Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Dutch] ERP in de zorgsector

716 views

Published on

Wouter Hanson - Business Unit Manager Xperthis en Marc Van Uytven - Directeur Financiën en Administratie AZ Groeninge Kortrijk

Hoe een end-to-end en hoogkwalitatieve ERP-oplossing op een betaalbare manier aanbieden naar de ziekenhuissector? ERP aangeboden vanuit een Software-As-A-Servicemodel

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

[Dutch] ERP in de zorgsector

  1. 1. ERP in de zorgsector Automatisering van de back-office van hetziekenhuis op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier Marc VAN UYTVEN, Directeur financiën en administratie, AZ Groeninge Kortrijk Wouter HANSON, SAP Business Unit Manager xperthis
  2. 2. Inhoud• Context• Is er wel nood aan een ERP oplossing?• Software-As-A-Service: (een deel van) het antwoord?• Uitdagingen 2
  3. 3. Context• Back-office automatisering wordt als een kostenpost aanzien • Goed werkende back-office processen worden als evidentie beschouwd • Redenering vanuit een (grondige) business case ontbreekt nog te dikwijls• IT budget in ziekenhuizen 2 à 2,5% (*) • Tegenover 6 à 8% in andere sectoren • Zware concurrentie voor ERP met medisch-technische IT investeringen• ERP projecten • Globale “Ownership” en helicoptervisie vanuit de business zijn cruciaal • Nog teveel geinitieerd vanuit IT om de verkeerde redenen (einde maintenance, …)(*) interne benchmarking 11 Vlaamse ziekenhuizen budget 2010 3
  4. 4. Context• Gebrek aan maturiteit (*), vooral op logistiek vlak • Expertise aan ziekenhuisbarema’s binnenhalen en -houden? • Externe consultancy kampt veelal met nood aan sectorkennis• Standaard ERP toepassingen zijn onbruikbaar in een ziekenhuiscontext • Complexe (en dus dure) aanpassingen nodig • Impact naar TCO en continuïteit • ERP in een ziekenhuis is niet stand-alone (complexe interne en externe integraties, met apotheek, klinische logistiek, EPD, Tar/Fac, …)• Opstarten van een ERP implementatie vergt in een opzet in eigen beheer een zware initiële investering: • Aankoop licenties • Infrastructuur (eigen of hosting) • Opbouwen ondersteuningsorganisatie (eigen of uitbesteed)(*) studie Vlaams Instituut voor de Logistiek 2011 4
  5. 5. Is er wel nood aan een ERP oplossing?• Back-office processen in een ziekenhuis ZIJN complex en ZIJN kritisch voor een goede zorgverlening• De scope qua behoeften is zeer breed en kan vergeleken worden met grote industriële bedrijven • Toenemende behoefte aan diepgaande analytische boekhouding (vb. Forfaitarisering, …) • Optimalisering patiëntenzorg trajecten heeft impact op supply chain en facility management • REACH, milieunormen, patiëntveiligheid, … :toenemende aandacht voor Environment, Health & Safety • Patiënt als klant: infrastructuur als visitekaartje, rol van facility management 5
  6. 6. Software-As-A-Service: (een deel van) het antwoord?• Drempel van de initiële investering wordt sterk verlaagd • Geen nood aan volledige interne organisatie (of externe consultancy) • Investering in infrastructuur sterk beperkt • Implementatie effort wordt beperkt wegens “best practice” concept• Transparantie naar Total Cost of Ownership en continuiteit • Vaste prijzen in functie van gebruikte processen • All-in formule(licenties, upgrades, infrastructuur, support, …) • Eigen medewerkers kunnen zich op hun job blijven concentreren • Diensten zoals e-supply, document management worden “plug & play”• Service Levels • High performance / high availability komt binnen operationeel en budgetair bereik 6
  7. 7. Lessons learned• ERP is geen toverdoos, change management is belangrijk om de bedrijfsprocessen vooraf in kaart te brengen: • Centraal beheer master data • Authorisaties • End-2-end procesvoering• Software-As-A-Service • Moet de mogelijkheid blijven bieden om procesvarianten te faciliteren • Service Levels worden geformaliseerd maar moeten gebaseerd zijn op duidelijke afspraken en wederzijdse verplichtingen • Creëren van een context voor kennisdeling (en delen investeringskost) binnen de basis is essentieel• ERP vereist maturiteit • Kennis van de sector is noodzakelijk • Opbouw van opleidingstrajecten in samenwerking met kennis-instituten 7
  8. 8. Vragen?Marc Van Uytven, Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, Licentiaat in de Medisch-Sociale Wetenschappen en het Ziekenhuisbeleid, Master in Accountancy,marc.vanuytven@azgroeninge.beWouter Hanson, Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, Master of Management,Master in Internal Audit, w.hanson@partezis.be 8

×