Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Corporate Risk Management - Foredrag fra Gassco

251 views

Published on

Presentasjon fra Strategisk Frokost - Helhetlig Risikostyring - Foredrag av Lars Bjarne Røvang, Sr Advisor, Safety & Quality fra Gassco i forbindelse med et Corporater event.

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Corporate Risk Management - Foredrag fra Gassco

 1. 1. www.gassco.no En Gassco historie presentert av Lars Bjarne Røvang 30.08.17 i Stavanger The art of balancing
 2. 2. www.gassco.no DMS no: 139655 ▪ Gassco er et statlig eid selskap (~ 350 ansatte) ▪ Overtok operatøransvaret for transport av all gass fra norsk sokkel fra 1. januar 2002 ▪ 8829 km med rørledninger - 3 stigerørsplattformer ▪ 2 (snart 3) store prosessanlegg i Norge ▪ Mottaksterminaler i 4 europeiske land ▪ Leverer > 100 GSm3 pr år ▪ Leveransetilgjengelighet – 99,71% i 2016 Det integrerte transportsystemet for norsk gass YouTube Video
 3. 3. Vi ønsker mindre fokus på hvor vi skal plassere risken i matrisen og mer på forståelse av konsekvens og hvilken usikkerheter vi står ovenfor Ny definisjon fra Ptil 01.01.2015 Bakgrunn Securing energy supply Svak kunnskap Medium kunnskap Sterk kunnskap Forutsetningene Sterkt forenklet Svært rimelig Data / informasjon Ingen data Upålitelige Ikke relevante Store mengder Pålitelige Relevante Eksperter Stor uengighet Bred enighet Fenomener Dårlig forstått Ikke modeller Dårlig prediksjon Godt forstått Gode modeller Høy prediksjon Definisjon av usikkerhet
 4. 4. Radar O`Reilly: Radar was always business first, doing his job good and fast. Walter was given his nickname because of his uncanny abilitiy to detect what you needed before you even realized that you needed it Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue M*A*S*H (CBS 1972-1983) Securing energy supply Året da Radar ble en integrert del av Gassco
 5. 5. Securing energy supply Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue 1 ble til 3 Den gamle risiko- matrisen i ny innpakning Emerging risk: Nye risikoer eller kjente risikoer som blir synlige i nye eller endrede omgivelser. Hot Issue: Ikke definert som risiko, men funnet å være så viktig at det krever ledelsens oppmerksomhet. Opportunity: Noe som kan gi økt verdi for selskapet Egen (ny) matrise for risikofaktorer Helt ny Radar
 6. 6. Etableringen av Gassco MC radar Processing Radar- elements which are given attention by organisation below Processing Radar- elements which are given attention by organisation below Emerging risks Hot Issues Opportunities Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Vision & Strategy Vision and Strategy used as input AM-MC SO-MC DI-MC FI-MC HRC SQ Strategic Goals used as input Goals TermTerm TermDepart ments Strategic Topics used as input Topics TermTerm TermDepart ments TermTerm TermDepart ments TermTerm TermDepart ments 0-1 year 2-3 years 4-5 years Securing energy supply Corporate Risk Committee (CRC) * *) CRC advises the MC and monitoring the different risk pictures – in addition ensuring a holistic risk picture for Gassco
 7. 7. Overføring fra gammelt til nytt system PresentrisksRiskfactors OpportunitiespartoftheRadar Securing energy supply Oldriskmatrix Oldopportunitymatrix Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Emerging risk Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Opportunity Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue Hot issue
 8. 8. Rammeverk for risikostyring i Gassco Category 1 Category 2 Category 3 Operational Risks Strategic Risks External Risks Risks arising from Gassco’s operational activities. Risk arising from strategic decisions. Risks arising from external sources. CHARACTERISATION OF RISK Operational risks are mainly characterised as threats in Gassco’s portfolio and the aim is to reduce their consequences, probabilities and uncertainties. Strategic risks may be opportunities or threats and the aim is to maximise upsides and minimise downsides External risks are mainly threats where the aim is to reduce consequences in case of a risk is realised. CONTROL MODEL They are mainly monitored and controlled through Gassco’s integrated management systems, ref. Appendix A. Primarily managed through regular corporate risk management processes as illustrated in Figure 4 External risks are managed both through Gassco’s integrated management systems, ref. Appendix A and regular corporate risk management processes as illustrated in Figure 3. RISK MITIGATION Eliminate occurrence, reduce likelihood and potential impact, and manage uncertainties. Reduce likelihood and potential impact, and manage uncertainty. Reduce potential impact and manage uncertainties. Three categories of risk in Gassco Barrier- and risk management - integrated parts of the management system
 9. 9. Securing energy supply The connection between risk radar and risk diagram Rammeverk for risikostyring i Gassco
 10. 10. Securing energy supply Rammeverk for risikostyring i Gassco Appendix A illustrates correlations between procedures and activities in risk-, barrier- and integrity management.
 11. 11. Erfaringer med nytt risikostyringsmetodikk • Viktig med god GUI • Styrende dokumentasjon • Mye arbeid • Brukermanual • Balanse mellom utviklingstid og implementering • Nyttige erfaringer fra drift videre til utvikling • Begreps presisering • Emerging risk vs risk • Risk faktor • Organisering – facilitering • Obs på bruk av «Hot Issues» • Short term fort full • «Shopping internt» • Support & opplæring • Opplæring i flere omganger • Identifisere ulike rapportbehov/formater • TTT Securing energy supply
 12. 12. Takk for oppmerksomheten Securing energy supply

×