Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linkopingfolder2010

498 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Linkopingfolder2010

  1. 1. åpS- Sätt kylSk här, Så magneten koll på håller du dlar dina valSe Vi arbetar f ör att göra Vå r stad ännu mera wow! ing som Vi vill ha ett växande Linköp och högre. Vi bl ir rundare, grönare apar stolthet, vill bygga hus som sk bygga på höjden. bi nda ihop kvarter och rsvinner. Utan at t en enda grönyta fö
  2. 2. vi jobbar för linköpingSjobben! Vi vill ha fler sorters företag för fler sorters jobb - alla ska kunna hitta sitt företag. Vi lovar att göra det lättare att starta och driva företag. För fler jobb för unga vill vi att Linköping blir först med nya förenklade LAS. vi Skapar villkor för utvecklingSkraft i hela linköping! Vi vill ha bättre service och kommunikationer för en kommun som lever i alla vrår. Vi vill utveckla viktiga tågsträckor, värna landsbygdsskolorna och stadsplanera fler av våra viktiga ytterorter. vi vill göra linköping både grönare och Skönare! Vi vill göra Linköpings samhällsplanering till en klimatfråga som aldrig får kompromissas maria c barn- och un med. För att göra det enkelt för Linköpingsborna att välja miljöeffektivt vill vi klimatmär- sekreterare C ka alla nya bostäder. vi vill göra linköping till landetS matcentrum! Vi vill ha mer närproducerad mat i Linköping. Genom att göra det enkelt att köpa närpro- ducerat vill vi stötta den lokala matkulturen. Därför vill vi att Linköping ska ha en saluhall. vi vill lyfta linköpingS Skola till SverigebäSt! Vi vill göra Linköpings skola till en skola där alla når målen. Därför vill vi satsa extra på de tidiga åren med mindre barngrupper och en förskola som aldrig drabbas av neddragningar. göSta g kommunfull Verken AB, tiet, Rappest Har du frågor till oss? Tveka inte att ställa dem. Vi finns tillgängliga på plats runt om i Linköping liksom på nätet och i augusti drar vi ut på en mingelturné. På vår hemsida ser du när vi finns på en plats nära dig. Där finns länkar till vår Facebooksida och våra kandidater som twittrar och bloggar. Hoppas vi ses! Du är också välkommen att ringa oss på telefon 013-31 21 23 eller mejla oss på linkoping@centerpartiet.se. www.centerpartiet.se/linkoping (k) demirok m uharremdförande teknik- och d, or kommunalrå nden, Berga samhälls byggnadsnäm
  3. 3. några av dina kandidater till kommunfullmäktige (k) och landStinget (l) Sara l landstin arSSon (l Vi skapar villkor för utvecklings- gsf nämnde ullmäktige, häls ) SSon (k) maria carlsnämnden, general- ns hälso kraft i hela Linköping! samverk o- och sjukvård om ansbered s- barn- och ungd ning, Be rga F, Vasastaden sekreterare CU on (k) göSta guStavSS ande Tekniska SSon (l) elSe-marie peterSon för kommunfullmäktige, ord göran gunnar vice ordförande kommunfullmäktige, vice ord (k) förande Centerpar- 1:e landstingsfullmäktig e, förande Ve rken AB, distriktsord et Östsam, Skäggetor p socialnämnden, Brokind tiet, Rappestad i regionförbund Vi vill göra Linköping både mirok (k) en (k) grönare och skönare! e teknik- och larS vikinge (l) johan lundgr dförande or e, en, Berga miljönämnden, Vårdnäs kommunfullmäktig nden, T1 Ku ltur- och fritidsnäm
  4. 4. cent erpartiet i öSt ergötland en gr önare framtid För er: Bi rgitta Gunnarsson (4), Staffan Dani elsson (1), Riksdagskandidat ) och Johan Knut sson (3) Karin Jonsson (2

×