Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao

288 views

Published on

Hướng dẫn thiết kế và mô hình hóa nâng cao trên Catia phiên bản mới, thiết kế tấm, thiết kế mặt

Published in: Engineering

Thiết kế Catia V5-6 R2017 nâng cao

 1. 1. Sheet Metal Design 233 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Chương 3: Thiết kế tấm Bạn có thể tạo hình các sản phẩm kim loại tấm bằng cách uống và tạo hình những tấm phẳng. Trong Catia V5, những chi tiết kim loại tấm sẽ được uốn và trải phẳng, và bạn cũng sẽ nắm được các trình tự mà chúng được tạo hình, và các giai đoạn uốn, gập. Có hai cách để thiết kế kim loại tấm trên Catia V5. Thiết kế từ đầu bằng các công cụ thiết kế tấm trong môi trường thiết kế Hoặc có thể tạo một khối rắn và sau đó chuyển chúng thành tấm. Và thường dùng nhất, người ta thiết kế kim loại tấm trong công cụ Generative Sheet metal Design Workbench Trong chương này ta sẽ học thiết kế tấm bằng cả hai cách. Nội dung của chương này gồm Walls Walls of edges Extrusion Flanges Bend Allowance Hems Tear Drops User Flanges Bends Conical bends
 2. 2. Sheet Metal Design 234 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Walls Walls of edges Extrusion Flanges Bend Allowance Hems Tear Drops User Flanges Bends Conical bends Bend from flat Unfolding Folding Fold/Unfold Stamps Cut outs Convert to Sheet Metal Export to DXF Khởi tạo Sheet Metal part Để tạo một chi tiết tấm mới, thực hiện các bước như dưới 1. Chọn Start > Mechanical Design > Generative Sheet Metal Design trên Menu bar. 2. Ở hộp thoại New Part nhập tên chi tiết và rồi click OK.
 3. 3. Sheet Metal Design 235 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Sheet Metal Parameters Sheet Metal Parameters xác định chiều dày tấm, kích thước uốn, biên dạng uốn và khe hở khi uốn Bạn có thể khai báo các thông số này thông qua lệnh Sheet Metal Parameters. 1. Trên thanh công cụ Walls click Sheet Metal Parameters hoặc click Insert > Sheet Metal Parameters trên thanh Menu. 2. Trên hộp thoại Sheet Metal Parameters nhập giá trị Thickness và Default Bend Radius . Bạn cũng có thể sử dụng excel để khai báo giá trị này. Nhấp vào lệnh Sheet Standard files và chọn file chứ giá trị thông số 3. Click Bend Extremities tab và chọn phần relief ( góc thoát) cho phần uốn, Tùy chọn này có trên tab cho ở dưới. Minimum with no relief: Tùy chọn này sẽ không có phần relief ở góc uốn.
 4. 4. Sheet Metal Design 236 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Square relief: Phần hở biên dạng vuông sẽ được thêm ở góc uốn. Round relief: Phần hở dạng bo tròn sẽ được thêm vào chỗ góc uốn. Linear: Tùy chọn tuyến tính, sẽ tạo một miếng nối giữa 2 tấm với nhau theo kiểu support Tangent: Mặt nối sẽ tiếp xúc với 2 mặt của tấm
 5. 5. Sheet Metal Design 237 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Maximum: Tùy chọn nào cho phép tạo phần thoát tối đa tại vị trí uốn. Closed: Tùy chọn này sẽ tạo phần góc khép kín khi uốn 2 mặt
 6. 6. Sheet Metal Design 238 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Flat joint: Tùy chọn này sẽ không tạo phần hở giữa 2 góc uốn. 4. Click Bend Allowance tab để xem hệ số K. K Factor là hệ số thể hiện vị trí của mặt trung gian tính từ mặt bên trong với chiều dày của tâm. A : khe hở uốn R: bán kính uốn Neutral Factor xác định khoảng uốn cho phép K = Neutral Factor = t/T T = chiều dày vật liệu t= Khoảng cách từ mặt bên trong tới mặt trung tâm A = Góc uốn
 7. 7. Sheet Metal Design 239 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Bạn cũng có thể xác định được khoảng uốn cho phép bằng cách sử dụng công thức riêng. Để nhập công thức, chọn lệnh formula editor kế bên ô K factor. Trên hộp thoại Formula Editor khai báo tham số mới. 5. Click OK. Wall Lệnh wall là lệnh cơ bản trong tạo tấm 1. Để tạo một thành, tạo một phác thảo kín 2. Trên thanh công cụ Walls, click Wall hoặc click Insert > Walls > Wall trên thanh menu. Nhấp vào sketch. 4. Trên hộp thoại Wall Definition, click Sketch at middle position , nếu bạn muốn phát này nằm chính giữa chiều dày 5. Nhập một giá trị ô Offset , nếu bạn muốn tạo một thành offset từ phác thảo ,
 8. 8. Sheet Metal Design 240 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 6. Click lệnh Invert Side để đổi hướng cho thành. 7. Click OK. Wall on Edge Đây là lệnh tạo thành thứ 2, bạn có thể tạo các đối tượng dọc theo cạnh của chi tiết tấm. 1. Trên thanh công cụ Walls, click Wall on Edge hoặc click Insert > Walls > Wall on Edge trên thanh Menu. 2. Nhấp chọn một cạnh của tấm. Thành xem trước sẽ hiển thị trên tấm đã chọn. 3. Nhấp mũi tên màu xanh và kéo để thay đổi chiều cao của thành. Bạn cũng có thể nhập giá trị
 9. 9. Sheet Metal Design 241 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 4. Thiết lập Length type. Các tùy chọn chiều dài được cho ở dưới. Tùy chọn này đo chiều dài của thành tính từ mặt ngoài tới đỉnh của thành mới. Tùy chọn này đo chiều dài của thành tính từ mặt trong tới đỉnh của thành mới. Tùy chọn này đo tư phần bắt đầu của thành mới. Tùy chọn này đo từ phần giao của 2 mặt tới đỉnh của thành mới. Phần này đo từ mặt cao nhất bên trong tới đỉnh của thành mới. 5. Nhập giá trị vào ô Angle.
 10. 10. Sheet Metal Design 242 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Nếu bạn muốn mặt ngoài nối với một mặt khác thì Angle > Orientation plane và chọn một mặt phẳng. Thành sẽ được định hướng tới mặt đó. 6. Chọn một tùy chọn từ Clearance mode drop- down. Những tùy chọn này được cho như dưới. No clearance: Tùy chọn này tạo thành không có phần hở. Monodirectional: Tạo phần hở cho mặt và cạnh được chọn Bidirectional: Thêm phần hở cho cả 2 bên của đối tượng uốn. Bạn cũng có thể nhập giá trị hoặc sử dụng công thức tính.
 11. 11. Sheet Metal Design 243 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Click lệnh Reverse Direction , nếu bạn muốn thay đổi hướng của thành. Sử dụng lệnh Invert Material Side để đổi hướng vật liệu Trên Extremities tab, click ô Left limit và chọn một mặt vuông góc với cạnh để xác định giới hạn của thành. Bạn có thể nhập giá trị vào ô Left offset để offset phần giới hạn. Tương tự xác định phần giới hạn bên phải, Dùng offset Right limit và Right offset. 7. Click OK. Sketch Based Wall on Edge
 12. 12. Sheet Metal Design 244 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 1. Nhấp lệnh Wall on Edge và chọn Type > Sketch Based trên hộp thoại Wall On Edge Definition. 2. Nhấp vào biểu tượng sketch trên hộp thoại và chọn mặt cuối của thành tấm 3. Vẽ biên dạng và thoát Sketecher workbench. . Chọn cạnh kết nối với sketch.
 13. 13. Sheet Metal Design 245 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 5. Nhập một giá trị vào ô Rotation Angle nếu bạn muốn tạo một thành nghiêng. 6. Click OK để tạo thành. Extrusion Lệnh Extrusion để đùn một sketch hở. 1. Trên thanh công cụ Walls, click Extrusion hoặc click Insert > Walls > Extrusion trên thanh Menu. 2. Trên hộp thoại Extrusion Definition, click biểu tượng sketch và chọn mặt
 14. 14. Sheet Metal Design 246 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 3. Vẽ một biên dạng hở và thoát sketch. 4. Chọn Limit 1 dimension từ Limit 1 drop- down, và nhập giá trị đùn Bạn có thể chọn Limit 1 up to plane hoặc Limit 1 up to surface để xác định giới hạn đùn 5. Tương tự, xác định khoảng cách đùn dọc theo hướng thứ 2 băng fcachs sử dụng Limit 2 drop-down. 6. Tick tùy chọn Mirrored extent nếu bạn muốn đùn phác thảo theo cả hai hướng. Tùy chọn Automatic bend tạo phần uốn tại vị trí giao giữa 2 cạnh Exploded mode tạo từng thành phần đơn của sketch. Sử dụng Invert material side và Invert direction để đổi hướng vật liệu hoặc hướng đùn 7. Click lệnh More button để xem thêm các tùy chọn đùn.
 15. 15. Sheet Metal Design 247 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 8. Click OK hoàn tất quá trình đùn. Bạn sẽ được nhắc nhở là không có phần uốn giữa đối tượng đùn và thành ban đầu. Bạn có thể tạo thêm phần uốn cho nó bằng lệnh Bend. Bend Lệnh này được dùng để tạo góc uốn ( bo) giữa 2 mặt. 1. Trên Bending toolbar, click Bends drop-down> Bend hoặc click Insert > Bending > Bend trên thanh Menu. 2. Chọn mặt support.
 16. 16. Sheet Metal Design 248 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Bạn sẽ được nhắc nhở bởi các thông số màu xám trên hộp thoại bởi vì các thông số mặc định được sử dụng 3. Click OK. Conical Bend Lệnh này để tạo phần uốn với bán kính thay đổi giữa hai mặt. 1. Trên Bending toolbar, click Bends drop-down > Conical Bend (hoặc) click Insert > Bending > Conical Bend trên thanh Menu. 2. Chọn mặt support. 3. Trên hộp thoại Bend Definition, khai báo giá trị Left radius và Right radius. 4. Click OK.
 17. 17. Sheet Metal Design 249 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Flange Lệnh này được dùng để tạo phần bích bằng cách quét một biên dạng theo cạnh cho trước 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Flange hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > Flange trên thanh Menu. 2. Chọn một cạnh trên tấm. 3. Click lệnh Propagate để chọn các cạnh tiếp tuyến nhau, phần xem trước của bích sẽ xuất hiện. 4. Nhập giá trị vào ô Length và Angles. 5. Khai báo Length type bằng cách dùng ô Length. 6. tương tự, khai báo Angle type bằng cách dùng phần xổ xuống trong ô Angle. 7. Tick tùy chọn Trim Support nếu bạn muốn cắt bỏ thành support. 8. Tick tùy chọn Flange Plane và nhấp vào ô chọn gần đó. 9. Chọn một mặt phẳng. Mặt bích sẽ trùng với mặt đó.
 18. 18. Sheet Metal Design 250 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 10. Nếu bạn muốn tạo mặt bích giữa hai mặt phẳng, thì chọn tùy chọn Relimited từ phần xổ xuống ở phía trên cùng của hộp thoại Chọn giới hạn thứ nhất và thứ hai ở tùy chọn Limit1 và Limit2. 11. Click OK.
 19. 19. Sheet Metal Design 251 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Hem Lệnh Hem sẽ cuốn một cạnh của tấm. 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Hem hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > Hem trên thanh Menu. 2. Chọn cạnh mà bạn muốn gấp. 3. Nhập chiều dài của phần gấp. 4. Click lệnh Propagate nếu bạn muốn gấp tiếp xúc với cạnh nối của nó. 5. Click OK.
 20. 20. Sheet Metal Design 252 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Tear Drop Lệnh này dùng để gấp và cuộn kín một cạnh của tấm. 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > Tear Drop hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > Tear Drop trên thanh Menu. 2. Chọn một cạnh mà bạn muốn uốn. 3. Xác định chiều dài của mặt nghiêng. User Flange Lệnh này được dùng để quét một biên dạng bất kỳ theo một cạnh cho trước. Bạn phải đảm bảo là biên dạng này phải tiếp tuyến với cạnh được chọn 1. Trên Walls toolbar, click Swept Walls drop- down > User Flange hoặc click Insert > Walls > Swept Walls > User Flange trên thanh Menu. 2. Nhấp vào cạnh trên tấm. 3. Click lệnh Propagate để chọn cạnh mà nó tiếp tuyến. 4. Trên hộp thoại, nhấp vào biểu tượng sketch và chọn mặt vuông góc với cạnh được chọn 5. Vẽ một sketch, tiếp xúc với support. Thoát phác thảo
 21. 21. Sheet Metal Design 253 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 6. Click OK để tạo bích. Bend From Flat Cùng với việc tạo mặt bích và mặt bích theo biên dạng người dùng, bạn cũng có thể uốn một tấm sử dụng lệnh Bend From Flat. 1. Trên Bending toolbar, click Bend From Flat hoặc click Insert > Bending > Bend From Flat trên thanh Menu. 2. Trên hộp thoại, click biểu tượng sketch, và nhấp một mặt để uốn. 3. Vẽ một phát thảo trên mặt phẳng và click Exit workbench.
 22. 22. Sheet Metal Design 254 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 4. Click trong ô Fixed Point box và chọn một điểm để xác định phần cố định. 5. Nhấp vào mũi tên màu xanh xuất hiện trên tấm nếu bạn muốn đổi hướng uốn 6. Nhập một giá trị vào ô Angle để thay đổi góc gấp. 7. Chọn tùy chọn để xác định hướng của vật liệu và hướng uốn. Những tùy chọn này như dưới Tạo phần uốn tại vị trí tâm.
 23. 23. Sheet Metal Design 255 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Tạo phần uốn tại cạnh bắt đầu. Tạo phần uốn tại phần giao giữa 2 mặt hông Tạo phần uốn tại vị trí giao của hai mặt ngoài.
 24. 24. Sheet Metal Design 256 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Tạo phần uốn tại vị trí giao của hai đầu cạnh. 8. Click OK để hoàn tất lệnh uốn.
 25. 25. Sheet Metal Design 257 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Demo phần tạo bản vẽ Projection View After you have created the first view in your drawing, a projection view is one of the simplest views to create. 1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Projection View hoặc click Insert > Views > Projections > Projection trên thanh Menu. 2. After activating this command, move the pointer in the direction you wish to have the view projected. 3. Next, click trên sheet to specify the location. Auxiliary View hầu hết các chi tiết được thể hiện thông qua các hình chiếu trục đo (hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh, hình chiếu đứng). Tuy nhiên nhiều hình học nằm trên các mặt phẳng nghiêng, hoặc những mặt phẳng mà các hình chiếu thông dụng không thể hiện được, và lúc đó người ta cần các hình chiếu phụ, ở đây là hình cắt, mặt cắt 1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Auxiliary View hoặc click Insert > Views > Projections > Auxiliary trên thanh Menu. 2. Giờ, bạn nhấp vào cạnh nghiêng của mô hình để tạo hướng chiếu phụ
 26. 26. Sheet Metal Design 258 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 3. Di chuyển vị trí và click. 4. Kéo thả chuột khi muốn đặt hình chiếu..
 27. 27. Sheet Metal Design 259 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao Isometric View Lệnh này được dùng để tạo hình chiếu trục đo ba chiều cho chi tiết.
 28. 28. Sheet Metal Design 260 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 1. Trên Views toolbar, click Projections drop- down > Isometric View hoặc click Insert > Views> Projections > Isometric trên thanh Menu. 2. Chuyển sang 3D model và chọn một mặt. 3. Click trên bản vẽ. Section View Một trong các hình chiếu thông dụng là hình cắt 2D. Để tạo hình cắt trên CATIA V5 rất đơn giản 1. Kích hoạt hình chiếu cần cắt. Để thực hiện, nhấp phải chuột trên hình chiếu đó và chọn Activate View. 2. Trên Views toolbar, click Sections drop-down > Offset Section View hoặc click Insert > Views > Sections > Offset Section View trên thanh Menu. 3. Vẽ một đường cắt trên hình chiếu đó bằng cách nối 2 điểm.
 29. 29. Sheet Metal Design 261 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 4. Nhấp đúp vào điểm thứ 2, đó là điểm cuối của đường chiếu 5. Di chuyển chuột và click để đặt vị trí hình cắt. Offset Section View Nếu bạn muốn tạo hình cắt phân đoạn để thể hiện nhiều vị trí cắt thì kích hoạt lệnh Offset Section View. 1. Nhấp để chọn vị trí đầu tiên của đường cắt. 2. Di chuyển chuột và xác định vị trí thứ 2.
 30. 30. Sheet Metal Design 262 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 3. Di chuyển chuột theo hướng vuông góc với đường tiết diện và xác nhận điểm tiếp theo. Bạn sẽ được nhắc khi multi section được tạo. 4. Tương tự, tạo tiếp các đường cắt khác 5. Nhấp đúp để kết thúc đường cắt.
 31. 31. Sheet Metal Design 263 Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 6. Di chuyển chuột và nhấp chọn vị trí mặt cắt.
 32. 32. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 264 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Demo phần thiết kế mặt Extrude 1. Để tạo một mặt đùn thì trước tiên bạn phải tạo một sketch hở hoặc kín. 2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude hoặc click Insert > Surfaces > Extrude trên thanh Menu. 3. Chọn phác thảo và nhập giá trị vào ô Dimension cho ở dưới Type drop- down.
 33. 33. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 265 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 4. Click OK để tạo mặt đùn. Bạn sẽ được nhắc là mặt đùn không được bịt kín đầu. Revolve 1. Để tạo một mặt xoay, đầu tiên tạo biên dạng hở và một trục xoay. 2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude- Revolution drop-down > Revolve hoặc click Insert > Surfaces > Revolve trên thanh Menu. 3. Chọn phác thảo. 4. Nhập góc xoay vào ô Angle 1 và click OK.
 34. 34. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 266 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Sphere 1. Để tạo mặt cầu, trước tiên là tạo điểm để xác định vị trí của nó. 2. Trên thanh công cụ Surfaces, click Extrude- Revolution drop-down > Revolve (hoặc) click Insert > Surfaces > Revolve trên thanh Menu bar. 3. Chọn điểm. bạn cũng có thể tạo điểm mới bừng cách nhấp phải tại ô Center trên hộp thoại Sphere Surface Definition và chọn tùy chọn tạo điểm. 4. Nhập giá trị bán kính vào ô Sphere radius (hoặc) click và kéo thả núm bán kính xem trước. 5. Nhập giá trị góc trên hộp thoại hoặc click và kéo thanh núm góc.
 35. 35. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 267 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 6. Nhấp biểu tượng khối cầu trên hộp thoại nếu bạn muốn tạo toàn bộ hình cầu. 7. Click OK để tạo hình cầu. Cylinder 1. Để tạo mặt trụ, trước tiên tạo hoặc chọn điểm nhằm xác định vị trí. 2. Trên Surfaces toolbar, click Extrude-Revolution drop-down > Cylinder (hoặc) click Insert > Surfaces > Cylinder trên thanh Menu. 3. Chọn điểm và rồi click vào một mặt hoặc trục. Giúp xác định vị trí và hướng của mặt trụ
 36. 36. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 268 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 4. Trên hộp thoại, nhập giá trị vào ô Radius, Length 1, Length 2 hoặc sử dụng núm để thay đổi giá trị 5. Click OK để hoàn tất việc tạo mặt trụ. Ngay cả khi tạo mặt kín, CATIA V5 Sẽ không nhận diện nó là một khối đặc. Bạn sẽ học cách chuyển từ mặt sang khối ở các bài sau. Sweep Lệnh này tạo mặt bằng cách quét tiết diện dọc theo một biên dạng. 1. Tạo một biên dạng quét và một đường dẫn.
 37. 37. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 269 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 2. Trên Surfaces toolbar, click Sweeps drop- down > Sweep hoặc click Insert > Surfaces > Sweep trên thanh Menu. 3. Click vào đường biên dạng, rồi click vào đường dẫn. 4. Click OK. Quét theo 2 đường dẫn Tùy chọn With two guide curves tạo mặt bằng cách quét một tiết diện theo 2 đường dẫn. 1. Tạo một biên dạng và hai đường dẫn. Chúng nên là 2 phác thảo độc lập. 2. Kích hoạt lệnh Sweep . 3. Trên hộp thoại, chọn Subtype > With two guide curves. 4. Chọn biên dạng và hai đường dẫn. 5. Chọn Anchoring type > Two points.
 38. 38. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 270 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 6. Click ô Anchor point 1 và chọn điểm giao giữa biên dạng và đường dẫn thứ nhất. 7. Tương tự, chọn điểm giao thứ 2. 8. Click OK. Two Limits Tùy chọn Two Limits dùng để tạo mặt bằng cách sử dụng 2 đường dẫn. 1. Tạo hai đường dẫn. 2. Kích hoạt lệnh Sweep. 3. Trên hộp thoại, chọn lệnh Line . 4. Chọn Subtype > Two Limits. 5. Chọn hai đường dẫn. đường dẫn đầu tiên hoạt động như là spine.
 39. 39. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 271 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 6. Nhập giá trị vào ô Length 1 và Length 2 . Xác định chiều rộng của mặt quét tới 2 đường dẫn. Bạn cũng có thể nhấp lệnh Law để thêm thông số bằng cách dùng các loại hàm ràng buộc (Constant, Linear, S type, và Advance). 7. Click OK. Three Guides 1. Tùy chọn Three Guides để tạo các mặt hướng kính thông qua 3 đường dẫn. 2. Tạo 3 đường dẫn. 3. Kích hoạt lệnh Sweep. 4. Trên hộp thoại, chọn lệnh 5. Chọn Subtype > Three guides. 6. Chọn ba đường dẫn, đường đầu tiên sẽ hoạt động như là spine. 7. Click OK.
 40. 40. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 272 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Multi-Sections Surface Lệnh này sẽ tạo mặt thông qua nhiều tiết diện. Hình dạng của mặt sẽ tự động thay đổi khi đi qua các tiết diện 1. Tạo các tiết diện trên những mặt phẳng phác thảo khác nhau. Tiết diện có thể là kín hoặc hở, và chúng không cần phải nằm trên những mặt phẳng song song. Bạn cũng có thể thêm đường dẫn hướng để nối các tiết diện này 2. Trên Surfaces toolbar, click lệnh Multi-Sections Surface hoặc click Insert > Surfaces > Multi-Sections Surface trên thanh Menu. 3. Chọn hai hoặc nhiều đường tiết diện, đảm bảo mũi tên cùng chỉ về một hướng. 4. Click Guides tab, và chọn đường dẫn hướng.
 41. 41. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 273 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 5. Click OK. Blend Lệnh Blend tạo mặt nối giữa hai mặt có sẵn. Chúng có thể tiếp tuyến, có độ võng 1. Trên Surfaces toolbar, click Blend hoặc click Insert > Surfaces > Blend trên thanh Menu. 2. Click đường đầu tiên và mặt support. 3. Click đường thứ 2 và mặt support. 4. Click Preview trên hộp thoại.
 42. 42. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 274 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 5. Thiết lập loại First Continuity and Second Continuity 6. Click OK để tạo mặt nối. Fill Lệnh Fill có thể được dùng để dán các lỗ trên mô hình hoặc tạo ra các mặt phức tạp, vì là công cụ dán, nên Fill Surface nên nó mạnh hơn lệnh bịt lỗ và giúp kiểm soát hình dạng mặt tốt hơn. 1. Trên Surfaces toolbar, click Fill hoặc click Insert > Surfaces > Fill trên thanh Menu. 2. Click trên biên dạng ngoài của mặt bao. 3. Click Inner Boundaries tab và chọn biên dạng bên trong. 4. Click ô chọn Passing element(s) và rồi chọn đường cơ nối các biên dạng.
 43. 43. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 275 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com 5. Click OK. Offset Surface Để tạo mặt offset, làm theo các hướng dẫn. 1. Trên thanhcôngcụ Surfaces, click Offsets drop-down > Offset hoặc click Insert > Surfaces > Offset trên thanh Menu. 2. Chọn mặt để offset. 3. Nhập giá trị vào ô Offset. 4. Click Preview.
 44. 44. Hướng dẫn Catia V5-6 R2017 nâng cao 276 Cachdung.com – ungdungmaytinh.com Nếu bạn muốn offset nhiều mặt, thì nhấp phải chuột vào mặt và chọn Create Join. Giờ thì chọn các mặt nối giữa chúng. Click OK. 5. Click lệnh Reverse Direction nếu muốn đổi hướng offset. 6. Tick Both sides nếu muốn offset mặt theo cả 2 bên 7. Tick tùy chọn Repeat object after OK nếu bạn muốn thực hiện tiếp lệnh offset cho đối tượng khác Tùy chọn Smoothing và Regularization giúp bạn làm mượt các hình học phức tạp.

×