenboek(Onderzoek door Spot)Introducing the book
 14. 14. Positieve impact
 15. 15. Verschillende onderzoeken wijzen uit datvoor de meeste tieners online communicatie eenpositief effect heeft op hunzelfvertrouwen(Patti Valkenburg hoogleraar jeugd & media)
 16. 16. De kwaliteit van bestaandevriendschappen gaat doorsocial media omhoog
 17. 17. Leren beperkt zich niet meer tot het volgen vanonderwijs op één fysieke plaats(Jeff Jarvis)
 18. 18. Facebook History Timeline ProjectDe hedendaagse student kiest zelf zijnkenniskanalen en vult deze waar nodig aan
 19. 19. Het apparaat en de software waarmeestudenten hun bronnen bij elkaarsprokkelen en hun kennis proberen uitte bouwen zijn misschien nog welbelangrijker geworden dan de docenten
 20. 20. Wat doen we daarmee?
 21. 21. “Binnen mijn opleiding wordt het vak digitalecommunicatie gegeven uit een boek waarin gezegdwordt dat iMode nog erg modern is (weet je nog, vanvroeger, de eerste telefoon met internet). OverFacebook of Twitter wordt geen woord gerept, ookbinnen de campagnes die wij ontwikkelen is dit noggeen standaard onderdeel.”(Quote uit onderzoek door Marketingfacts 2012)
 22. 22. Wat zouden we ermeemoeten doen?
 23. 23. Het onderwijs moetzich steeds meerrichten op het lerenfilteren van relevanteinformatie
 24. 24. Een vak als“verantwoordecrowdsourcing” zouniet misstaan
 25. 25. (digitaal) onderzoek isniet alleen eenvaardigheid, maar ookeen grondhouding van detoekomstige student
 26. 26. Studenten moeten bekwaam zijn in digitalecontent productie & publicatie
 27. 27. Docenten moeten bekwaam zijn in digitalecontent productie & (openbare) publicatie
 28. 28. Voor ieder vak eencommunity vormenop de kanalen waarde studenten zitten
 29. 29. Opdrachten laten uitvoeren opsocial media platformen
 30. 30. Een voorbeeld hoe je metzo’n opdracht op de actualiteitkan inspelen
 31. 31. Voor de cursus socialmedia monitoren destudenten gedurendeeen week de buzz opsocial media rondomde kroning
 32. 32. De resultaten verwerkenze als infographic inslideshare of Prezi enkoppelen ze aan deFacebookpagina om daareen discussie te starten
 33. 33. Voer discussie over social mediain de lessen
 34. 34. Cursus TransmediaHoorcolleges filmen en openbaar onlinebeschikbaar stellen
 35. 35. Een aantal feiten &conclusies
 36. 36. Digitale netwerken krijgeneen steeds grotere impactop de manier hoe we leren
 37. 37. Digitale kennis is eendynamisch ecosysteem watcontinu groeit enwordt verrijkt
 38. 38. Het grootste probleem waar we dekomende jaren tegenaan lopen isdat de technologie sneller gaat danonze hersenen kunnen verwerken
 39. 39. De toekomstvan Inholland?
 40. 40. Inholland geeft zijn digitalecontent weg en studentenbetalen voor het maken vanonze toetsen
 41. 41. Inholland heeft een onlinecursuswinkel (via platformenals I-Tunes University)
 42. 42. Iedere docent gaat tenminste ééndag in de week innovatief digitaallesmateriaal produceren voorplaatsing in de online cursuswinkel
 43. 43. Tot slot...
 44. 44. Shift Happens educatie

×