PEMBENTANGAN LINUS

9,933 views

Published on

LINUS BERTULIS

Published in: Education

PEMBENTANGAN LINUS

 1. 1. SME6044 Isu –Isu Kontemporari Dalam Pendidikan Matematik FAKULTI SAINS DAN MATEMATIK SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY Tajuk : LINUS Disediakan oleh, Azri Bin Ramli M20131000626 Kee Chia Way M20122001652 Ong Wan Kooi M20122001655 Tan Chew Peng M20131000648 Pensyarah: DR. MAZLINI ADNAN LOGO
 2. 2. LINUS PENGENALAN LINUS PENGURUSAN LINUS PERLAKSANAAN LINUS ISU-ISU LINUS
 3. 3. PENGENALAN
 4. 4. PENGENALAN National Key Result Areas (NKRA’s) Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyasarkan semua murid berkeupayaan untuk menguasai a) literasi dalam bahasa Malaysia dan b) numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas 3 tahun mengikuti pendidikan di sekolah rendah
 5. 5. PENGENALAN Kesedaran KPM bahawa masih ada murid sekolah rendah yang belum menguasai literasi dan numerasi disebabkan : mereka kurang peluang dan tiada pendedahan untuk menguasai kemahiran tersebut sebelum mengikuti pendidikan formal.
 6. 6. PENGENALAN Program Literasi dan Numerasi (Program LINUS ) mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama)
 7. 7. PENGENALAN Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian. Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.
 8. 8. PENGENALAN KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).
 9. 9. MATLAMAT PROGRAM LINUS
 10. 10. MATLAMAT LINUS LITERASI CELIK HURUF NUMERASI CELIK NOMBOR
 11. 11. MATLAMAT NUMERASI Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah.
 12. 12. DEFINISI NUMERASI Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.
 13. 13. SKOP PEMERINGKAT NUMERASI Pemeringkatan tahap kebolehan murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR/KSSR. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.
 14. 14. KANDUNGAN MODUL
 15. 15. KANDUNGAN MODUL Unit 1 Nombor bulat 0 hingga 10 Unit 2 Nombor bulat 11 hingga 20 Unit 3 Tambah hingga jumlah 10 Unit 4 Tambah hingga jumlah 18 Unit 5 Tolak dalam lingkungan 10 Unit 6 Tolak dalam lingkungan 18 Unit 7 Wang hingga RM10 Unit 8 Pengenalan masa dan waktu Unit 9 Bentuk 3-Dimensi Unit 10 Bentuk 2-Dimensi
 16. 16. KANDUNGAN MODUL Numerasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Nombor Bulat Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 20. Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 100. Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 1000. Operasi asas Menyatakan fakta asas tambah dan tolak. Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (2, 10, 5 dan 4). Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9). Aplikasi Mata wang Malaysia hingga RM10 Mata wang Malaysia hingga RM50 Mata wang Malaysia hingga RM100 Menyatakan bahagian dalam sehari. Menyatakan waktu dalam jam. Menyatakan waktu dalam jam dan minit. Mengenal bentuk 3-dimensi dan 2dimensi. Mengelas bentuk 3dimensi dan 2-dimensi. Menamakan bentuk 3dimensi dan 2-dimensi.
 17. 17. KANDUNGAN MODUL Organisasi Kandungan: Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. Skop dan kedalaman dikurangkan.
 18. 18. KANDUNGAN MODUL Tumpuan: Gaya pembelajaran murid. Menepati skop penyoalan. soalan dan cara
 19. 19. KANDUNGAN MODUL Gaya Pembelajaran: Cara murid memproses maklumat dari konkrit kepada abstrak. Cara murid memproses maklumat dari pasif kepada aktif.
 20. 20. KANDUNGAN MODUL Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah. Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit. Diadakan juga lembaran kerja.
 21. 21. KANDUNGAN MODUL Proses Membuat perkaitan Membuat pena’akulan Komunikasi Menyelesaikan masalah Membuat perwakilan.
 22. 22. KANDUNGAN MODUL Seronok Bermakna Berguna Mencabar
 23. 23. CARTA ORGANISASI PROGRAM LINUS
 24. 24. KPM (NKRA) BTP BP Khas BPG LPM BPK IAB ▪ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sektor Akademik ▪ Pejabat Pelajaran Daerah ( PPD) Sekolah ▪ Guru B.Melayu Program LINUS ▪ Guru Matematik Program LINUS ▪ Guru Pemulihan Khas JNJK BPSH Sektor P.Swasta/Khas B.TEKS BPI
 25. 25. Pengerusi (Guru Besar) Naib Pengerusi (PK Kurikulum) Setiausaha Penyelaras Literasi BM Guru Data Penyelaras NUMERASI Guru Pemulihan Ketua Panitia Penyelaras Literasi BI Guru Bimbingan & Kaunseling Guru Linus
 26. 26. PORTAL NKRA KPM
 27. 27. PORTAL NKRA KPM
 28. 28. PORTAL NKRA KPM
 29. 29. PORTAL NKRA KPM
 30. 30. PORTAL NKRA KPM
 31. 31. PORTAL NKRA KPM
 32. 32. PORTAL NKRA KPM
 33. 33. PENGURUSAN FAIL LINUS
 34. 34. FAIL INDUK Takwim Struktur dan Carta Organisasi Biodata dan Rumusan Maklumat Guru Linus Minit Mesyuarat Perancangan Kewangan Senarai Bahan Rujukan dan Bahan Bantu Mengajar Jadual Pencerapan Surat/Pekeliling
 35. 35. FAIL KONSEP Manual Pentadbiran Linus Insturumen Saringan
 36. 36. FAIL DATA DAN MURID Senarai Nama Murid Linus Surat/Rekod Pemeriksaan Doktor (jika ada) Data Maklumat Murid Linus Keputusan Saringan Murid Analisis Saringan Hal-hal lain
 37. 37. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 38. 38. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR + LINUS Tajuk Masa Standard pembelajaran Objektif Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran EMK Bahan Bantu Belajar Refleksi
 39. 39. MODUL GURU DAN MURID
 40. 40. BAHAN BANTU MENGAJAR
 41. 41. BAHAN BANTU MENGAJAR
 42. 42. BAHAN BANTU MENGAJAR
 43. 43. BAHAN BANTU MENGAJAR 55 60 5 50 10 45 15 20 40 35 30 25
 44. 44. BAHAN BANTU MENGAJAR 23 24 13 22 14 21 15 16 20 19 17 18
 45. 45. BAHAN BANTU MENGAJAR
 46. 46. BAHAN BANTU MENGAJAR
 47. 47. BAHAN BANTU MENGAJAR
 48. 48. BAHAN BANTU MENGAJAR
 49. 49. BAHAN BANTU MENGAJAR
 50. 50. BAHAN BANTU MENGAJAR
 51. 51. BAHAN BANTU MENGAJAR
 52. 52. BAHAN BANTU MENGAJAR
 53. 53. BAHAN BANTU MENGAJAR
 54. 54. BAHAN BANTU MENGAJAR
 55. 55. BAHAN BANTU MENGAJAR
 56. 56. BAHAN BANTU MENGAJAR
 57. 57. BAHAN BANTU MENGAJAR
 58. 58. ICT DALAM MATEMATIK TOPIC TIME TOPIC VOLUME TOPIC LENGTH
 59. 59. PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN SUDUT LINUS
 60. 60. KEPENTINGAN PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN SUDUT LINUS Satu kemahiran yang amat penting dan perlu dikembangkan oleh guru-guru bagi membolehkan guru mengurus pembelajaran dengan lebih berkesan. Umumnya bertujuan mewujudkan keadaan, suasana dan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dapat meningkatkan peluang pembelajaran murid. Membina dan mengekalkan persekitaran bilik darjah yang menyokong pembelajaran.
 61. 61. PENGURUSAN SUASANA FIZIKAL BILIK DARJAH LINUS Pengurusan suasana fizikal melibatkan: Bentuk dan saiz bilik darjah Tempat duduk murid. Susunan perabut dan kelengkapan. Susunan ruang pembelajaran dan bahan.
 62. 62. LANGKAH-LANGKAH PENGURUSAN BILIK DARJAH YANG BERKESAN UNTUK MENCAPAI MAKLAMAT KECEMERLANGAN MURID
 63. 63. SK/SJKC/SJKT LOGO
 64. 64. Tahun 1 Tidak Saringan 1 (Mac) Ya PraNumerasi 1 Tidak Saringan 2 (Sept) Tahun 2 Tidak Murid Ya Berkeperluan Khas Pemeriksaan Perubatan Tidak Ya Ya Arus Perdana
 65. 65. Tahun 2 Saringan 1 (Mac) PraNumerasi Saringan 2 (Sept) Tidak Pemeriksaan Perubatan Arus Perdana Tahun 3 Murid Berkeperluan Khas 73
 66. 66. Tahun 3 Saringan 1 (Mac) Numerasi Tidak Pemeriksaan Perubatan Saringan 2 (Sept) Arus Perdana Murid Berkeperluan Khas 74
 67. 67. Proses Cadangan Penempatan Ke Program Pendidikan Khas Tahun 1 Mencapai 2 atau kurang konstruk Saringan Saringan 1/2 (Mac/Sept) Perlu Melalui Proses: Tidak IPP: Instrumen Penentu Penempatan Borang Cadangan Penempatan Pelajar Berkeperluan Khas. (Diperolehi daripada Pegawai Khas, Ya Murid Pemeriksaan Pendidikan Khas, PPD) Berkeperluan Perubatan Khas Tidak LINUS 75
 68. 68. PELAKSANAAN INSTURMENT LINUS (NUMERASI)
 69. 69. Instrumen Numerasi (Lisan) • 12 konstruk • Setiap murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 pada tahun 2013 mesti menduduki saringan ini • Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan (waktu pengajaran dan pembelajaran Matematik) menggunakan bahasa pengantar di sekolah • Mengikut urutan soalan / konstruk • Jika kesemua konstruk telah ditaksir, guru boleh mentaksir semula mengikut urutan, konstruk yang belum dikuasai oleh murid • Guru mesti berada dengan murid ketika pentaksiran dilaksanakan • Murid ditadbir dan ditaksir secara telus dan jujur
 70. 70. Instrumen Numerasi (Bertulis) • 10 konstruk (konstruk 4 dan konstruk 5 tidak diukur secara bertulis) • Setiap murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 pada tahun 2013 mesti menduduki saringan ini • Mesti mentadbir saringan mengikut tempoh saringan yang telah ditetapkan • Ditadbir oleh guru mengikut masa yang ditetapkan (waktu pengajaran dan pembelajaran Matematik) menggunakan bahasa pengantar di sekolah • Guru boleh membantu murid untuk memahami tugasan soalan • Ditadbir mengikut urutan soalan / konstruk • Jika kesemua konstruk telah ditaksir, guru boleh mentaksir semula mengikut urutan, konstruk yang belum dikuasai oleh murid • Guru mesti berada dengan murid ketika pentaksiran dilaksanakan • Murid ditadbir dan ditaksir secara telus dan jujur
 71. 71. Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka Konstruk 2 : Keupayaan membilang Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi
 72. 72. Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
 73. 73. Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang
 74. 74. Konstruk 1: Keupayaan pra nombor dan mengenai angka - - Mengenal pra nombor pengetahuan asas kebolehan numerasi menggunakan deria dan menyatakan sesuatu di persekitaran secara kuantitatif Mengenal angka (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) secara lisan penulisan secara rawak
 75. 75. Konstruk 1: Keupayaan pra nombor dan mengenai angka Contoh Item 1. Sebutkan angka berikut: 5 2. Guru menyebut angka di bawah dan murid menuliskan angka itu dalam petak yang disediakan. “Lapan”
 76. 76. Konstruk 2: Keupayaan membilang menyatakan bilangan objek (sama ada secara tersusun atau rawak) - lisan - penulisan – menunjukkan kefahaman
 77. 77. Konstruk 2: Keupayaan membilang Contoh Item 1. Bilang objek. Tulis angka yang menunjukkan kedudukan objek itu ke dalam petak disediakan. 1 2. Bilang objek dan tulis bilangan objek-objek itu ke dalam petak disediakan.
 78. 78. Konstruk 3: Keupayaan memahami nilai nombor keupayaan menunjukkan perwakilan nombor, susunan nombor mengikut urutan tertib, sama ada secara menaik atau menurun. Antara aktiviti yang lazim digunakan ialah memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi atau sebaliknya.
 79. 79. Konstruk 3: Keupayaan memahami nilai nombor Contoh Item Padankan nombor berikut dengan bilangan objek yang betul. 3 5
 80. 80. Konstruk 4: Keupayaan membuat seriasi Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut. – banyak ke sedikit – kecil ke besar – pendek ke panjang – rendah ke tinggi – nipis ke tebal dan sebaliknya
 81. 81. Konstruk 4: Keupayaan membuat seriasi Contoh Item Susun objek berikut mengikut urutan tebal ke nipis.
 82. 82. Konstruk 5: Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Kebolehan: – mengecam – mengasingkan – mengklasifikasi wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen wang kertas RM1, RM5, RM10
 83. 83. Konstruk 5: Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Contoh Item Tandakan  pada mata wang Malaysia dan X pada bukan mata wang Malaysia dalam petak yang disediakan. CONTOH
 84. 84. Konstruk 6: Keupayaan menyatakan waktu Keupayaan menyatakan pagi, petang, malam berdasarkan situasi yang diberi. Menyatakan hari dalam seminggu Menyatakan nama bulan dalam setahun
 85. 85. Konstruk 6: Keupayaan menyatakan waktu Contoh Item Tandakan pada petak yang menunjukkan waktu aktiviti-aktiviti berikut berlaku.
 86. 86. Konstruk 7: Keupayaan mengendalikan operasi asas Kebolehan mengendalikan operasi tambah dan tolak Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek Pada peringkat asas, tidak melibatkan pengumpulan semula.
 87. 87. Konstruk 7: Keupayaan mengendalikan operasi asas Contoh Item Tuliskan hasil tambah ke dalam petak yang disediakan. 2 + 3 =
 88. 88. Konstruk 8: Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Keupayaan mengendalikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10. Aktiviti simulasi jual-beli adalah digalakkan
 89. 89. Konstruk 8: Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Contoh Item Tandakan  jika jumlah nilai duit syiling adalah betul di dalam petak yang disediakan. + =
 90. 90. Konstruk 9: Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu Kebolehan menyatakan anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD Membuat perbandingan panjang, jisim dan isi padu
 91. 91. Konstruk 9: Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu Contoh Item Ukur panjang meja guru dengan unit jengkal dan tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan. Jawapan : ___________ jengkal
 92. 92. Konstruk 10: Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Menerangkan operasi tambah dan tolak - menggunakan bahasa harian - menggunakan simbol atau grafik Menulis ayat matematik dengan simbol tambah (+), simbol tolak (-) dan simbol sama (=)
 93. 93. Konstruk 10: Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Contoh Item Padankan rajah di bawah. 5- 2=3 4- 2=2
 94. 94. Konstruk 11: Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek konkrit Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak
 95. 95. Konstruk 11: Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya Contoh Item Tulis (+) atau (–) ke dalam petak. 5 3=2
 96. 96. Konstruk 12: Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan panjang Contoh Item 50 sen Warnakan duit syiling yang perlu untuk membeli kek itu.
 97. 97. TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN Saringan (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) Penguasaan Penempatan Konstruk 1 – Konstruk 12 Kelas arus perdana Konstruk 3 – Konstruk 12 Kelas Program LINUS Konstruk 1 – Konstruk 2 Kelas Pemulihan LINUS
 98. 98. PROGRAM LITERASI BM, NUMERASI DAN LITERASI BI SARINGAN 1 DAN SARINGAN 2 SJK (C) MAMBANG DI AWAN TAHUN 1, 2013 SARINGAN BIL MURID TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) BIL BIDANG TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) % BIL % BIL % LITERASI BI 30 7 23.33 14 46.67 9 30.00 30 0 0.00 15 50.00 15 50.00 SARINGAN 1 30 8 26.67 3 10.00 19 63.33 SARINGAN 2 NUMERASI SARINGAN 1 SARINGAN 2 LITERASI BM 30 0 0.00 4 13.33 26 86.67 SARINGAN 1 30 0 0.00 11 36.67 19 63.33 SARINGAN 2 30 2 6.67 6 20.00 22 73.33
 99. 99. BILANGAN PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI TAHUN 1,2013 BIL MURID 30 26 25 20 19 TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) 15 TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 10 8 5 4 3 0 0 SARINGAN 1 SARINGAN 2
 100. 100. % PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 1 TAHUN 1, 2013 27% TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 63% 10%
 101. 101. % PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 2 TAHUN 1, 2013 0% 13% TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 87%
 102. 102. PROGRAM LITERASI BM DAN NUMERASI SARINGAN 1 DAN SARINGAN 2 SJK (C) MAMBANG DI AWAN TAHUN 2, 2013 SARINGAN BIL MURID TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) BIL BIDANG TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) % BIL % BIL % NUMERASI SARINGAN 1 35 1 2.86 13 37.14 21 60.00 SARINGAN 2 LITERASI BM 35 0 0.00 5 14.29 30 85.71 SARINGAN 1 35 0 0.00 9 25.71 26 74.29 SARINGAN 2 35 0 0.00 1 2.86 34 97.14
 103. 103. BILANGAN PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI TAHUN 2,2013 BIL MURID 40 35 34 30 26 25 TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) 20 TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 15 10 9 5 1 0 0 0 SARINGAN 1 SARINGAN 2
 104. 104. % PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 1 TAHUN 2, 2013 0% 26% TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 74%
 105. 105. % PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 2 TAHUN 2, 2013 0% 3% TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 97%
 106. 106. PROGRAM LITERASI BM DAN NUMERASI SARINGAN 1 DAN SARINGAN 2 SJK (C) MAMBANG DI AWAN TAHUN 3, 2013 SARINGAN BIL MURID TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) BIL BIDANG TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) % BIL % BIL % NUMERASI SARINGAN 1 44 0 0.00 3 6.82 41 93.18 SARINGAN 2 LITERASI BM 43 0 0.00 0 0.00 43 100.00 SARINGAN 1 44 0 0.00 0 0.00 44 100.00 SARINGAN 2 43 0 0.00 0 0.00 43 100.00
 107. 107. BILANGAN PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI TAHUN 3,2013 BIL MURID 50 44 45 43 40 35 30 TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) 25 TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 20 15 10 5 0 0 0 0 0 SARINGAN 1 SARINGAN 2
 108. 108. % PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 1 TAHUN 3, 2013 0% TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 100%
 109. 109. % PENCAPAIAN MURID SJK (C) MAMBANG DI AWAN PROGRAM NUMERASI SARINGAN 2 TAHUN 3, 2013 0% TIDAK MENGUASAI (K1 - K2) TIDAK MENGUASAI (K3 - K12) MENGUASAI (K1 - K12) 100%
 110. 110. JADUAL WAKTU GURU PEMULIHAN BAHASA MELAYU MATEMATIK WAKTU PERSEDIAAN 1020 MINIT
 111. 111. PERUNTUKKAN MASA GURU 900 120 1020 Mengajar Persediaan Jumlah Masa
 112. 112. TUGAS WAKTU PERSEDIAAN Berusaha Tingkatkan kemajuan Mengemaskini Sudut pembelajaran Bimbingan/ Rundingcara Rundingan Masa Persediaan Persediaan bahan Mengemaskini rekod
 113. 113. PERUNTUKKAN IKUT SUBJEK 120 300 300 300
 114. 114. CONTOH JADUAL WAKTU 10.00 – 10.30 ISNIN 7.30 – 8.00 PER 8.00 – 8.30 8.30 – 9.00 B. MELAYU 2M SELASA RABU KHAMIS B. MELAYU 3 H B. MELAYU 9.30 – 10.00 MATEMATIK 3M B. MELAYU 2 M MATE B. MELAYU 2 M 10.30 – 11.00 11.00 – 11.30 B. MELAYU 3 H B. MELAYU 2 H B. MELAYU 3 M 11.30 – 12.00 – 12.00 12.30 P/R.CARA 2H MATEMATIK 3 M B. MELAYU 3H JUMAAT 9.00 – 9.30 2 H B. MELAYU 3 M MATEMATIK 2 M B. MELAYU 3H B. M 2H P/R.CARA
 115. 115. MASALAH-MASALAH BERKAITAN PROGRAM LINUS
 116. 116. MASALAH MURID LINUS Mengapakah murid menghadapi masalah belajar? • Murid kerap tidak hadir ke sekolah. • Murid tidak pernah hadir ke tadika dan tidak mempunyai asas menulis dan mengira. • Murid selalu sakit. • Sikap murid. • Ingin mendapat perhatian daripada guru atau ibu bapa
 117. 117. MASALAH MURID LINUS Apakah masalah yang dihadapi oleh murid linus? Dipandang rendah oleh murid-murid lain. Kekurangan keyakinan. Tidak dapat mengikut PdP selepas dimasukkan semula ke kelas biasa. Rasa kekurangan perhatian daripada guru
 118. 118. MASALAH KELUARGA • Masalah ibu bapa Contohnya, bergaduh, memanjakan anak, mengabaikan anak, sikap ibu bapa • Masalah peribadi Contohnya, gangguan seksual di rumah terhadap murid menyebabkan murid trauma ke sekolah dan fobia dengan ‘lelaki’ • Ibu bapa bercerai / meninggal • Tidak ada kelengkapan asas pembelajaran yang cukup di rumah.
 119. 119. MASALAH YANG DIHADAPI OLEH GURU LINUS DAN GURU PEMULIHAN • Kekurangan bahan dan sumber rujukan untuk Linus Numerasi. • Setiap murid menghadapi masalah yang berlainan. • Bilangan murid linus yang ramai. • Guru linus tidak mempunyai masa yang cukup kerana perlu lagi mengajar murid perdana.
 120. 120. MASALAH YANG DIHADAPI OLEH GURU LINUS DAN GURU PEMULIHAN • Guru bukannya dari opsyen pemulihan. • Guru linus mempunyai kerja-kerja sampingan yang lain. • Ibu bapa tidak mahu bekerjasama. • Menghadapi tekanan dari pihak atasan. • Perpindahan dan kemasukan murid secara tibatiba dan boleh menyumbang kepada peningkatan jumlah murid linus.
 121. 121. CARA-CARA PENAMBAHBAIKAN PROGRAM LINUS
 122. 122. GURU LINUS / GURU PEMULIHAN • Pelbagaikan kaedah untuk menarik minat murid untuk belajar. Contohnya, permainan. • Memikirkan cara untuk meningkatkan keyakinan murid. • Cuba memahami latar belakang, perasaan murid untuk mengetahui pemikiran murid. • Menghadiri kursus-kursus berkenaan untuk meningkatkan diri.
 123. 123. GURU KELAS DAN GURU SUBJEK • Menggalakkan murid lain untuk membantu murid linus. • Memberi lebih perhatian dan bantuan kepada murid linus. • Meningkatkan keyakinan murid linus dengan pelbagai kaedah.
 124. 124. SEKOLAH • Menjalankan pelbagai program untuk menggalakkan murid untuk datang sekolah. Contohnya, program guru penyayang. • Berkomunikasi dengan penjaga murid dan mencari cara penyelesaian untuk membantu murid-murid. • Mengurangkan kerja sampingan guru linus.
 125. 125. KERAJAAN • Melatih guru pemulihan yang lebih untuk sekolahsekolah. • Menjalankan program prasekolah di kawasan pedalaman. • Mementingkan kualiti, dan bukannya kuantiti murid.
 126. 126. KESIMPULAN
 127. 127. KESIMPULAN • Kesimpulannya, program linus adalah program yang baik dan berfaedah untuk murid-murid yang menghadapi masalah belajar. • Usaha-usaha dari pihak kerajaan, sekolah, guru dan ibu bapa masih perlu ditingkatkan untuk membantu murid-murid linus.

×