Beeldcom les4

6,423 views

Published on

Bij beeldcommunicatie leer je hoe je een communicatieve combinatie kan maken tussen tekst en beeld

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,423
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beeldcom les4

 1. 1. Semiotiek
 2. 2. Semiotiek of semiologie is destudie van het wezenlijkekarakter, het ontstaan(semiose) en het gebruik vantekens en tekensystemen.
 3. 3. ◄Wat is je eerste gedachte over de bewoners? ◄Wat is je eerste gedachte over dit gebaar? ◄ Wat is je eerste gedachte over dit beeld? Heeft het dragen van een hanenkam zin, als nieteerst de afspraak er is dat dit een teken is vanafkeer van de huidige maatschappij?
 4. 4. Semiotici noemen elementen diebetekenis dragen tekens. Erzijn niet alleen tekens in taalof beeld, maar in principe inalles om ons heen. Foto’s,films, schilderijen,beeldhouwwerken, romans,gedichten, gebouwen, design ensociale verschijnselen zijn te analyseren volgenssemiotische aspecten.
 5. 5. Religieuze symbolen, van links naar rechts:regel 1: Christendom, Jodendom, Hindoeïsmeregel 2: Islam, Boeddhisme, Shintoregel 3: Sikhisme, Bahai, Jainisme
 6. 6. Om een teken te begrijpenmoeten we de code kennen: deletters lezen, de taal spreken,op de hoogte zijn van deconventies.
 7. 7. Intermenselijke communicatie is alléén mogelijk als we afspraken maken(en die leren) over de volgende drie zaken: 1.  Het object: zoals b.v. een koe, zoals we die zien in het weiland 2.  Het teken: zoals b.v. het woord koe, bestaande uit drie lettertekens, of een afbeelding van een koe 3. De betekenis: b.v. de voorstellingen of associaties, die het zien van een koe in een weiland (object), of het woord koe (teken) oproept in het brein We noemen dit de semiotische driehoek, of de betekenisdriehoek Betekenis Koe Afbeelding koe
 8. 8. Ook kun je een driehoek maken van een abstracte zaak Gelukkig leven Vervroegd pensioen Ouder echtpaar op strand Niet iedereen heeft altijd dezelfde associaties bij hetwaarnemen van een teken kinderen: lief, babe, kinderboerderij ouderen: vies, lawaai varkensboeren: inkomen Katholiek: smakelijk karbonaadje Jood: onrein dier
 9. 9. Vaak geeft de plaats, deomgeving of context van hetteken aanwijzingen in welkerichting we de betekenis vanhet teken moeten zoeken.
 10. 10. De interpretatie van een tekenis o.a. mede afhankelijk vanervaringen (cultuur enreferentiekader) van de kijkeren de context van het beeld.
 11. 11. Tekens krijgen vaak hunbelangrijkste betekenis door de combinaties met anderetekens.
 12. 12. Als zender wil aanduiden in een advertentie dat Président kaasuit Frankrijk komt, dan laat hij de kaas zien + boerachtigmannetje met baret (= Frans symbool)
 13. 13. Boodschappen en tekens (1) Eenvoudige boodschappen Complexe boodschappen bestaandebestaande uit één of enkele uit diverse (soorten) tekens tekens •  23 (huisnummer) •  speelfilm •  KLM (merknaam) •  advertentie •  pijl (op verkeersbord) •  krant •  knipoog •  televisieshow We gebruiken het woord boodschap om datgene aan teduiden wat de zender aanbiedt aan de ontvanger. Alleboodschappen bestaan uit tekens. Er zijn eenvoudige encomplexe boodschappen.
 14. 14. Boodschappen en tekens (2) Teken = boodschap Boodschap bestaande uit vele (soorten) tekens • Pictogram op wc-deur •  Figaro (opera) •  getal op weerkaart •  advertentie van een wasmiddel •  schoolbel •  Disneyland •  hoofdpijn •  leerboek over communicatie •  vraagteken •  Stedelijk museum in Amsterdam Boodschappen kunnen bestaan uit een enkel teken (linkerkolom)of uit een aantal (soorten) teken(rechterkolom). De boodschappen links, bestemd voor alle zintuigen, zijnmeestal snel te decoderen, de boodschappen rechts zijn zeercomplex. Het decoderen van een opera duurt enkele uren.
 15. 15. Behalve dat een tekenwaarneembaar is zet het ook aan tot interpretatie. Naastdat een teken verwijst naar een (fysiek) object doet het er ook een uitspraak over.
 16. 16. Teken = De Cowboy Verwijzing = Marlboro Uitspraak = Roken is stoer en avontuurlijk
 17. 17. Teken = De Cowboy Verwijzing= Marlboro Uitspraak = Roken is dodelijk
 18. 18. Grondleggers van de semiotiek: -  Ferdinand de Saussure (1857-1913) -  Charles Sanders Peirce (1839-1914) Semiologie de Saussure Uitgangspunt is de taalwetenschap - De signifiant: het taalteken zelf - De signifie: de betekenis van het taalteken Semiotiek Peirce Uitgangspunt is de filosofie Deze laatste heeft filosofisch eensteviger basis, en bepaalt in hoge matede moderne semiotiek
 19. 19. Peirce onderscheidde drie soorten tekens:    1)      iconen     2)      indexen    3)      symbolen Iconen zijn tekens zoals foto’s, die verwijzen naar ietsdat met het afgebeelde overeenkomt (bv een foto verwijstnaar de persoon op de foto). Een index verwijst naar een bestaande relatie in deruimte of tijd, bijvoorbeeld als jij ergens naar wijstwaar je over praat, is jouw vinger de index. Die legtdan de relatie tussen jouw woorden en het voorwerp ofpersoon waar je naar wijst. Een symbool tot slot, gaat over een afspraak die gemaaktis over de betekenis van een voorwerp. In je eigencultuur heb je geleerd dat een rode roos een symbool isvoor liefde. Dit is een afspraak die binnen je eigen cultuur geldigis, iedereen uit jouw cultuur weet wat een rode roosbetekent.
 20. 20. 1.  Teken als icoon, identiek aan de werkelijkheid. Het beeld heeft enkel de functie van verwijzing naar het afgebeelde. In dit geval de popster Madonna.
 21. 21. 1.  Teken als icoon, identiek aan de werkelijkheid. Het beeld heeft enkel de functie van verwijzing naar het afgebeelde. In dit geval de heilige Madonna.
 22. 22. 2. Teken als index, heeft een verwijzende of associatieve functie Het beeld heeft een directe relatie met het object. In dit geval verwijst het licht naar de kaarsen, vuur, warmte etc.
 23. 23. 2. Teken als index, heeft een verwijzende of associatieve functie Het beeld heeft een directe relatie met het object. In dit geval verwijzen de kaarsen naar kerstmis.
 24. 24. 3. Teken als symbool, met een vaste, eenduidige betekenis 
 In dit geval het lijden van christus aan het kruis wat staat voor de kerk, christendom, geloof etc.
 25. 25. 3. Teken als symbool, met een vaste, eenduidige betekenis 
 De heilige Madonna staat voor maagdelijkheid.
 26. 26. 3. Teken als symbool, met een vaste, eenduidige betekenis 
 In het christendom staat het licht symbool voor het leven
 27. 27. Alles in één beeld?
 28. 28. De theorie van BarthesTekens krijgen in principealtijd op twee niveausbetekenis: op een denotatief en een connotatief niveau.
 29. 29. Analyse van beelden (decoderen) •  Wat is de bedoeling van het beeld •  Denotatie (beschrijven) •  Connotatie (interpreteren) •  Connotaties (bijbetekenis) leiden vaak tot MYTHE •  Wat is het doel van de boodschap en waarom deze mythe? •  Mythen zijn manieren waarop een cultuur over bepaalde zaken denkt. (een mythe is in de semiotiek dus niet per definitie iets wat een onwaarheid impliceert)
 30. 30. 1.  Eerste niveau – primaire of objectieve denotatie - Je ziet een conservenblikje met een hengel en een dobber.
 31. 31. Tweede niveau – secundaire of intersubjectieve denotatie - 2. Het conservenblikje is van het merk John West. Je zou kunnen weten dat John West vooral zalm uit blik verkoopt.
 32. 32. Derde niveau – primaire of culturele connotatie - 3. De bovenkant van het blikje associeert met kringen in het water. Dit kan een beeld oproepen van natuur, rust en schoon water.
 33. 33. Individueel niveau – secundaire of subjectieve connotatie - 4. Het roept beelden op van vissen, wellicht herinneringen aan momenten dat je zelf hebt gevist.
 34. 34. De “mythe” 5. De tekst “Nothing but fish” geeft aan dat John West enkel verse vis zonder toevoegingen verwerkt. De “mythe”: Verse vis is gezond.
 35. 35. Wat kan je met deze wetenschap?
 36. 36. Semiotische begrippen geven je een instrument omgestructureerd te praten overhet proces van begrijpen en debetekenis van beeld.
 37. 37. Symbool: de rode driehoek - gevaar Icoon: de man - is een man Index: de beweging van de man - werken
 38. 38. Dankzij de driedeling vanPeirce zien we dat voorsymbolische betekenis de meeste kennis (of referentie)nodig is.
 39. 39. Advertentie
3de
woensdag
van
september

 40. 40. Als je de doelgroep niet kent, kun je bij het produceren vanbeeldtaal het beste kiezen voor dat teken waar de minstekennis voor nodig is.
 41. 41. Dankzij de vierdeling vanBarthes zien we dat de matewaarin je het effect van eenbeeld kunt voorspellen afneemt,naarmate het betekenisniveaustijgt.
 42. 42. Primaire dennotatie ligt vast:“Een blikje visconserven is altijd een blikje visconserven”
 43. 43. Secundaire dennotatie isafhankelijk van kennis van dewereld: “Als je ooit hebtgevist dan weet je dat je een hengel en een dobber nodighebt”
 44. 44. Connotatie is afhankelijk vande groep waartoe de kijkerbehoort.
 45. 45. De “activist” ziet dit
 46. 46. De “natuurliefhebber” ziet dit
 47. 47. De “lekkerbek” ziet dit
 48. 48. De vierdeling van Barthes leert ons ook dat je diepeindruk kunt maken door jedoelgroep op “hogere niveaus”aan te spreken.
 49. 49. Je creëert relevantie doortoeschouwers het gevoel tegeven dat de boodschapdaadwerkelijk voor hen isbedoeld.
 50. 50. Je geeft voldoening aan detoeschouwer wanneer je tekensgebruikt die niet voor iedereen helder zijn.
 51. 51. De context waarin eenafbeelding wordt waargenomen is van invloed op debetekenisgeving.
 52. 52. www.infotraining.nl

 53. 53. HuiswerkMaak zelf 3 foto’s die je kuntgebruiken in je presskit.Geef bij elke foto eensemiotische analyse volgensPierce (iconisch, indexicaal,symbolisch) en volgens Barthes(connotatie en denotatie).

×