Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alimentar colònies de gats és extinguir la fauna salvatge!

2,649 views

Published on

Els gats comporten un impacte ambiental devastador. Molt especialment la pràctica d'alimentar colònies de gats. D'aquesta manera s'augmenta dee forma artificial la població de gats i l'impacte sobre la fauna autóctona. Els gats ja són causa d'extinció local de diverses espècies de rèptils i amfibis a Catalunya.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

Alimentar colònies de gats és extinguir la fauna salvatge!

  1. 1. Els gats: un impacte que la natura ja no pot suportar
  2. 2. Hi ha un registre gràfic aclaparador
  3. 3. I una abundant documentació científica que ho demostra
  4. 4. Molt especialment l’alimentació de colònies de gats comporten un impacte molt greu sobre la fauna del litoral del delta del Llobregat. Ja han extinguit de forma local dues espècies de sargantanes i un ocell que feia els nius als matolls de rereduna.
  5. 5. Malauradament alguns animalistes defugen un debat seriós i opten per la censura: han vandalitzat els cartells!
  6. 6. La seva riquesa argumental rau en la raó de la força i no en la força de la raó. Finalment en solament 5 dies ja han vandalitzat els cartells!
  7. 7. @volemdunes #volemdunes Associació CROMA: crowdmaps pel medi ambient

×