Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Han arribat els cabirols al Parc Natural de Collserola?

6,527 views

Published on

La possible colonització espontània de Cabirol a Collserola ens obre les portes a unes reflexions interessants que remarquen la gran importància de les dades que aconseguiu els col·laboradors del projecte caminsdefauna.cat; el primer projecte de l'associació CROMA

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Han arribat els cabirols al Parc Natural de Collserola?

 1. 1. L’aparició d’indicis que apunten vers unacolonització espontània del cabirol a Collserola, ens obre la porta a reflexions interessants sobre la connectivitat ecològica.
 2. 2. Tenim fotos de petjades de cabirol sotala AP-7 a Sant Celoni en aquest pont.Semblen no ser massa exigents!
 3. 3. Tanmateix Collserola es troba enmigd’una de les majors conurbacions dela conca mediterrània.
 4. 4. Els cabirols han estat re-introduïts ala serralada litoral. Podrien arribardes del nord-est.
 5. 5. Però travessar el Besòs éscomplicat. La superposició decarreteres i línies de ferrocarril hocomplica molt!
 6. 6. Podrien arribar des del Garraf, peròencara no tenim cites confirmades, itravessar el Llobregat també ésdifícil.
 7. 7. La connectivitat cultural humana complica la connectivitatecològica.
 8. 8. Travessar el congost del Llobregat sembla impossible.O no? Necessitem les vostres dades!
 9. 9. Aquesta imatge nocturna presa des de Collserola, ens mostra com elriu està vorejat per carreteres de trànsit intens. Més enllà, moltesurbanitzacions.
 10. 10. I podria arribar des de Sant Llorenç, sempre i quantravessi obstacles complicats.
 11. 11. El grup Sant Quirze Natura ha certificat un pas funcionalsota la C-58
 12. 12. Un pas que funciona perquè no se senten ni es veuen elsvehicles. És així com avancem en el coneixement!
 13. 13. Les imatges de senglars travessant el pas de la Betzucasota la C-58 van ser una descoberta!
 14. 14. Però la B-30 continua sent una barrera completamentimpermeabl.
 15. 15. HI ha un viaducte per pas de fauna, però no altera laimpermeabilitat de la B-30. No s’arriba a Galliners.
 16. 16. Més a l’oest, a Rubí, els alumnes del IES l’Estatut deRubí, han trobat dos passos funcionals.
 17. 17. Els senglars travessen un túnel de 140 metres de llargada
 18. 18. I després de mesos de fototrampeig, han comprovatel pas ocasional vers la conca del riu Gaià
 19. 19. Ara mateix aquests estudiants han trobart el que finsara podria ser l’única oportunitat viable de pas versCollserola
 20. 20. Ara mateix aquests estudiants han trobart el que finsara podria ser l’única oportunitat viable de pas versCollserola
 21. 21. El riu Gaià sut del Parc Natural de Sant Llorenç i arribaal Llobregat.
 22. 22. Una llera encaixada que treu de la vista lesurbanitzacions, i una vegetació força inalterada ...
 23. 23. . . .i uns cabals punta importants, fan que les carreterescreuin per ponts elevats, i que la permeabilitat siguielevada.
 24. 24. En aquesta riera hemtrobat unes petjades quepodrien ser de cabirol.Però enmig d’un substratmolt alterat per la pràcticadel motocross.
 25. 25. Un espai natural i un refugi de fauna salvatge que, tot iestar amagat, rep l’impacte d’una freqüentació agressiva
 26. 26. Uns usos que són il·legals.
 27. 27. Aquesta foto presa des de la ISS a novembre del 2011ens mostra fins a quin punt Collserola és una illavorellada per la llum del territori urbanitzat. Tot i això,senglars, toixons i guineus entren i surten d’aquesta“illa”.
 28. 28. La qüestió del cabirol ens ajuda a descobrir que:• La vostra col·laboració en el projectecaminsdefauna proporciona informació molt valuosaper entendre com interaccionen els diferents factorsque controlen la connectivitat ecològica funcional.
 29. 29. La qüestió del cabirol ens ajuda a descobrir que:• Amb el vostre ajut podríem, no solamentidentificar quins passos i quins corredors ecològicssón més importants, sinó també quins passos iquins corredors podem restaurar i com fer-ho!
 30. 30. Per tant menysdisquisicions i poseu-vos a treballar ja!Necessitem les vostresdades!
 31. 31. www.caminsdefauna.catinfo@caminsdefauna.cat

×