Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomen innostavimmat työpaikat 2018

48 views

Published on

Corporate Spiritin asiakaslehden erikoispainos 1/2018. Suomen innostavimmat työpaikat 2018 palkittiin Finlandia-talolla 6.2.2018.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suomen innostavimmat työpaikat 2018

 1. 1. SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA ON SUOMEN INNOSTAVIN TYÖPAIKKA! CORPORATE SPIRIT OY:N ASIAKASLEHTI 1/2018 ERIKOISPAINOS: SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2018
 2. 2. 2 INNOSTAVIMMISSA TYÖPAIKOISSA OMISTAUTUNEISUUS NÄKYY ARJESSA Innostavimmat työpaikat 2018 on jälleen valittu ja parhaat palkittu. On huikeaa nähdä ja todentaa, miten pitkäjänteinen ja yhdessä henkilöstön kanssa tehty kehittäminen kantaa hedelmää. Olemme ylpeitä ja onnellisia asiakkaidemme menestyksestä! Innostus on vahva draiveri onnistumisiin. Kun sanotaan, että usko siirtää vuoria, niin innos- tuksella tehdään ihmeitä. Innostunut ihmi- nen saa asioita aikaan ja tuottaa tulosta. Innos- tus tekee elämästä mielenkiintoisempaa ja luovempaa, ja se myös edistää yksilön hyvin- vointia ja jaksamista. Innostus on tulevaisuuden arvonluojan, inhimillisen pääoman, tärkein aines. Innostus ennustaa tuottavuutta paremmin kuin pelkkä työtyytyväisyys. Kun tyytyväisyys on pas- siivinen tila, innostus on aktiivinen tila, joka johtaa työn imuun ja omistautumiseen. Omistautuneisuu- della on tutkitusti suora yhteys parempaan liiketu- lokseen ja erinomaisen asiakaskokemuksen tuot- tamiseen. Näitä kaikki organisaatiot tavoittelevat. Mikä sitten erottaa innostavat ja omistautuneet organisaatiot muista? Innostavimmissa organisaa- tioissa johtamis- ja toimintakulttuuri sekä työn- antajakuva ovat merkittävästi muita paremmalla tasolla, ja johtoon luotetaan. Henkilöstö voi aidosti vaikuttaa päätöksentekoon, ja työnantaja koh- telee työntekijöitään reilusti ja tasapuolisesti. Lisäksi toiminnan kehittämiseen ja työhyvinvoin- tiin panostetaan muita organisaatioita enemmän. Näitä asioita jatkuvasti kehittämällä kasvate- taan henkilön omistautuneisuutta ja innostusta. Omistautuneisuus näkyy ja kuuluu innostavissa organisaatioissa itsestään selvänä osana perus- arkea. Kun pari päivää palkintojen jaon jälkeen jututin erästä Suomalaisen Kirjakaupan työn- tekijää kohdattuani hänet myymälässä oman työnsä äärellä, hän kertoi – innostuneena tie- tenkin – ensin ylpeänä voitosta, ja samaan hen- genvetoon sen, että jokaisena päivänä on kiva tulla töihin. Ja että näin on ollut jo monta vuotta. Menestykseen tarvitaan aina muita, ja siksi innos- tuminen ja innostaminen ratkaisevat parhaiden ihmisten mukaan saamisessa. Katsele ympärillesi – innostus näkyy päälle, ja mikä parasta, se myös tarttuu helposti. Tarttuvan innostavaa arkea! Laura Santasalo Spirit Designer www.innostavimmat.fi
 3. 3. 3 TYÖPAIKAT -KUTSUVIERASAAMU FINLANDIA-TALOSSA Corporate Spiritin Laura Santasalo, Spirit Designer ja CEO, avasi tilaisuuden kertomalla Suomen innostavimpien työpaikkojen merkityksellisyydestä suomalaiselle työelä- mälle sekä ainutlaatuisen tunnustuksen valintakriteereistä. ”Olemme ylpeitä voidessamme myöntää tämän työ- elämätunnustuksen jo kolmatta kertaa hienoille suo- malaisille organisaatioille, joissa toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa. Vuonna 2018 tunnustus myönnetään noin 40 organisaatiolle, joissa ihmiset voivat ja haluavat tehdä parhaansa. Tunnustus viestii organisaatioiden halusta kehittyä ja hyödyntää henki- #Innostavimmat työpaikat -kutsuvierasaamu keräsi 6. helmikuuta 2018 Finlandia-talolle reilu satapäisen yleisön. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoisia asian- tuntijapuheenvuoroja innostavan työyhteisön raken- tamisesta, vaikututtiin suomalaisista menestystari- noista ja palkittiin Suomen innostavimmat työpaikat. löstötutkimusta kehittämisen tukena”, kertoi Santasalo. Rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala kertoi innostamisesta rakennusalalla. Ojalan mukaan hank- keet ovat avain menestykseen, sillä innostavat projektit ime- vät mukaan innostuneita ihmisiä. Lavalle nousi myös Speakersforumin Vuoden Puhujaksi 2017 palkitsema biohakkeri Teemu Arina. Arinan mielenkiintoi- sen puheenvuoron aikana päästiin syventymään ihmisbiolo- giaan ja ymmärtämään mitä elimistössä tapahtuu esimerkik- si innostumisen aikana. Suomen innostavimmat työpaikat on tunnustus yrityksille, joissa on korkea henkilöstön omistautuneisuus. Suomen innostavimmissa työpaikoissa on motivoitunut henkilöstö, joka innostuu työstään, on sitoutunut ja tukee yritystä menestymään. Kyseessä on työpaikka, jossa ihmiset voivat ja haluavat tehdä parhaansa. www.innostavimmat.fi SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT
 4. 4. 4 SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA INNOSTAVIN JO KOLMATTA VUOTTA PUTKEEN! Suomalainen Kirjakauppa Oy palkittiin upeasti jo kolmatta kertaa Suomen innostavimpana työpaikkana satojena suomalaisten organisaatioiden joukosta. Toimitusjohtaja Minna Kokan mukaan tunnustus ei ole yhtäkkinen saavutus, vaan sen eteen on tehty pitkäjänteisesti oikeita asioita. ”Vaikka meillä porukka vaihtuisi, niin samat arvot pysyvät. Tämä tapa tehdä asioita on meillä DNA:ssa”, Kokka kertoi hienosta saavutuksesta. Suomalaisessa Kirjakaupassa henkilöstöä aidosti kuunnel- laan. Myyntiorganisaatio on hajautunut ympäri Suomea, minkä vuoksi läpinäkyvyys ja tasapuolinen tiedottami- nen on erityisen tärkeää. ”Meillä jokainen tietää, mitä tavoitellaan ja miksi tätä työtä tehdään”, kertoi Kokka. Henkilöstötutkimukseen suhtaudutaan Suomalai- sessa Kirjakaupassa vakavasti. Tulosten pohjalta py- ritään löytämään juurisyitä organisaation kehitys- kohteisiin ja keinoja niiden eteenpäin viemiseen. Henkilöstötutkimuksen avoimissa kommenteissa samat po- sitiiviset vastaukset korostuvat tasaisesti läpi organisaation. ”Tämä todistaa sen, etteivät nämä ole yksittäisiä asioita, vaan tunnetasolta tulevia konkreettisia poimintoja”, Kokka kertoi. Suomalaisessa Kirjakaupassa toimintaa kehitetään pit- käjänteisesti. Corporate Spirit on toteuttanut yrityksen henkilöstötutkimuksia jo yli 10 vuotta. Tutkimuksen tu- lokset ja henkilöstön vastausaktiivisuus ovat nousseet tasaisesti vuosien varrella. Vuoden 2017 henkilöstötutki- muksen vastausprosentti oli erinomainen – 96,3 prosenttia. Henkilöstötutkimuksen päämittari PeoplePower®- indeksi mittaa organisaation henkilöstön omistautu- neisuuden tasoa. Tämä näkyy innostuneisuutena ja on Suomalainen Kirjakauppa on vuonna 1912 perustettu erikoiskirjakauppa, joka työllistää noin 500 henkilöä. Se tarjoaa asiakkailleen elämyksiä, hyötyä ja sisältöä elämän kaikissavaiheissajatilanteissa.Yrityspalveleekuluttaja-ja yritysasiakkaita 60 myymälässä 41 paikkakunnalla Rova- niemeltä Helsinkiin sekä verkkokauppa Suomalainen.co- missa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli 108 miljoonaa euroa. Suomalainen Kirjakauppa on osa Otava-konsernia, joka on suomalainen perheyritys. myös erinomaisen suorituskyvyn tärkein selittävä tekijä. Suomalainen Kirjakauppa ylsi huomattavasti muita suoma- laisorganisaatioita parempaan tulokseen PeoplePower®- indeksin tuloksellaan 81,7 pistettä mittarilla 0-100. Suomen innostavin työpaikka -tunnustus ei ole vain orga- nisaation sisäinen asia, vaan näkyy asiakastyytyväisyydessä asti. ”Asiakkaidemme mukaan henkilökuntamme innostu- neisuus näkyy asiakaspalvelussa. Me olemme löytäneet työl- lemme syvemmän tarkoituksen, kuin vain kääntää tavaraa rahaksi”, Kokka kiteytti.
 5. 5. 5 Toiselle sijalle Suomen innostavimmat työpaikat 2018 -listal- la sijoittui Osuuskauppa Suur-Savo, josta palkintoa saapui- vat vastaanottamaan toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen henkilöstöjohtaja Tuula Lyytikäinen. Hämäläisen mukaan Suur-Savon sijoitus on pitkällisen työn tulos, ja sijoitusta on onnistuttu parantamaan vuosi vuodelta. Osuuskauppa Suur-Savo on yli 71 000:n asiakasomistajan omistama yritys, joka toimii Etelä-Savossa 12 kunnan alueella. Yritys työllistää n. 1200 henkilöä 67 toimipaikas- saan ja sillä on lisäksi lukuisia valtakunnallisia partnereita ja alueellisia kumppaneita. Kolmannella sijalla Suomen innostavimpien työpaikkojen listalla palkittiin Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Palkin- non vastaanotti HR-asiantuntija Viveca Särkelä, joka mu- kaan EePeessä henkilöstöä aidosti arvostetaan. Corporate Spirit palkitsi tilaisuudessa toista kertaa myös Suurimman nousijan, joka on parantanut henkilöstötutki- muksensa kokonaistulosta eniten tunnustuksen saaneista viime vuoteen verrattuna.Tämän palkinnon saavutti peliviih- deyritys Paf. Varatoimitusjohtaja Daniela Johansson kiitti palkinnosta ja kertoi, että tunnustus on koko yhtiön yhteinen ja jatkuvan kehitystyön ansiota. Pienorganisaatioiden (alle 100 henkilöä työllistävät) sarjassa Suomen innostavin työpaikka on jo toista kertaa peräkkäin Kemianteollisuus ry. Palkinnon vastaanotti johtaja Arja Puikkonen, joka kiitti tunnustuksesta kaikkien kemianteol- lisuuslaisten puolesta. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on yli 90 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayri- tys. Yritys työllistää lähes 1200 eteläpohjalaista yli 60 toimipaikassaan. Peliviihdeyritys Paf tarjoaa peliviihdettä kasinoissaan, Itä- meren ja Pohjanmeren risteilyaluksilla sekä nettisivuillaan. Ahvenanmaalla perustettu yritys työllistää n. 400 henkilöä. INNOSTAVIN PIENORGANISAATIO: KEMIANTEOLLISUUS SUURIN NOUSIJA 2018: PAF KOLMANNELLA SIJALLA: ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA TOISELLA SIJALLA: OSUUSKAUPPA SUUR-SAVO Kemianteollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliit- tinen edunvalvontajärjestö, joka työllistää n. 40 asian- tuntijaa Suomessa. Sillä on lähes 400 jäsenyritystä sekä neljätoista jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. 
 6. 6. 6 Rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala uskoo innostavien hankkeiden voimaan. Innos- tuminen, onnistuminen ja menestyminen käyvät käsi kädessä. SRV pyrkii kehittämään yhteiskuntaa hankkeidensa kautta. Yhtiön visiona on vuoteen 2020 mennessä luoda alansa paras asiakaskokemus kaupunkikeskusten rakentajana. Juuri nyt on meneillään rakentamisen buumi, ja SRV pyrkii toiminnallaan nostamaan rakennusalan arvoa nuorten alalle tulijoiden silmissä. ”Milleniaalien elämänarvot ovat erilai- set aiempiin sukupolviin verrattuna. Työn tulee olla luovaa, innostavaa ja merkityksellistä. Nuorissa on voimaa, työmark- kinoille on tulossa valtavan fiksua porukkaa”, Ojala kertoi puheenvuorossaan. SRV:ssa jatkuva kehittäminen on arkipäivää ja ihmisiä halu- taan viedä eteenpäin urallaan. SRV on toteuttanut henki- löstötutkimuksensa Corporate Spiritin kanssa vuodesta 2015 lähtien. Henkilöstötutkimus on SRV:ssä kehittämisen väline, jota hyödynnetään tuloksellisuuden edistämisessä sekä esimerkiksi palkitsemisessa. Jokainen esimies saa oman PeoplePower®-indeksinsä, jota käytetään esimiestyön tukena. ”Palautteiden avulla pystymme pureutumaan kehi- tyskohteisiimme. Corporate Spiritin normiaineiston avulla saamme selkeän kuvan siitä, missä nyt oikeasti mennään”, Ojala kertoi. Henkilöstötutkimuksen vastausprosentti SRV:ssä on korkea ja vastauksissa korostuu omistautuneisuus ja sitoutuminen yhtiön arvoihin – joista yksi on Innostus tekemiseen. SRV on saavuttanut Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuk- sen jo kolmena vuonna, mutta tavoitteena on nousta vielä aivan listan kärkeen. ”Emme ole vielä lähelläkään tänään pal- kittavien organisaatioiden tuloksia, mutta jonakin päivänä olemme täällä ottamassa palkintoa vastaan”, lupasi Ojala. ARVONA INNOSTUS TEKEMISEEN SRV:ssä työskentelee n. 1100 henkilöä, joista 200 on työnte- kijöitä ja loput asiantuntijatehtävissä. Tällaisessa asiantunti- jaorganisaatiossa johtaminen on Ojalan mukaan haastavaa ja mielenkiintoista. Johtamisen tueksi on SRV:ssä laadittu yhteiset johtamisen periaatteet, joissa mainittuja asioita kehittämällä innostus lisääntyy ja bisnes kasvaa. Ojalan mukaan johtaminen on jokapäiväistä ja siitä pitää olla aidosti innostunut. Johtajuuden tulee tulla jokaisesta johta- jasta itsestään, ja jokainen johtaa omilla vahvuuksillaan ja heikkouksillaan. ”Olen sama mies viikon jokaisena päivänä ja hiihtoladulla. Johtajan pitää olla aito ja rehellinen”, Ojala summasi. SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Vuonna 1987 perustetun pörssiyhtiön tavoitteena on tarjota paras asiakaskokemus kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. SRV toimii valituissa kasvukes- kuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa ja sen liikevaihto oli vuonna 2017 reilut 1,1 miljardia euroa. SRV:ssä työskentelee reilu 1 000 ihmistä, ja lisäksi se työllistää hankkeissaan lä- hes 4 000 alihankkijan verkoston.
 7. 7. 7 PÄIVITÄ TYÖPÄIVÄSI, TYÖPAIKKASI JA ITSESI TeemuArinaonbiohakkeri,tietokirjailija,teknologia- asiantuntija sekä Speakersforumin palkitsemaVuoden Puhuja 2017. Biohakkeroinnin maailmaan Arinan vei- vät hänen omat stressiperäiset vaivansa ja kiinnostus syvempiin syihin onnellisuuden, tehokkuuden ja suo- rituskyvyn takana. Biohakkerointi on oman suorituskyvyn, terveyden ja hy- vinvoinnin optimointia. Sen avulla voidaan ymmärtää, kuinka voimme maksimoida tehokkuutemme esimerkiksi työpäivämme aikana. ”Hakkerointi on systeemiajattelua, joka pohjautuu kiinnostukseen ymmärtää syvällisesti, mi- ten järjestelmät toimivat. Te olette HR-hakkereita, itse olen biohakkeri”, Arina avasi teemaa kutsuvierasyleisölle. Arinan mukaan ihminen on biologinen tietokone täynnä erilaisia systeemejä ja mekanismeja. ”Geenit ovat koneen ohjauskeskus, joka kertoo, miten eri tilanteissa toimitaan. Epigenetiikan avulla puolestaan voidaan hiljentää tai vahvistaa tiettyjen geenien toimintaa hyvinvoinnin maksi- moimiseksi. Vaikka sinulle olisi jaettu geneettisesti huonot kortit, se ei tarkoita, että sinun pitäisi pelata niillä huonosti”, Arina selvensi. Ihmistä mikroskooppisella tasolla tarkastelemalla huoma- taan, että määrällisesti ihmiselimistö sisältää enemmän bakteereja kuin soluja. Suoliston bakteerikannan laajuus tarkoittaa parempaa vastustuskykyä, kun taas kapeampi bakteerikanta on yhteydessä sairauksiin, kuten masennuk- seen. Jos suolisto ei ole kunnossa, myöskään aivot eivät ole. Ihminen on riippuvainen ravintoketjusta ja tasapaino suh- teessa ravintoketjuun on keskeistä. Himo esimerkiksi pulla- pitkoon johtuu elimistömme bakteerikannasta, joka käyttää sitä ravintonaan. Ihminen ei siis ole itsestään kontrollissa. ”Olemme ekosysteemi täynnä erilaisia biokemiallisia pro- sesseja, joihin vaikuttaa monet ei tekijät, ja joiden ansiosta olemme, keitä olemme”, Arina kertoi. ”Myös innostuneisuus on tällainen prosessi, jossa vapautuu onnellisuushormone- ja, dopamiinia ja serotoniinia. Hyvillä johtajillakin on tutki- tusti korkeat serotoniinitasot.” Arina antoi yleisölle vinkkejä hyvinvoinnin optimointiin työpäivän aikana. ”Elimistössämme on luonnostaan korti- solia, joka saa meidät aamuisin ylös sängystä. Aamutreeni kannattaisi siis siirtää vasta iltapäivään ja aamukahvi naut- tia vasta työpaikalla. Miksi painaa kaasua, kun sitä jo on?” Arina herätteli yleisöä. 20 minuutin iltapäiväunet auttavat meitä oppimaan uutta ja kuppi teetä tai kahvia ennen unia ehtii vaikuttaa heräämiseen mennessä. Stressinhallinta on Arinan mukaan opittavissa oleva taito. ”Autonominen hermostomme säätele vastettamme erilai- siin tilanteisiin. Hengitys on osa autonomista hermostoa ja siihen ihmisellä on kontrolli. Kiireisen viikon aikana pa- lauttavia hetkiä ei juurikaan tule ja hengitys on pinnallista ja huokailevaa. Lepohetkillä tartutaan kännykkään, jolloin sympaattinen hermosto aktivoituu. Kun sympaattinen her- mosto on yliaktiivinen, ihminen käy ylikierroksilla ja palau- tuminen vaikeutuu”, Arina kertoi. Elintapamme häiritsevät luontaista melatoniinin tuotan- toamme – lcd-näytöt ja ledivalot imitoivat auringonvaloa ja blokkaavat viisinkertaisesti melatoniinin tuotannon esimerkiksi hehkulamppuihin verrattuna. ”Illalla kannattaa käyttää valaistuksena auringonlaskua imitoivaa kynttilän- valoa ja himmentää puhelimen näyttöä. Viileä huoneilma ja ilmanpuhdistin ja -kostutin auttavat nukkumaan ja voi- maan paremmin”, Arina kertoi yleisölle vinkkejään parem- paan hyvinvointiin. Biohakkerin varustusta. Älysormus mittaa kehon toimintoja ja lyhyitä valon aallonpituuksia estävät lasit lisäävät iltaisin luontaista melatoniinin tuotantoa.
 8. 8. 8 SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT SUOMEN INNOSTAVIMMATTYÖPAIKAT –TUNNUSTUSKAIKISTAPARHAIMMILLE Suomen innostavimmat työpaikat on ainutlaatuinen työelämätunnustus suomalaisille huippuorganisaati- oille. Toteuttamalla Corporate Spiritin PeoplePower®- henkilöstötutkimuksen organisaatiosi voi saavuttaa tunnustuksen ja päästä nauttimaan positiivisesta näkyvyydestä. Tunnustus tehostaa organisaation työnantajakuva- markkinointia sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Suo- men innostavimmissa työpaikoissa on korkea henki- löstön omistautuneisuus ja ne kehittävät toimintaansa pitkäjänteisesti yhdessä henkilöstönsä kanssa. Kyseessä on työpaikka, jossa ihmiset voivat ja haluavat tehdäparhaansaorganisaatiolletärkeidenpäämäärien saavuttamiseksi. LÄHDE MUKAAN NYT! INNOSTAVUUDEN HYÖDYT • Yrityksen henkilöstölle tunnustus kertoo siitä, että organisaatio on onnistunut toimintansa kehittämisessä yhdessä henkilöstönsä kanssa. • Asiakkaille ja muille sidosryhmille tunnustus luo kuvaa hyvämaineisesta ja vastuuntuntoisesta organisaatiosta. • Uusille työnhakijoille organisaation henkilöstön kokema positiivinen työnantajakuva on vaikuttava viesti innostavasta ja tavoiteltavasta työpaikasta. KUN INNOSTUU, NIIN ONNISTUU! LUE LISÄÄ: WWW.INNOSTAVIMMAT.FI
 9. 9. 9 CorporateSpiritOyjakaaasiakasyrityksilleenvuosittainluokituksia(C-AAA)henkilöstötutkimuksissatodetunhen- kilöstön omistautuneisuuden perusteella. Parhaisiin tuloksiin yltäneet organisaatiot palkitaan Suomen innosta- vimmat työpaikat -tunnustuksella.Vuoden 2017 aikana valmistuneiden henkilöstötutkimusten perusteella palki- tut organisaatiot aakkosjärjestyksessä: SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT 2018 1. SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA 2. OSUUSKAUPPA SUUR-SAVO 3. ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA BERGGREN OY CONSTI YHTIÖT OYJ ETELÄ-KARJALAN OSUUSKAUPPA EVLI PANKKI OYJ FAZER FENNIA-KONSERNI FINGRID OYJ FINNVERA OYJ HOK-ELANTO K. HARTWALL KOJAMO OYJ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA LVI-DAHL OY LÄHITAPIOLA PALVELUT OY MAATALOUSYRITTÄJIEN ELÄKELAITOS MELA OSUUSKAUPPA ARINA OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA OSUUSKAUPPA KESKIMAA OSUUSKAUPPA KEULA OSUUSKAUPPA KPO OSUUSKAUPPA MAAKUNTA OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ 1. KEMIANTEOLLISUUS RY 2. A. AHLSTRÖM KIINTEISTÖT OY 3. MIRACULOS OY PAF SUURIN NOUSIJA PIENORGANISAATIOT OSUUSKAUPPA VARUBODEN-OSLA HANDELSLAG OTAVA-KONSERNI PAF PIRKANMAAN OSUUSKAUPPA POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPPA POWERFLUTE OY RAKENNUTTAJATOIMISTO HTJ OY SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA SATO OYJ SENAATTI-KIINTEISTÖT SOKOTEL OY SRV SUOMEN KANSALLISTEATTERI TECHNOPOLIS OYJ TRIMBLE SOLUTIONS OY
 10. 10. CORPORATE SPIRIT ON ORGANISAATIOIDEN TUNNEMAAILMAN JOHTAMISEN KUMPPANI. • ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ • JOHTAMINEN JA ESIMIESTAIDOT • ASIANTUNTIJUUS JA YHTEISTYÖTAIDOT • LIIKETOIMINTALÄHTÖINEN HYÖDYNTÄMINEN PÄÄTOIMITTAJA: SUSANNA ITÄHAARLA| JAKELU: 4000 WWW.CORPORATESPIRIT.FI | WWW.INNOSTAVIMMAT.FI TURKU | ESPOO | OSLO | LONTOO | MÜNCHEN SUOMEN INNOSTAVIMMAT TYÖPAIKAT ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS ONNEA PALKITUILLE!Corporate Spirit onnittelee lämpimästi kaikkia palkittuja organisaatioita ja kiittää osallistujia hienosta tilaisuudesta! Vuoden 2019 innostavimpien työpaikkojen haku on jo alkanut! Lähde mukaan osoitteessa innostavimmat.fi

×