Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació

525 views

Published on

Published in: Sports, Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació

  1. 1. Pla de formació permanent Alt Camp Estratègies i recursos per atendre l’alumnat nouvingut a les aules. Seminari internivells ( infantil-primària-secundària) . Cosme Garrell: [email_address] Rafa Escobar: [email_address]
  2. 2. Seminari Alt Camp 2. Contracte de treball Estratègies i recursos <ul><li>Característiques i consideracions dels nouvinguts. </li></ul>
  3. 3. Seminari Alt Camp <ul><li>Els alumnes nouvinguts en sí, el seu bagatge </li></ul><ul><li>Ens coneixem. </li></ul><ul><li>Importància dels hàbits, el saber fer i el saber ser en el procés educatiu. </li></ul>Avui estic…..
  4. 4. Seminari Alt Camp Comença l’aventura Motius (necessitats, millora..) Presa de decisió i aconseguir els recursos El viatge. I ara què? La immigració una necessitat no un caprici. I de nou…
  5. 5. Seminari Alt Camp <ul><li>Els alumnes nouvinguts en si, el seu bagatge. </li></ul>
  6. 6. Seminari Alt Camp <ul><li>Importància dels hàbits i procediments per adquirir coneixements </li></ul>
  7. 7. Seminari Alt Camp Contracte de treball
  8. 8. Seminari Alt Camp Un contrate generós, compromés….. Que plegats ho fem realitat Hi ara ens toca fer el nostre contracte de treball.

×