Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi

1,086 views

Published on

V. Ulusal Denizcilik Kongresinde yaptığım "Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi" sunumu

 • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ). This will definitely make your life more easier
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi

 1. 1. www.maritimetrainer.com Özgür Alemdağ V. ULUSAL DENİZCİLİK KONGRESİ
 2. 2. Eğitim ve Gelişim Dünyada ve Türkiye’de Meslek İçi Eğitim Denizcilerin Durumu Karadakilerin Durumu Gemi Yönetim Firmalarının Değerlendirilmesi Denizcilik İçin Bütünleşik Model Önerisi
 3. 3. Meslek içi eğitim bireyin bilgi, beceri, tutum boyutlarında kurum hedefleri doğrultusunda değişme, dolayısıyla Davranışsal Değişim meydana getirmek üzere yapılan PLANLI-STRATEJİK çalışmadır. Gelişim ise çalışanların mevcut işlerinde etkin performans göstermelerine yardımcı olacak, eğitim, iş tecrübeleri, ilişkiler ile kişilik ve yeteneklerin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bilgi Bilişsel Beceri Psikomotor Eğitim Öğrenme Sürecini Planlı Olarak Gerçekleştirme Tutum Duyuşsal
 4. 4. Eğitim % 10 Rehberlik %20 Deneyim % 70 Gelişim Menüsü Vizyon, liderlik, innonasyon Vizyon, yöneticilik, liderlik Teknik, uzmanlık, mesleki eğitim Yetkinlikler ve Eğitimler
 5. 5. Oyunlaştırma Oryantasyon Öykü Anlatımı İşbaşı Eğitimi Koçluk Mentorluk Sosyal Öğrenme Video Simülasyon Proje Görevleri Ustalarla Buluşma Grup Çalışmaları Rol Canlandırma Vaka Analizi Okuma Materyalleri Ses Dosyaları Sınıf İçi Eğitimler Oyun Temelli Öğrenme Probleme Dayalı Eğitim Mobil Öğrenme E öğrenme
 6. 6. Informal Learning Methods % 80 Formal Learning Methods % 20 Yeni Başlayan Pratisyen Uzman
 7. 7. Millenials / Y Jenerasyon Girişimci Öğrenen Kişi sürücü koltuğunda Kendi gelişim sorumluluğunu alıyor Kişiselleşmiş öğrenme Cesur Öğreniyor, hemen uygulamaya geçiyor, deniyor ve sonucunu görüyor Sosyal, elearning ve mobile açık Süreç odaklı Sosyal konulara duyarlı Monolog yerine diyalog ve geri bildirim
 8. 8. 0 5 10 15 20 25 Günlük Erişim Ortalama Zaman Mobil Cihaz Laptop
 9. 9. Bilgi & Beceri Tutum Teknik Olmayan Takım ruhu ve Liderlik Teknik STCW
 10. 10. Bilgi + beceri + tutum Günümüz Koşullarında (Bilgi + beceri ) × tutum Tutum Davranış
 11. 11. Farkında olma - Bilgi Deneyim - Beceri Normlara ve kuralla bağlılık- Davranış İçselleştirme - Tutum Yüksek yetenek az tutku mu, düşük yetenek çok tutku mu?
 12. 12. ROI Davranış Öğrenme Katılımcı Tepkisi Her eğitimin sonucu 4 seviyede ölçülmeli mi? Kampanya eğitimleri…
 13. 13. Kişi başı eğitim yatırımı 1034 USD Kişi başı ortalama eğitim saati 32.2 saat Teknoloji tabanlı eğitimlerin toplam eğitimlere oranı % 37.3 Eğitim bütçesinin toplam personel bütçesindeki yeri % 3 CLA
 14. 14. Kalkınma Bakanlığı’nın 10 Nisan 2013 tarihli “Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam Ekseni Mevcut Durum Raporu”na göre; Türkiye’de meslek içi eğitim kültürü henüz yaygınlaşmadığı, Yapılan araştırmada ise şirketlerin çalışanlarına sunduğu mesleki eğitimlerin yetersiz olduğu görülüyor. İşverenlerin işe alımlarda çalışanlara verilen eğitim oranlarında Türkiye’nin %41 Örneklem Ortalaması %82 9 ülkeden 6’sında bu oran %90 ve üzerinde. Ortalama meslek içi eğitim süresi 7 saat, Örneklem ortalaması 20 saat
 15. 15. Yetkinlik değil yeterlilik bazlı yaklaşım Değer yaratıcı ve rekabet gücü kazandırıcı bir faaliyet değil Yaratıcı eğitim ve gelişim uygulamaları yok denecek kadar az İlk kesilecek maliyet kalemi İK uygulamaları ağırlıkta insan lojistiği üzerine kurulu Kurumsallaşma tamamlanamadığı için eğitim ve gelişim stratejisi gelişmemiş
 16. 16. ISM STCW 2010 + TMSA MLC 2006 6331 ISG Sadece eğitim kurumlarına değil denizcilik firmalarına da birçok görev düşmekte… MOC’lar min. % 5 lik bir eğitim bütçesi talep etmekte…
 17. 17. 17
 18. 18. Zabitler - % 20 Kara Çalışanları - %9
 19. 19. Son 10 yılda evrak işleri fazlasıyla arttı. Tek başına evrak işleri daha emniyetli bir gemi yönetimi sağlamıyor. Bazen evrak işlerinin geminin emniyet ve kalitesinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. . Bir dönüm noktasındayız. Daha fazla evrak işi daha az emniyetli olmamıza neden olabilir.
 20. 20. KARADAN KARAYA DENİZDEN DENİZE Biz zincirdeki son halkayız. Yazılan prosedürleri uygulamamak zorunda kalabiliyoruz. Uygun olmayan prosedürleri yapmamak için yeterli gücümüz yok. Dinlenmiyoruz. Kaynak: Danish Maritime Authority
 21. 21. Yeterli ve yetkin personel eksikliği var. İş yoğunluğu oldukça fazla. Deniz kökenli ve olmayanlar arasında her açıdan ciddi uçurumlar var. Deniz kökenli olmayan personel kendini değersiz hissediyor ve gelecek göremiyor. İnsan Kaynakları ağırlıkta insan lojistiğine odaklı. Diğer fonksiyonlar yerine getirilmiyor. Şirket kültürü, kurumsal hafıza ve aidiyet eksikliği var. Eğitim ve Gelişim konusunda yatırım ve altyapı yok.
 22. 22. Türkiye’de önem sıralamasında • maliyet odaklılık, • farklılaşma, • rakip yönlülük, • pazar odaklılık gelmektedir. • Yurtdışında ise firmaların strateji yaklaşımlarının önem sırası • rakip yönlülük, • pazar odaklılık, • farklılaşma, • maliyet odaklılık olarak çıkmıştır. Kaynak: Gemi Yönetiminde Strateji ve Performans – YL Tez Çalışması
 23. 23. Kazaların % 88’i Emniyetsiz Davranışlar % 10 Emniyetsiz Durumlar % 2 si ise önlenemez durumlardan kaynaklanmaktadır. Denizcilikte bir kaza bazen herşeyin sonu anlamına gelebiliyor…
 24. 24. Bunca maliyet baskısı varken Denizcilik Şirketleri Ne Yapabilir? Kurallar Regülasyonlar Evrak İşleri Denetlemeler Yoğun Çalışma Temposu Min. Personel Çalışma koşullarındaki bu zorlaştırıcı etmenler insan üzerine çok daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini işaret etmektedir. Uzun vadeli ve stratejik yapılan bu yatırımların kısa ve uzun vade de birçok getirisi olacaktır.
 25. 25. Organizasyon ve Liderlik Kurumsal kültür ve kimliğin oluşturulması için bir SWOT analizi yapılarak önce… Vizyon, misyon, strateji ve hedefler belirlenmeli ve en alt kademeye kadar performans kontratlarıyla iletilmeli Değişimi yöneten güçlü liderlik
 26. 26. En Verimli, En Etkin, En Çevik, En Rekabetçi, En İyi Hizmet Veren, En Güvenilir, En Saygın, En iyi ve Mutlu Çalışanlara Sahip En Etkin Süreçlere Sahip…….
 27. 27. Şeffaf Güvenilir Saygın Yenilikçi İnsan Odaklı Açık İletişime Sahip Yasalara Uyan Emniyetli ve Çevreci Müşteri ve Hizmet Odaklı Takım Çalışmasına Önem Veren Adil Saygılı Eğitim ve Gelişime Açık Katılımcı Değer Katan Ayrımcılık Yapmayan Hoşgörülü
 28. 28. ………….. müşterilerine beklentilerinin üzerinde hizmet vermeyi hedefler ve bunu başarmak için ofis ve gemi çalışanlarının hayati önem taşıdığının farkındadır. Bu bağlamda tüm çalışanların aşağıdaki haklarına saygı gösterir; 1. Standartlara uyan emniyetli ve güvenli bir işyerinde çalışma hakkı 2. Adil çalışma koşulları hakkı 3. Nezih yaşama ve çalışma koşulları 4. Sağlık, refah ve diğer sosyal güvenlik hakları Bunun yanında aşağıdakileri sağlamayı taahhüt eder; Ayrımcılığın olmadığı bir işyeri Tüm alacakların eksiksiz ve zamanında yatırılması Kontratta anlaşılan bedellerin ödenmesi Tüm gemi çalışanlarını kontrat süreleri bitiminde ve talep ettikleri halde gemiden ayırmak için tüm imkanların zorlanması …………..
 29. 29. İşletmemizde ofiste çalışmaya başladığınızda emniyetli ve profesyonel bir tutumla hareket edeceğinizi ve bu dokümanda ibraz edilen tüm kurallara uyacağınızı kabul etmiş olmaktasınız. Bu davranış kodu tüm ofis çalışanlarından beklenen makul davranış ve tutumları içermektedir. Bu kurallara uymak ofisteki ortamı daha uyumlu ve çalışılabilir bir hale getirecektir. Kişinin uygun bir araştırmadan sonra bu kuralları ihlal ettiği anlaşılır ise davranışlarından sorumlu olarak şirket disiplin prosedürüne tabi tutulacaktır. İş Emirlerine Uyun – Şirketin emniyetli, verimli ve etkin bir şekilde idamesi için verilen tüm iş emirleri yerine getirilmelidir. Eğer verilen emir ve talimatlar açık ve mantıklı değilse, açıklama isteme ve edinme yetkiniz bulunmaktadır. Şirket El Kitabına Uyun – Görev ve sorumluluklarınızı her zaman yönetim sisteminde belirtilen prosedürlere göre yerine getiriniz. Bu prosedürler siz ve çalışma arkadaşlarınızın takip etmesi için oluşturulmuştur.
 30. 30. Doğru insan seçimi – psikometrik test – sınav – yetkinlik bazlı mülakat Yetenek havuzu - yönetimi Performans yönetimi – 360 derece PD – Performans kontratları
 31. 31. Lider yetiştirir Kurum kültürünü yönetir Teknik ve mesleki alanda gelişim Çalışanın işe hızlı entegrasyonunu sağlar Değişim yönetimi ve bilginin davranışa hızlı dönüşümü Kurumsal hafıza oluşturur İşveren markasına hizmet eder Ürün ve hizmet kalitesini arttırır Yasalara uyumu sağlar Müşteri memnuniyetini arttırır Rekabet avantajını artırır İş güvenliğini arttırır Performansı yükseltir Çalışan bağlılığını arttır
 32. 32. Eğitim önemlidir ama acil değildir… Eğitmeli mi eğitmemeli mi? Eğitim bütçenizi belirleyin. Şirket hedeflerine uygun eğitim hedefleri belirleyin. Kişilere ve görevlere uygun eğitim tasarımı ve seçimi yapın. Eğitim Planınızı Yapın. Gelişimin sağlanması için uygun ortamlar sağlayın. Öğrenilenlerin işe transferini sağlayın. Kurumsal hafızayı oluşturun ve aktarın. Tutum kazandırmaya çalışın. BBS
 33. 33. 34
 34. 34. Orientation Training Familiarisation Training Additional Trainings ISM - IMS Fam. & Auditor Trainings ISO 5001 Fam Trainings Acc. Inv. And Root Cause Anal. Training Vessel Insp. Training Risk Ass. Training TMSA Training Emeg. Prep. & Crisis Man. Interpersonnal Skill Trainings Individual Trainings Conference & Seminar Participation Specific Meetings 35
 35. 35. 36 COHORT ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 Training Matrix TANKER-MASTER TANKER-CHIEFENGINEER TANKER-CHIEFOFFICER TANKER-1STENGINEER TANKER-DECKOFFICER TANKER-ENGINEOFFICER BULK-MASTER BULK-CHIEFENGINEER BULK-CHIEFOFFICER BULK-1STENGINEER BULK-DECKOFFICER BULK-ENGINEOFFICER ELECTRICIAN TANKERBOSUN-PUMPMAN CHEMBOSUN-PUMPMAN BULKBOSUN AB ENGINERATINGS COOK STEWARD RATING/CADETFIRSTEMP Introduction to Company SMS Induction Circular and Information Notes New Regulations Ship Specific Trainings Rating/Cadet First Emp. Training Rating/Cadet Adap. & Refresh Officer Adap. & Refresh Ship Specific Training Ship Safety Officer Incident Investigation Operation in Ice Navigation in Ice Energy Conservation VGP IAMSAR Alcohol Test Equipment Training Effective Anchoring Electrical Safety and Practices OB Security Awareness Environmental Awareness Framo Pump Training Cook Training Steward Training Oil Record Book Vetting Damage Stability VOC Management Plan Management of Change IMS Navigation SIM Liquid Cargo Handling IND CBT DOC PREJOIN.
 36. 36. 37
 37. 37. Psikometrik Test – Risk Meyili Ölçümü Mesleki ve İngilizce Sınavlar CBT eğitimleri Eğitim Bültenleri Oryantasyon ve katılım öncesi eğitimleri Manual eğitim modülleri SCORM uyumlu sertifika modülleri Anket, Forum, Emniyet Gözlem Kartı Sanal Sınıf Uygulaması Forum ve oyunlaştırma Gemi Pozisyonları Günlük Gazete Aylık Eğitim Bülteni Gemilere Spesifik Eğitimler – Stajer Projeleri Video Eğitimleri 38
 38. 38. Psychometric Test Occupational Assessment for all types of vessel and rank English Language Assessment for all types of vessel and rank General English Test for Office Staff 39
 39. 39. Orientation trainings Rating and Officers Prejoining Trainings Circulars and Information Notes New Regulations All related information directly linked to your server that has to be reviewed before attending the vessel. Ship Specific Trainings – Cadet Projects
 40. 40. SMS Induction SSO – Ship Safety Officer Incident Investigation Navigation in Ice Operation in Ice Energy Conservation Framo Pump Systems Cook and Steward Training Course IAMSAR Training Vessel General Permit Alcohol Test Equipment Trainings Effective Anchoring Oil Chemical Tanker Specific Trainings Electrical Safety and Practices Onboard MLC 2006 Training TMSA Training Security Awareness Environmental Awareness … 41
 41. 41. VOC Management Management of Change Damage Stability Vetting Guide Navigation Refreshment Oil Record Book Guide ISPS TMSA MLC 2006 42
 42. 42. 43
 43. 43. 44
 44. 44. Yeterlilik Kurumsal Hafıza Oluşumu ve Aktarımının Kolaylaşması Geçerlilik Maliyet Etkin Diyalog Oyunlaştırma Kolay Takip Edilebilirlik Haberleşme Denizcilerin izin dönemini daha iyi geçirmeleri Oryantasyon ve Katılım öncesi eğitimlerin daha etkin olması Ofis personeli yükünün azalması İlk 2 seviyede eğitim etkinliğinin ölçülmesi
 45. 45. Kaza videoları 3 Boyutlu Animasyonlar Gemi Üzeri Çekilmiş Videolar
 46. 46. Online Training Content ( CBT’s have to be reviewed before attending the course.) Gas Measurement Venting, Critical Tank Conditions, Inert Gas System COW Cargo Pumps Stripping Pump Framo Remote Control Systems Heating System Tank Cleaning Heater AVSS ODME Marpol IBC Code Chemical Cargo Specifications Oil Cargo Specifications Cargo Calculation Damage Stability Oil Record Book 47 Classroom and Simulator Training Day 1 : Oil Tanker Familiarisation Day 2 : Chemical Tanker Familiarisation Day 3 : Specific Operations and Related Procedures, Simulator Familiarisation Day 4 : Ballast and Cargo Operations Including COW Operation Day 5 : Ballast and Cargo Operations cont. Operational Problems and Emergency Preparedness Video Training Cargo Pumping Framo Marflex Crude Oil Washing
 47. 47. CONTENT Safety and Company Philosophy, Company Future Plans & Expectations Changes in Legislation Applicable to Company Vessels and Industry Requirements Review of Quality System Audits Review of Accident/Incident/Near Misses Feedback from Inspections Security Update Management Review Report Evaluation of best practices, non- conformities, accidents, incidents, near misses and lesson learnt 48
 48. 48. Tanker Refresh Behavioral Based Safety Training Behavioral Based Safety and Resource Management Trainings EDMAR PMS & ORB Implementation Trainings 49
 49. 49. BRM ECDIS Type Specific ECDIS ERM Ice Navigation Simulator Turkish Straits Simulator Safety Refresh Calibration Training 50
 50. 50. 51 Code Onboard Training Matrix Training Period DeckOff. Eng.Off. Elect.Off. Pumpman DeckCrew Engine Crew Cook Steward TRO-03 On-signers Familiarisation Checklist Within 24 hours after embarkation (Must be done before departure if more than % 25 of the personnel changes) X X X X X X X X TRO-14 Security Familiarization Training Prior to the vessel sailing or, within 24 hours of joining, whichever comes first X X X X X X X X TRO-04 Specific Familiarization Check List Within 14 days after embarkation X X X X X X X X TRO-05 Familiarization with Bridge Equipment Before Hand Over X TRO-06 ECDIS Familiarization Before Hand Over X TRO-07 Familiarisation with Cargo & Ballast Equipment - Tanker Part 1 -Before Hand Over Part II- After verification if req. X X TRO-08 Familiarisation with Cargo &Ballast Equipment - Bulk Before Hand Over X TRO-09 Familiarization with Engine Room Equipment Before Hand Over X X TRO-10 VGP-USA Training If the vessel is heading to USA before entering the EEZ. X X X X X X X X TRO-11.1-11.5 Pre-promotion Trainings During every contract period (Will be given by master or chief engineer) as stated at 1.5.5.3 X X TRO-2.1-2.21 Annual Onboard Training Prog. As stated at App. II X X X X X X X X
 51. 51. Training Bulletins are designed to give monthly brief summaries about dangerous occurrences, including detailed incident investigations from the industry and our fleet. As a result it enables the Company to provide updates and feedback regarding accidents, incidents and near-misses to establish safety culture throughout the fleet. At the other hand it aims to refresh the crew’s knowledge by highlighting the vital issues in detail that are required from the departments. 52
 52. 52. Biannually health awareness campaigns to maintain and improve crews’ health. 53
 53. 53. Corporate Culture Change Project Social Club Events 54
 54. 54. www.maritimetrainer.com MTR Training and Consultancy Co. Ltd. info@maritimetrainer.com www.maritimetrainer.com + 90 505 5273643

×