Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

recreationecologycollserola

598 views

Published on

projecte 2013

Published in: Environment
 • Be the first to comment

recreationecologycollserola

 1. 1. Dues tipologies de sensors: cèl·lula PIR i bucle magnètic ZELT Cèl·l ula PIR = ciclistes + vianants
 2. 2. Període analitzat: 1-1-2009 al 8-10-2013 1.742 dies 5 estacions i 5 anys
 3. 3. 12/208 03/209 06/209 09/209 12/209 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/201 06/201 09/201 12/201 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 0 100 200 300 400 500 600 barobic Baró bicis Distribució temporal de distribució de bicis Feiners Festius Mínim hivern Petit mínim d’estiu Les dades de dies feiners expliquen millor les variacions estacionals
 4. 4. 12/208 03/209 06/209 09/209 12/209 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/201 06/201 09/201 12/201 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 0 10000 20000 baropeat 12/208 03/209 06/209 09/209 12/209 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/201 06/201 09/201 12/201 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 -100 100 300 500 600 800 1000 1100 baropeat Baró vianants Outliers (dades que multipliquen x10 les esperades). Interrupció de servei i després pèrdua de pauta estacional
 5. 5. 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 -100 Catabic 12/208 03/209 06/209 09/209 12/209 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/201 06/201 09/201 12/201 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 Can Catà bicis Els 1742 valors diaris d’intensitat de trànsit de bicicletes a Can Catà. A partir del 22 de maig de 2012 (requadre) baixada abrupta de les dades i també l’aparició d’un grup de “outliers” seguint una interrupció de servei. Es desestima aquest grup de 467 a les anàlisis d’estimació del fluix total de visitants.
 6. 6. Can Catà vianants 12/208 03/209 06/209 09/209 12/209 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/201 06/201 09/201 12/201 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 3000 2000 1000 0 catapeat Les 1.658 dades diàries d’intensitat de pas de vianants. S’aprecia un descens de vianants al pic de l’estiu que no apareix a les bicis. Les dades del requadre segueixen una interrupció de servei. Aquestes dades no han estat desestimades tot i que no hi ha una clara garantia que segueixin la pauta estacional.
 7. 7. 12/208 03/209 06/209 09/209 12/209 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/201 06/201 09/201 12/201 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 0 Madbici 1000 Bicis maduixers Festius amb valors propers a 0!!!!! 1.565 dades de pas de bicis a la Plaça dels Maduixers
 8. 8. C a t a b i c 0 , 0 5 , 2 1 5 , 8 2 1 , 7 1 5 , 0 1 3 , 0 8 , 0 3 , 5 3 , 9 3 , 5 3 , 2 1 , 8 1 , 9 1 , 4 1 , 0 0 , 6 0 , 3 0 , 1 0 , 1 0 , 2 5 0 , 2 0 0 , 1 5 0 , 1 0 0 , 0 5 P r o b a b ilit y 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 M a d b i c i 0 , 0 2 7 , 7 9 , 3 1 2 , 8 1 5 , 0 1 3 , 5 8 , 1 4 , 3 3 , 3 2 , 0 1 , 2 0 , 4 0 , 4 0 , 1 0 , 3 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 3 0 , 0 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 , 0 0 , 1 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 1 0 , 2 5 0 , 1 5 0 , 0 5 P r o b a b ilit y 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 1 5 0 0 Maduixers bicis Es desestima la totalitat de les dades
 9. 9. 0 10000 MadTOTAL 12/2008 03/2009 06/2009 09/2009 12/2009 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 Fecha 0 1000 2000 3000 4000 MadTOTAL 12/2008 03/2009 06/2009 09/2009 12/2009 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 Fecha Maduixers total 1.516 dades Outliers
 10. 10. 3000 2000 1000 0 Xandrib 12/2008 03/2009 06/2009 09/2009 12/2009 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 Fecha Xandri bicis Les 1.705 dades diàries de Xandri. S’aprecia el grup de 41 “outliers” que evidentment s’ha de desestimar, i el tram després de la interrupció de servei de 2012 que s’analitza a les figures següents.
 11. 11. 600 500 400 Mean(Xandrib) 300 200 100 2009 2010 2011 2012 2013 Any 600 500 400 Mean(Xandrib) 300 200 100 2009 2010 2011 2012 2013 Any Comparativa dels valors promig diaris per a bicicletes a Xandri. A l’esquerra, amb les dades sense depurar. S’aprecia com els “outliers” de 2010 fan créixer anormalment el valor promig així com el seu error standard (desv standard dividit per arrel quadrada del nº de dades). Les dades a partir de la interrupció de servei de 2012 fan que la tendència sigui de creixement quasi exponencial. A la dreta es mostra la gràfica una vegada depurada: sense els outliers i sense les dades a partir de setembre de 2012. S’aprecia com les 228 dades que encara s’aprofiten del 2012 marquen encara una tendència d’acceleració del creixement.
 12. 12. Un creixemenmt sospitòs de les bicis a Xandri 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 ene-09 may-09 may-10 sep-09 ene-10 may-11 sep-10 ene-11 may-12 sep-11 ene-12 may-13 sep-12 ene-13 sep-13 Xandri bicis Xandri vianants Evolució de les dades mensuals de bicicletes i vianants a Xandri. El darrer període mostra com la proporció relativa respecte els vianants varia de forma significativa.
 13. 13. Xandri vianants 5000 4000 3000 2000 1000 0 Xandripeat 12/2008 03/2009 06/2009 09/2009 12/2009 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 Fecha Overlay Plot Aforament de vianants a Xandri. S’aprecien els mínims tèrmics de l’estiu i del pic de l’hivern. Les dades a partir d’octubre de 2012 tampoc s’accepten ja que no es pot restar de la xifra de persones una xifra de bicis correcta (vianants=persones-bicis).
 14. 14. 0 X ip b ic i 1000 1 2 /2 0 0 8 0 3 /2 0 0 9 0 6 /2 0 0 9 0 9 /2 0 0 9 1 2 /2 0 0 9 0 3 /2 0 1 0 0 6 /2 0 1 0 0 9 /2 0 1 0 1 2 /2 0 1 0 0 3 /2 0 1 1 0 6 /2 0 1 1 0 9 /2 0 1 1 1 2 /2 0 1 1 0 3 /2 0 1 2 0 6 /2 0 1 2 0 9 /2 0 1 2 1 2 /2 0 1 2 0 3 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 Xiprers bicis Les 1.483 dades diàries de bicicletes a l’estació Xiprers. Es remarca un petit quadrat l’abril-maig de 2009, amb 36 dades que han estat desestimades.
 15. 15. 0 1000 2000 XipPeat 12/2008 03/2009 06/2009 09/2009 12/2009 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 Fecha -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 XipPeat 12/2008 03/2009 06/2009 09/2009 12/2009 03/2010 06/2010 09/2010 12/2010 03/2011 06/2011 09/2011 12/2011 03/2012 06/2012 09/2012 12/2012 03/2013 06/2013 09/2013 Les 1.478 dades diàries de vianants a Xiprers. A dalt s’aprecia l’episodi d’outliers de l’any 2009. Una vegada eliminats, es pot apreciar millor l’aparició de mínims al pic de l’estiu i de l’hivern. Xiprers vianants
 16. 16. Valoració de resultats Sense depurar Amb dades depurades Hi ha una sincronia entre els dades diàries de bicis?
 17. 17. Valoració de resultats Vianants: correlacions menors
 18. 18. Eficiència i fiabilitat dels sensors Valoració de resultats Any 2009 2010 2011 2012 2013 Baró bicis 337 365 322 0 0 Baró vian 286 278 0 0 0 Catà bicis 365 365 365 141 0 Catà vian 365 365 365 366 197 Maduixers bicis 0 0 0 0 0 Mad tot 356 352 365 299 132 Xandri bicis 365 324 365 207 0 Xandri vian 359 364 52 122 271 Xipr bicis 328 365 365 228 160 Xipr vian 293 365 365 228 160 >273 dies (75% de l’any) Entre el 50% i el 75% <182 dies (50% de l’any) S’ha analitzat un període de 281 dies (fins el 8-oct) Resulta molt difícil fer una estimació de la xifra total de visitants pels anys 2012 i 2013.
 19. 19. Distribució anual de les bicis 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - 2009 2010 2011 2012 2013 Baró bici Catà bici Xandri bici Xiprer bici L’evolució dels valors anuals estimats per bicicletes. Tot i que les pautes d’evolució interanual mostren una certa coherència entre les diferents estacions d’aforament, l’estació Xiprers mostra una tendència diferent a la resta.
 20. 20. Evolució dels vianants (Maduixers amb valors totals) 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - 2009 2010 2011 2012 2013 Baró vianant Catà vianant Maduixers tot Xandri vianant Xiprer vianant Distribució dels valors totals estimats de vianants (Maduixers representa un valor total que possiblement està subestimat)
 21. 21. Fent extrapolacions a partir de valors promig anuals quan hi ha més del 50% de dies i “prou ben repartits”. Promig anual Baró bici Baró vianant Catà bici Catà vianant Maduixers tot Xandri bici Xandri vianant Xiprer bici Xiprer vianant 2009 79,97626113 274,8986014 242,7671233 490,6657534 1270,609551 210,6328767 786,5793872 419,8109756 485,4846416 2010 73,1369863 290,8129496 229,4739726 487,9726027 1355,480114 205,9753086 845,5796703 459,3561644 547,1890411 2011 99,49378882 247,3232877 541,1205479 1552,671233 224,5726027 931,3653846 506,4273973 678,8931507 2012 257,2198582 608,136612 1582,665552 294,2270531 689,8770492 459,1754386 826,5701754 2013 726,751269 1601,159091 734,4723247 434,88125 835,74375 <273 dades diàries (75% de l’any) però acceptades per >50% i prou representatiu Desestimats per ser menys del 50% o no representar estacionalitat. I com omplir els espais en blanc o en gris a partir del 2011?
 22. 22. Temperatures mitjanes mensuals Observatori Fabra 30 25 20 15 L’efecte tèrmic ºC A l’esquerra: distribució de les temperatures promig anuals a 10 5 0 2009 2010 2011 2012 Temperratura promig anual a l'observatori Fabra 16,2 15,1 16,2 16,1 17 16 15 14 2009 2010 2011 2012 l’observatori Fabra. A la dreta, la distribució mensual pels mateixos anys. La menor temperatura del 2010 va comportar un descens de fins el 9% interanual en el cas de les bicis a Torre Baró.
 23. 23. 1.555.420 1.640.667 1.890.730 2.080.325 2.270.528 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 - 2009 2010 2011 2012 2013 Si s’omplen els valors absents amb taxes de creixement del 17% pel 2011 i dels 16% pels anys 2012 i 2013, obtenim aquesta corba de creixement de la xifra total a les 5 estacions d’aforament. No és una xifra total de visitants, en la mida que resta per computar l’afluència de visitants des dels municipis de la vall baixa del Llobregat i des de Valldoreix.
 24. 24. Altra informació d’interès que es pot extreure dels comptadors Com varia el priomig diari de bicis entre feiners i festius? 56 162 134 294 146 420 442 825 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Baró Catà Xandri Xiprers Feiners Festius Valors promig diaris totals (entre totes les dades validades) per a dies feiners i festius a les 4 estacions on ha estat possible fer aquesta avaluació.
 25. 25. Com varia el promig diari de vianants entre feiners i festius? 247 491 569 532 362 698 1275 903 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Baró Catà Xandri Xiprers Feiners Festius La diferència entre la afluència de vianants entre dies festius i feiners és menor en el cas dels vianants que en el cas de les bicicletes.
 26. 26. Com varia la proporció de bicis entre festius i feiners? 18,4% 24,8% 19,0% 35,6% 28,7% 37,6% 25,7% 47,8% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Baró Catà Xandri Xiprers %bicis Festius %bicis Feiners En general, la proporció de bicicletes augmenta molt en els dies festius. I molta gent i amb moltes bicis, equival a un major risc de conflictes, especialment quan vianants i bicicletes coincideixen en una petita fracció de la xarxa de pistes i corriols de Collserola.
 27. 27. Els 463 dies de funcionament simultani de tots els sensors permet una bona aproximació al pes relatiu de la quantitat de persones que entren al Parc. Els 463 dies donen un total de 1.976.861 persones amb la distribució percentual que es mostra a la taula. Maduixers 31% Xandri 22% Xiprers 22% Catà 17% Baró 8% La principal porta d’entrada al Parc és Maduixers, que pràcticament quadruplica el volum d’entrades per Torre Baró.
 28. 28. Baró bici Baró vianants Cata bicis Catà vianants Maduixers Total Xandri bicis Xandri vianants Xiprers bicis Xiprers vianants Suma dels 463 dies amb tots els sensors funcionant 35.019 130.017 110.055 216.480 603.002 101.897 341.079 203.585 235.727 Suma dels 325 feiners 15.728 79.681 52.794 136.626 341.730 42.999 169.227 88.614 139.208 % feiners respecte totaL 44,9% 61,3% 48,0% 63,1% 56,7% 42,2% 49,6% 43,5% 59,1% Els 463 dies amb funcionament simultani de tots els sensors, encara que sobreestimen lleugerament la proporció de dies feiners (70,2 front el 67,6% real) mostren com la quantitat total de visitants en dies feiners supera la quantitat de gent que ha visitat el Parc en dies festius (53,9% en feiners). Barobic Baropeat Catabic Catapeat MadTOTAL Xandrib Xandripeat Xipbici XipPeat Feiners 55,65 247,20 162,10 491,23 1153,64 133,85 569,34 293,79 531,74 Festius 145,91 361,76 420,09 697,86 2114,17 441,98 1274,90 825,18 902,51 Si es fa el promig del valor diari de totes les dades validades i per a les diferents estacions, s’aconsegueix aquesta taula. El 52,4% del volum total de visitants visita Collserola en dies feiners. Segurament no hi ha cap altre parc Natural a Catalunya on hi hagi més afluència en dies feiners.
 29. 29. Estudi de la erosió produïda Els indicadors d’una erosió activa
 30. 30. Anàlisi del pitjor tram de la trialera Dragon Khan FOTO SUPERF LONG SUPERF/MITJA VOLUM DSC01412.JPG 0,036 1,000 0,036 0,036 DSC01413.JPG 0,037 42,010 0,037 1,533 DSC01414.JPG 0,033 16,697 0,035 0,584 DSC01415.JPG 0,130 32,190 0,082 2,623 DSC01416.JPG 0,359 9,916 0,245 2,425 DSC01417.JPG 0,341 17,645 0,350 6,176 DSC01418.JPG 0,137 4,793 0,239 1,145 DSC01419.JPG 0,178 30,146 0,158 4,748 DSC01420.JPG 0,666 8,997 0,422 3,797 DSC01421.JPG 0,997 7,753 0,832 6,446 DSC01424.JPG 1,686 15,243 1,342 20,448 DSC01425.JPG 0,226 14,622 0,956 13,979 DSC01426.JPG 1,002 25,882 0,614 15,892 DSC01427.JPG 1,109 16,356 1,056 17,264 DSC01428.JPG 0,986 9,357 1,048 9,801 DSC01430.JPG 0,525 19,002 0,756 14,356 DSC01431.JPG 0,762 28,990 0,644 18,655 DSC01433.JPG 0,766 19,641 0,764 15,006 DSC01434.JPG 0,187 17,286 0,477 8,237 DSC01435.JPG 0,760 25,667 0,474 12,153 DSC01436.JPG 0,497 20,585 0,629 12,938 DSC01437.JPG 0,131 27,253 0,314 8,557 DSC01438.JPG 0,314 28,513 0,223 6,344 DSC01439.JPG 0,639 23,594 0,477 11,243 DSC01440.JPG 1,157 26,246 0,898 23,569 DSC01442.JPG 0,117 17,001 0,637 10,829 DSC01443.JPG 0,117 0,191 0,117 0,022 DSC01444.JPG 0,296 36,399 0,207 7,516 DSC01445.JPG 0,101 137,649 0,199 27,323 DSC01446.JPG 0,146 92,909 0,124 11,474 DSC01447.JPG 0,371 32,091 0,259 8,296 DSC01449.JPG 0,371 0,605 0,371 0,225 DSC01450.JPG 0,371 0,075 0,371 0,028 DSC01451.JPG 0,154 151,500 0,263 39,769 DSC01453.JPG 0,154 0,876 0,154 0,135 343,573 343,6 m3 en 958m lineals de recorregut (entorn 0,35m3/ml)
 31. 31. Una xarxa de pistes molt madura i un`s sòls poc profunds afortunadament limiten molt l’efecte erosiu
 32. 32. Actes multitudinaris
 33. 33. Els controls de pas permeten calcular intensitats en termes de nº de corredors/minut
 34. 34. O l o r d a S a l u t V a l l v i d r e r a A b a r c a - M o n t s a n t Les distribucions del nº de corredors per minut als 3 primers controls de la UTCollserola i les mateixes dades corresponents al primer control de la UT Montsant per comparació. Així, els 1.318 corredors validats de la UTCollserola van trigar 272 minuts entre el primer i l’últim, amb un màxim de 27 corredors/minut. A la UT Montsant van haver molts menys corredors (146) van trigar solament 21 minuts entre el primer i el darrer, i el màxim va ser de 18 corredors/minut. A la UT Collserola els màxims van disminuir amb les distàncies. La Salut, a 22km de la sortida va tenir un màxim de 16 corredors/minut i van trigar 312 minuts entre el primer i el darrer. Aquests valors van passar a Vallvidrera (38km de la sortida) a un màxim de 9 corredors/minut i 405 minuts (6 hores i ¾) entre el primer i el darrer).
 35. 35. El factor limitant és l’amplada dels camins
 36. 36. Un factor que possiblement afecta més la dinàmica de la cursa que el medi ambient, en la mida que els corredors no abandonen el camí
 37. 37. Les pedalades organitzades són més conflictives en dies festius i en hores i camins de màxima afluència. Sovint els grups irregulars són més conflictius. Pedalada Pro-bike (200 bicis en grups de 20). Grups de 20 bicis Bicis al recorregut de la Mitja marató CEC
 38. 38. 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Catabic Madbici Xandrib Xipbici Fecha Hora Catabic Madbici Xandrib Xipbici domingo 01 abr 2012 0:00:00 1 0 0 0 domingo 01 abr 2012 1:00:00 0 0 0 0 domingo 01 abr 2012 2:00:00 0 0 0 0 domingo 01 abr 2012 3:00:00 2 0 0 0 domingo 01 abr 2012 4:00:00 0 0 0 0 domingo 01 abr 2012 5:00:00 0 0 0 0 domingo 01 abr 2012 6:00:00 23 0 0 0 domingo 01 abr 2012 7:00:00 89 0 9 3 domingo 01 abr 2012 8:00:00 70 0 85 36 domingo 01 abr 2012 9:00:00 87 2 61 105 domingo 01 abr 2012 10:00:00 105 3 116 178 domingo 01 abr 2012 11:00:00 63 2 138 235 domingo 01 abr 2012 12:00:00 57 3 140 181 domingo 01 abr 2012 13:00:00 19 40 99 147 domingo 01 abr 2012 14:00:00 6 0 42 64 domingo 01 abr 2012 15:00:00 8 0 29 24 domingo 01 abr 2012 16:00:00 14 0 9 24 domingo 01 abr 2012 17:00:00 26 0 26 45 domingo 01 abr 2012 18:00:00 18 1 69 64 domingo 01 abr 2012 19:00:00 4 0 63 52 domingo 01 abr 2012 20:00:00 2 0 15 13 domingo 01 abr 2012 21:00:00 2 0 0 0 domingo 01 abr 2012 22:00:00 4 0 0 0 domingo 01 abr 2012 23:00:00 0 0 0 0 600 51 901 1.171 8.409 200 bicis en un dia de 8.409 bicis (2,3%)
 39. 39. 538 km, un punt de partença preocupant
 40. 40. Què ens explica la xarxa social WIKILOC?
 41. 41. 25 Les 25 primeres rutes del rànking TRAILRANK
 42. 42. 50 Les 50 primeres rutes del rànking TRAILRANK
 43. 43. 75 Les 75 primeres rutes del rànking TRAILRANK
 44. 44. 100 Les 100 primeres rutes del rànking TRAILRANK
 45. 45. Quantitat de metres lineals nous que afegeix cada grup de 25 rutes ordenades per Trail Rank 300,00 250,00 200,00 km de rutes Les 100 primeres semblen aportar informació suficient 150,00 100,00 50,00 - 25 50 75 100 125 150 nº de rutes
 46. 46. L’acumulació de recorreguts és un indicador de la intensitat de frequentació
 47. 47. Aleatòria Homogènia 24,9 17,2 9,38,6 Els primers 100 de trailrank 5,75,3 4,2 2,73,4 1,3 2,72,5 1,41,7 0,90,40,50,8 0,10,60,0 0,40,40,10,10,20,10,00,40,30,20,20,3 1,9 0,0 1,2 0,25 0,20 Probability 0,15 0,10 0,05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0123456789 ¼ de tota l’oferta de recorreguts ni tan sols apareix a les 100 rutes més valorades de Wikiloc (valor “0”). Les pistes i corriols que es troben a les 13 categories més altes no arriben al 5% de l’oferta total.
 48. 48. El mapa d’ús ciclista solamentreconeix el 29% de l’oferta total Principal 2199,16 2,20 Secundària estratègica 126538,52 126,54 149,57 94,38 Secundària pública 20831,17 20,83 Principal 2199,16 2,20 Secundària estratègica 106556,56 106,56 127,44 93,51 Secundària pública 18686,85 18,69 Principal 0,00 0,00 Secundària estratègica 19981,96 19,98 22,13 99,71 Secundària pública 2144,32 2,14 22190,52 22,19 Rodada Desconeguda 0,00 0,00 0,06 0,29 Coneguda 64,24 0,06 No rodada TOTAL (EN %) TOTAL (EN KM) LONG (EN KM) LONG (EN TIPUS M) PASSEJADE S 136292,40 136,29 Rodada Desconeguda 646,88 0,65 8,85 6,49 Coneguda 8202,95 8,20 No rodada TOTAL (EN %) TOTAL (EN KM) LONG (EN KM) LONG (EN ITINERARIS TIPUS M) 158482,93 158,48 Rodada Desconeguda 646,88 0,65 8,91 5,62 Coneguda 8267,19 8,27 No rodada TOTAL (EN %) TOTAL (EN KM) LONG (EN KM) LONG (EN TOTAL TIPUS M)
 49. 49. 4,9 9,3 5,6 10,0 6,5 4,6 7,3 3,9 6,1 3,1 4,7 5,5 2,3 3,0 2,6 1,1 1,8 4,0 0,8 3,9 0,1 1,3 0,81,0 0,3 0,7 0,3 0,2 0,8 0,6 0,4 0,0 0,5 0,9 0,0 1,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 0123456789 Proposa tallar 70,6% i afecta el 56% dels usuaris (la proposta d’aquest projecte tallaria el 22,4% i afectaria el 5,3%).
 50. 50. Els 100 primers trailrank de WIKILOC defineixen unes “illes” que ajuden a entrendre la distribució dels nius d’astor
 51. 51. Sup de les illes Sup de bosc dens a les illes Els astors tenen una clara preferència per les illes de majors dimensions, tant en termes absoluts com en termes de superfície de bosc dens.
 52. 52. Si multipliquem cada tram de xarxa viària pel seu valor de rànking WIKILOC (p.e. amb un valor 3 multipliquem per 3 la longitud en metres) es pot obtenir aquest mapa de quadrícules de 500m de costat. Sobre aquest mapa s’han superposat les àrees crítiques i també les Reserves naturals Parcials. Es veu com part de les àrees crítiques han de conviure amb densitats de pas elevades. Un fet preocupant que cal controlar.
 53. 53. Un intent de correlació trailrank-nº de bicis en un festiu de tardor En ved la localització dels eco-comptadors que han estat analitzats. En blau, i amb colors que indiquen quantitats d’aforaments manuals fets en el mateix lloc, els aforament manuals. Es mostren també les intensitats de trànsit BTT per a un festiu de tardor.
 54. 54. Aquesta correlació entre valor Trailrank100 i valors reals d’intensitat de trànsit de BTT per festius entre 11 i 13h té un coeficient de correlació de 0,69. Tanmateix, permet fer una primera aproximació sobre la distribució real de les bicis al territori.
 55. 55. wikiloc100 Bicis/h estimada 0 0 1 1 2 5 3 10 4 15 5 20 6 24 7 29 8 34 9 38 10 43 11 48 12 52 13 57 14 61 15 66 16 70 17 75 18 79 19 83 20 88 21 92 22 96 23 101 24 105 25 109 26 113 27 117 28 120 29 122 30 126 31 138 32 142 33 143 34 150 35 160 Els valors trailrank100 més alts tenen simplement valors reals. Són vies on coincideixen també ciclistes de passejada que no s’inclouen a les rutes.
 56. 56. Gràfica que mostra com es distribueixen les bicis a les 36 categories WIKILOC (entre 0 i 35). Hi ha una zona de màxims entorn els valors WL100 7 i 13 que podrien indicar recorreguts llargs i allunyats dels punts d’entrada i/o passejada que es veuen a les categories més elevades, amb pics de densitat de bicis.
 57. 57. Amb això es disposa d’una primera aproximació que relaciona “intensitat de trànsit de bicis estimada” amb el rànking WIKILOC. Així podem saber com es distribueixen les bicis al Parc.
 58. 58. 78% de la longitud total de camins i corriols solament acumulen el 25% de les bicis 78% 25%
 59. 59. 5,3% 34,49% 28,4 km (el 5,3% de los 538km totals) tenen el 34,49% del total de bicis en un diumenge de tardor del 2013 1/3 de totes les bicis en solament el 5% de la trama de pistes i corriols!
 60. 60. En aquets 28,4 km es concentra 1/3 del total de bicis i la major part dels vianants
 61. 61. La lògica dels recorreguts
 62. 62. Un criteri per identificar recorreguts a tallar: les illes que intersecten un àrea vital d’astor
 63. 63. Si tallem els camins i trialeres menys freqüentats, tenim major probabilitat que la limitació sigui acceptada
 64. 64. La nostra proposta
 65. 65. Proposem tallar: 119,8 km (68 trialeres) el 22,4% del total, tanmateix afectant el 5,3% dels usuaris. Recordem que el mapa d’ús ciclista afecta el 70,6% de la xarxa i el 56% dels usuaris.
 66. 66. La dimensió de les illes que intersecten àrees vitlas augmenta de forma important
 67. 67. Xarxa rodada principal Xarxa rodada secundària estratègica Xarxa rodada secundària pública Xarxa no rodada coneguda Xarxa no rodada desconeguda (trialeres) Actual Proposta 55,9 235,8 60,2 94,5 92,6 55,9 213,5 59,3 65,7 24,6 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Km Comparació, per a diferents tipologies de xarxa viària, entre les longituds actuals i les de la proposta. Evidentment no es talla cap via asfaltada, i les reduccions més importants són a les vies amb menys de 4m d’amplada.
 68. 68. Qué passa si es restringeix la frequentació estrictament als camins?
 69. 69. I si es regula quins camins poden ser transitats?
 70. 70. No tots els camins poden ser transitats de nit
 71. 71. La desaparició d’espais oberts ha afectat a Buteo buteo. La freqentació äls espais oberts és segurament molt més conflictiva. Cal obrir espais oberts i protegir-los de la freqüentació.
 72. 72. •Hi ha una xarxa de pistes i trialeres madura. •Els usuaris no són zombies: no es distribueixen a l’atzar sinó que segeixen lògiques concretes. •Si entenem aquestes lògiques, podem articular mesures de protecció afectant una mínima part de la població d’usuaris. •Tanmateix necessitem: • Saber quanta gent visita el parc • Saber com es distribueix al territori l’ús social del Parc • Explicar les raons d’aquestes limitacions al lloc on toca: les xarxes socials.
 73. 73. Gràcies per la vostra atenció (84 diapos!!!) 

×