Autoconsum nova_era_enerville_enertika_ermen llobet

259 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Autoconsum nova_era_enerville_enertika_ermen llobet

 1. 1. Autoconsum:nova era per a les Renovables Ermen Llobet i Martí Grup Enertika Manresa · 5 d’octubre de 2012
 2. 2. Enertika és un grup especialitzat en solucions d’eficiència energètica i generació distribuïda basada en renovables. Implantat a Europa i Llatino-amèrica, està fortament orientat al desenvolupament de projectes d’eficiència energètica en la modalitat ESCO/ESE per a corporacions locals, indústries i grans corporacions.Enertika ha desenvolupat, entre altres, el projecte d’enllumenat públic eficient de Camarles (Baix Ebre) en modalitat ESCO, finançat pel seu instrument financer Enertika Esco Invest.Recentment ha estat adjudicatari d’un projecte ESCO a Mèxic i Centreamèrica per a Telefònica (1200 estacions base, 5 M€ Capex)Enerville és l’empresa del grup orientada a la promoció de projectes de generació distribuïda fotovoltaica. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 3. 3. Com se sap la situació de les Renovables a l’Estat espanyol és d’aturada completa des de la moratòria decretada el passat gener en l’atorgament d’assignació de tarifes.En el cas de l’energia solar Fotovoltaica aquesta moratòria arriba després de diverses mesures retroactives que han dinamitat la confiança en el sector:• Limitació de les hores anuals de producció amb dret a prima• Reducció de 25-30% de la retribució entre 2011 i 2013• Limitació del període d’anys amb dret a cobrament de primes.• Nou impost del 6% sobre els ingressos bruts de produccióPer altra banda el govern espanyol ha incomplert el seu compromís de regular l’autoconsum abans del maig passat, sense que existeixi cap nou compromís ni perspectiva al respecte. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 4. 4. Evolució del mercat fotovoltaic a l’Estat E. Les dades de 2012 corresponen al primer semestre. Aquestes xifres no inclouen sistemes autònoms els quals representarien un 3-5% addicional. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 5. 5. Per contra el mercat mundial ha seguit creixentmolt per sobre de les previsions del propi sector Aquest creixement ha estat liderat per Alemanya, Itàlia,USA i també derivat d’un eixamplament del mercat a molts nous països Manresa · 5 d’octubre de 2012
 6. 6. Per contra el mercat mundial ha seguit creixentmolt per sobre de les previsions del propi sector Aquest creixement ha estat liderat per Alemanya, Itàlia,USA i també derivat d’un eixamplament del mercat a molts nous països Manresa · 5 d’octubre de 2012
 7. 7. Perquè parlem d’una Nova era de les Renovables:• Venim d’un mercat molt subvencionat que ha fet els seus deures: • Maduració tecnològica i industrial • Reducció espectacular de costos• Anem cap a un mercat de Renovables a les portes de la competitivitat sense subvencions en: • Plantes sobre cobertes per a AUTOCONSUM o consum local • Grans plantes sobre terreny en països en fort creixement amb recorregut tecnològic i de reducció de costos Manresa · 5 d’octubre de 2012
 8. 8. Subvencions directes. TOTAL MUNDIAL Mercat de petits sistemes autònoms. Tarifes especials a la producció. Parcs i cobertes. Connexió a xarxa.El model de tarifes (Feed-in tariff) ha donat un gran impuls al mercat mundialperò està entrant en crisi degut als seus grans i creixents costos econòmics. Inici d’una transició (turbulenta?) cap a la plena competitivitat Manresa · 5 d’octubre de 2012
 9. 9. Hem fet els deures aprofitant les subvencions Evolució del preu mitjà del mòdul fotovoltaic 2012: per sota 1€/Wp.... i el rendiment del mòdul ha passat del 13 a 16% Manresa · 5 d’octubre de 2012
 10. 10. Cap on anem:Mercat Motor Ingressos Quan OnAutoconsum • Cost FV Estalvi en la A partir de: Japói Balanç net competitiu en compra Paritat Xarxa USAsobre cobertes mercat elèctric d’energia 2013-2016 Europaresidencials, minorista. elèctrica Segons P. Emergentscomercials, • Regulació segments iindustrials. Adm. raonable Radiació solarGrans Parcs • Cost FV Venda al A partir de: P. EmergentsFotovoltaics competitiu a mercat elèctric 2016-2020 Austràliaen el “sunny preu majorista majorista Segons costos USAbelt” (cinturó • Països amb (pool) locals i Sud Europaassoleiat) forts augments Radiació solar de demanda elèctrica En aquests escenaris el creixement no depèn de diners públics però les decisions polítiques (Regulació) poden estimular o frenar... Manresa · 5 d’octubre de 2012
 11. 11. El “sunny belt” (cinturó solar mundial) Manresa · 5 d’octubre de 2012
 12. 12. Paritat de xarxa:El cost de l’energia fotovoltaica segueix disminuint notablement mentre els preus de l’electricitat segueixen creixent mot significativament.Segons els segments i les condicions de radiació, més tard o més d’hora comença a resultar més econòmica l’autogeneració que la compra d’energia. PARITAT DE XARXA PER TAMANY DE PLANTA I SEGMENT DE CONSUM Manresa · 5 d’octubre de 2012
 13. 13. AUTOCONSUM vs BALANÇ NET• Autoconsum pur: • La producció és consumida en el mateix instant que es genera. La no consumida es lliura a la xarxa com a excedents • És aplicable en casos de consums elevats i estables al llarg del dia i dels mesos de l’any • Sense regulació de balanç net els excedents es cobrarien a preu “pool”• Balanç Net: • Si l’energia produïda és superior a l’energia consumida en un període, es genera un “crèdit de compra” que es descomptarà en períodes següents en què el balanç sigui de major consum que producció. • Molt probablement el crèdit de compra tindrà un peatge per utilització de xarxa. • El balanç net permet recuperar els excedents d’energia abocats a la xarxa, per exemple en caps de setmana o períodes de vacances. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 14. 14. Exemple de balanç diari de generació i consum Font: UNEF Manresa · 5 d’octubre de 2012
 15. 15. Atenció al dimensionament de plantes d’autoconsum:Actualment el Balanç net a Espanya no està regulat.Si dimensionem les instal·lacions en base al balanç anual de consum vs producció solar, probablement tindrem molts excedents instantanis que no podrem recuperar.Per a molts perfils habituals de consum, una planta per a autoconsum pur tindrà una cobertura petita del consum global, si es volen evitar massa excedents. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 16. 16. Models de transició entre sistemes subvencio- nats i sistemes de lliure mercat.Espanya ha interromput abruptament el sistema de primes amb efectes traumàtics per a les empreses del sector.La majoria de països han introduït mesures que combinen tarifes (decreixents) amb incentius (creixents) a l’autoconsum per facilitar la transició entre els dos models. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 17. 17. Itàlia. Tarifa FV base (FiT) més complement per a la part autoconsumida (scambio sul posto) i crèdit per a autoconsum diferit. (Max 200kW).Alemanya. Dos nivells de “Feed in Premium” segons si autoconsum és < o > de 30% de generació.Gran Bretanya. Hi ha una FiT per al conjunt de la producció FV i un plus de tarifa per als excedents no consumits. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 18. 18. Cost de l’energia (Lcoe) FV vs preu electricitatCost Planta (€/kWp) 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000Cost mitjà FV (c€/kWh) 12,67 11,57 10,48 9,38 8,28 7,19 6,09Cost Elect. Residencial (c€/kWh) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00Diferènc ia vs Fotovoltaica -2,33 -3,43 -4,52 -5,62 -6,72 -7,81 -8,91Cost Elect. Comercial (c€/kWh) 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00Diferènc ia vs Fotovoltaica -0,33 -1,43 -2,52 -3,62 -4,72 -5,81 -6,91Cost Elect. Indus trial (c€/kWh) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00Diferènc ia vs Fotovoltaica 1,67 0,57 -0,52 -1,62 -2,72 -3,81 -4,91 LCOE és el cost ponderat de l’energia, suposant radiació típica a Catalunya, rendiment estàndard de planta i cost del capital del 5%. Té en compte el cost d’inversió i el de manteniment. Vida útil de 30 anys. Els costos de planta actuals poden estar entre 2000 i 2500€/kWp, però seguiran baixant en els propers anys (en blanc es deixen casos de costos probablement inassolibles) Elaboració pròpia. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 19. 19. Rendibilitat en plantes d’autoconsum. Exemples APLICACIÓ ANY COST FV PREU ELEC TIR 30A €/kWp c€/kWh Residencial 2012 2500 15 5,52% Residencial 2014 2100 17 8,75% Comercial 2012 2250 13 4,85% Comercial 2015 1550 15 10,49% Industrial 2012 1900 11 4,39% Industrial 2015 1400 13 9,58% Industrial 2018 1100 15 15,27% Notes: Hipòtesi d’autoconsum sense excedents o balanç net sense peatges. Inflació estimada del cost de l’energia: 5%. Elaboració pròpia. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 20. 20. CONCLUSIONS:• Les energies renovables i especialment la fotovoltaica entren en una nova era de progressiva competitivitat• L’autoconsum fotovoltaic no requerirà de subvencions ni primes, però sí d’una regulació tècnico-administrativa que podrà estimular o bé frenar el seu desplegament• Un balanç net ben regulat pot catapultar el mercat de l’autoconsum• El mercat de l’autoconsum tindrà una arrencada lenta, però la combinació de costos FV decreixents i preus d’electricitat creixents acabarà desembocant en creixements que alteraran radicalment el mix elèctric. Manresa · 5 d’octubre de 2012
 21. 21. Moltes Gràcies!ermen.llobet@solanell.com Manresa · 5 d’octubre de 2012

×