Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CI_Moderni Engagement-tutkimus vastaa moniin haasteisiin

1,003 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CI_Moderni Engagement-tutkimus vastaa moniin haasteisiin

 1. 1. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut TutkimusyhtiöPeoplePower® Corporate Image Oy HR Intelligence to support business solutions
 2. 2. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Corporate Image Oy Toteutamme kaikki tutkimukset kansainvälisen  Perustettu ISO 20252:2006 laatustandardin mukaisestiPeoplePower® 1986  Erikoisosaaminen globaalit henkilöstö- ja johtamistutkimukset  Toimipisteet Yritys kuuluu korkeimpaan AAA-luottoluokkaan Espoo, Turku, Tukholma ja Lontoo (Dun & Bradstreet)  Omistus suomalainen, yksityinen ja riippumaton  Jäsenyydet HENRY, SMTL ja ESOMAR  Yhteistyökumppanit HR-palveluissa ja kehittämisessä: HRM Partners Oy, Psycon Oy, Wise Group AB, TPG AS Corporate Image Oy 1.6.2011 2
 3. 3. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Corporate Imagen tutkimusosaaminen ja resurssit  Lähes 30 kokopäivätoimista HR-tutkimuksen ja -konsultoinninPeoplePower® ammattilaista.  Kokemus yli 2.000 henkilöstötutkimuksen toteutuksesta.  Avainhenkilöiden esitutkimushaastattelut.  Jokainen vastaaja voi vastata omalla äidinkielellään Internetin kautta tai paperilomakkeella.  Edistyksellinen Cixtranet® Pro tutkimus- ja raportointijärjestelmä 37 kielellä.  Käytännönläheiset valmennuskonseptit ja kokeneet osaajat tutkimuksen ratkaisukeskeisen hyödyntämisen tukemiseen.  100 % aikataulutakuu – jos tutkimus myöhästyy sovitusta aikataulusta, on se asiakkaalle kokonaan ilmainen! Corporate Image Oy 1.6.2011 3
 4. 4. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Corporate Image Oy, HR Intelligence -palvelut Henkilöstö- Sisäisen yhteistyönPeoplePower® tutkimukset tutkimukset •PeoplePower® • Internal Excellence13 •GlobalClimate® • Henkilöstöluotain® • InnoSpa® Ratkaisut tutkimusten raportointiin ja hyödyntämiseen 360° arvioinnit- ja Johtamisarvioinnit palautteet • Leadership Circle 360 • Johtoryhmä Cooper • Expert Circle 360 • Hallitus Cooper Corporate Image Oy 1.6.2011
 5. 5. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Asiakkaat: osaamistamme ovat hyödyntäneet mm.PeoplePower® CI NEWSLETTERS > Corporate Image Oy 1.6.2011
 6. 6. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut EngagementinPeoplePower® avulla tehoa liiketoimintaan Toimitusjohtaja Jukka Pohjola, Corporate Image Oy HR INTELLIGENCE TO SUPPORT BUSINESS SUCCESS!
 7. 7. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Menestys saavutetaan sitoutuneella henkilöstöllä, hyvällä johtamisella ja systemaattisella toteutuksellaPeoplePower® ”Miten taata avainhenkilöiden pysyvyys ja hyvä suorituskyky?” ”Miten luoda työpaikka, jossa COMMITMENT ihmiset voivat kukoistaa ja tehdä parhaansa?” LEADERSHIP PERFORMANCE ENGAGEMENT ”Miten vähentää poissaoloja ja tehostaa toimintoja?” SUCCESS Corporate Image Oy 1.6.2011 7
 8. 8. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Engagement  Kertoo kuinka myönteisesti henkilöstö suhtautuu omaan työhönsä, organisaatioon ja sen edustamiin arvoihin sekä kuinka valmiit hePeoplePower® ovat tarvittaessa tekemään ylimääräisiäkin ponnistuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. “On olemassa selkeää ja todistettua näyttöä, että korkea Engagement korreloi voimakkaasti yksilön, ryhmän ja yrityksen suorituskykyyn vaikuttamalla henkilöstön pysyvyyteen liikevaihtoon, tuottavuuteen, asiakaspalveluun ja sitoutuneisuuteen. “ (Conference Board) Corporate Image Oy 1.6.2011 8
 9. 9. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Employee Engagement InternetissäPeoplePower® Pankkikriisi Corporate Image Oy 1.6.2011 9
 10. 10. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Engagementiin vaikuttavat tekijät organisaatiossaPeoplePower® Innostus Työskentely- Johtaminen edellytykset Viestintä ja Huomiointi ja osallistaminen palkitseminen Employee Voimaannuttaminen Engagement Työnantajakuva Corporate Image Oy 1.6.2011 10
 11. 11. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Hyödyt organisaatiollePeoplePower® Työstä Palvelun laatu poissaolot Työntekijöiden Asiakas- pysyvyys tyytyväisyys Tuottavuus Innovatiivisuus Employee Organisaatioon Engagement Organisaation sitoutuminen suorituskyky Corporate Image Oy 1.6.2011 11
 12. 12. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Ammattimaisesti toteutetun Engagement-tutkimuksen merkitys  Strateginen merkitys:PeoplePower® Korostaa koko organisaation yhteenkuuluvuutta ja tasa-arvoa: kaikilta kysytään samaan aikaan ja saadaan myös koko yrityksen kokonaiskuva.  Viestinnällinen merkitys: Vahva viesti siitä, että johto on kiinnostunut henkilökunnasta  Toiminnan kehittämistä suuntaava merkitys: ”Sitä saat mitä mittaat”, eli kun tutkimus kohdistuu tietyille fokusalueille ja tuottaa näitä luotaavat luotettavat mittarit benchmarkeineen, ihmiset ymmärtävät mitä asioita heidän odotetaan kehittävän. Corporate Image Oy 1.6.2011 12
 13. 13. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Engagement-tutkimuksen hyödyt organisaatiolle  Hyödyt johdolle:PeoplePower® Kokonaiskuva yrityksen tilasta sekä organisaation toimivuudesta. Keino vaikuttaa henkilöstön sitoutumiseen, työhyvinvointiin ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen  Hyödyt esimiehille: Työkalu arkipäivän toiminnan johtamiseen ja laadukkaan esimiestyön kehittämiseen.  Hyödyt henkilöstölle: Mahdollisuus osallistua organisaation kehittämiseen ja ilmaista omaan työhön liittyviä mielipiteitä. Corporate Image Oy 1.6.2011 13
 14. 14. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Ulkoisen vertailuaineiston merkitys ja siitä saatavat hyödyt  Kokemuksemme mukaan ulkoisen vertailutiedon käyttö antaa merkittävän lisäarvon tulosten tulkinnassa, koska erityyppisissä PeoplePower® henkilöryhmissä ja kysymyksissä keskimääräinen tyytyväisyystaso vaihtelee huomattavasti. Näin esim. palkitsemiseen tai tiedottamiseen liittyvien kysymysten vastauksia ei tulisi suoraan verrata vaikkapa ryhmän yhteishenkeä tai työn mielekkyyttä mittaavien kysymysten tuloksiin, vaan siihen tarvitaan vertailuaineiston mahdollistama ”kalibrointi”.  Ilman ulkoista vertailuaineistoa tutkimustulosten tulkinta johtaa usein itsestäänselvyyksiin johtopäätöksiä tehtäessä (palkkausta ja tiedonkulkua arvostellaan ja työntekijävaltaiset ryhmät ovat esimiehiä ja johtoa tyytymättömämpiä lähestulkoon kaikilla tutkimuksen osa- alueilla).Henkilöstö-tutkimus  Eri maissa vallitsee usein hyvinkin erilainen vastaamiskulttuuri. Onkin ehdottomasti vältettävä vertaamasta eri maista tulleita vastauksia toisiinsa ilman maakohtaista normiaineistoa, mikä mahdollistaa kulttuurivaikutusten huomioinnin. Corporate Image Oy 1.6.2011 14
 15. 15. Corporate Image Oy 1.6.2011 15
 16. 16. Corporate Image Oy 1.6.2011 16
 17. 17. Corporate Image Oy 1.6.2011 17
 18. 18. Corporate Image Oy 1.6.2011 18
 19. 19. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut maanormit (20 kpl) 2011 Denmark Germany Finland Estonia Holland Sweden Latvia NorwayPeoplePower® Russia Canada U.K. France China USA Spain Italy Switzerland Austria Poland India Lisäksi useita aluenormeja Corporate Image Oy 1.6.2011 19
 20. 20. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Tutkimuksella pitää olla selkeä tavoite ja fokus Kuuntele, Tavoitteiden keskustele,PeoplePower® Tavoite saavuttamiseksi Seuraa kannusta Työpaikka, Pidä ja sitouta Engagement- & jossa avainhenkilöt johtamisindeksit Dialogi työntekijät henkilöstön Ratkaisu- voivat kanssa keskeinen kukoistaa ja sitoutumisen valmennus Paranna suoritusta tekijöistä tehdä sisäisesti ja asiakkaiden Suorituskykyindeksi parhaansa suuntaan Corporate Image Oy 1.6.2011 20
 21. 21. Henkilöstö- 360° esimies-/expert arvioinnit Raportointi- tutkimukset Johtamisarvioinnit järjestelmä Yksiköiden välisen yhteistyön Asiakassuhdetutkimukset Hyödyntämis- tutkimukset Yrityskuvatutkimukset palvelut Yhteystiedot Corporate Image Oy Valkjärventie 7 BPeoplePower® 02130 Espoo  09 452 0730 info@corporateimage.fi www.corporateimage.fi Corporate Image Oy 1.6.2011 21

×