Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Record visita

287 views

Published on

Resum entregat a la visita a Palautordera "Palau a inicis del segle XX"

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Record visita

  1. 1. PALAU A INICIS DEL SEGLE XX DISSABTE 25 DE SETEMBRE DE 2010
  2. 2. La visita ha intentat explicar com ha evolucionat el poble de Santa Maria de Palautordera des de finals del segle XIX i inicis del segle XX i alguns dels edificis més destacats que es construeixen en aquesta època. El centre històric del poble tenia l'església com a centre, i al seu voltant el palau, i les primeres cases. L'origen documentat l'hem de situar el 862 quan la parròquia de Santa Maria de Palautordera, juntament amb la de Sant Esteve de Palautordera i Sant Esteve de la Costa va se cedida pel rei Carles el Calb al comte Sunyer I d'Empúries-Rosselló. Durant l'època medieval el poble creix al voltant de l'església, i ja en època moderna, segle XVI, es realitza una gran reforma urbanística, s'enderroca el palau, es construeix la nova església, i la torre del palau s'utilitza com a campanar. També es canvia l'accés ja que es construeix la casa del campaner a l'oest i l'entrada al poble serà entre aquesta i la torre-campanar. A part d'aquesta petita estructura urbana al voltant de l'església, no podem oblidar que el poble el composen les masies escampades per tot el terme municipal. L'altra gran reforma que coneixem és la que es produeix el 1927, quan es realitza la construcció de l'escorxador, l'edificació d'una nova casa Consistorial, l'obertura d'una carrer paral·lel al carrer Major, l'actual Pg. Vitamènia, l'obertura de nous carrers a l'eixample, com l'anomenen en la documentació, i que es correspon al voltant de la Plaça de la Vila. Les cases Consitorials. Des del segle XIX sabem que Palau ha tingut 5 cases consistorial. La primera es trobava a la plaça major, fins el 1855, estava situada on posteriorment es va construir la Fonda de Can Xa. La següent ubicació va ser al carrer Nou, número 2. Tenia planta baixa i un pati. La seva adquisició va ser per una cessió de la Diputació de Barcelona el 1835 i que havia tingut la funció de casa-fonda. El canvi sempre anava precedit de les males condicions que tenien els edificis, de manera que la necessitat de construir una nova casa consistorial era vista per tots els membres de l'Ajuntament. Però, serà un dels projectes que tardaran més a materialitzar-se igual que les escoles públiques. Els projectes de la Casa Consistorial i les escoles estan molt relacionats, ja que tot i ser projectes independents, els dos primers es plantegen de forma conjunta, encara que la construcció serà separada. Aquesta unió dels dos
  3. 3. projectes ve donada per la necessitat del poble de tenir edificis públics en condicions, i les condicions de la cessió dels terrenys per part del govern el 1873. L'Ajuntament de Palau el 1888 demana a la Diputació de Barcelona que amb els seus arquitectes redacti un projecte per edificar un edifici per a la casa consistorial. El projecte està redactat per l'arquitecte Antonio Serrallach Fernandez Pedriñan, autor també de l'església de la Concepció de Barcelona. L'estructura interna de les dependències municipals es projecte ja amb conceptes moderns i són els que actualment s'utilitzen en la construcció dels edificis públics. D'aquesta manera, s'instal·len a la planta baixa totes aquelles dependències d'ús públic i al pis superior per l'habitació del secretari. El projecte no es porta a terme i no serà fins el 1927 que es reprèn la construcció de l'edifici de la casa consistorial. El procés de construcció s'allarga fins el 1929, i poc després d'acabar les obres es detecten problemes de construcció, sense implicar problemes de solidesa, però si de bellesa. Domènech i Mansana dóna importància a la simetria entre els diferents cossos i les obertures. La façana està dividida en tres cossos, un de central avançat, que li dóna un caràcter de primacia i on es troba l'entrada a l'edifici. Els dos cossos laterals estan una mica més endarrerits. A dins les dependències són a la planta baixa, a la dreta escola de parvulari, amb sala del mestre i l'aula. Al cost central, presó, oficines, consultori mèdic. Al primer pis, habitacions del mestre. Al costat central, un despatx pel secretari, un per l'alcalde i el jutge, la sala de plens, i l'arxiu. Al segon pis, només es construeix en el cos central que són les habitacions del secretari, per reduir despeses. Les Escoles El projecte de 1885 fou realitzat per l'arquitecte Ramon Prats i Montels, arquitecte de la Diputació de Barcelona, el seu projecte no es va acabar construint. Però, sabem com era, ja que en tenim el projecte. Aquest edifici constava de planta baixa i primer pis, i amb decoració clàssica. El 1906 es projecte unes escoles públiques, per a nens i per a nenes, però separades per sexe, tot i tenir l'opció de fer-ho juntes. Aquest projecte no es portarà a terme. L'estructura de l'edifici és una sala-classe única per a cada sexe amb capacitat per a 28 alumnes. El projecte està realitzat per l'arquitecte municipal Josep Domènech i Mansana. De nou el 1917 es decideix la construcció de la casa consistorial i les escoles, que ja s'havia aprovat en ple 13 de setembre de 1916. L'aprovació del
  4. 4. pressupost es fa de forma separat, per un costat les escoles i per l'altra la casa consistorial. Davant la situació financera de l'Ajuntament i la incapacitat de poder tirar endavant aquests dos projectes es decideix realitzar una subscripció popular per a la construcció de les escoles. De manera que entre el 1918 i el 1919 en què finalitza la construcció de les escoles, es realitzaran aportacions populars ja sigui de forma dinerària com amb el treball. I es deixa la construcció de la Casa Consistorial per un altre moment. Per la construcció s'utilitza el projecte realitzat el 1906 i que no s'havia portat a terme. Aquestes escoles estan ubicades on ara hi trobem el Centre Cívic i la ràdio municipal. Hospital L'hospital municipal de Palau es trobava situat al c. Hospital, al costat de l'edifici de la presó municipal. El seu origen no el coneixem, però segurament no era gaire lluny del lloc que tenim documentat, i sabem que el 23 d'agost de 1855 la Diputació de Barcelona que n'era la propietària la cedeix a l'Ajuntament de Palau. El 1929 l'Ajuntament pren la decisió de vendre aquestes instal·lacions en subhasta pública I els edificis estaven situats en els números 14 i 16 del c. Hospital, segons la numeració antiga. Ajuntament de Santa Maria de Palautordera Conèixer Palau Àrea de Cultura http://coneixerpalau.webnode.es

×