Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Copernica programmeurstraining DMSummit 2010

0 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Copernica programmeurstraining DMSummit 2010

 1. 1. Copernica Direct Marketing Summit 2010 <ul><li>Martin van Wingerden </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Software Engineer </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 2. Wat gaan we doen <ul><li>45 minuten </li></ul><ul><li>Vragen na elk onderdeel </li></ul><ul><li>Bepaalde basiskennis verwacht </li></ul><ul><ul><li>focus op toepassingen </li></ul></ul>
 3. 3. Inhoud <ul><li>Stylesheets en XSLT </li></ul><ul><li>Condities </li></ul><ul><li>POM SOAP API toepassingen </li></ul><ul><li>Inzicht in selecties </li></ul><ul><li>Vooruitkijkend </li></ul>
 4. 4. Stylesheets en XSLT <ul><li>Afwijken van standaardlayout </li></ul><ul><li>Uitbreiden van functionaliteit </li></ul><ul><li>Beheren onder ‘Stijl’ </li></ul>
 5. 5. Stylesheets en XSLT
 6. 6. Stylesheets <ul><li>Uiterlijke aanpassingen </li></ul><ul><li>Herbruikbaar </li></ul><ul><li>Veel mogelijkheden </li></ul><ul><li>Snel ontwikkelen </li></ul>
 7. 7. XSLT / CSS
 8. 8. XSLT / CSS
 9. 9. XSLT / CSS
 10. 10. XSLT / CSS
 11. 11. Stylesheets <ul><li>10 aanpassingen </li></ul><ul><li>15 minuten werk </li></ul>
 12. 12. XSLT <ul><li>Diepere ingrepen </li></ul><ul><li>Version 1.0 </li></ul>
 13. 13. Samenvatting <ul><li>Veel mogelijkheden </li></ul><ul><li>Stylesheets = gemakkelijk </li></ul><ul><li>XSLT = onbeperkte mogelijkheden </li></ul><ul><li>Vragen over dit gedeelte? </li></ul>
 14. 14. Condities <ul><li>Wat zijn condities </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld bij afbeeldingsblokken </li></ul><ul><li>Gebaseerd op javascript </li></ul>
 15. 15. Dynamische afbeeldingen <ul><li>Gemakkelijker mails personaliseren </li></ul>
 16. 16. Condities <ul><li>profile.Contactpersoon_Aanhef == &quot;Heer&quot; </li></ul><ul><li>versus </li></ul><ul><li>profile.Contactpersoon_Aanhef == &quot;Mevrouw&quot; </li></ul><ul><li>Zeer simpel </li></ul>
 17. 17. Condities <ul><li>function checkSubProfielOuderDan50(profiel) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>for (var i in profiel.Contactpersonen) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>var subprofiel = profiel.Contactpersonen[i]; </li></ul><ul><li>if (subprofiel.leeftijd > 50) return true; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>return false; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>checkSubProfielOuderDan50(profile); </li></ul><ul><li>Of zeer complex </li></ul>
 18. 18. Ook beschikbaar bij <ul><li>Opvolgacties </li></ul>
 19. 19. Ook beschikbaar bij <ul><li>Opvolgacties </li></ul>
 20. 20. Ook beschikbaar bij <ul><li>Opvolgacties </li></ul><ul><li>Split-run condities </li></ul>
 21. 21. Ook beschikbaar bij <ul><li>Opvolgacties </li></ul><ul><li>Split-run condities </li></ul><ul><li>2.7: eenvoudige conditie editor </li></ul><ul><li>Vragen over dit gedeelte? </li></ul>
 22. 22. POM SOAP API <ul><li>Applicatie is gelaagd </li></ul><ul><ul><li>Grafische interface </li></ul></ul><ul><ul><li>Object Model </li></ul></ul><ul><ul><li>Database </li></ul></ul><ul><li>Object model toegankelijk </li></ul>
 23. 23. POM SOAP API toepassingen <ul><li>Validaties / verrijkingen </li></ul><ul><li>Magento koppeling </li></ul><ul><li>Persoonlijke (dag)aanbiedingen </li></ul><ul><li>Synchronisatie </li></ul><ul><li>Dashboards </li></ul>
 24. 24. Callbacks gebruiken <ul><li>Verbinden </li></ul><ul><li>Gelijkwaardige synchronisatie </li></ul><ul><li>Andersom als SOAP </li></ul><ul><li>Aanvragen dmv SOAP </li></ul><ul><ul><li>Account_createCallback </li></ul></ul>
 25. 25. Opties voor Callbacks <ul><li>Keuze uit JSON of XML </li></ul><ul><li>Aanroep bij: </li></ul><ul><ul><li>Verwijderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanpassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Toevoegen </li></ul></ul>
 26. 27. Single Sign-on
 27. 28. Single Sign-on <ul><li>Via SOAP API </li></ul><ul><ul><li>User_freeAccessKey </li></ul></ul><ul><li>Standaard 1 minuut </li></ul><ul><li>Maximaal 1 uur </li></ul>
 28. 29. Samenvatting <ul><li>Veel mogelijkheden </li></ul><ul><li>Elke versie nieuwe uitbreidingen </li></ul><ul><li>Vragen over dit gedeelte? </li></ul>
 29. 30. Selecties <ul><li>Veel mogelijkheden </li></ul>
 30. 31. Serverpark
 31. 32. Selecties <ul><li>Selectie aanpassen </li></ul><ul><li>Op vaste tijden </li></ul><ul><li>Profiel aanpassen </li></ul>
 32. 33. Selecties, profiel aanpassen <ul><li>Alle selecties controleren </li></ul><ul><ul><li>Alle onderliggende selecties controleren </li></ul></ul><ul><li>Enkele uitzondering </li></ul><ul><ul><li>Afgeleide selecties </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecties die op zichzelf gebaseerd zijn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bijvoorbeeld dubbele profielen </li></ul></ul></ul>
 33. 34. Selecties <ul><li>Gebeurt in achtergrond </li></ul><ul><li>Zo efficiënt mogelijk </li></ul><ul><li>Zo snel mogelijk </li></ul><ul><li>Vragen over dit gedeelte? </li></ul>
 34. 35. Vooruitkijkend <ul><li>Focus op statistieken </li></ul>
 35. 36. Vooruitkijkend <ul><li>Productupdates </li></ul><ul><ul><li>www.copernica.com/en/productupdates </li></ul></ul>
 36. 37. Voortuitkijkend, serverpark
 37. 38. SAN <ul><li>Storage Area Network </li></ul><ul><li>Max 8 x SSD schijven (snelheid) </li></ul><ul><li>Max 8 x SAS schijven (volume) </li></ul><ul><li>10 Gb connectie </li></ul><ul><li>Alles dubbel uitgevoerd </li></ul><ul><li>Automatisch raporteren </li></ul>
 38. 39. SAN <ul><li>Snellere schijftoegang </li></ul><ul><li>Meer schijfruimte </li></ul><ul><li>Performance </li></ul>
 39. 40. SAN <ul><li>Planning </li></ul><ul><ul><li>Lancering 9 augustus 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Begin testen in Q4 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Complete overgang Q1 2011 </li></ul></ul><ul><li>Vragen over dit gedeelte? </li></ul>
 40. 41. Vragen

×