coop norden
verksamhet och
årsredovisning 2006
Verksamhetsbeskrivning

Vd har ordet                 2

Styrelsens ordförande har ordet       3

Fe...
• Ägandet i inköpsbolaget Intercoop breddades. Den spanska

2006 i korthet                        ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
  Vd har ordet

2
   Positiv resultatutveckling i Danmark och Norge och minskade
  ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                             ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
  Coop Norden i årtal

4

   Coop Norden – fem lärorika år
   Synergier var nyckel...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                             ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
  Varusäkring

6

   Konsumenttryggheten i fokus
  ”Kvalitetssäkrad av Coop Norden”...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                             ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
  Nonfood

8

   Etik präglar inköpen i Kina
   Varor som inte är mat eller kemisk...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                             ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
   Marknadsbeskrivning

10

    Trenderna i marknaden
    Pris, kvalitet, men ocks...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                             ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
   Etik och ekologi i korthet

12

    Etik och ekologi
    Coop Norden är ett kon...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                             ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
   Förvaltningsberättelse

14

    Förvaltningsberättelse
    Styrelsen och verkst...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                             ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
   Förvaltningsberättelse

16
    Koncernens eget kapital uppgick till 5 257 (5 589) ...
Coop Norden Årsredovisning 2006
                                       Förvaltningsb...
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006

2,551 views

Published on

Coop Dagligvaruhandel är ett affärsområde inom Kooperativa Förbundet (KF). Coop bedriver dagligvaruhandel inom butikskedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära samt Mataffären.se och Daglivs

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,551
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Coop Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2006

 1. 1. coop norden verksamhet och årsredovisning 2006
 2. 2. Verksamhetsbeskrivning Vd har ordet 2 Styrelsens ordförande har ordet 3 Fem lärorika år 4 Varusäkring 6 Nonfood 8 Marknadsbeskrivning 10 Butikskedjorna 11 Etik och ekologi i korthet 12 Socialt ansvar i korthet 13 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkningar 18 Koncernens balansräkningar 19 Förändringar i koncernens eget kapital 20 Koncernens kassaflödesanalys 22 Moderbolagets resultaträkningar 23 Moderbolagets balansräkningar 24 Förändringar i moderbolagets eget kapital 26 Moderbolagets kassaflödesanalys 27 Noter Definitioner 28 62 Detta är Revisionsberättelse Styrelse 63 64 Coop Norden Ledning 65 Coop Norden har bedrivit detaljhandel i Danmark, Norge och Sverige i 16 olika kedjekoncept från 2002 fram till och med 2006. Tillsammans med de brugsforeninger/samvirkelag/kon- sumentföreningar som också driver detaljhandel har Coop Norden över 5,7 miljoner medlemmar och 11 miljoner kunder. I januari 2007 beslutade Coop Nordens styrelse att inleda en process som siktar till att omvandla Coop Norden AB och den hittillsvarande koncernen. Dagens nordiska samordning av inköp ska föras vidare och utvecklas. Som en följd av detta ser ägarna stora fördelar med att dagligvarukedjorna i Sverige och Danmark liksom i Norge ägs nationellt. Processen förvän- tas leda till tydligare och mer effektiv styrning av den nord- Per den 31 december 2006 motsvarande iska inköpsverksamheten samt till sänkta kostnader genom 1 SEK 1,212 DKK och 1,098 NOK. förstärkta synergier och ökad lönsamhet.
 3. 3. • Ägandet i inköpsbolaget Intercoop breddades. Den spanska 2006 i korthet kooperationen Eroski förvärvade 15 procent av Intercoop från Coop Norden och Coop Italia. Denna ägarförändring möjliggör större, gemensamma inköpsvolymer och lägre konsumentpriser. • Coop Nordens resultat förbättrades under 2006. Coop Nordens rörelseresultat före strukturposter och valutakurseffekter för- • Projektet ”Coop Norden 2007” resulterade i gemensam kedjeut- bättrades under år 2006 med 228 MSEK och uppgick för hel- veckling av nya storbutiker under varumärket Coop Extra. året till 296 miljoner kronor (MSEK) (68 MSEK föregående år). • Det svenska ekologiska varumärket Änglamark blev Coop Nordens Utvecklingen kan hänföras till förbättrad kedjedrift, framförallt tredje gemensamma varumärke och nådde stora försäljningsfram- i Coop Sverige, men också i Coop Danmark. Även Coop Norge gångar i främst Danmark. Under året uppgraderades Änglamark uppvisade en positiv resultatutveckling. och fick då en bredare bas som inkluderar hälsa och allergi. • Under 2006 påbörjade Coop Sverige ett omfattande program • För att bättre fånga upp tankar och idéer lanserade Coop Sverige och för kostnadsminskningar, som ska effektivisera verksamheten KF under 2006 en medlemspanel på Internet. Därmed etablerades ytterligare. Arbetet gav tydliga resultat under året och kommer en dialog som bidrar till att produkter och erbjudanden i Coops att fortsätta med full kraft. butiker kontinuerligt utvecklas. Panelen rådfrågades vid två tillfällen • Varuförsörjningsbolagen Coop Norden Food och Coop under året. Första gången deltog 13 447 medlemmar. Nonfood fick nya organisationsstrukturer. De nya organisa- • I januari 2007 beslutade Coop Nordens styrelse att inleda en tionerna förbättrar närheten till de nationella marknaderna, process som siktar till att omvandla Coop Norden AB och den vilket ökar anpassningen till kedjornas behov och minskar hittillsvarande koncernen. Dagens nordiska samordning av inköp komplexiteten. Förändringarna säkrar även att den gemen- ska föras vidare och utvecklas. Förutom samordnade inköp ska samma nordiska inköpskraften kan utnyttjas också i framtiden. utvecklingen av egna varumärken (EVM) vara gemensam. Ägan- • I Sverige bildade Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande det av dagligvarukedjorna i Danmark och Sverige ska återigen föreningarna, DDF, ett gemensamt inköps- och logistikbolag bli nationellt, liksom det redan är i Norge. Vd Svein E. Skorstad – Cilab. Detta bolag, som trädde i kraft den 1 januari 2007, lämnade Coop Norden. Till ny vd under processen utsågs ska förbättra samordning och kostnadseffektvitet. Per Bank, som även är vd för Coop Danmark. Ekonomiskt resultat i korthet Ej omräknad i enlighet med IFRS Ekonomiskt 2006 2005 2004 2003 Nettoomsättning, MSEK 85 459 81 904 79 837 79 288 Rörelseresultat exklusive engångs- och strukturposter, MSEK 355 11 205 713 Rörelseresultat, MSEK 310 1 325 175 457 Resultat efter finansiella poster, MSEK 148 1 274 –228 22 Resultat efter skatt, MSEK 31 1 113 –423 29 Avkastning på operativt kapital, % 5,94 18,46 2,11 4,71 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK 5 228 5 563 4 235 3 818 Riskbärande kapital, MSEK 5 258 5 589 4 247 4 718 Operativt kapital, MSEK 4 900 5 523 8 830 8 168 Rörelsekapital, MSEK 151 –181 –770 –2 636 Nettofordran/skuld, MSEK 357 66 –4 617 –3 451 Nettoinvesteringar inkl förvärv, MSEK 555,4 –1 354,6 762,6 526,1 Soliditet, % 26,0 27,3 20,1 20,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr –0,07 –0,01 1,09 0,73 Kassaflöde från löpande verksamhet, MSEK 1 022,4 1 271 –401 2 905 Antal butiker Coop Norden 1 082 1 091 1 081 1 074
 4. 4. Coop Norden Årsredovisning 2006 Vd har ordet 2 Positiv resultatutveckling i Danmark och Norge och minskade förluster i Sverige kännetecknade verksamheten under 2006. Bland nyheterna märks också den framgångsrika lanseringen av Änglamark i Norge och Danmark. Per Bank är vd för Coop Norden sedan januari 2007 och tillika vd för Coop Danmark. Han kommer att leda processen med att omvandla Coop Norden till ett renodlat inköpsbolag. Fokus på inköp i framtiden Varför görs denna omvandling och varför just nu? Är det några särskilda budskap du vill rikta till koncernens – Omvandlingen beror ytterst på marknadsförändringar, där vi leverantörer och medarbetare? ser att det lokala köpmannaskapet successivt ökat i betydelse. – Till leverantörerna vill jag understryka att Coop Norden blir Lokal förankring och närhet värdesätts av kunderna och buti- en ännu större och starkare affärspartner i framtiden. Vi kom- kerna måste därför vara flexibla i sin service och enkelt kunna mer att lägga ytterligare resurser på att utveckla det gemensam- anpassa sortiment och egna erbjudanden för att nå framgångar. ma inköpsarbetet. Kommande förändringar inom inköpsbo- Kring detta lokala perspektiv finns det få samordningsfördelar. lagen Food och Nonfood skapar stora möjligheter. Båda dessa Inköpssamarbetet inom Food och Nonfood – samt den sam- verksamheter får en självständigare roll och vi öppnar även för nordiska utvecklingen av egna varumärken – blir istället det att ta in fler intressenter i bolagen för att öka slagkraften. Den gemensamma satsningsområdet för framtiden. finska kooperationen har visat intresse för en utökad samver- kan inom Food och redan idag är den spanska och italienska Vilka andra fördelar – det vill säga förutom inköp och sor- kooperationen samarbetspartners inom Nonfood. Det har timentsutveckling – ska Coop Norden förknippas med? redan möjliggjort väsentligt större inköpsvolymer, vilket gjort – Vår konsekventa satsning på etik, miljö och ekologi under oss attraktivare för leverantörer runt om i världen. de senaste åren har varit framgångsrik. Inom dessa områden är – För det stora flertalet medarbetare handlar det även vi den ledande aktören i vår bransch i ett nordiskt perspektiv. fortsättningsvis om ”business as usual”. De har gjort storar- Våra krav är ofta tuffare än lagstiftningen i våra nordiska hem- tade insatser även under 2006, vilket säkrat vår position som länder och konkurrenterna försöker komma ikapp oss. Att vi Nordens största detaljhandelsföretag. För detta arbete vill jag verkligen uppfattas som ledande inom detta område bekräftas framföra ett stort tack. också i de marknadsundersökningar som gjorts. Hur ser du på utvecklingen inom den nordiska Priskonkurrensen har skärpts på dagligvarumarknaden i kooperationen framöver? Vart är den på väg? Norden. Hur har koncernen klarat denna förändring? – Globala inköp och lokal butiksutveckling blir grundläggande – Samarbetet kring inköp har stärkt vår konkurrensförmåga. för oss. Med det menar jag ännu fler satsningar på nationell Detta i ett läge då priserna i våra butiker fallit mer än någonsin och lokal kedje- och butiksutveckling kombinerat med centrala tidigare. Effektiv drift och låga omkostnader har varit oerhört inköps- och varumärkessamarbeten på produktsidan. viktigt. Men förändringen i marknaden visar också att allt – Avslutningsvis vill jag lyfta fram de unika fördelar, som inte handlar om pris. Därför lägger vi också mycket kraft på kooperativa företag erbjuder. Våra vinster behöver inte delas att utveckla nya kvalitetsprodukter. Det är och förblir grund- ut till några enskilda ägare, utan kan istället återinvesteras i läggande för oss att hela tiden erbjuda kunderna bättre och ständigt bättre butiker, produkter samt service och kunderbju- billigare produkter. danden. Att kunna visa att medlemmarna får en direkt glädje av våra överskott – både ekonomiskt och värderingsmässigt – är en Vilka är de mest betydelsefulla händelserna under 2006? fantastisk styrka att ha i ryggen när Coop Norden och de koope- – De förbättrade ekonomiska resultaten i Danmark och Norge rativa dagligvarurörelserna nu tar nästa steg i utvecklingen. är viktiga för oss, men det är ännu mer positivt att förlusterna i den svenska verksamheten kunnat minskas. Det känns även Februari 2007 glädjande att den gemensamma produkt- och sortimentsutveck- lingen fortsatt. Jag tänker då på lanseringen av vårt ekologiska varumärke Änglamark i Danmark och Norge – lanseringar som gett stora försäljningsframgångar. Per Bank
 5. 5. Coop Norden Årsredovisning 2006 Styrelsens ordförande har ordet 3 Med beslutet i januari 2007, om att inleda en process för att omvandla Coop Norden lades en ny inriktning fast. I framtiden står gemensamma inköp och fortsatt utveckling av egna varu- märken (EVM) i fokus. Sedan 2002 har samordningsfördelarna inom dessa områden varit stora och nyttan för medlemmar och övriga kunder är lägre priser och bättre produkter. Nina Jarlbäck – styrelsens ordförande i Coop Norden sedan 2005 och medlem av styrelsen sedan bildandet 2002 – ger sin syn på framtiden och åren som gått. Målet är starkare kooperativa företag Vad innebär den omvandling av Coop Norden som besluta- ett uthålligt samhälle är grundläggande. Här har det rått stark des i januari 2007 ur ett ägar- och medlemsperspektiv? enighet. Beslutet om en ny inriktning som togs i mitten av – Vi kan konstatera att satsningen på gemensamma inköp och januari präglades också av enighet. Denna samsyn kring koo- samordnad utveckling av egna varumärken – våra EVM – har perationens framtida strategi är en viktig styrka när konkur- gett stora fördelar för butikerna och därmed för medlemmar renskraft och medlemsnytta nu ska vidareutvecklas. och övriga kunder. Priserna har förbättrats samtidigt som kva- liteten på varorna är fortsatt hög. Inköp har visat sig vara det Hur har konkurrensläget påverkat verksamheten? gemensamma område där vi bör kraftsamla i framtiden. Vi har – Jag vill återigen peka på inköpssamarbetet som möjliggjort inte sett motsvarande samordningsfördelar inom till exempel att vi kunnat hålla konkurrenskraftiga priser. I alla våra länder IT och kedjekoncepten och mot den bakgrunden vore det stra- har priserna fallit på senare år, men trots detta har vi hävdat oss tegiskt fel att driva verksamheten vidare mot dessa mål. väl och fortsatt leverera ekonomisk nytta till våra medlemmar. – När Coop Norden bildades 2002 var marknadsläget ett I Danmark och Norge har vi behållit våra marknadsandelar annat. Den internationella konkurrensen och antalet nya låg- och till och med stärkt positionerna, medan fler insatser måste prisaktörer väntades öka. Därför valde kooperationen i Norden genomföras i Sverige innan vi är nöjda. att samordna sina verksamheter inom dagligvaror. Vi såg att det behövdes en riktigt stark spelare – en motkraft på mark- Gör en framtidsblick kring det nordiska kooperativa sam- naden – som kunde värna kooperationens och medlemmarnas arbetet, vad väntar härnäst? intressen. Nu är förutsättningarna annorlunda och vi ser sna- – Den kooperativa idén har verkligen framtiden för sig. Vår rare att betoningen på de nationella verksamheterna ökar. Då företagsform har en hög acceptans i samhället och vi kan visa måste också vi anpassa inriktning och resurser därefter. att vi levererar nytta till medlemmarna. Samtidigt måste även de kooperativa företagen drivas marknadsmässigt, men givet Vilka andra styrkor ska de senaste årens nordiska denna förutsättning har vi ett definitivt försteg på marknaden. samarbete förknippas med? Vi är ett värderingsstyrt företag. Tillsammans med alla medar- – Erfarenhetsutbytet mellan ägarna har varit mycket utveck- betare kan varje land bli ännu tydligare i frågor kring etik och lande och visat på ständigt nya möjligheter för de nordiska utveckling, som skapar värde för medlemmarna. kooperationerna. Olika typer av bonussystem för medlemmar och andra viktiga konsumentfrågor har stått högt på agendan, men förankringen av olika idéer blir nu ett ansvar för respek- Februari 2007 tive land. – Det nordiska samarbetet har dessutom visat att den koo- perativa dagligvaruhandeln i Norden vilar stadigt på gemen- samma värderingar, där kvalitet, etik och viljan att bidra till Nina Jarlbäck
 6. 6. Coop Norden Årsredovisning 2006 Coop Norden i årtal 4 Coop Norden – fem lärorika år Synergier var nyckelordet när Coop Norden bildades – synergier skulle ge lägre kostnader samt ökad konkurrenskraft och lönsamhet. 2003 Arbetet inriktades på flera områden, men efter • Roland Svensson går i pension och ersätts av Svante Nilsson. beslutet i januari 2007 står Inköp/Sortiment Koncernkontoret flyttar till Stockholm. Interna effektivise- i fokus. Här har stora besparingar gjort att ringsprogram inleds i samtliga länder och målet är att kraftigt koncernen kunnat möta konkurrensen på ett minska de så kallade overheadkostnaderna. bättre sätt. • Ny lednings- och organisationsstruktur med gemensamma funktioner för bland annat varuförsörjning, affärsutveckling ”Växande internationalisering och nya, starka lågprisaktörer och IT etableras. Verksamheten i NAF, Nordisk Andelsfor- som ökar priskonkurrensen i Norden.” Så beskrevs i korthet bund – som sedan 1918 hanterat delar av konsumentkoopera- marknadsläget inför bildandet av Coop Norden. För att möta tionens import av dagligvaror – integreras i Coop Nordens utvecklingen behövde de nordiska kooperativa dagligvaruföre- Food-organisation. tagen gå samman. Därmed kunde en stor ekonomisk potential tillvaratas – en potential som företagen inte skulle kunna dra • Varuförsörjningen – som förutom logistik omfattar områdena nytta av var för sig. Konkurrenskraften byggde på storlek och Food, Nonfood, Bygg & Trädgård samt Indirekta varor – ska på förmågan att skapa kostnadsfördelar. utvecklas enligt tre grundstrategier. Den första är satsningen Under 2001 beslutade därför norska Coop NKL, danska på egna varumärken (EVM). Den andra är gemensam metodik FDB och svenska KF att bilda Coop Norden. Koncernen i uppbyggnaden av sortiment, som möjliggör en harmoni- – som formades 2002 – skulle präglas av en konsumentkoo- ering av inköp och sortimentsutveckling. Den tredje är perativ identitet med gemensamma värderingar. Målet var att gemensamma policies för miljö, produktsäkerhet och hälsa, arbeta med ett fåtal, starka nordiska kedjor och att samordna samt etisk handel. sortiment och inköp. • Två gemensamma egna varumärken inom Food lanseras. Coop är standardprodukter med hög kvalitet och lägre pris 2002 än jämförbara märkesprodukter. X-tra har en tydlig lågpris- profil. Kring X-tra, som expanderar snabbt, inleds ett sam- arbete med SOK – den finska kooperationen. • Koncernen bildas och ett koncernkontor byggs upp i Göteborg. Roland Svensson är Coop Nordens första vd. 2004 • Ett flertal integrationsprojekt sätts igång, dels för att lägga grunden för en ny koncernstruktur, dels för att utvinna de ekonomiska fördelarna. Samordningen av de tre ländernas olika verksamheter påbörjas. • Coop Norden inför en ny och plattare organisation. De • Arbetet med samordning och synergier inriktas på tre områ- nationella ledningarna i Danmark och Sverige avskaffas. den: Kedjor/Medlemserbjudanden, Inköp/Sortiment samt Organisation/Kostnadssamordning. Synergierna ger inköps- • Den ökande priskonkurrensen på dagligvarumarknaden blir förbättringar om närmare 400 miljoner SEK. alltmer kännbar. Koncernen investerar i kraftfulla prissänk- ningar. • Ett masterbrandprojekt startas för att se över namn och pro- fil på kedjor, butiker och egna varumärken (EVM). Målet • Den första gemensamma marknadsaktiviteten för alla kedjor är att namnet Coop ska marknadsföras på ett enhetligt sätt genomförs. Den kallas ”Mitt Nya Coop” och berättar om styr- i Norden. kan i att göra samlade inköp för 11 miljoner kunder i Norden. • Ett gemensamt, eget varumärke för basvaror inom det eltek- • Satsningen på gemensamma egna varumärken fortsätter. niska området utvecklas – Tero. Samordningen av inköp och Inom Food tas nästan 800 nya produkter fram. sortiment minskar kostnaderna i inköpsledet med 25 procent.
 7. 7. Coop Norden Årsredovisning 2006 Coop Norden i årtal 5 • Id lanseras – ett nytt gemensamt eget varumärke för bland • Den nordiska verksamheten inom Food omorganiseras för att annat engångsartiklar som ljus och servetter. Många av säkra ökad närhet på de nationella marknaderna. produkterna är Svanenmärkta och priset ligger under mär- • I Sverige skapas varuförsörjningsbolaget Cilab. Därmed för- kesleverantörernas. Ett gemensamt varumärke inom Bygg & enar den svenska kooperationen – Coop Sverige och de detalj- Trädgård som introduceras är Kellen för handverktyg. handelsdrivande föreningarna – sina inköpsverksamheter, • Leverantörs- och sortimentssamordningen inom Food och vilket förbättrar samordning och kostnadseffektvitet. Nonfood ger ytterligare synergier och därmed lägre inköpspriser. • Ägandet i inköpsbolaget Intercoop breddas. Den spanska • I Sverige lanseras de första vidareutvecklade Coop Extra- kooperationen Eroski förvärvar 15 procent av Intercoop från butikerna samt butikskonceptet Coop Nära. Coop Norden och Coop Italia. Denna ägarförändring möjlig- gör större, gemensamma inköpsvolymer och lägre konsument- priser. Exempelvis köper Coop Norden varje år in glödlampor 2005 och batterier för cirka 150 miljoner SEK. Eroski har lika stora inköpsvolymer medan Coop Italia köper in glödlampor och batterier för sammanlagt 300 miljoner SEK. Totalvolymen ökar därmed till cirka 600 miljoner SEK per år, vilket redan • Svante Nilsson avgår. Ny koncernchef blir Svein E. Skorstad. resulterat i lägre inköpspriser. Beslut tas om bolagisering av Operativa ledningsgrupper återinförs i Danmark och Sverige Nonfood-verksamheten, Coop Nonfood A/S. Drygt 10–12 för att skapa balans mellan centralisering och nationell närhet varumärken kommer att finnas i Nonfoods varumärkesparaply. till marknad och leverantörer. Ett märke som lanseras under 2006 är Coop Cookware, köks- • Det övergripande förändringsprojektet ”Coop Norden 2007” redskap av hög kvalitet. Funktionalitet är också ett nyckelord. startas. Det innehåller en mängd olika aktiviteter som ska effektivisera och utveckla verksamheten. I framtiden fokuseras på • Nya produkter lanseras inom Food, Nonfood och Bygg & gemensamma inköp och sortiment Trädgård. Alla cykeltillbehör samlas till exempel under varu- De marknadsförutsättningar som lade grunden för Coop märket Cycletrack. Tre samnordiska klädmärken lanseras Norden har ändrats under de gångna åren. Den internationella – Friends (barnkläder), Units (vardagsgarderoben) och Now konkurrensen har inte fått den stora betydelse som förutspåd- On (modekläder). des. Genomslaget för den gränsöverskridande lågprishandeln • Inom Food uppnås tydliga synergier motsvarande cirka har inte heller varit så omfattande i Norden. Kvalitet kommer 1 miljard SEK. ännu mer i fokus, men också insikten om att de nationella sär- arterna måste respekteras för att stärka konkurrenskraften. • Coop Norden säljer en stor del av det svenska fastighetsbe- I januari 2007 beslutade Coop Nordens styrelse att inleda ståndet för 4,2 miljarder SEK. Affären frigör kapital som ska en process som siktar till att omvandla Coop Norden AB och användas för investeringar i bland annat butiksutveckling. den hittillsvarande koncernen. Dagens nordiska samordning av inköp ska föras vidare och utvecklas. Vd Svein E. Skorstad lämnar Coop Norden. Till ny vd under processen utses Per Bank, som även är vd för Coop Danmark. Förutom samord- 2006 nade inköp ska utvecklingen av egna varumärken (EVM) vara gemensam. Förändringen öppnar för ett utökat samarbete med den finländska kooperationen. Ägandet av dagligvaru- kedjorna i Danmark och Sverige ska återigen bli nationellt • Projektet ”Coop Norden 2007” resulterar bland annat i liksom det redan är i Norge. gemensam kedjeutveckling av nya storbutiker under varu- Inom Coop Norden har synergierna inom Inköp/Sortiment märket Coop Extra. Coop Bygg blir en egen kedja i Sverige, varit tydliga. Att samordna Kedjor/Medlemserbjudanden samt bildat av tidigare enheter inom Coop Forum. Organisation/Kostnadssamordning har däremot varit svårare, främst beroende på nationella skillnader. Inom Inköp/Sortiment • Det svenska ekologiska varumärket Änglamark blir Coop skapar stora volymer fördelar för butikerna i den allt hårdare Nordens tredje gemensamma varumärke inom Food och når priskonkurrensen. Därför är inköp ledstjärnan när det nordiska stora försäljningsframgångar framförallt i Danmark. kooperativa samarbetet från och med 2007 går in i en ny fas.
 8. 8. Coop Norden Årsredovisning 2006 Varusäkring 6 Konsumenttryggheten i fokus ”Kvalitetssäkrad av Coop Norden” – begreppet – Vi vill veta vad vi säljer och ställer därför hårda krav, säger hon. En leverantör eller produkt som inte uppfyller kraven kan täcker ett gediget arbete som säkrar kvaliteten inte säljas under något av våra varumärken. på varorna som säljs under Coops egna varu- märken. Varusäkringen gör att kunderna som Detaljerad dokumentation handlar dessa varor kan känna sig trygga i att Arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet börjar i samma koncernens alla kvalitetskriterier är uppfyllda. ögonblick som Coop fattar beslut om en ny produkt. Då pre- senteras också tänkbara leverantörer. Kraven omfattar allt från Innan något av Coop Nordens egna varumärken får texten smak till näringsinnehåll, till exempel önskade mängder fett ”Kvalitetssäkrad av Coop Norden” måste en lång rad krav upp- och socker. När en leverantör som uppfyller kriterierna – också fyllas. Begreppet ska nämligen skapa trygghet hos konsumen- gällande pris och emballage – är vald och produktionen ska terna och samtidigt bygga stolthet hos Coops medarbetare. sättas igång krävs en detaljerad dokumentation utifrån Coops Det är Coop Norden Varusäkring som arbetar med kva- egna specifikationer. Därefter får leverantören tillstånd att litetssäkring av framförallt egna varumärken – Coops EVM. leverera till butikerna i Norge, Sverige och Danmark. Genom Dessa EVM inom matvaruområdet är främst lågprisvarumärket ett avtal med den finska kooperationen säljs också många av X-tra, varumärket Coop – som matchar de bästa märkesvarorna produkterna i Finland. i kvalitet men till lägre priser – samt Coop Änglamark, som är – Varusäkring arbetar främst förebyggande med att garan- produkter där stor hänsyn tagits till allergier, miljö och ekologi tera livsmedelssäkerheten, säger Hanne. Det gör vi dels genom vid framtagningen. kraven vi ställer när vi utvecklar egna produkter inom våra – Grundvärdena i arbetet med samtliga produkter är trovär- varumärken, dels via leverantörsinspektioner och kontrollkrav. dighet, ansvar och konsumenttrygghet, säger Hanne Damsted Åtgärderna minimerar risken för att vi ska sälja varor som inne- Vilsbøll, som sedan tre år är chef för Coop Norden Varusäkring. bär någon som helst fara för kunderna. Hanne – som är utbildad kemiingenjör och varit elva år i före- Under 2006 utvecklades ett par hundra Änglamark-produk- taget – arbetar på Coops anläggning i Albertslund strax utanför ter med fokus på ekologi, miljö och allergi. Änglamark är från Köpenhamn. Hon har dock medarbetare i både Sverige och början en svensk varumärkesplattform, som via det nordiska Norge och totalt arbetar drygt 25 personer i Coop Norden med samarbetet saluförs i alla länderna. Det danska varumärket EVM och varusäkring. ”Better for you” – med näringsmässiga kravgränser för socker, Hanne Damsted Vilsbøll, chef för Coop Norden Varusäkring.
 9. 9. Coop Norden Årsredovisning 2006 Varusäkring 7 ”Kvalitetssäkrad av Coop Norden” Detta innebär att Coop Norden Varusäkring: • ställt hårda krav på produkten och garanterar att • tagit fram deklarationen och den information som de uppfylls. finns på förpackningen. Den egna produktmärk- ningen är idag ofta mer omfattande än vad lag- • godkänt produkten, det vill säga granskat, bedömt stiftningen i de nordiska länderna kräver, till exem- och godkänt alla produktspecifikationer. pel gällande ingredienser och näringsdeklarationer. • testat och godkänt produktens kvalitet, bland • utarbetat en kontrollplan för uppföljning av annat genom paneltest, smak- eller funktionstest. utvalda produkter, det vill säga stickprovskontroller som fokuserar på gällande lag och riskparametrar. • genomfört en inspektion/granskning på plats hos Kontrollerna utförs av ackrediterade analysinstitut leverantören för att garantera att leverantören har ett i enlighet med Coops kontrollstrategi, som sedan godkänt system för kvalitetsstyrning. Det säkrar att skickar resultaten till Varusäkring för godkännande. producentens tillverkning uppfyller kraven på kvalitet, lagenlighet, livsmedelssäkerhet, miljö och etik. fett och fibrer – har blivit ett undervarumärke till Coop. Här till livsmedel. Coop Norden Varusäkring har – tillsammans ingår produkter som bröd, yoghurt och glass som säljs överallt. med koncernens Nonfoodbolag – infört en process som garan- Innehållsmässigt motsvarar de nyckelhålsmärkta produkter i terar dokumentation från leverantörerna i denna fråga. Därmed Sverige och Norge. Under 2006 fick också basvarumärkena kan konsumenterna vara säkra på att Coops produkter inte Coop och X-tra ett omfattande tillskott av nya produkter, bland bryter mot lagen. annat frysta grönsaker och bär, färdigrätter, ketchup, te, kaffe, Det finns ett stort engagemang hos många av Coops med- pasta och kakor. lemmar kring livsmedelshantering. Uppmärksamheten i media – Den lagstiftning som ställer högst krav i respektive land blir också stor om det uppstår osäkerhet kring kvaliteten på blir normgivande för alla våra nordiska produkter, berättar de matvaror som säljs i butik. Under 2006 har Coop Norden Hanne. Det gör till exempel att mängden transfetter i EVM- Varusäkring tagit ställning i – eller drivit på – en lång rad frågor produkterna aldrig överstiger den danska kravgränsen på 2 med massmedialt intresse, eller som kräver politiska beslut och/ gram transfett per 100 gram fett. Det borde vi bli duktigare på eller ändrad lagstiftning. att berätta, inte minst i Sverige där frågan om transfetter står – En viktig del av arbetet är att hålla sig ajour med medlem- högt på agendan. marnas önskemål, den offentliga debatten kring livsmedel, mediahändelser och politiska överväganden, säger Hanne. Vi Delta i debatten tar ställning i etiska och andra frågor och försöker vara aktiva i Coop Norden Varusäkring arbetar även med Nonfood, det vill debatten när så krävs. säga icke matvaror. Exempelvis har stearinljus testats för sot, – Konsumenterna måste känna att vi tar ett brett ansvar som ett led i krav – och godkännandeproceduren. Det gör att och veta var vi står i olika frågor. Vad ”Kvalitetssäkrad av Coop Id – Coops eget märke för stearinljus – är ett bättre och säkrare Norden” innebär ska vara uppenbart för medlemmar och kun- alternativ för konsumenter som vill slippa sot i hemmet. der. De ska med förtroende handla hos oss och känna att vi Både myndigheter och media riktar stor uppmärksamhet på agerat med kraft för deras räkning för att garantera att de upp- hushållsprodukter, som kommer i nära kontakt med livsmedel, ställda kriterierna efterlevs. detta för att minska risken för överföring av farliga kemikalier Flemming Ladefoged Journalist vid Coop Danmark Information
 10. 10. Coop Norden Årsredovisning 2006 Nonfood 8 Etik präglar inköpen i Kina Varor som inte är mat eller kemisktekniska hushållsprodukter kallas för Nonfood. De köps främst in via Intercoop Limited, som ägs av Coop Norden tillsammans med den italienska och spanska kooperationen. Merparten av varorna tillverkas i Asien. Mycket kraft läggs på att säkra att produktionen ligger i linje med kooperationens etiska och miljömässiga krav. Kina är numera det största inköpslandet för Coop Norden utan- för Skandinavien. Det är ett land där kooperationen måste sovra hårt bland tillverkarna för att hålla sig till de etiska reglerna. – Alla våra leverantörer måste skriva under våra uppföran- deregler, annars gör vi ingen affär med dem, säger Christian Jakobsson, vd för inköpsbolaget Intercoop Limited, där Coop Norden är största ägaren. Han håller upp det frågeformulär på 21 sidor som ligger till grund för bedömningen av en leverantör. Huvudkontoret för det Hongkongbaserade bolaget ligger på gångavstånd från flygbåtarna till Sydkina dit det tar mellan en och tre timmar. Majoriteten av Intercoops Kinaleverantörer finns där. Under fjolåret granskade Intercoop 258 leverantörer i Kina. Tio procent av dessa var redan samarbetspartners och resten Christian Jakobsson, vd för inköpsbolaget Intercoop Ltd. var påtänkta. Totalt underkände Christian Jakobsson och hans medarbetare 98 leverantörer. De underkända klarade inte de etiska kraven från koopera- Det är Intercoops 18 kvalitetskontrollanter, alla kineser, som tionen när det gäller arbetsvillkoren för arbetarna, deras löner granskar leverantörerna i Kina. Deras huvuduppgift är att vara eller arbetsmiljö. Av dessa kunde dock 73 bolag ta fram en ute på fabrikerna och kontrollera de varor som tillverkas. Men förbättringsplan. samtidigt ska de hålla ett öga på att leverantörerna följer uppfö- – Vanligaste orsaken till att en leverantör inte klarar våra randekoden. krav är att deras faciliteter inte är tillräckligt bra, att de har problem med arbetstiderna och att de inte har dokumentation Gör ni några oannonserade besök i fabrikerna? om personal, löner och övertid, säger Christian Jakobsson. – Vi är ute på fältet hela tiden. Men ibland är det svårt att få 2006 hade Intercoop 744 aktiva leverantörer i Kina med reda på de verkliga förhållandena om till exempel både fabriks- cirka 1 000 fabriker. De finns i ett tiotal provinser, men över ledning och arbetare inte talar sanning om de verkliga arbets- 75 procent ligger i Sydkina. tiderna. Alla vill jobba så mycket som möjligt för att tjäna mer Den så kallade uppförandekoden, som kooperationen och pengar, säger Christian Jakobsson. Intercoop kräver att leverantörerna följer, bygger på den Code Kontrollanterna frågar om allt från temperatur, ventilation of conduct som FN och ILO har tagit fram. Den innehåller och ljus till minimiålder, övertid och maxtid. Till detta läg- till exempel förbud mot barnarbete. Den kräver att fabrikerna ger de egna iakttagelser och intervjuer med slumpvis utvalda verkligen följer de lokala lagarna om minimilöner och frivillig arbetare. övertid samt att arbetarna får lön enligt överenskommelse.
 11. 11. Coop Norden Årsredovisning 2006 Nonfood 9 Effektiv varuförsörjning Inom området Nonfood samlas produkter utanför livsmedelsområdet. Här ingår allt från DVD-spelare till cyklar och modekläder. Coop Norden har även utvecklat egna, gemensamma varumärken inom Nonfood, till exempel Id för engångsartiklar som ljus och servetter och Tero för basvaror på det el- tekniska området. Skapandet av Nonfood har banat väg för kostnadseffektivare varuförsörjning och från och med 2007 drivs verksamheten som ett renodlat sortiments- och inköpsbolag. Men har Intercoop allt under kontroll i Kina? – Vi strävar efter att få veta vad som sker under hela processen. Stödjer skolor i Asien Vi har lärt oss under vägen och gör i dag bättre granskningar och kräver mer av våra leverantörer, säger Christian Jakobsson. Han har märkt en bättre förståelse för uppförandekoden hos Sedan 1997 driver Intercoop ”The Children’s tillverkarna i södra och östra Kina. Education and Social Welfare Fund”. Fonden Samtidigt framhåller han: – Men det är omöjigt att kontrollera tillverkarnas alla – som har egna etiska riktlinjer – stödjer pro- underleverantörer. jekt kring grundutbildning för barn i Asien. – En enda fabrik kan ha mer än hundra underleverantörer. Målet är att bidra till ekonomisk och social Intercoop har de senaste två åren till exempel stängt av två utveckling. Flera skolor får idag ekonomiskt leverantörer sedan bolaget avslöjade att de använt fängelser som stöd från fonden, bland annat i Kina, Indo- underleverantörer. nesien och Indien. Ytterligare projekt plane- Christian Jakobsson ser varje produkt som ett servicepaket till kunden. ras i Pakistan och Bangladesh. – Förutom att produkten har hög kvalité, så är den gjord med hänsyn till de etiska principer vi har. Agneta Engqvist Frilansjournalist Hongkong/Peking
 12. 12. Coop Norden Årsredovisning 2006 Marknadsbeskrivning 10 Trenderna i marknaden Pris, kvalitet, men också hälsa, etik och ekologi är viktiga kundkrav på den nordiska detalj- handelsmarknaden. Butiker och kedjor måste erbjuda konkurrenskraftiga priser, men produk- terna ska helst också vara hälsosamma, ekologiska och miljöanpassade. Etik kan bli ett viktigt konkurrensmedel, detta i ett läge där varorna blir allt mer lika och där butikerna i stort sett har samma erbjudanden, som konsumenterna ser små skillnader i. Danmark Norge Sverige Dagligvarumarknaden ökade cirka 1,5 Tillväxten inom dagligvaruhandeln I fasta priser ökade dagligvaruhandeln procent under 2006 medan priserna steg beräknas till 5,3 procent medan priserna med 6,2 procent under 2006. Priserna på ungefär 1,7 procent. Marknadstillväxten bedöms ha legat still under 2006. Låg- dagligvaror gick upp med 0,5 procent. anses bland annat ha gynnat Coop. Till- prissegmentet dominerar med ungefär 47 I fasta priser ökade även sällanköpshan- växten har varit särskilt stark inom låg- procent av totalmarknaden. Förutom lågt deln med 8 procent medan priserna på prissektorn. På den så kallade discount- pris vill de norska konsumenterna ha ett sällanköpsvarorna sjönk med 3,5 procent. marknaden börjar dock utvecklingen brett utbud av produkter samt nya mer- Inom dagligvaruhandeln fortsätter hard plana ut. Utvecklingen inom EVM anses värden. Den allmänna prisfokuseringen discountbutiker att ta marknadsandelar. ha gått tillbaka något och det gäller riktas främst mot basvaror. Parallellt Samtidigt har kvalitetsdiskussionen kom- samtliga aktörer. EVM har en förhållande- lanseras alltfler EVM med högre produkt- mit tillbaka. Närproducerat, ekologiskt vis liten andel av den danska marknaden kvalitet. Mindre lågprisbutiker omprofile- och högre kvalitet efterfrågas nu allt mer. och potentialen vad gäller framtida lan- ras till traditionella närbutiker med högre Etableringstakten har varit hög. Försälj- seringar anses vara svårbedömd. Under prisnivå, större butiker inom lågpris eta- ningen i de nya butikerna uppgår till cirka 2007 införs en ny plan- och bygglag, som bleras. Etableringarna inom storbutiker/ 4 procent av marknaden. Den negativa ökar möjligheten att etablera varuhus i stormarknader ökar – Coop etablerade försäljningstrenden för kooperationen Danmark, vilket kommer att öka konkur- 13 butiker. Även på byggvarumarknaden har fortsatt. Coop Sverige beräknas ha rensen i detta segment. Hypermarkets är har utvecklingen varit stark. Tillväxten för förlorat cirka 0,5 procent av dagligvaru- dock fortsatt inte tillåtna. de åtta största aktörerna bedöms ha varit marknaden. Även DDF, detaljhandelsdri- cirka 9 procent. vande föreningar, hade ett försäljnings- bortfall. Konsumentkooperationens marknads- Konsumentkooperationens marknads- Konsumentkooperationens marknads- andel av dagligvaror i Danmark andel av dagligvaror i Norge andel av dagligvaror i Sverige 36,5% 24,1% 21,6% Position Position Position Konsumentkooperationen har en mark- Konsumentkooperationen i Norge hade Konsumentkooperationen har 21,6 procent nadsandel på 36,5 procent. De tre största en uppskattad marknadsandel på 24,1 av dagligvarumarknaden. Ica 49,8 och aktörerna – Coop, Dansk Supermarked procent. Alla egna kedjor har starka Axfood 16,5 procent1). Jämfört med 2005 och Supergros (Dagrofa) – står för cirka positioner. De fyra största aktörerna har ökar Ica sin andel, kooperationen och 86 procent av omsättningen. tillsammans 97 procent av marknaden i Axfood minskar. I totalmarknaden ingår Norge. inte kiosk- torg- och ambulerande handel. 1) Siffrorna för Axfood är uppskattade
 13. 13. Coop Norden Årsredovisning 2006 Butikskedjor 11 Coop Nordens alla butiker Butikskedjor Coop Danmark Butikskedjor Coop Sverige Kvickly erbjuder kunderna ett brett Dagli´Brugsen är lokala Lättillgängliga närbutiker med och varierat kvalitetssortiment till attraktiva priser: närbutiker, med bredd, tradition, kvalitet, generösa öppettider och ett • bassortiment inom Food och Nonfood med trygghet och ständigt färska varor. Personlig utbud som sparar tid åt kunden. ständigt låga priser. service och öppet alla dagar i veckan. Antal butiker: 100 (+84 DDF = Detalj- • brett och säsongsanpassat sortiment med Antal butiker: 116 (+230 ägda av brugs- handelsdrivande föreningar) färskvaror och vissa torrvaror. foreninger). Antal varuhus: 54 (+14 ägda av brugs- foreninger) Sveriges största supermarknads- LokalBrugsen är lokala kedja satsar på hälsa och mat- närbutiker, med bredd, tradition, kvalitet, glädje och har ett av Europas bredaste ekolo- trygghet och ständigt färska varor. Personlig giska sortiment. Kvickly xtra erbjuder kunderna service och öppet alla dagar i veckan. Antal butiker: 171 (+208 DDF) ett brett och varierat kvalitetssortiment till attraktiva priser: Antal butiker: 18 (+30 ägda av brugsfo- • bassortiment inom Food och Nonfood med reninger) + 4 Brugsen. Storbutiker med brett sortiment ständigt låga priser. och låga priser. Kedjan ska växa • brett och säsongsanpassat sortiment med Danmarks största supermark- kraftigt under de närmaste åren. färskvaror och utvalda torrvaror. nadskedja med brett utbud av livsmedel och Antal butiker: 30 (+8 DDF) Kvickly xtra har dessutom kompetens på utvalda Nonfoodkategorier. fokus på färskvaror, bra kundservice och säsongs- Antal varuhus: 14 anpassat varusortiment. Antal butiker: 125 (+141 ägda av brugs- Coop Forum stormarknader har foreninger) vardagsmaten till lågt pris och samtidigt finns all världens festmat för de till- Fakta har ett fast sortiment som fällen man vill unna sig något extra. Dessutom omfattar cirka 1 350 produkter. Profilområ- finns det mesta en familj behöver i vardagen, dena är frukt och grönsaker, färskvaror och Supermarknader, minimarkets vilket gör livet lite enklare och sparar tid. vin. Dessutom saluför Fakta varje vecka Her og och närbutiker, primärt i Storköpenhamn. Antal butiker: 42 (+18 DDF) Nu-varor, det vill säga aktivitetsvaror, ofta inom Dagligvaror med hög kvalitet, bra service och Nonfood. Utöver priset fokuserar Fakta på hög spännande butiker. Har ett brett sortiment och kvalitet och snabb service. stor marknadsandel på området ekologiska Ny kedja för bygg- och Antal butiker: 337 produkter. trädgårdsartiklar. Med lägre priser och med Antal butiker: 74 god service ska kedjan bli gör-det-självarens första val. Antal butiker: 34 (+4 DDF) Butikskedjor Coop Norge Coop Obs! Bygg är Norges första Norges största närbutikskedja Norges största supermark- och hittills enda aktör på gör- med fokus på personlig service nadskedja, Coop Mega, är det-själv-marknaden med ett och lokal anpassning. Sortimentet täcker beho- livsmedelsbutiken, som har specialiserat sig på renodlat konsumentkoncept, stora rationella vet av dagligvaror och utvalda produkter inom goda råd om kost och recept. butiker och fasta låga priser. Nonfood. Antal butiker: 154 Antal butiker: 18 Antal butiker: 381 Lågprisbutiker över hela Norge Coops nyaste kedja. Konceptet Coop Obs! är Norges enda med alla tänkbara dagligvaror baseras på en lågprisplattform. landsomfattande stormark- till låga priser hela året. Skiljer sig från andra lågprisaktörer genom nadskedja med alltifrån dagligvaror till kläder Antal butiker: 312 ett större sortiment, bland annat inom färsk- och sportartiklar. varor och nonfood. Första butiken öppnades Antal butiker: 24 i Halden i september 2006. Antal butiker: 2 Det är samvirkelagen som äger och driver butikerna, Coop Norge äger koncepten.
 14. 14. Coop Norden Årsredovisning 2006 Etik och ekologi i korthet 12 Etik och ekologi Coop Norden är ett konsumentkooperativt före- logiska produkter inom varumärket Änglamark börjat lanse- tag som levererar ekonomiska, ekologiska och ras. Under året har Änglamark även uppgraderats och fått en bredare bas som inkluderar hälsa och allergi. sociala mervärden till medlemmar, kunder och ägare – mervärden som även banar väg för ökad • 20 miljoner kronor i bistånd till Kooperation Utan Gränser och Vi-skogens biståndsverksamhet. Arbetet inom Koopera- lönsamhet och konkurrenskraft. tion Utan Gränser i Sverige har pågått sedan 1958 och inom Säkerhet, etik och hälsosamma produkter Vi-skogen sedan 1983. Under 2006 har positionerna flyttats fram vad gäller arbetet Begränsa miljöbelastningen med miljö, hälsa, säkerhet och etik. En rad förbättringar har Koncernens miljöpåverkan är främst kopplad till processerna genomförts. Hit hör till exempel: som krävs för att ta fram våra produkter. Därför är satsningen • Aktivare marknadsföring av insatserna inom miljö, hälsa, på miljömärkta och ekologiska produkter prioriterad. Till de säkerhet och etik. I Sverige genomfördes kampanjen ”Skönhet viktigaste insatserna under 2006 hör: kommer inifrån”, som profilerade det egna utbudet inom • Lansering av en ny, komplett serie med Svanenmärkta baby- frukt och grönt. produkter i Danmark. I Norge befäste Coop sin ledande posi- • Ökad andel rättvisemärkta produkter – så kallade Fair tion vad gäller Svanenmärkta butiker. Under 2006 fanns det Trade – i butikssortimentet samt förbättrad marknadsföring sammanlagt 16 sådana butiker. av dessa produkter. • Lansering i Sverige av den nya hälsoserien ”Coop Better for • Tydligare beskrivningar av kontrollsystemen som används you”, som innehåller produkter med mindre fett, socker och inom inköpsverksamheten, bland annat gällande arbetsför- salt, men mycket mer fibrer. hållanden hos Coop Nordens leverantörer. I Norge lanserades Coops ”Röd-Tråd-Garanti”, som är en spårbarhetsgaranti för • Ekologiska varor utgör 3,5 procent av den samlade försälj- frukt och grönt. ningen av matvaror i dagligvaruhandeln i Danmark, som är det land i världen där andelen ekologiska varor är högst. Irma • Utökat antal hälsosamma produkter bland Coops egna varu- hade en andel på 15 procent under 2006, den högsta för någon märken. Hit räknas nyckelhålsmärkta produkter, som under supermarknadskedja. 2006 lanserats i Norge och Danmark. Här har dessutom eko- Danmark Norge Sverige Ekologiskt 2006 2005 2006 2005 2006 2005 Total försäljning av miljömärkta/ekologiska livsmedel 63 503 ton 54 400 ton 144,3 MNOK1) 112,9 MNOK1) 622,7 MSEK 543,7 MSEK Antal miljömärkta/ekologiska livsmedelsprodukter 1 486 1 388 401 408 950 1 254 Försäljningsandel av miljömärkta kemtekniska produkter i % av total försäljning i kemtekniska produkter 19 21 36 41 54 59 Antal miljömärkta kemtekniska produkter 41 59 72 49 445 383 Försäljningsandel av miljömärkta hygienprodukter i % av total försäljning hygienprodukter 11 9 35 22 14 26 Antal miljömärkta hygienprodukter 64 27 39 32 278 189 Antal miljömärkta, övriga varor 195 167 126 44 1 034 937 Antal FSC-märkta produkter 81 39 35 8 71 118 Återvunnen plast på terminal/lager i ton iu iu 604 574 869 863 Återvunnen well på terminal/lager i ton iu iu 4 612 4 679 11 289 12 263 Mängd koldioxidutsläpp från lager/terminal till butik i ton iu iu 15 558 13 926 23 488 24 533 1) Försäljning av ekologiska livsmedel i Norge 2005 avser grossistförsäljning, för 2006 butiksförsäljning, beloppen är därför inte direkt jämförbara.
 15. 15. Coop Norden Årsredovisning 2006 Socialt ansvar i korthet 13 Medarbetare och medlemmar Den kooperativa dagligvaruhandeln ska främja Jämställdhet integreras alltmer i den dagliga verksamheten, vilket ska förbättra könsfördelningen. Jämställdhet är en själv- lärande, utveckling och genomförande. Det ger klar utgångspunkt vid rekrytering och kompetensutveckling. ett mera stimulerande vardagsarbete, men ökar Frågan följs också upp på ett effektivare sätt, bl a i lönesätt- också lyhördheten inför medlemmarnas olika ning, medarbetarstatistik och andra sammanhang där köns- önskemål. Under 2006 har bland annat följande fördelningen ska vara i fokus. I Coop Danmark har särskilda aktiviteter genomförts inom medarbetar- och insatser genomförts för att öka andelen kvinnliga chefer. I ett första steg har 2 000 anställda kvinnor inbjudits till informa- medlemsutveckling: tionsmöten och samtal om framtida utvecklingsmöjligheter. Kompetensutveckling innefattar många olika insatser. En av Medlemsråd är en del av dialogen mellan företag och medlem- dessa är ”High Potentials” – ett ledarutvecklingsprogram för mar. För att bättre fånga upp tankar och idéer lanserade Coop Coop Norden. Under 2006 har 24 medarbetare inbjudits att Sverige och KF under 2006 en medlemspanel på Internet, där delta i High Potentials. panelen ger snabb respons kring vad som är viktigt. Därmed etableras en dialog som bidrar till att produkter och erbjudan- Sjukfrånvaro är ett viktigt område. Genom aktivare stöd och den i Coops butiker kontinuerligt utvecklas. Panelen rådfråga- uppföljning av medarbetare som är sjukskrivna – samt utökad des vid två tillfällen under året. Första gången svarade 13 447 samverkan med myndigheterna och bättre rehabilitering – har personer på frågor om matvanor med fokus på hälsa och barn. antalet sjukskrivningar minskat. I Danmark uppmärksammas Resultaten visar att medlemmarna vill ha inspiration, informa- sjukfrånvaron i ledarutbildningar och chefer ska ha personlig tion och bra erbjudanden inom hälsa. kontakt med sjukskrivna, särskilt vid upprepad sjukfrånvaro. I Sverige är projektet Friskare Framtid numera en integrerad del i verksamheten och i chefernas ansvar. I Norge har sjuk- frånvaron ökat jämfört med 2005, men initiativ har tagits för att bryta denna trend. Fördelning kvinnor respektive män i ledningsgrupper Coop Norden Danmark Norge Sverige 10% 8% 25% 20% Män Kvinnor Frånvaro1), % Danmark Norge Sverige Antal inträffade arbetsskador per 1 000 anställda Sjukfrånvaro 3,6 7,8 7,7 under senaste 12-månadersperioden Varav kort (1–14 dagar) 1,9 3,8 2,6 Coop Danmark 37 Coop Norge 30 Coop Sverige 39 Socialt Summa Norden Danmark2) Norge Sverige Coop Norden Antal brugsforeninger/samvirkelag/föreningar — 379 162 54 — Antal medlemmar, miljoner 5,7 1,6 1,1 3,0 — Medelantal anställda 22 523 11 978 1 681 8 570 294 Kvinnor 11 342 5 994 428 4 776 144 Män 11 181 5 984 1 253 3 794 150 1) Lagstiftningen i Danmark, Norge och Sverige skiljer sig åt när det gäller sjukfrånvaron. Siffrorna kan därför inte direkt jämföras. I siffrorna för Danmark och Sverige ingår ej franchisebutikerna. 2) Antal anställda innefattar även anställda i Coop Trading och Intercoop.
 16. 16. Coop Norden Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse 14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Coop Norden AB, samma inköp kommer Coop Norden även fortsättningsvis att organisationsnummer 556585-8585 och med säte i Stockholm, ansvara för gemensam utveckling av produktvarumärken. För- Sverige, får härmed avge årsredovisning och koncernredovis- handlingar har inletts som syftar till att genomföra detta. När ning för verksamheten i moderbolaget och koncernen under beslutet fattats tillsattes Per Bank som ny koncernchef och han räkenskapsåret 2006. Denna årsredovisning ersätter tidigare har till uppgift att driva bolaget under förändringsprocessen. I avgiven årsredovisning 15 mars 2007. Orsaken till att den års- samband med det avgick koncernchef Svein E. Skorstad. För- redovisning som tidigare hållits tillgänglig har blivit ändrad ändringen medför också att koncernledningen förändras och framgår under avsnittet händelser efter balansdagen. reduceras och delar av koncernledningen lämnar bolaget under 2007. Dagligvaruverksamheterna i de tre länderna ska ägas Verksamheten direkt av KF, FDB respektive Coop NKL. Coop Norden är en detaljhandelskoncern som agerar på de svenska, danska och norska marknaderna och har drivits som Ägarförhållanden en gemensam koncern sedan 1 januari 2002. Coop Norden AB ägs av svenska KF till 42 procent, danska Verksamheten består i Sverige och Danmark i huvudsak av FDB till 38 procent och norska Coop NKL till 20 procent. detaljhandelsdrivande butiker under kedjenamnen Coop Nära, Bolagets operativa verksamhet startade 2002-01-01. De tre kon- Coop Konsum, Coop Extra, Coop Forum, Coop Bygg, sumentkooperationerna har cirka 5,7 miljoner medlemmar, som Kvickly, Kvickly xtra, Fakta, Dagli’-/LokalBrugsen, Super- i sin tur har en röst vardera och representeras genom de natio- Brugsen och Irma och med tillhörande logistikverksamhet. nella förbunden. Detta ger en unik möjlighet till inflytande. Dessutom består verksamheten av partihandel genom försälj- ning av varor till detaljhandelsdrivande föreningar. I Norge Styrelse består verksamheten av ägandet av kedjekoncepten, distribu- Ledamöter tions- och logistikverksamhet samt industriproduktion genom Coop Nordens styrelse består av 13 stämmovalda styrelseleda- tillverkning av bland annat bröd, juice och sylt. Coop Norden möter samt två personalrepresentanter med två suppleanter som AB är moderbolag i Coop Norden-koncernen. Koncernen kallas till alla möten. Under året hade styrelsen 11 (13) proto- omfattar bland annat dotterbolagen Coop Sverige AB, Coop kollförda styrelsemöten. Danmark A/S, Coop Norge AS, Coop Trading A/S, Intercoop Ltd samt Coop Nonfood A/S. Styrelsens arbete Coop Norden skapades för att möta utvecklingen i daglig- Styrelsens arbete regleras bland annat av styrelsens arbetsord- varuhandeln i Europa med allt större aktörer bland såväl leve- ning, som ger anvisningar och riktlinjer för styrelsens eget rantörer som detaljister. Genom att sammanföra den koopera- arbete. I arbetsordningen finns också instruktioner om arbets- tiva dagligvaruverksamheten i de tre skandinaviska fördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan vd kooperationerna skapades Nordens största dagligvaruföretag. och de andra organ som styrelsen inrättat, samt instruktioner Syftet med Coop Norden var att förbättra medlems-/kunder- för när och hur sådana uppgifter som styrelsen behöver för sitt bjudandet och öka intjäningsförmågan genom att utnyttja kon- arbete ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Styrelsens cernens storlek och alla de kunskaper som finns i koncernens arbetsordning uppdateras och beslutas årligen. bolag. Vid skapandet betonades också att koncernen skulle driva Revisionskommitté angelägna konsumentfrågor på ett starkare sätt, till exempel Ett av styrelsens organ är Revisionskommittén, som har som inom områden som etik, miljö och hälsa samt säkerhet och huvudsaklig uppgift att övervaka koncernens redovisnings- och konsumenttrygghet. Konsumentkooperationen har lång erfa- rapporteringsprocesser samt revisionsprocessen. Revisionskom- renhet av arbete med denna typ av värderingsbaserade konsu- mitténs ledamöter utses av styrelsen och består för närvarande ment- och samhällsfrågor – ett arbete som utgår från den egna av tre styrelseledamöter. Kommittén ska regelbundet rappor- värdegrunden, där Inflytande, Omtanke, Ärlighet och Nytän- tera till styrelsen. Kommittén har haft sex möten under 2006. kande är bärande begrepp. Beredningskommitté I januari 2007 beslutade Coop Nordens styrelse att inleda Beredningskommittén utses årligen av styrelsen och består av en process som siktar till att omvandla Coop Norden AB och fem medlemmar samt två arbetstagarrepresentanter. Kommit- den hittillsvarande koncernen. Dagens nordiska samordning av tén är ett beredande utskott med uppgift att vid behov förbe- inköp ska föras vidare och utvecklas. Vid sidan av gemen-
 17. 17. Coop Norden Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse 15 reda frågor för behandling i styrelsen samt hantera de övriga men visar fortfarande betydande underskott 2006. frågor som styrelsen hänskjuter till kommittén. Under 2006 Coop Danmark har levererat sitt bästa resultat i sin 111 år har kommittén haft sju möten. långa historia. Huvudorsaken till det högre resultatet är för- bättrad försäljning i kombination med effekter av kostnadsbe- Ersättningskommitté sparingar och effektivisieringar gjorda under innevarande och Ersättningskommittén utses av styrelsen och består av tre sty- tidigare år. Rörelseresultatet före strukturkostnader inkl valuta- relseledamöter. Ledamöterna utses på två år. Kommittén ska kursdifferenser ökade till 464 (391) MSEK, förklaras av att arbeta utifrån fastställd ersättningspolicy för koncernlednings- kedjorna Dagli´Brugsen, SuperBrugsen och Irma har genererat representanter inom Coop Norden. Kommittén har haft sex ett bra resultat 2006. möten under 2006. Coop Norges resultat utvecklades bra i både handels- och industriverksamheten. Rörelseresultatet före strukturkostnader, Marknaden inklusive valutakursdifferenser och exklusive verksamhetsför- Under 2006 fortsatte tillväxten på Coop Nordens huvudmark- säljning, har ökat med 6 procent och uppgår till 260 (245) nader. Ökningen i Danmark var 1,4 procent, i Norge 5,3 pro- MSEK. Samtliga butikskedjor, som drivs av samvirkelagen, cent samt i Sverige 6,2 procent. Trenden från tidigare år med visade försäljningsökningar jämfört med fjolåret. Under året ökad etablering av lågprisbutiker fortsatte också under 2006. har också samvirkelagen gjort större andel av sina inköp via Därmed fortsätter också utvecklingen med ökad konkurrens Coop Norge. Ett gott samarbete mellan Coop Norge och sam- inom detta segment. Inom Coop Norden har 37 nyetableringar virkelagen har präglat 2006 där samvirkelagen upplever att de genomförts, främst gäller det koncepten Fakta, Coop Extra och fått en betydande nytta av det nordiska inköpssamarbetet. Coop Prix. I både Sverige och Norge tog egna varumärken (EVM) nya försäljningsandelar, vilket också är i linje med Personal utvecklingen under senare år. Medelantalet årsanställda uppgick under året till 22 523 (23 245) personer. Antal anställda personer vid årets slut upp- Koncernen gick till 28 290 (27 603) personer. Skillnaden mot medelanta- Omsättning och resultat let anställda beror på många extraanställda deltidspersoner vid Verksamhetsåret 2006 var det femte kalenderåret med gemen- slutet av året. sam drift i Coop Norden-koncernen. Coop Norden har särskilda handlingsprogram för att Nettoomsättningen ökade 2006 med 4,3 (2,6) procent jäm- minska sjukfrånvaron. I detta arbete är chefsansvaret grundläg- fört med föregående år och uppgår till 85 459 (81 904) MSEK. gande, till exempel vad gäller kontakt och uppföljning av med- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 148 arbetare som är sjukskrivna. Aktiv rehabilitering i samverkan (1 274) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 310 (1 325) MSEK. med myndigheter samt friskvård ingår också i programmet. I Resultatet för år 2006 är försämrat med kostnader av struktur- samtliga tre länder används policies och planer för att förbättra och engångskaraktär om 46 (855) MSEK. 2005 års resultat är jämställdheten. Principen lika lön för lika arbete följs upp via förbättrat med vinster från fastighetsförsäljningen och verksam- lönekartläggningar, lönerevisioner och vid rekryteringar. I sam- hetsförsäljning om totalt 2 227 MSEK medan 2006 års resultat band med kompetensutveckling och befordringar är jämställd- har förbättrats med vinster från verksamhetsförsäljning om 42 hetsaspekten en viktig faktor. Samtliga chefer utbildas även i MSEK. Utvecklingen kan hänföras till förbättrad kedjedrift, arbetsmiljöarbete, vilket säkrar att rätt befogenheter och prak- framförallt i Coop Sverige men också i Coop Danmark. Även tiska verktyg görs tillgängliga inom detta område. Coop Norge uppvisar en positiv resultatutveckling. Likvida medel och finansiell ställning Coop Sverige står för den största delen av resultatförbätt- Koncernens kassaflöde har försämrats jämfört med föregående ringen i Coop Norden på helåret. Den svenska verksamheten år, vilket förklaras av betydligt högre investeringar än tidigare år har förbättrat sitt rörelseresultat före strukturkostnader inkl i kombination med att 2005 avyttrades stora delar av fastighets- valutakursdifferenser mer än 260 MSEK. Det förbättrade beståndet i koncernen. resultatet är en effekt av förbättrad kedjedrift. Samtliga kedjor i Koncernens likvida medel vid årsskiftet uppgick till 1 834 Coop Sverige gör resultatförbättringar. Coop Konsum har gått (2 223) MSEK. Av koncernens totala checkräkningskredit om från underskott 2005 till ett överskott 2006 och uppvisar resul- 2 150 (2 312) MSEK var 314 (9) MSEK utnyttjad den 31 dec- tatförbättringar på över 100 MSEK. Stormarknadskedjan ember 2006. Coop Forum har gjort resultatförbättring på cirka 150 MSEK,
 18. 18. Coop Norden Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse 16 Koncernens eget kapital uppgick till 5 257 (5 589) MSEK. Vid Den hårdnande konkurrensen inom dagligvarumarknaden apportemissionen 2002 tillfördes 3 936 MSEK i eget kapital möter Coop Nordens dotterbolag genom att tydligare position- och 1 100 MSEK i lån från ägarna. Ökning av eget kapital om era både stormarknader, storbutiker och supermarkets. Ett fler- 900 MSEK har skett per 2004-12-31 genom konvertering av tal nyetableringar kommer att genomföras på samtliga markna- skuldebrev. Under 2006 har utdelning till aktieägarna skett om der, men även omfattande renoveringar och ombyggnationer av totalt 150 MSEK. stormarknader kommer att ske inom den kommande tvåårs- Soliditeten, mätt som ägarnas andel av riskbärande kapital i perioden. Parallellt med detta fortsätter bolagen med struktu- förhållande till total balansomslutning, uppgick vid årets slut rellt arbete vilket bland annat innefattar stängningar av olön- till 26,0 (27,3) procent. samma enheter. Ledningens bedömning är att alla dessa Koncernens operativa kapital uppgick till 4 900 (5 523) åtgärder ger en positiv utveckling för dotterbolagen framöver, MSEK och avkastningen på operativt kapital uppgick till såväl försäljnings- som lönsamhetsmässigt. Coop riskerar dock 5,9 (18,5) procent. att förlora marknadsandelar om inte tempot i denna omvand- ling kan hållas tillräckligt högt. Investeringar Det finns också en fortsatt risk i samtliga länder för att kun- Koncernens nettoinvesteringar uppgick under 2006 till 555 derna ska föredra discount och lågpris även om trenden härvid- (–1 355) MSEK. Årets investeringar är hänförbara till utveck- lag ser ut att vända i hela Norden. ling av varuförsörjningssystem samt ombyggnationer och ny- Pris, kvalitet men också hälsa, etik och ekologi är viktiga etableringar av butiker. kundkrav på den nordiska detaljhandelsmarknaden, vilket bolaget möter genom utveckling av egna varumärken i kombi- Övriga väsentliga händelser under året nation med ett ökat krav på bolagets leverantörer. Under året har arbetet med att återföra de nationella ledning- arna slutförts. Under slutet av 2006 bildades ett gemensamt Finansiella instrument och finansiell Coop Nonfood A/S som har till uppgift att samordna de nord- riskhantering iska inköpen för Nonfood segmentet. Dessutom har omstruk- Verksamheten inom koncernen bedrivs utifrån en finanspolicy turering skett inom koncernen för att renodla moderbolagets som är fastställd av styrelsen. Finanshanteringen skall vara verksamhet. inriktad på att tillföra ett bestående värde för hela koncernen. Kapital- och processeffektivitet skall uppnås i samband med Miljö kapitalbindning i verksamheten och vid sammansättning av Coop Norden-koncernen bedriver ingen tillståndsskyldig eller kapitalstrukturen. Hanteringen av finansiella risker och flöden anmälningspliktig verksamhet. skall centraliseras för att uppnå ändamålsenlig kontroll, dra Coop Nordens miljöpåverkan är främst kopplad till de pro- nytta av stordriftsfördelar och erhålla förmånliga villkor på cesser som krävs för att ta fram produkterna. Därför är också finansmarknaden. Negativa effekter i resultat- och balansräk- satsningen på miljömärkta och ekologiska produkter priorite- ning till följd av prisförändringar på de finansiella markna- rad. Under 2006 ökade försäljningen av ekologiska produkter i derna skall begränsas genom hedging. samtliga tre länder. Under 2006 lanserades även det ekologiska En grundläggande princip är att ha en tillräcklig betal- varumärket Änglamark i samtliga tre länder, vilket gjorde ningsreserv i form av likvida medel samt outnyttjade krediter. Änglamark till koncernens tredje gemensamma varumärke Koncernen har såväl finansiell som kommersiell kreditrisk. inom Food. Försäljningsframgångarna var stora i framförallt Den finansiella kreditrisken är främst mot de nordiska ban- Danmark. kerna och ett antal elleverantörer. Den kommersiella kreditris- ken består av fordringar på koncernens närstående bolag. Forskning och utveckling Valutarisk uppstår i de kommersiella betalningsflödena. Coop Norden-koncernen bedriver ingen egen forskning. Transaktionsexponering uppstår vid varuinköp som ofta sker i Utveckling av egna programvaror sker kontinuerligt inom kon- utländsk valuta. Valutasäkring för dessa transaktioner sker med cernen. Programvarorna är avsedda som stöd för varuförsörj- hjälp av valutaterminer och valutaoptioner. Samtliga valutade- ningsprocessen samt ekonomistyrning. rivat värderas till verkligt värde och redovisas löpande som för- ändringar i finansiella intäkter och kostnader och säkrings- Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer redovisning tillämpas ej. Med fortsatt expansion på marknaden av stora enheter samt Omräkningsexponering i koncernens balansräkning är inte lågprisbutiker, på en redan kraftigt överetablerad marknad, är föremål för kurssäkring. det vår uppfattning att stora strukturella förändringar kommer Koncernens elförbrukning är betydande. Elderivat värderas att framtvingas hos samtliga aktörer med omfattande butiks- till verkligt värde och säkringsredovisas enligt IAS 39. Säk- nedläggningar som följd. ringshorisonten sträcker sig 4 år framåt i tiden.
 19. 19. Coop Norden Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse 17 För en mer detaljerad beskrivning av koncernens finansiella instrument och riskhantering hänvisas till not 20. Framtida utveckling I den omvandling som Coop Norden nu står inför kommer en fokusering att ske på globala inköp och lokal närvaro. De lokala bolagen kommer att satsa ännu mer på lokal kedje- och butiksutveckling kombinerat med centrala inköps- och varu- märkessamarbeten på produktsidan. Arbetet fortskrider enligt upprättad plan. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Denna årsredovisning ersätter tidigare avgiven årsredovisning per den 15 mars 2007. Orsaken till att den årsredovisning som tidigare hållits tillgänglig har ändrats beror på att följande väsentliga händelser skett efter räkenskapsårets utgång. I juni 2007 beslutade bolagets styrelse att Coop Norden skall erhålla ett koncernbidrag från Coop Sverige motsvarande 300 MSEK. Moderbolaget Omsättning och resultat Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter uppgick till 1 900 (838) MSEK och bestod av utvecklingsbidrag från butiker, vidarefakturerade kostnader samt management fees från dotter- bolagen. Årets ökade omsättning beror på att moderbolaget under 2006 hanterat inköp av frukt och grönt för dotterbolaget Coop Sveriges räkning. Resultatet efter finansnetto uppgick till –131 (385) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till –47 (385) MSEK. Likvida medel uppgick till 615 (1 264) MSEK. Personal Medelantal anställda uppgick till 294 (375) under år 2006. Antal anställda vid årets slut uppgick till 226 (356) personer. Minskningen av personal beror på omorganisationer inom koncernen. Förslag till disposition av årets vinst Till bolagsstämmans förfogande finns följande balanserade vinstmedel i moderbolaget (kr): Balanserat resultat 205 484 590 Årets resultat –47 032 791 Summa 158 451 799 Styrelsen föreslår att de balanserade vinstmedlen hanteras på följande sätt (kr). I ny räkning överförs 158 451 799 Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställ- ning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräk- ningar, eget kapitalrapport samt kassaflödesanalyser jämte noter med redovisningsprinciper.

×