Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les 6 social media cursus 2014

1,161 views

Published on

Les 6 Social Media
en de journalist
• Massamediale journalistiek
• De nieuwe journalistieke werkelijkheid
• De opkomst van burgerjournalistiek
• Participatieve journalistiek
• Netwerkjournalistiek
• Social Media nieuwshypes
• De toekomst van journalistiek

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les 6 social media cursus 2014

 1. 1. Cursus Social Media Les 6 Social Media en de journalist
 2. 2. Les 6 Social Media 
 en de journalist • Massamediale journalistiek • De nieuwe journalistieke werkelijkheid • De opkomst van burgerjournalistiek • Participatieve journalistiek • Netwerkjournalistiek • Social Media nieuwshypes • De toekomst van journalistiek
 3. 3. Massamediale journalistiek
 4. 4. Iedereen journalist
 5. 5. 8 Concurrentie tussen journalistieke media
 6. 6. De journalist als poortwachter Oorspronkelijke taken van de journalist: • Informatie verzamelen • Selecteren wat er in de krant komt • Verwerken • Uitwerken
 Een journalist is dus in het massamedia model de poortwachter van de nieuwsvoorziening. Zij bepalen welk nieuws van belang is voor het publiek door van alle informatie die beschikbaar een selectie te maken en er duiding aan te geven. 
 
 Basisboek Social Media pagina 125
 7. 7. Elementen massamediale journalistiek • Het publiek is passief • Er is sprake van eenrichtingsverkeer • Er is een monopolie op productie- en distributiemiddelen • Het productieproces is gericht op het maken van eindproducten, zoals een krant, een tijdschrift, een radio- of televisieprogramma • Journalistiek is een gesloten, professioneel domein
 
 Basisboek Social Media pagina 125
 8. 8. De nieuwe journalistieke werkelijkheid
 9. 9. 15 januari 2009
 10. 10. Miracle on the Hudson River
 11. 11. Hoe Social Media de journalistiek veranderen • In het luchtruim boven NewYork raakt een passagiersvliegtuig in de problemen. • De piloot besluit tot het maken van een noodlanding. Gelukkig wordt NewYork doorsneden door een grote rivier. • Het is een bizar gezicht als dat enorme toestel op 15 januari 2009 daadwerkelijk in de Hudson neerploft. • Net zo bizar is de aanblik een paar minuten later als de passagiers en bemanning zich uit het vliegtuig wurmen en een veilig heenkomen zoeken op de vleugels. • Janis Crums, die in een opwelling de rol aanneemt van verslaggever, brengt de buitenwereld als eerste op de hoogte van het gebeuren. • Dat doet hij door een tweet met een foto te posten. 
 
 Basisboek Social Media pagina 121 / 122
 12. 12. Hoe Social Media de journalistiek veranderen • Op het moment dat veerbootpassagier Crums het vliegtuig ziet neerstorten en
 daarover twittert, staat hij er ongetwijfeld niet bij stil dat hij een legendarisch beeld de wereld in stuurt. • De eerste mensen die zijn tweet lezen, sturen die echter direct door. Net als de volgende mensen. Zo verspreidt dit bericht zich als een olievlek over de twittergemeenschap. • Eerder ging een nieuwsfoto nog nooit zo snel de hele wereld over zonder tussenkomst van een nieuwsorganisatie. • De volgende dag verschijnt de twitterfoto ook op de voorpagina’s van enkele • Amerikaanse dagbladen, zoals de Los Angeles Times en The Charlotte Observer, • Deze kranten kiezen niet voor het technisch betere beeld van een professionele fotograaf, maar voor het plaatje dat een toevallige getuige met zijn mobiele telefoon heeft gemaakt.
 
 Basisboek Social Media pagina 121 / 122
 13. 13. Social Media werken volgens een andere logica • Mediaorganisaties hebben niet langer de alleenheerschappij op het verzamelen, verwerken en verspreiden van nieuws. • Burgers kunnen ook nieuws aandragen en verspreiden.
 
 Basisboek Social Media pagina 126
 14. 14. De opkomst van burgerjournalistiek
 15. 15. Politicus slaat burgerjournalist
 16. 16. Paradigmawisseling in de media • Axel Bruns signaleert een paradigmawisseling in de media omdat de strikte scheiding tussen makers en gebruikers 
 (of: zenders en ontvangers) vervaagt. • Een meer bekende benaming voor amateurs die zich bezighouden met journalistiek is burgerjournalistiek of citizen journalism. • Dit houdt in dat burgers geheel zelfstandig, zonder inbreng van professionele journalisten of nieuwsorganisaties, zich bezighouden met het verzamelen, bewerken en publiceren van nieuws.
 
 Basisboek Social Media pagina 126
 17. 17. Vormen van burgerjournalistiek • Wiki-journalistiek : mensen schrijven en redigeren gezamenlijk bijdragen over actuele zaken. • Een buurtbewoner die een blog bijhoudt over de verloedering van de wijk. • 112-fotografen: hobbyisten die foto’s en video’s maken van ongelukken en branden en deze publiceren op 112-websites. In heel Nederland zijn ze te vinden, van 112delfzijl.nl tot 112venlo.nl. • Willekeurige voorbijgangers die getuige zijn van iets nieuwswaardigs en dat wereldkundig maken met een tweet, een foto op Facebook of een filmpje opYouTube.
 
 Basisboek Social Media pagina 127
 18. 18. Participatieve journalistiek
 19. 19. Lente op NUfoto
 20. 20. Kenmerken participatieve journalistiek • Als een amateurfotograaf bijvoorbeeld besluit een foto te publiceren op NUfoto.nl, dan is het eigenlijk sprake van een samenwerking of uitwisseling tussen een amateur en een professionele nieuwsorganisatie, in zo’n geval spreken we van participatieve journalistiek. • Daarmee wordt bedoeld dat amateurs of burgers participeren in het journalistieke proces van nieuwsorganisaties. • In feite dragen burgers op enigerlei wijze bij aan het product dat professionele redacties publiceren.
 
 Basisboek Social Media pagina 128
 21. 21. Verschijningsvormen participatieve journalistiek • De eenvoudigste vorm is als een medium een platform aanbiedt voor user generated content: materiaal dat door gebruikers wordt aangedragen. Zoals NU.nl iedereen de mogelijkheid geeft om een foto te uploaden naar NUfoto.nl. • Maar bij NUfoto.nl gaat het nog een stap verder. De redactie van NU.nl gebruikt namelijk ook regelmatig amateurfoto’s die zijn geplaatst op NUfoto.nl om nieuwsberichten op NU.nl te illustreren. Zij vermengt dus amateur materiaal met content die gemaakt is door professionele journalisten. • Daarnaast zijn er hyperlokale participatieve journalistieke projecten waarin professionele nieuwsmedia samenwerken met wijkjournalisten (b.v. dichtbij.nl van de Telegraaf). 
 
 Basisboek Social Media pagina 129
 22. 22. Netwerkjournalistiek
 23. 23. Massamedia versus Social Media Basisboek Social Media pagina 129 Massamediaal Sociaal Publiek is passief Het publiek participeert Eenrichtingsverkeer Netwerkverkeer Monopolie op productie- en distributiemiddelen Vrije toegang tot productie- en distributiemiddelen Productieproces gericht op eindproducten Continu proces Journalistiek als gesloten professioneel domein Journalistiek als open systeem
 24. 24. Massamedia versus Social Media Basisboek Social Media pagina 129 Massamediaal Sociaal Publiek is passief Het publiek participeert Eenrichtingsverkeer Netwerkverkeer Monopolie op productie- en distributiemiddelen Vrije toegang tot productie- en distributiemiddelen Productieproces gericht op eindproducten Continu proces Journalistiek als gesloten professioneel domein Journalistiek als open systeemJournalistiek als open systeem
 25. 25. We Steal Secrets:The Story of WikiLeaks
 26. 26. Welke rol is weggelegd voor de professionele journalist? • Er ontstaat een nieuw journalistiek systeem waarin niet langer louter de massamedia die de dienst uitmaken. • Dat nieuwe systeem bestaat uit een fijnmazig netwerk van individuen en instanties die informatie met elkaar uitwisselen en delen. • Collaboratie speelt dan ook een centrale rol: professionele journalisten moeten samenwerking zoeken met hun publiek. • Een interactieve relatie tussen journalistiek en publiek.
 
 Basisboek Social Media pagina 130
 27. 27. Social Media nieuwshypes
 28. 28. Social Media veroorzaken 
 snel nieuwshypes • Het samenspel tussen sociale en redactionele media zorgt ervoor dat wij als nieuwsconsumenten steeds vaker hype-journalistiek voorgeschoteld krijgen. • Als ergens veel over geconverseerd wordt binnen sociale media, wordt dat door redacties opgevat als nieuwsfeit. • Dit gepubliceerde nieuwsfeit zorgt vervolgens voor nog meer sociale conversatie, waarna de bodem voor een hype is gelegd. We maken er tegenwoordig ca. 2 per week mee. 

 29. 29. De affaire Kim Holland versus Inholland
 30. 30. Conversatie in Social Media
 31. 31. De 2.0 news loop: redactionele en Social Media grijpen op elkaar in Conversatie in sociale media start Blogs en online comments op redactionele behandeling van het issue Groei in online conversatie leidt tot meer redactionele aandacht en commentaar Redacties pikken issue op 24 uurs nieuws cyclus
 32. 32. Omroep West pikt het als eerste op
 33. 33. De stage wordt 
 afgewezen vanwege door de media aandacht
 34. 34. O.a. PowNews maakt hier een item van
 35. 35. De 2.0 news loop: redactionele en Social Media grijpen op elkaar in Conversatie in sociale media start Blogs en online comments op redactionele behandeling van het issue Groei in online conversatie leidt tot meer redactionele aandacht en commentaar Redacties pikken issue op 24 uurs nieuws cyclus
 36. 36. Commentaar op de afwijzing door een vlogger
 37. 37. De 2.0 news loop: redactionele en Social Media grijpen op elkaar in Conversatie in sociale media start Blogs en online comments op redactionele behandeling van het issue Groei in online conversatie leidt tot meer redactionele aandacht en commentaar Redacties pikken issue op 24 uurs nieuws cyclus
 38. 38. TV West maakt er weer een item van
 39. 39. De 2.0 news loop: redactionele en Social Media grijpen op elkaar in Conversatie in sociale media start Blogs en online comments op redactionele behandeling van het issue Groei in online conversatie leidt tot meer redactionele aandacht en commentaar Redacties pikken issue op 24 uurs nieuws cyclus
 40. 40. De toekomst van journalistiek
 41. 41. Thanks to social media, everybody can be a journalist
 42. 42. Volgende week: Social Media binnen organisaties • Bestuderen Basisboek Social Media Hoofdstuk 8 Social Media binnen interne communicatie

×