Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IDG - Conversion Case - Conversion Jam 3

2,304 views

Published on

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IDG - Conversion Case - Conversion Jam 3

 1. 1. Förutsä(ningar • EDR-­‐kampanj  för  prenumera1on  riktad  mot  1digare   prenumeranter • Alla  kunduppgi9er  som  behövs  för  a>  starta  en  ny   prenumera1onsperiod  finns  redan  i  databas,  men  måste  gå  a>  se/ ändra  av  besökaren • Tidigare  har  tekniska  begränsningar  i  vår  landsideplaForm   medfört  beställningssidor  med  tomt  formulär   Hypotes Ökar  konverteringsgraden  om  besökaren  e2er  e3  klick  från  EDR  får   en  landningssida  med  sina  kunduppgi2er  förifyllda? Case  1:  M3  –  Förifyllda  fält  
 2. 2. eDR Landningssida U3örande •  E-­‐postutskick  mot  1digare  prenumeranter  med  tydlig  ”läs  mer  och  beställ”-­‐CTA •  A/B-­‐test  på  beställningssidan  -­‐  tomt  formulär  vs  förifyllt  formulär •  Totalt  två  klick  för  a>  beställa  för  varianten  med  förifyllt  formulär
 3. 3. +23%Konverteringsgrad  för  varianten  med  förifyllda  fält!   Konverteringsgrad  på  landningssidan 51,63%
 4. 4. Slutsats: Förifyllt  =  success
 5. 5. Case  2:  Webbdagarna  –”Never  submit”  –  eller? Förutsä>ningar: Besökare  har  klickat  på  en  knapp  eller  länk  som  säger  ”Intresserad  av   Webbdagarna  Stockholm  2014?”  och  kommer  då  1ll  en  formulärsida. Hypotes Ökar  konverteringen  om  knappcopyn  på  formulärsidan  indikerar  vad  som  sker   vid  klick,  istället  för  klassiska  ”skicka!”?
 6. 6. Knappcopy:  Skicka! A
 7. 7. Knappcopy:  Ställ  mig  först  i  kön! B
 8. 8. Knappcopy:  Maila  mig  när  registreringen  öppnat! C
 9. 9. Skicka! Ställ  mig   först  i  kön! Maila  mig  när   registreringen  öppnat 37% 17% 19%
 10. 10. Slutsats Den  klassiska  Skicka-­‐knappen  gav  >94%   högre  konvertering  än  varianterna  med   annan  copy.   Tro  inte.  Testa!  J S>ll  standing
 11. 11. Tack! Lukas  Löfgren Marknadsansvarig   M3  &  M3.se John  Sundström Marknadsansvarig   Internetworld  &  Webbdagarna

×