Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fruit 4.0: De vruchten
van meer technologie
Robert Ossevoort, Cor Verdouw, Peter Frans de Jong, Wil
Hennen, Robbert Robbem...
Aanleiding: ontwikkeling naar Industrie 4.0
Fruitsector:
behoefte aan
betrouwbare en
actuele
informatie
Onderzoeksmethode
3
4
Visie
Wensen en prioriteiten
Roadmap
Aanpak
Toenemende schaalgrootte
5
Bron: CBS Landbouwtelling via agrimatie.nl.
Relatief lage economische resultaten
6
Bron: Bedrijveninformatienet via agrimatie.nl.
Inkomen uit bedrijf per onbetaald ar...
Relatief hoge arbeidskosten
7
Relatieve verdeling van kosten op fruitteeltbedrijven
Bron: Bedrijveninformatienet via agrim...
Toename tijdelijke arbeidskrachten
8
Bron: CBS, bewerking LEI Wageningen UR via agrimatie.nl.
Toenemende milieueisen
9
Bron: Bedrijveninformatienet via agrimatie.nl.
Motivatie
Toenemende behoefte aan ICT in de fruitsector
● Verduurzaming van de productie
● Kwaliteit van het product
● Ma...
Visie
Nederlandse fruittelers en
technologiebedrijven ontwikkelen samen
toepassingen voor:
● Verbeteren productkwaliteit,...
smart analysis
& planning
smart
control
smart
sensing &
monitoring
(big) data
management
Hoe? Fruit 4.0!
Fruit 4.0 – High-level informatie architectuur
Ondersteuning
besluitvorming
Operationeel
Management
Waarneming & detectie
...
14
Visie
Wensen en prioriteiten
Roadmap
Aanpak
Teeltproces is de basis
15
Resultaten interviews
 Bewerkingen in de boomgaard: voornamelijk spuiten, plukken en
snoeien
 Registratie: breder dan ge...
Resultaten enquête
17
Techniek Nut Rendement Eenvoud
Data verzamelen
boomgaard
5,38 5,31 5,03
Snoeirobot 3,53 3,46 3,32
Au...
18
Visie
Wensen en prioriteiten
Roadmap
Aanpak
Roadmap
 Management en (big) data: verwerken en analyseren
informatie teeltcyclus
betere managementinformatie voor teelt...
Roadmap
20
Management en (big) data
21
Toepassing Bijdrage aan doelen
Arbeids- en andere registratietoepassingen Primair: lagere kost...
Waarneming & detectie
22
Toepassing Bijdrage aan doelen
Vruchtkwaliteit vanuit sortering
(terugkoppeling vanuit sortering)...
Hightech voor de boomgaard
23
Toepassing Bijdrage aan doelen
Autonome trekker (zoals Greenbot), bijvoorbeeld
met spuit of ...
Hightech voor ketenoptimalisatie
24
Toepassing Bijdrage aan doelen
Tracking en tracing van ‘boom
tot bord’
Primair: effici...
25
Visie
Wensen en prioriteiten
Roadmap
Aanpak
Aanpak
Centrale rol voor cases (laaghangend fruit)
Vanuit visie lange termijn en gezamenlijk data
management platform (b...
Innovatie cirkel
28
Fruit 4.0: De vruchten
van meer technologie
Cor.Verdouw@wur.nl
PeterFrans.deJong@wur.nl
Het rapport is beschikbaar
via:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie rapport Fruit 4.0

659 views

Published on

Fruittelers kunnen nog veel winst behalen met de introductie van ICT en nieuwe technologieën in de fruitteelt. Datamanagement is de smeerolie om dit vliegwiel in beweging te krijgen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het rapport Fruit 4.0: de vruchten van meer technologie. Het rapport toont daarnaast in een roadmap welke stappen spelers in de keten hiervoor moeten maken.

Het rapport is beschikbaar via:
https://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Rapport-Fruit-4.0-De-vruchten-van-meer-technologie-gepresenteerd-.htm

Published in: Food
 • Login to see the comments

Presentatie rapport Fruit 4.0

 1. 1. Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie Robert Ossevoort, Cor Verdouw, Peter Frans de Jong, Wil Hennen, Robbert Robbemond 27 juni 2016, Hortiversum, Zoetermeer
 2. 2. Aanleiding: ontwikkeling naar Industrie 4.0 Fruitsector: behoefte aan betrouwbare en actuele informatie
 3. 3. Onderzoeksmethode 3
 4. 4. 4 Visie Wensen en prioriteiten Roadmap Aanpak
 5. 5. Toenemende schaalgrootte 5 Bron: CBS Landbouwtelling via agrimatie.nl.
 6. 6. Relatief lage economische resultaten 6 Bron: Bedrijveninformatienet via agrimatie.nl. Inkomen uit bedrijf per onbetaald arbeidsjaareenheid
 7. 7. Relatief hoge arbeidskosten 7 Relatieve verdeling van kosten op fruitteeltbedrijven Bron: Bedrijveninformatienet via agrimatie.nl.
 8. 8. Toename tijdelijke arbeidskrachten 8 Bron: CBS, bewerking LEI Wageningen UR via agrimatie.nl.
 9. 9. Toenemende milieueisen 9 Bron: Bedrijveninformatienet via agrimatie.nl.
 10. 10. Motivatie Toenemende behoefte aan ICT in de fruitsector ● Verduurzaming van de productie ● Kwaliteit van het product ● Markt vraagt steeds meer, betere en transparante keteninformatie ● Efficiëntie: hoge arbeidskosten Wereldwijd worden forse stappen gezet in de ontwikkeling van nieuwe technologieën Automatisering en digitalisering in de fruitsector echter achter ten opzichte van andere agrarische sectoren 10
 11. 11. Visie Nederlandse fruittelers en technologiebedrijven ontwikkelen samen toepassingen voor: ● Verbeteren productkwaliteit, duurzaamheid en rendement in de keten Versterking concurrentiepositie ● Nederlandse fruit onderscheidend in kwaliteit, duurzaamheid en efficiëntie ● Technologische oplossingen voor worden belangrijke exportproducten worden 11
 12. 12. smart analysis & planning smart control smart sensing & monitoring (big) data management Hoe? Fruit 4.0!
 13. 13. Fruit 4.0 – High-level informatie architectuur Ondersteuning besluitvorming Operationeel Management Waarneming & detectie Hightech boomgaard & keten Sensing & Control Platform Bespuitingsadvies- diensten Weer- app Applicatie Oogstprognose Ketenmanagement- systemen ...... Bedrijfsmanagement Bureauprocessen Machine Breakdown Service Bedrijfsmanagement- systeem teelt ......
 14. 14. 14 Visie Wensen en prioriteiten Roadmap Aanpak
 15. 15. Teeltproces is de basis 15
 16. 16. Resultaten interviews  Bewerkingen in de boomgaard: voornamelijk spuiten, plukken en snoeien  Registratie: breder dan gewasbescherming  Monitoring vooral van ziekten & plagen en gewasgroei 16 1% 1% 1% 2,5% 2,5% 4% 4% 7% 8% 9% 10% 15% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Planning Forecasting ziekten/plagen Consumptie en retail Prognose Advisering Managementinformatie Benchmarkinformatie Bewaring [4] Techniek (generiek) [3] Monitoring Techniek (informatievoorziening) Registratie-informatie [2] Bewerkingen boomgaard [1]
 17. 17. Resultaten enquête 17 Techniek Nut Rendement Eenvoud Data verzamelen boomgaard 5,38 5,31 5,03 Snoeirobot 3,53 3,46 3,32 Autonome trekker 4,60 4,55 4,30 Registratie programma 5,45 5,35 5,41 Gemiddeld nut, rendement en eenvoud voor vier technieken op Likertschaal 1-7 (N=65)
 18. 18. 18 Visie Wensen en prioriteiten Roadmap Aanpak
 19. 19. Roadmap  Management en (big) data: verwerken en analyseren informatie teeltcyclus betere managementinformatie voor teelt, bedrijfsvoering en keten  Waarneming en detectie: geautomatiseerd, gestructureerd en tijdig verzamelen van precieze informatie tijdens teeltcyclus  Hightech voor de boomgaard: mechaniseren handelingen in boomgaard met machines en robots  Hightech voor de keten: mechaniseren handelingen na-oogst met machines en robots 19
 20. 20. Roadmap 20
 21. 21. Management en (big) data 21 Toepassing Bijdrage aan doelen Arbeids- en andere registratietoepassingen Primair: lagere kosten Beslissingsondersteunende modellen bijv. voor teelt en arbeidsplanning en early warning systemen Primair: lagere milieubelasting, lagere kosten Benchmarken en dashboards waarmee zij kunnen vergelijken en sturen Llerend telen, meerdere doelen Koppelen van databronnen Primair: efficiëntere en effectievere inrichting bedrijf en keten Gebruik van standaarden voor data-uitwisseling en optimalisatie teelt Ondersteunend aan andere toepassingen Gegevens uit sensoren en robots Ondersteunend aan andere toepassingen Oogstvoorspelling en -prognose (kwantiteit en kwaliteit) Primair: efficiëntere en effectievere inrichting van de keten
 22. 22. Waarneming & detectie 22 Toepassing Bijdrage aan doelen Vruchtkwaliteit vanuit sortering (terugkoppeling vanuit sortering) Primair: betere kwaliteit, hogere opbrengsten Ziekten en plagen Primair: lagere milieubelasting, lagere middelenkosten Bloemen en vruchten, bijvoorbeeld aantallen en kwaliteit, bloeistatus Primair: betere kwaliteit door afstemmen op boombehoefte, arbeidsbesparing door betere planning tijdens de pluk, informatie rond productie in vroeg stadium leidt tot efficiëntere en effectievere inrichting van de verdere keten Nutriëntensamenstelling Primair: lagere milieubelasting Gewasgroei Informatie in vroeg stadium leidt tot efficiëntere en effectievere inrichting van de keten
 23. 23. Hightech voor de boomgaard 23 Toepassing Bijdrage aan doelen Autonome trekker (zoals Greenbot), bijvoorbeeld met spuit of drierijenspuit Primair: lagere kosten, ondersteunend aan andere toepassingen Camera’s, sensoren en scanners Primair: lagere milieubelasting, ondersteunend aan andere toepassingen Robot voor snoeien en dunnen Primair: lagere kosten Machine learning om robots te laten herkennen waar zij welke handeling moeten uitvoeren Primair: lagere kosten, lagere milieubelasting GPS communicatie met bijvoorbeeld elektrische scharen In het algemeen ondersteunend aan andere toepassingen, specifiek kan dit leiden tot lagere kosten Drones om bijvoorbeeld (slechte) plekken op te sporen Primair: lagere milieubelasting, ondersteunend aan andere toepassingen Automatisch vulstation Primair: lagere kosten (arbeidsbesparing) Multifunctionele robot of plukrobot Primair: lagere kosten, ondersteunend aan andere toepassingen Algoritmen voor precisietoepassingen Ondersteunend aan andere toepassingen
 24. 24. Hightech voor ketenoptimalisatie 24 Toepassing Bijdrage aan doelen Tracking en tracing van ‘boom tot bord’ Primair: efficiëntere en effectievere inrichting van de keten Ketengericht fruit bewaren Primair: efficiëntere en effectievere inrichting van de keten, lagere kosten en een beter rendement door een betere match tussen vraag en aanbod Primair: efficiëntere en effectievere inrichting van de keten. Ook: reductie van derving en optimalisatie van omzet door tijdige verkoop van industriefruit Slim inpakken, optimaliseren gewicht per verpakkingseenheid Primair: efficiëntere en effectievere inrichting van de keten, lagere kosten (minder derving) Sensing technologie Ondersteunend aan andere toepassingen Algoritmes voor optimalisatie Primair: efficiëntere en effectievere inrichting van de keten, lagere kosten Ondersteunend aan andere toepassingen Ketencommunicatiestandaarden Primair: efficiëntere en effectievere inrichting van de keten, lagere kosten, Ondersteunend aan andere toepassingen
 25. 25. 25 Visie Wensen en prioriteiten Roadmap Aanpak
 26. 26. Aanpak Centrale rol voor cases (laaghangend fruit) Vanuit visie lange termijn en gezamenlijk data management platform (boomgaard van de toekomst) Innovatiecirkel: gezamenlijke experimenteerruimte en praktijknetwerk ● Structurele inbedding ICT kennisuitwisseling / innovatie in de fruitsector ● Goede aansluiting projectinnovaties en de dagelijkse praktijk ● Inspiratie en kennis vanuit andere sectoren 26
 27. 27. Innovatie cirkel
 28. 28. 28 Fruit 4.0: De vruchten van meer technologie Cor.Verdouw@wur.nl PeterFrans.deJong@wur.nl Het rapport is beschikbaar via: https://www.wageningenur.nl/nl/ nieuws/Rapport-Fruit-4.0-De- vruchten-van-meer-technologie- gepresenteerd-.htm

×