Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC

529 views

Published on

Với những cá nhân sử dụng máy CNC giá rẻ, nhất là các dòng máy từ Trung Quốc hay máy tự chế thì có lẽ không xa lạ gì với phần mềm Mach3 này. Với phần mềm Mach3 bạn vừa có thể làm bộ điều khiển cho máy CNC, nghĩa là có thể kết hợp để lắp ráp máy CNC và cũng có thể sử dụng nó để điều khiển hoạt động của máy.

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC

 1. 1. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 1. Lời nói đầu .................. ................. 1-1 2.Giới thiệu hệ thống gia công CNC ............... 2- 1 2.1 Các bộ phận của hệ thống gia công ............... .................. 2-1 2.2 Cách Mach3 đáp ứng ................ ..................... ............ 2-2 3.Tổng quan về phần mềm điều khiển máy Mach3 ................... 3-1 3.1 Thiết lập ................... ..................... .................... 3-1 3.1.1 Tải về ................. ..................... .................... 3-1 3.1.2 Cài đặt ................. ..................... ........................... 3-1 3.1.3 Khởi động............. ..................... ................... 3-2 3.1.4 Biểu tượng máy tính để bàn............... ..................... .... 3-2 3.1.5 Kiểm tra cài đặt ............... ..................... ........ 3-3 3.1.6 Kiểm tra trình điều khiển Mach3 ............ ................... 3- 4 3.1.7 Lưu ý khi cài đặt và không cài đặt trình điều khiển thủ công ......... ................ 3-4 3.2 Màn hình ................... ..................... .......................... 3-4 3.2.1 Các loại đối tượng trên màn hình ............. ..................... .... 3-5 3.2.2 Sử dụng các phím lệnh và phím tắt .............. ..................... .. 3-5 3.2.3 Nhập dữ liệu vào DRO .............. ..................... ............... 3-6 3.3 Run................... ..................... .......................... 3-6 3.4 Nhập dữ liệu thủ công (MDI) và Teach ............ ... 3.4.1 MDI ................. ..................... .... 3- 7 3.4.2 Teaching ................. ..................... ........................... 3- 7 3.5 Wizard - CAM mà không cần phần mềm CAM chuyên dụng ............ ............ 3-8 3.6 Chạy chương trình mã G .............. .................. 3-10 3.7 Hiển thị đường chạy dao .................. ..................... ........... 3-11 3.7.1 Xem đường chạy dao ............... ..................... ......... 3-11 3.7.2 Kéo và Thu phóng màn hình đường chạy dao ............ 3-11
 2. 2. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 3.8 Các tính năng màn hình khác ................. ..................... .... 3-11 4.Sự cố phần cứng và kết nối máy ..................... 4-1 4.1 An toàn ................. ..................... ......... 4-1 4.2 Những việc mà Mach3 có thể điều khiển ................ ..................... .. 4-1 4.3 Điều khiển EStop ................. ..................... ........... 4-2 4.4 Cổng song song PC ................ ..................... ........ 4-3 4.4.1 Cổng song song và lịch sử của nó ............ ................... 4- 3 4.4.2 Tín hiệu logic ................ ..................... ...................... 4-3 4.4.3 Tiếng ồn điện và khói............. ......... 4.5 Tùy chọn điều khiển trục ................. ..................... ............ 4-5 4.5.1 Stepper và Servos ............... ..................... ............ 4-5 4.5.2 Thực hiện tính toán trục máy .............. ................... 4- 6 4.5.3 Làm thế nào các tín hiệu Bước.................... ...... 4-7 4.6 Giới hạn và công tắc home ................ ..................... 4-8 4.6.1 Chiến lược ................. ..................... .......................... 4-8 4.6.2 Công tắc ................ ..................... ...................... 4-8 4.6.3 Nơi lắp công tắc ............. ..................... 4-9 4.6.4 Cách Mach3 sử dụng các công tắc được chia sẻ ............. ............. 4-10 4.6.5 Tham chiếu khi làm việc............... ..................... ........ 4-10 4.6.6 Các tùy chọn và gợi ý về Home và giới hạn hành trình ........... .... 4-11 4.7 Điều khiển trục chính .................. ..................... ............. 4-11 4.8 Dung dịch làm mát ................... ..................... ........................ 4-13 4.9 Điều khiển hướng dao ................. ..................... .. 4-13 4.10 Đầu dò .................. ..................... ............... 4-13 4.11 Bộ mã hóa tuyến tính (thước quang) .............. ................. 4-13 4.12 Xung trục chính ................. ..................... ....... 4-14
 3. 3. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 4.13 Bơm.............. ............ 4-15 4.14 Các chức năng khác .................. ..................... ............ 4-15 5.Định cấu hình Mach3 cho máy và driver ......................... 5-1 5.1 Cấu hình ................. ..................... 5-1 5.2 Cấu hình ban đầu .................. ..................... ....... 5-1 5.2.1 Xác định địa chỉ của (các) cổng......... ................ 5-1 5.2.2 Xác định tần số động cơ ............... ..................... .. 5-2 5.2.3 Xác định các tính năng đặc biệt ............... ..................... ..... 5-2 5.3 Xác định tín hiệu đầu vào và đầu ra mà bạn sẽ sử dụng ........... ............... 5-2 5.3.1 Tín hiệu đầu ra trục và trục chính được sử dụng .......... .... 5-2 5.3.2 Tín hiệu đầu vào được sử dụng ............. ..................... ......... 5-3 5.3.3 Tín hiệu đầu vào được mô phỏng ............... ..................... ........ 5-4 5.3.4 Tín hiệu đầu ra ................ ..................... ................... 5-5 5.3.5 Xác định đầu vào bộ mã hóa ............... ..................... ...... 5-5 5.3.5.1 Bộ mã hóa ................. ..................... ............... 5-5 5.3.5.2 MPG ................. ..................... .................... 5-6 5.3.6 Định cấu hình trục chính ............... ..................... ....... 5-6 5.3.6.1 Kiểm soát dung dịch làm mát ................ ..................... ....... 5-6 5.3.6.2 Điều khiển rơle trục chính ............... ..................... 5-6 5.3.6.3 Điều khiển động cơ ................ ..................... ......... 5-6 5.3.6.4 Điều khiển trục chính Modbus ............... ................. 5-7 5.3.6.5 Các thông số chung ................ ..................... 5 - 7 5.3.6.6 Tỷ lệ puly ................ ..................... ............ 5.3.6.7 Chức năng đặc biệt ............................ 5.3.7 Tab Tùy chọn Mill ............... ..................... ................. 5-8 5.3.8 Kiểm tra ................. ..................... 5-9
 4. 4. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 5.4 Xác định đơn vị thiết lập ................ ..................... ... 5-9 5.5 Điều chỉnh động cơ.................. ..................... .............. 5-10 5.5.1 Tính toán các bước trên mỗi đơn vị ............. .................... 5 -10 5.5.1.1 Tính toán driver............... ....... 5-10 5.5.1.2 Tính toán các bước động cơ trên mỗi vòng quay ............. ........................ 5-11 5.5.1.3 Tính toán các bước Mach3 trên mỗi vòng quay động cơ ............ ............. 5-11 5.5.1.4 Các bước Mach3 trên mỗi đơn vị .............. .................... 5 -11 5.5.2 Đặt tốc độ động cơ tối đa ............. ............ 5-12 5.5.2.1 Thử nghiệm thực tế về tốc độ động cơ ............. ........ 5-12 5.5.2.2 Tính toán tốc độ tối đa của động cơ .............. ........................... 5-13 5.5.2.3 Cài đặt tự động các bước trên mỗi đơn vị ............ 5-13 5.5.3 Gia tốc ............... ..................... ... 5-14 5.5.3.1 Quán tính và lực ............... ..................... .... 5-14 5.5.3.2 Kiểm tra các giá trị gia tốc khác nhau .............. .......................... 5-14 5.5.3.3 Tại sao phải tránh lỗi servo......... ......................... 5-14 5.5.3.4 Chọn giá trị gia tốc .............. ..... 5-14 5.5.4 Lưu và kiểm tra .............. ..................... ....... 5-14 5.5.5 Lặp lại cấu hình của các trục khác ............. ........... 5-15 5.5.6 Thiết lập động cơ trục chính ............... ..................... .......... 5-16 5.5.6.1 Tốc độ động cơ, tốc độ trục chính và puly ........... ........................ 5-16 5.5.6.2 Bộ điều khiển trục chính được điều chế độ rộng xung ............. .................... 5-17 5.5.6.3 Bộ điều khiển trục chính Bước và Hướng ............. .......................... 5-17 5.5.6.4 Kiểm tra driver trục chính .............. .............. 5-18 5.6 Cấu hình khác .................. ..................... ..... 5-18 5.6.1 Định cấu hình homing và softlimits .............. ............. 5-18 5.6.2 Cấu hình các phím tắt hệ thống ............... ..................... 5-19
 5. 5. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 5.6.3 Định cấu hình Backlash ................ ..................... .......... 5-19 5.6.4 Định cấu hình Slave ................ ..................... ............ 5-20 5.6.5 Định cấu hình đường chạy dao ................ ..................... .......... 5-20 5.6.6 Định cấu hình trạng thái ban đầu ............... ..................... ....... 5-21 5.6.7 Định cấu hình các mục Logic khác .............. .................... 5 -23 5.7 Làm thế nào để hồ sơ information được lưu trữ .................. ............................ 5-24 6. Mach3 điều khiển và chạy một chương trình gia công ... 6-1 6.1 Giới thiệu ................... ..................... .................. 6-1 6.2 Cách điều khiển được giải thích trong chương này ............ ..................... 6-1 6.2.1 Điều khiển chuyển đổi màn hình ............... ..................... .... 6-1 6.2.1.1 Đặt lại ................. ..................... ...................... 6-1 6.2.1.2 Nhãn ................. ..................... .................... 6-1 6.2.1.3 Các phím lệnh chọn màn hình ............... ................ 6-2 6.2.2 Nhóm điều khiển trục ............... ..................... ............. 6-2 6.2.2.1 Giá trị tọa độ DRO ............... .................. 6-2 6.2.2.2 Tham chiếu ................. ..................... ............. 6-2 6.2.2.3 Tọa độ máy ................ .................... 6 -3 6.2.2.4 Tỉ lệ................. ..................... ...................... 6-3 6.2.2.5 Softlimits ................. ..................... ............... 6-3 6.2.2.6 Verify ................. ..................... .................... 6-3 6.2.2.7 Hiệu chỉnh đường kính / bán kính .............. ............ 6-3 6.2.3 Điều khiển "Di chuyển đến" ............. ..................... ............... 6-3 6.2.4 MDI và Dạy families of Controls ............. ................... 6- 3 6.2.5 Families of Controls Jogging ............... ..................... ........ 6-4 6.2.5.1 Bộ phím tắt gia công ................ ..................... ....... 6-4 6.2.5.2 Cổng song song hoặc Modbus MPG Jogging ............ .......................... 6-5 6.2.5.3 Nhóm điều khiển tốc độ trục chính .............. .......... 6-5
 6. 6. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 6.2.6 Nhóm điều khiển ăn dao ............... ..................... ............. 6-5 6.2.6.1 Đơn vị ăn dao mỗi phút .............. .................... 6 -5 6.2.6.2 Đơn vị ăn dao trên mỗi vòng quay. ..................... .................. 6-6 6.2.6.3 Feed hold ................ ..................... ............ 6-6 6.2.6.4 Override ................ ..................... .......... 6-6 6.2.7 Chương trình Gia đình điều khiển chạy .............. ............... 6-6 6.2.7.1 Bắt đầu Chu trình ................ ..................... .............. 6-6 6.2.7.2 Nguồn cấp dữ liệu ................. ..................... ............... 6-6 6.2.7.3 Dừng ................. ..................... ....................... 6-7 6.2.7.4 Tua lại ................. ..................... .................. 6-7 6.2.7.5 BLK đơn ................ ..................... ............. 6-7 6.2.7.6 Chạy lui dòng ................ ..................... ............ 6-7 6.2.7.7 Số dòng ................ ..................... ........... 6-7 6.2.7.8 Run from here ............... ..................... .......... 6-7 6.2.7.9 Đặt dòng tiếp theo ............... ..................... ............. 6-7 6.2.7.10 Xóa khối.......... ..................... ................. 6-7 6.2.7.11 Dừng................ ..................... .......... 6-8 6.2.8 Nhóm điều khiển tệp ............... ..................... .............. 6-8 6.2.9 Chi tiết dao cắt ................ ..................... ........................ 6-8 6.2.10 Families of Controls G-Code và Toolpath ........... ............ 6-8 6.2.11 Nhóm bù trừ dao và bảng điều khiển dao cắt ........... ...... 6-9 6.2.11.1 Sai lệch dao ................ ..................... .......... 6-9 6.2.11.2 Dao cắt ................. ..................... ................... 6-10 6.2.11.3 Truy cập trực tiếp vào các bảng offset ............. ........ 6-10 6.2.12 Nhóm điều khiển đường kính.............. ......... 6-10 6.2.13 Nhóm điều khiển tiếp tuyến ............... ..................... .. 6-11 6.2.14 Nhóm điều khiển phần giới hạn ............. ... 6-11
 7. 7. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 6.2.14.1 Kích hoạt đầu vào 4 ............... ..................... .. 6-11 6.2.14.2 Giới hạn override ................ ..................... ...... 6-11 6.2.15 Nhóm điều khiển cài đặt hệ thống .............. ................ 6-11 6.2.15.1 Đơn vị ................. ..................... .................... 6-12 6.2.15.2 Giá trị Z an toàn ................ ..................... ................... 6-12 6.2.15.3 Chế độ CV / Giới hạn góc ............. ............... 6-12 6.2.15.4 Ngoại tuyến ................. ..................... ................. 6-12 6.2.16 Nhóm điều khiển bộ mã hóa ............... ..................... ...... 6-12 6.3 Sử dụng Wizard .................. ..................... .............. 6-14 6.4 Mở chương trình gia công mã G ............. ............ 6-15 6.5 Chỉnh sửa chương trình gia công ................ ..................... .. 6-16 6.6 Chuẩn bị thủ công và chạy một chương trình gia công ............. ............. 6-16 6.6.1 Nhập chương trình viết tay ............ .............. 6-16 6.6.2 Trước khi bạn chạy một chương trình gia công ............ ................... 6- 16 6.6.3 Chạy chương trình ............... ..................... ...... 6-17 6.7 Xây dựng mã G bằng cách nhập các tệp khác ............ ............................ 6-17 7.Hệ thống tọa độ, bảng dao cắt và kẹp dao .... 7-1 7.1 Hệ tọa độ máy ................. .................. 7-1 7.2 Bù trừ .................. ..................... ................... 7-2 7.2.1 Đặt gốc gia công qua một điểm nhất định ........... ............. 7-3 7.2.2 Home của một máy thực tế ............. ..................... 7-4 7.3 Hiểu gì về độ dài khác nhau của dao cắt? ..................... ........................... 7-4 7.3.1 Dao cắt có thể cài đặt ................ ..................... ................. 7-5 7.3. 2 dao cắt không thể đoán trước ................ ..................... ......... 7-5 7.4 Cách lưu trữ giá trị bù .............. ............. 7-5 7.5 Vẽ nhiều bản sao .............. ............. 7-6 7.6 Ý nghĩa của "Chạm" ............... .................. 7-7
 8. 8. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 7.6.1 Kết thúc gia công ................ ..................... ........................... 7-7 7.6.2 Tìm kiếm cạnh ................ ..................... ...................... 7-7 7,7 điểm bù G52 & G92 ................ ..................... ............ 7-7 7.7.1 Sử dụng G52 ................ ..................... ......................... 7-8 7.7.2 Sử dụng G92 ................ ..................... ......................... 7-9 7.7.3 Cẩn thận với G52 và G92 ............ ..................... .. 7-9 7.8 Đường kính dao cụ .................. ..................... ................. 7-9 8.Nhập tệp DXF, HPGL và hình ảnh .............. ....... 8-1 8.1 Giới thiệu ................... ..................... .................. 8-1 8.2 Nhập DXF .................. ..................... .................... 8-1 8.2.1 Tải tệp ................ ..................... ........................ 8-2 8.2.2 Xác định hành động cho các lớp .............. ..................... ..... 8-2 8.2.3 Tùy chọn chuyển đổi ................ ..................... ............ 8-3 8.2.4 Tạo mã G ............. ..................... ............ 8-3 8.3 Nhập HPGL .................. ..................... ................. 8-4 8.3.1 Giới thiệu về HPGL ................ ..................... ...................... 8-4 8.3.2 Chọn tệp để nhập .............. ..................... ........ 8-4 8.3.3 Nhập tham số ................ ..................... .............. 8-5 8.3.4 Viết tệp mã G ............ ..................... .......... 8-5 8.4 Nhập bitmap (BMP & JPEG) ............. ............... 8-6 8.4.1 Chọn tệp để nhập .............. ..................... ........ 8-6 8.4.2 Chọn loại kết xuất .............. ..................... ..... 8-6 8.4.3 Hình ảnh thô và loại xoắn ốc .............. ..................... ... 8-7 8.4.4 Tạo dạng chấm ............... ..................... ....... 8-7 8.4.5 Viết tệp mã G ............ ..................... .......... 8-7 9. Bu trừ dao................. ........................ 9-1
 9. 9. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 9.1 Giới thiệu về bù trừ ................. .............. 9-1 9.2 Hai loại biên dạng ................ ..................... ..... 9-2 9.2.1 Biên dạng cạnh vật liệu ............... ..................... ........ 9-2 9.2.2 Biên dạng dao cắt ............... ..................... ............... 9-2 9.2.3 Di chuyển mục nhập lập trình ............... ..................... 9-3 10. Tham chiếu ngôn ngữ mã Mach 2 G- và M ... 10-4 10.1 Một số định nghĩa ..... ..................... ..................... ... 10-4 10.1.1 Trục tuyến tính ................ ..................... ..................... 10-4 10.1.2 Trục quay ................ ..................... ............... 10-4 10.1.3 Tỉ lệ mở rộng ................ ..................... .................... 10-4 10.1.4 Điểm được kiểm soát ................ ..................... ............... 10-4 10.1.5 Chuyển động tuyến tính phối hợp ............. ..................... 10-5 10.1.6 Tỷ lệ ăn dao ................ ..................... ......................... 10-5 10.1.7 Chuyển động cung ................ ..................... ...................... 10-5 10.1.8 Dung dịch làm mát ................. ..................... ........................... 10-5 10.1.9 Dwell ................. ..................... . 10-6 10.1.10 Đơn vị ................. ..................... .. 10-6 10.1.11 Vị trí hiện tại ................ ..................... ............... 10-6 10.1.12 Mặt phẳng được chọn ................ ..................... .................. 10-6 10.1.13 Bảng dao cắt ................ ..................... ....................... 10-6 10.1.14 Thay đổi dao cắt ................ ..................... .................... 10-6 10.1.15 Thay đổi pallet ................ ..................... .................... 10-6 10.1.16 Các chế độ kiểm soát đường ăn dao..... ..................... .......... 10-6 10.2 Tương tác trình biên dịch với các bộ điều khiển ................ . 10-7 10.2.1 Tốc độ ăn dao và tiến dao ............. ............ 10-7 10.2.2 Điều khiển xóa khối ............... ..................... ......... 10-7 10.2.3 Điều khiển dừng chương trình tùy chọn .............. ................ 10-7
 10. 10. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 10.3 Tệp dao cắt .................. ..................... ....................... 10-7 10,4 Ngôn ngữ của các chương trình gia công ............... ........... 10-7 10.4.1 Tổng quan ................. ..................... ........................ 10-7 10.4.2 Tham số ................. ..................... ...................... 10-8 10.4.3 Hệ thống tọa độ ................ ..................... ......... 10-9 10.5 Định dạng của một dòng ................ ..................... .......... 10-10 10.5.1 Số dòng ................ ..................... .................. 10-10 10.5.2 Nhãn chương trình con ................ ..................... ........... 10-10 10.5.3.2 Giá trị tham số ................ ..................... .. 10-11 10.5.3.3 Biểu thức và hoạt động nhị phân .............. ......................... 10-11 10.5.3.4 Giá trị hoạt động đơn phương ............... ............. 10-12 10.5.4 Cài đặt tham số ................ ..................... ........... 10-12 10.5.5 Nhận xét và tin nhắn ............... ......... ............ 10-12 10.5.6 Mục lặp lại ................ ..................... .................. 10-12 10.5.7 Thứ tự ................ ..................... ...................... 10-13 10.5.8 Các lệnh và chế độ gia công .............. ............ 10-13 10.6 Các nhóm phương thức .................. ................... 10-13 10.7 mã G .................. ..................... ...................... 10-14 10.7.1 Chuyển động tuyến tính nhanh - G0 ............. ..................... 10-16 10.7.2 Chuyển động tuyến tính ở tốc độ giới hạn - G1 ........... .............. 10-16 10.7.3 Chuyển động cung- G2 và G3 .......... ................... 10- 17 10.7.4 Dwell - G4 ............... ..................... ...................... 10-18 10.7.5 Đặt Dao cắt dữ liệu hệ thống tọa độ và bảng bù dao - G10 ....... .. 10-18 10.7.6 Gia công hốc theo chiều kim đồng hồ / ngược chiều kim đồng hồ - G12 và G13 ........ 10-19 10.7.7 Thoát và vào tạo độ Cực - G15 và G16 ......... .. 10-19 10.7.8 Lựa chọn mặt phẳng - G17, G18 và G19 ......... ......... 10-20
 11. 11. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 10.7.9 Đơn vị - G20 và G21 ............ ................... 10- 20 10.7.10 Trở về Home - G28 và G30 ........... ................ 10-20 10.7.11 Trục tham chiếu G28.1 ............. ..................... ....... 10-20 10.7.12 Đầu dò - G31 .............. ..................... ........ 10-20 10.7.12.1 Lệnh thăm dò thẳng .............. ..... 10-20 10.7.12.2 Sử dụng lệnh thăm dò thẳng ............. .......................... 10-21 10.7.12.3 ví dụ................ ..................... ..... 10-21 10.7.13 Bù trừ bán kính cắt - G40, G41 và G42 ........ ................... 10-22 10.7,14 Độ dài dao cắt - G43, G44 và G49 ......... ... 10-23 10.7.15 Hệ số tỷ lệ G50 và G51 ............. ..................... 10-23 10.7.16 Bù trừ hệ thống tọa độ tạm thời - G52 ............ .......................... 10-23 10.7.17 Di chuyển theo tọa độ tuyệt đối - G53 ............ ....... 10-23 10.7.18 Chọn Hệ thống tọa độ bù dao - G54 đến G59 & G59 P ~ ..... .. 10-24 10.7.19 Đặt Chế độ điều khiển đường dẫn - G61 và G64 ......... ...... 10-24 10.7.20 Hệ tọa độ xoay - G68 và G69 ........... . 10-24 10.7,21 Đơn vị độ dài - G70 và G71 ............ ................... 10- 24 10.7.22 Chu trình khoan tốc độ cao G73 .......... .............. 10-25 10.7,23 Hủy bỏ chuyển động - G80 ............. ................... 10- 25 10.7.24 Chu trình G81 đến G89 ............ ................... 10- 25 10.7.24.1 Chuyển động sơ bộ............ .......................... 10-26 10.7.24.2 Chu trình G81 ................ ..................... ........... 10-26 10.7.24.3 Chu trình G82 ................ ..................... ........... 10-27 10.7.24.4 Chu trình G83 ................ ..................... ........... 10-27 10.7.24.5 Chu trình G84 ........................... ..................... 10-28 10.7.24.6 Chu trình G85 ................ ..................... ........... 10-28 10.7.24.7 Chu trình G86 ................ ..................... ........... 10-28 10.7.24.8 Chu trình G87 ................ ..................... ........... 10-29
 12. 12. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 10.7.24.9 Chu trình G88 ................ ..................... ........... 10-30 Chu trình 10.7.24.10G89 ................ ..................... ........... 10-30 10.7.25 Đặt Chế độ khoảng cách - G90 và G91 ........... ........... 10-30 10.7.26 Đặt Chế độ IJ - G90.1 và G91.1 ....... .................... 10 -30 10.7.27 Offs G92 - G92, G92.1, G92.2, G92.3 .. ........... 10-31 10.7.28 Đặt Chế độ tốc độ nạp - G93, G94 và G95 ........ .... 10-31 0.7,29 Chu trình G98 và G99 ......... ....................... 10-32 10.8 Mã M tích hợp ............... ..................... ........... 10-32 10.8.1 Dừng và kết thúc chương trình - M0, M1, M2, M30 ...... .................... 10-32 10.8.2 Điều khiển trục chính - M3, M4, M5 .......... .................. 10-33 10.8.3 Thay đổi dao cắt - M6 .............. ..................... ............. 10-33 10.8.4 Kiểm soát dung dịch làm mát - M7, M8, M9 .......... .................. 10-33 10.8.5 Chạy lại từ dòng đầu tiên - M47 .......... ..................... 10-34 10.8.6 Kiểm soát Override - M48 và M49 ............ ............ 10-34 10.8.7 Gọi chương trình con - M98 .............. ..................... ...... 10-34 10.8.8 Trả về từ chương trình con ............... ..................... ... 10-34 10.9 Mã M Macro ................ ..................... ............ 10-34 10.9.1 Tổng quan về macro ................ ..................... ............. 10-34 10.10 Mã đầu vào khác ................. ..................... ...... 10-35 10.10.1 Đặt tốc độ cắt - F ............. ..................... ............... 10-35 10.10.2 Đặt tốc độ trục chính - S ............. ..................... ........ 10-35 10.10.3 Chọn Dao cắt - T .............. ..................... ................ 10-35 10.11 Xử lý lỗi .................. ..................... .......... 10-35 10.12 Trình tự thực hiện ................. ..................... ..... 10-36 11. Phụ lục 1 - ảnh chụp màn hình Mach3 ........ 11-1
 13. 13. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 12. Phụ lục 2 - Sơ đồ sơ đồ mẫu ..... 12-1 12.1 EStop và giới hạn sử dụng rơle ............... ............... 12-1 13. Phụ lục 3 - Bản ghi cấu hình được sử dụng ........ 1 14. Lịch sử sửa đổi ................. ...... 2 15. Index .................. ..................... ... 3
 14. 14. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Nội dung xem trước ( Tài liệu gồm 190 trang) 3.4.1 MDI Sử dụng phím tắt chuột hoặc bàn phím để hiển thị màn hình MDI (Nhập dữ liệu thủ công). Có một dòng duy nhất để nhập dữ liệu. Bạn có thể nhấp vào nó để chọn hoặc nhấn Enter sẽ tự động chọn nó. Bạn có thể nhập bất kỳ dòng hợp lệ nào có thể xuất hiện trong một chương trình gia công và nó sẽ được thực thi khi bạn nhấn Enter. Bạn có thể loại bỏ dòng bằng cách nhấn Phím Backspace Hình 3.4 - Dữ liệu MDI được nhập Nếu bạn biết một số lệnh mã G thì bạn có thể thử chúng. Nếu không thì hãy thử: G00 X1.6 Y2.3 sẽ di chuyển dao cắt đến tọa độ X = 1,6 đơn vị và Y = 2,3 đơn vị. (đó là G 0 không phải Gvà chữ O). Bạn sẽ thấy các trục di chuyển đến tọa độ mới. Hãy thử một số lệnh khác nhau (hoặc G00 đến các địa điểm khác nhau). Nếu bạn sử dụng các phím mũi tên lên hoặc xuống trong dòng MDI, bạn sẽ thấy Mach3 chuyển đổi qua lại và chuyển tiếp qua lịch sử của các lệnh bạn đã sử dụng. giúp bạn dễ dàng lặp lại một lệnh mà không cần phải gõ lại. Khi bạn chọn dòng MDI, bạn sẽ nhận thấy một hộp flyout cung cấp cho bạn bản xem trước của văn bản được lưu này. Một dòng MDI (hoặc như một dòng mã G ) có thể có một số lệnh trên đó và chúng sẽ được thực hiện theo thứ tự "hợp lý" như được định nghĩa trong Chương 10 - không nhất
 15. 15. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com thiết phải từ trái sang phải. Ví dụ: đặt tốc độ nguồn cấp dữ liệu theo thứ gì đó như F2.5 sẽ có hiệu lực trước mọi chuyển động tốc độ nguồn cấp dữ liệu ngay cả khi F2.5 xuất hiện ở giữa hoặc thậm chí ở cuối dòng (khối). Nếu nghi ngờ về thứ tự sẽ được sử dụng thì hãy gõ một số lệnh MDI riêng biệt từng dòng một. 3.4.2 Teaching Mach3 có thể nhớ một chuỗi các dòng mà bạn nhập bằng MDI và ghi chúng vào một tệp. sau đó có thể được dùng đi dùng lại như một chương trình mã G. Trên màn hình MDI, nhấp vào phím lệnh Start Teach. Đèn LED bên cạnh sẽ sáng để nhắc nhở bạn rằng bạn là Học lệnh. Nhập một loạt các dòng MDI. Mach3 sẽ thực thi chúng như bạn nhấn return sau mỗi dòng và lưu trữ chúng trong tệp Teach. Khi bạn đã hoàn thành, bấm StopTeach. Bạn có thể nhập mã của riêng bạn hoặc thử: g21 f100 g1 x10 y0 g1 x10 y5 x0 y0 Tất cả 0 là số không trong này. Tiếp theo bấm vào Load/Edit và đi đến tab Program Run. Bạn sẽ thấy các dòng bạn đã gõ là
 16. 16. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Hình 3.5 - Ở giữa một hình chữ nhật hiển thị trong cửa sổ mã G (hình 3.6). Nếu bạn nhấp vào Cycle Start thì Mach3 sẽ thực thi chương trình . Khi bạn đã sử dụng trình chỉnh sửa thì bạn sẽ có thể sửa bất kỳ lỗi nào và lưu chương trình vào một tệp do bạn chọn.
 17. 17. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Hình 3.6 - Chương trình được thực thi 3.5 Wizard - CAM mà không cần một phần mềm CAM chuyên dụng Mach3 cho phép sử dụng màn hình bổ trợ cho phép tự động hóa các tác vụ khá phức tạp bằng cách nhắc nhở người dùng cung cấp thông tin liên quan. Theo nghĩa này, chúng khá giống với Wizard trong nhiều phần mềm Windows, hướng dẫn bạn thông tin các bước cần thiết cho một nhiệm vụ. Thuật sĩ Windows Classic sẽ xử lý dòng tác vụ nhập tệp vào cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính. Trong Mach3, ví dụ về Wizard bao gồm cắt một hốc, khoan một nhóm các lỗ, gia công mặt. Hình 3.7 - Bảng trình hướng dẫn từ menu Wizard Thật dễ dàng để thử một lần. Trong màn hình Run Program, bấm Program Run. Một bảng các Wizard được cài đặt trên hệ thống sẽ được hiển thị (hình 3.7). Ví dụ, nhấp vào dòng cho túi Thông tư, trong bản phát hành Mach3 tiêu chuẩn và nhấp vào Run.
 18. 18. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Màn hình Mach3 hiện đang hiển thị sẽ được thay thế bằng màn hình hiển thị trong hình 3.8. cho thấy màn hình với một số tùy chọn mặc định. Lưu ý rằng bạn có thể chọn các đơn vị để làm việc trong, vị trí của trung tâm của túi, làm thế nào dao cắt để nhập vật liệu và như vậy. Không phải tất cả các tùy chọn có thể liên quan đến máy . Bạn có thể, ví dụ, phải đặt tốc độ trục chính bằng tay. Trong trường hợp này, bạn có thể bỏ qua các điều khiển trên màn hình Wizard. Khi bạn hài lòng với túi, nhấp vào phím lệnh Mã bưu điện. viết một chương trình gia công mã G và nhập nó vào Mach3. Đây chỉ là một kiểu tự động hóa trong phần Teaching. Màn hình hiển thị đường chạy dao sẽ được thực hiện. Bạn có thể sửa đổi các tham số của mình để thực hiện các đường ăn dao ngắn hơn hoặc bất cứ điều gì và cập nhật mã. Nếu bạn muốn bạn có thể lưu các cài đặt để lần sau bạn chạy Wizard thì nó sẽ lấy lại dữ liệu cũ Hình 3.8 – Thông số hốc tròn mặc định
 19. 19. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Hình 3.9 – Phay hốc với giá trị được thiết lập và code được thêm vào Khi bạn bấm Exit, bạn sẽ được đưa trở lại màn hình Mach3 chính và có thể chạy chương trình gia công do Wizard tạo. Quá trình này thường sẽ nhanh hơn đọc mô tả ở đây.
 20. 20. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Hình 3.10 – Kết quả chu trình hốc tròn ( circular Pocket) đã sẵn sàng để gia công 3.6 Chạy chương trình mã G Bây giờ là lúc để nhập và chỉnh sửa một Chương trình gia công. Thông thường có thể chỉnh sửa các chương trình mà không cần thoát Mach3, nhưng vì chúng tôi chưa cấu hình nó để biết nên sử dụng trình chỉnh sửa nào, nên dễ dàng nhất để thiết lập chương trình khác ngoài Mach3. Sử dụng Windows Notepad để nhập các dòng sau vào tệp văn bản và lưu nó vào một thư mục thuận tiện (có thể là Document) dưới dạng spiral.tap. Bạn phải chọn All Files trong trình đơn thả xuống Save as nếu không nó sẽ mặc định là Notepad.TXT vào tên tệp và Mach3 sẽ không thể tìm thấy nó. g20 f100 g00 x1 y0 z0 g03 x1 y0 z-0,2 i-1 j0 g03 x1 y0 z-0,4 i-1 j0 g03 x1 y0 z-0,6 i-1 j0 g03 x1 y0 z-0,8 i-1 j0 g03 x1 y0 z-1.0 i-1 j0 g03 x1 y0 z-1.2 i-1 j0 m00 Một lần nữa tất cả "0" là số không chứ không phải chữ O. Đừng quên nhấn phím Enter sau m0. Sử dụng File>Load G-code để tải chương trình. Bạn sẽ nhận thấy rằng nó được hiển thị trong cửa sổ mã G. Trên màn hình Program Run, bạn có thể thử hiệu ứng của lệnh Start Cycle, Pause, Stop, và Rewind hoặc các phím tắt của chúng. Khi bạn chạy chương trình, bạn có thể nhận thấy rằng dòng được tô sáng di chuyển theo một cách đặc biệt trong cửa sổ mã G. Mach3 đọc trước và lên kế hoạch di chuyển để
 21. 21. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com tránh đường chạy dao phải chậm hơn mức cần thiết. Được phản ánh trong màn hình và khi bạn tạm dừng. Bạn có thể đi đến bất kỳ dòng mã nào đang trên màn hình để dòng được tô sáng. Sau đó bạn có thể sử dụng Run from here. Lưu ý: Bạn phải luôn chạy các chương trình của mình từ ổ cứng chứ không phải ổ đĩa mềm hoặc "bằng" USB. Mach3 cần truy cập tốc độ cao vào tệp mà nó ánh xạ vào bộ nhớ. Tệp chương trình không được chỉ đọc. ( Read only) 3.7 Hiển thị đường chạy dao 3.7.1 Xem đường chạy dao Màn hình Program Run có một ô vuông trống trên đó khi Mach3 được tải lần đầu tiên. Khi chương trình Xoắn ốc được tải, bạn sẽ thấy nó thay đổi thành một vòng tròn bên trong một hình vuông. Bạn đang nhìn thẳng xuống đường chạy dao cho chi tiết được lập trình, tức là trong Mach3Mill, bạn đang nhìn vuông góc với mặt phẳng X-Y. Hình 3.11 Đường chạy dao xoắn ốc
 22. 22. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Màn hình hiển thị mô hình dây của đường chạy dao được đặt bên trong một quả cầu. Bằng cách kéo chuột trên cửa sổ, bạn có thể xoay "hình cầu" và xem mô hình từ các góc khác nhau. Tập hợp các trục ở góc trên cùng bên trái cho bạn biết hướng X, Y và Z. Vì vậy, nếu bạn kéo chuột từ tâm theo hướng lên trên, "hình cầu" sẽ quay cho bạn thấy trục Z và bạn sẽ có thể để thấy rằng vòng tròn thực sự là một đường xoắn ốc được cắt xuống (theo hướng Z âm). Mỗi dòng G3 trong chương trình Xoắn ốc ở trên vẽ một vòng tròn trong khi đồng thời hạ dao cắt 0,2 theo hướng Z. Bạn cũng có thể thấy di chuyển G00 ban đầu là một đường thẳng. Bạn có thể tạo ra một màn hình giống như chế độ xem isometric thông thường của đường chạy dao. Một vài phút "play" sẽ sớm giúp bạn tự tin vào những gì có thể làm được. Màn hình có thể là một màu khác với màu trong hình 3.11. Các màu sắc có thể được cấu hình. Xem Chương 5. 3.7.2 Kéo và Thu phóng màn hình đường chạy dao Hiển thị đường chạy dao có thể được phóng to bằng cách kéo con trỏ trong cửa sổ của nó với phím Shift. Hiển thị đường chạy dao có thể được mở trong cửa sổ của nó bằng cách kéo con trỏ trong cửa sổ với phím lệnh chuột phải được giữ. Bấm đúp vào cửa sổ đường chạy dao sẽ khôi phục hiển thị về chế độ xem vuông góc ban đầu mà không thu phóng. Lưu ý: Bạn không thể Pan hoặc Zoom trong khi máy đang chạy.
 23. 23. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Chương 6 Điều khiển và chạy một chương trình gia công với Mach3 Chương này nhằm mục đích tham khảo để giải thích các điều khiển trên màn hình do Mach3 cung cấp để thiết lập và thực hiện một công việc trên máy. Nó có liên quan đến các nhà sản xuất máy và cho những người lập trình gia công, những người sẽ thực hiện các công việc lập trình trên Mach3. 6.1 Giới thiệu Chương này bao gồm rất nhiều chi tiết. Bạn có thể muốn đọc lướt phần 6.2 và sau đó xem các phần để nhập và chỉnh sửa các chương trình gia công trước khi quay lại chi tiết của tất cả các điều khiển màn hình. 6.2 Cách điều khiển được giải thích trong chương này Mặc dù thoạt nhìn bạn có thể cảm thấy nản chí bởi hàng loạt các tùy chọn và dữ liệu được hiển thị bởi Mach3, nhưng thực sự được tổ chức thành một vài nhóm đúng logic. Chúng tôi gọi chúng là Families of Controls ( các nhóm điều khiển). Bằng cách giải thích thuật ngữ "điều khiển", bao gồm cả hai phím lệnh và các phím tắt liên quan đến bàn phím của chúng được sử dụng để vận hành Mach3 và thông tin được hiển thị bởi DRO (đọc tín hiệu số), nhãn hoặc đèn LED . Các yếu tố của mỗi loại điều khiển được xác định để tham khảo trong chương này. Các nhóm điều khiển được giải thích theo thứ tự quan trọng cho hầu hết người dùng.
 24. 24. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng màn hình thực tế của Mach3 does not include every control. Không chứa tất cả nhóm lệnh Hình 6.1 - màn hình chuyển đổi các nhóm điều khiển Giúp lựa chọn đúng màn hình cụ thể hoặc để tránh những thay đổi ngẫu nhiên cho chi tiết được gia công trong môi trường sản xuất Trình thiết kế màn hình được cung cấp cho phép loại bỏ hoặc thêm các điều khiển từ màn hình của một bộ màn hình. Bạn có thể sửa đổi hoặc thiết kế màn hình và thêm bất kỳ điều khiển nào vào một màn hình cụ thể nếu muốn . Để biết chi tiết, xem Mach3 Wiki trên menu help. 6.2.1 Điều khiển chuyển đổi màn hình Các điều khiển này xuất hiện trên mỗi màn hình. Chúng cho phép chuyển đổi giữa các màn hình và cũng hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của hệ thống. 6.2.1.1 Reset Đây là một sự thay đổi Khi hệ thống được Reset, đèn LED phát sáng đều đặn, bộ theo dõi xung bơm sạc (nếu được bật) sẽ phát xung và đầu ra Bật được chọn sẽ hoạt động. 6.2.1.2 Label "Nhãn thông minh" hiển thị thông báo "lỗi" cuối cùng, các chế độ hiện tại, tên tệp của chương trình gia công hiện đang được tải (nếu có) và Profile ( thiết lập) đang sử dụng.
 25. 25. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Hình 6.2 - Nhóm điều khiển các trục 6.2.1.3 Các phím lệnh chọn màn hình Các phím lệnh này chuyển màn hình từ màn hình này sang màn hình khác. Các phím tắt được đưa ra sau tên. Để rõ ràng trong tất cả các trường hợp khi chúng là chữ cái chúng ở dạng chữ hoa. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng phím shift khi nhấn phím tắt. 6.2.2 Bộ điều khiển trục Bộ này sẽ để ý đến vị trí hiện tại của dao cắt (hay chính xác hơn là điểm được điều khiển). Các trục có các điều khiển sau: 6.2.2.1 Giá trị tọa độ DRO Chúng được hiển thị trong các đơn vị hiện tại (G20 / G21) trừ khi bị khóa với các đơn vị thiết lập trên hộp thoại Config>Logic. Giá trị là tọa độ của điểm được kiểm soát trong hệ tọa độ được hiển thị. Đây thường sẽ là hệ tọa độ của Offset Work hiện tại (ban đầu là 1 -
 26. 26. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com tức là G54) cùng với offset G92 bất kỳ được áp dụng. Tuy nhiên, nó có thể được chuyển sang hiển thị Absolute Machine Coordinates (Hệ tọa độ máy tuyệt đối) Bạn có thể nhập một giá trị mới vào bất kỳ trục DRO nào. sẽ sửa đổi Work Offset hiện tại để biến điểm được kiểm soát trong hệ tọa độ hiện tại thành giá trị bạn đã đặt. Bạn nên thiết lập Offsets Work bằng màn hình Offsets cho đến khi bạn hoàn toàn quen với việc làm việc với nhiều hệ thống tọa độ. 6.2.2.2 Tham chiếu Đèn LED sẽ có màu xanh lá cây nếu trục đã được tham chiếu (nghĩa là ở vị trí thực tế đã biết) Mỗi trục có thể được tham chiếu bằng phím lệnh Ref All. Các trục riêng lẻ có thể được tham chiếu trên màn hình Diagnostics Nếu không có chuyển đổi home/reference nào được xác định cho trục, thì trục đó sẽ không thực sự được di chuyển nhưng, nếu Auto Zero DRO khi homed được chọn trong Config>Referencing (Cấu hình> Tham chiếu), thì tọa độ máy tuyệt đối của vị trí hiện tại của trục sẽ được đặt đến giá trị được xác định cho trục trong bảng vị trí chuyển đổi Home/Reference trong hộp thoại Config>State (Cấu hình> Trạng thái). Thường là bằng không. Nếu chuyển đổi home/reference được xác định cho trục và nó không cung cấp đầu vào hoạt động khi Ref được yêu cầu, thì trục sẽ được di chuyển theo hướng được xác định trong Cấu hình> Tham chiếu cho đến khi đầu vào không hoạt động. Sau đó nó lùi lại một khoảng cách ngắn để đầu vào không hoạt động. Nếu đầu vào đã hoạt động thì trục chỉ di chuyển cùng một khoảng cách ngắn vào vị trí không hoạt động. Nếu Auto Zero DRO khi homed được chọn trong Cấu hình> Tham chiếu thì tọa độ máy tuyệt đối của vị trí hiện tại của trục sẽ được đặt thành giá trị được xác định cho trục trong bảng Home/Reference trong hộp thoại Config>State. Nút De-Ref All không di chuyển các trục mà dừng chúng ở trạng thái được tham chiếu. 6.2.2.3 Tọa độ máy Nút MachineCoords hiển thị tọa độ máy tuyệt đối. Đèn LED cảnh báo rằng tọa độ tuyệt đối đang được hiển thị.
 27. 27. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 6.2.2.4 Tỉ lệ Các hệ số tỷ lệ cho bất kỳ trục nào có thể được đặt bởi G51 và có thể bị xóa bởi G50. Nếu hệ số tỷ lệ (khác 1.0) được đặt thì nó được áp dụng cho tọa độ khi chúng xuất hiện trong mã G (ví dụ: dưới dạng từ X, từ Y, v.v.). Đèn LED Tỉ lệ sẽ nhấp nháy như một lời nhắc rằng tỷ lệ được đặt cho một trục. Giá trị được xác định bởi G51 sẽ xuất hiện và có thể được đặt trong Scale DRO. Các giá trị âm phản ánh tọa độ về trục có liên quan. 6.2.2.5 Softlimits Nút Softlimits cho phép các giá trị softlimits được xác định trong Config> Homing / Limits. 6.2.2.6 Verify Lệnh Verify, chỉ áp dụng nếu bạn có công tắc Home, sẽ chuyển đến chúng để xác minh xem có bất kỳ bước nào có thể bị mất trong các hoạt động gia công trước đó không. 6.2.2.7 Hiệu chỉnh đường kính / bán kính Trục quay có thể có kích thước gần đúng của phôi được xác định bằng cách sử dụng nhóm điều khiển Rotational Diameter. Kích thước này được sử dụng khi thực hiện tính toán tốc độ tiến dao cho chuyển động phối hợp bao gồm cả trục quay. Đèn LED chỉ ra rằng giá trị khác không được xác định. 6.2.3 Điều khiển " Move to " Có nhiều phím lệnh trên các màn hình khác nhau được thiết kế để giúp dễ dàng di chuyển dao cắt (điểm được kiểm soát) đến một vị trí cụ thể . Những các phím lệnh bao gồm: Goto Zs để di chuyển tất cả các trục về 0, Goto Tool Change, Goto Safe Z, Goto Home. Ngoài ra, Mach3 sẽ ghi nhớ hai bộ tọa độ khác nhau và đi đến chúng theo yêu cầu. Chúng được điều khiển bởi Set Reference Point và Goto Ref Point, và Set Set Var biến Position và Goto Position 6.2.4 MDI và Teach families of Controls
 28. 28. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Các dòng mã G (khối) có thể được nhập, để thực hiện ngay lập tức, vào dòng MDI (Nhập dữ liệu thủ công). được chọn bằng cách nhấp vào nó hoặc nhập lệnh thủ công MDI Hình 6.4 - Bộ nhớ và điều khiển điểm nhớ Hình 6.5 - Dòng MDI Khi dòng MDI được kích hoạt, màu của nó sẽ thay đổi và hộp flyout hiện ra và các lệnh đã nhập gần đây được hiển thị. Một ví dụ được thể hiện trong hình 6.5. Con trỏ lên và Các phím mũi tên xuống có thể được sử dụng để chọn từ flyout để bạn có thể sử dụng lại một dòng mà bạn đã nhập. Phím Enter để Mach3 thực thi dòng MDI hiện tại và nó vẫn hoạt động cho đầu vào của một nhóm lệnh khác. Phím Esc xóa dòng và bỏ chọn nó. Bạn cần nhớ rằng khi nó được chọn, tất cả đầu vào được nhập (và đầu vào từ bàn phím trình giả lập hoặc bàn phím tùy chỉnh) được viết trong dòng MDI thay vì điều khiển Mach3. Cụ thể, các phím Jogging sẽ không được nhận diện: bạn phải Esc sau khi đưa vào MDI. Mach3 có thể nhớ tất cả các dòng MDI khi nó thực thi chúng và lưu trữ chúng trong một tệp bằng cách sử dụng Teach. Nhấp vào Start Teach, nhập các lệnh cần thiết và sau đó bấm Stop Teach. Đèn LED nhấp nháy để nhắc bạn rằng bạn đang ở Chế độ Dạy. Các lệnh được ghi trong tệp với tên thông thường "C: /Mach3/GCode/MDITeach.tap" Nhấp vào
 29. 29. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Load/Edit sẽ tải tệp này vào Mach3 nơi có thể chạy hoặc chỉnh sửa tệp theo cách thông thường - bạn cần phải đi đến màn hình Program Run để xem nó. Nếu bạn muốn giữ một tập lệnh đã cho thì bạn nên Chỉnh sửa tệp và sử dụng Save As trong trình chỉnh sửa để đặt tên riêng và đặt nó vào một thư mục thuận tiện. 6.2.5 Families of Controls Jogging Điều khiển Jogging được thu thập trên một màn hình đặc biệt sẽ sử dụng khi nhấn phím Tab trên bàn phím. Nó được ẩn bởi một lần nhấn thứ hai của Tab. được minh họa trong hình 6.6 /
 30. 30. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Hình 6.6 - Families of Controls Jogging Bất cứ khi nào phím lệnh Run BẬT/TẮT được hiển thị trên màn hình hiện tại thì các trục của máy có thể hoạt động bằng cách sử dụng (a) các phím tắt Jogging - bao gồm MPG được kết nối qua trình bàn phím giả lập: các phím tắt được xác định trong Config phím tắt; (b) Tay quay MPG được kết nối với bộ mã hóa trên cổng song song; hoặc một cần điều khiển thiết bị Modbus (c) giao tiếp với nhau như Thiết bị giao diện người USB; hoặc (e) là một tính năng cũ, một phím điều khiển tương tự Windows tương thích.
 31. 31. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Nếu phím lệnh BẬT / TẮT không hiển thị hoặc được bật thành TẮT thì không được phép Jogging vì lý do an toàn. 6.2.5.1 Hotkey Jogging Có ba chế độ. Continuous ( liên tục), Step ( bước) và MPG được chọn bởi lệnh Jog Mode và được thể hiện bởi các đèn LED. Chế độ liên tục di chuyển trục hoặc trục với tốc độ chạy chậm được xác định trong khi các phím tắt bị ẩn Tốc độ Jogging được sử dụng với các phím tắt trong chế độ Liên tục được đặt theo tỷ lệ phần trăm của tốc độ di chuyển nhanh theo Slow Jog Percentage DRO (Tỷ lệ phần trăm chạy chậm). có thể được đặt (trong phạm vi 0,1% đến 100%) bằng cách nhập vào DRO. Nó có thể được tăng lên 5% bằng các phím lệnh hoặc phím tắt Tỷ lệ phần trăm chạy chậm này có thể được ghi đè bằng cách giảm bằng phím tắt Shift. An LED bên cạnh LED đếm cho biết Jogging với tốc độ tối đa Chế độ bước di chuyển trục theo từng bước tăng (như được định nghĩa bởi DRO tăng dần) cho mỗi lần nhấn phím. Tốc độ tiến dao hiện tại (như được định nghĩa bởi từ F) được sử dụng cho các di chuyển này. Có thể đặt kích thước của mức tăng bằng cách nhập nó vào Bước DRO hoặc các giá trị có thể được đặt trong DRO bằng Chu trình gồm 10 giá trị xác định bởi người dùng bằng cách sử dụng phím lệnh Cycle Jog Step Chế độ tăng dần được chọn bằng phím lệnh chuyển đổi hoặc, nếu ở Chế độ liên tục được chọn tạm thời bằng cách giữ phím Ctrl trước khi thực hiện Jogging. 6.2.5.2 Cổng song song hoặc Modbus MPG Jogging
 32. 32. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Tối đa ba bộ mã hóa cầu phương được kết nối với các cổng song song hoặc ModBus có thể được định Config là MPG để Jogging bằng cách sử dụng phím lệnh Chế độ Jogging để chọn Chế độ Jogging MPG. Trục mà MPG sẽ chạy được biểu thị bằng đèn LED và các trục được cài đặt được chuyển qua phím lệnh Alt-A cho MPG1, Alt-B cho MPG2 và Alt-C cho MPG3. Trên đồ họa của tay cầm MPG là một tập hợp các phím lệnh để chọn chế độ MPG. Trong Chế độ vận tốc MPG, vận tốc của chuyển động trục có liên quan đến tốc độ quay của MPG với Mach3 đảm bảo rằng gia tốc của trục và tốc độ tối đa nếu được tôn vinh. mang lại cảm giác rất tự nhiên cho chuyển động trục. Chế độ Bước / Vận tốc MPG hiện hoạt động giống như chế độ vận tốc. Trong chế độ Bước đơn, mỗi lần "nhấp" từ bộ mã hóa MPG yêu cầu một bước Jogging tăng dần (với khoảng cách được đặt như đối với phím tắt Bước Jogging). Chỉ một yêu cầu tại một thời điểm sẽ được cho phép. Nói cách khác, nếu trục đã di chuyển thì một cú nhấp chuột sẽ bị bỏ qua. Trong Chế độ nhiều bước, số lần nhấp sẽ được tính và xếp hàng cho hành động. Lưu ý rằng có nghĩa là đối với các bước lớn, chuyển động nhanh của bánh xe có thể có nghĩa là trục di chuyển một khoảng cách đáng kể và trong một thời gian sau khi chuyển động của bánh xe dừng lại. Các bước được thực hiện với liên kết được đưa ra bởi DRO Feedrate DRO Các chế độ bước này được sử dụng đặc biệt để thực hiện các chuyển động được kiểm soát rất tốt khi thiết lập công việc trên máy. Bạn nên bắt đầu sử dụng Chế độ vận tốc. 6.2.5.3 Nhóm điều khiển tốc độ trục chính Tùy thuộc vào thiết kế của máy, trục chính của máy có thể được điều khiển theo ba cách: (a) Tốc độ được cố định / cài đặt bằng tay, bật và tắt bằng tay; (b) Tốc độ cố định / cài đặt
 33. 33. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com bằng tay, bật và tắt bằng mã M thông qua các đầu ra kích hoạt bên ngoài, (c) Tốc độ được đặt bởi Mach3 bằng cách sử dụng PWM hoặc driver hướng / hướng. Hình 6.6 - Nhóm điều khiển tốc độ trục chính Nhóm kiểm soát này chỉ quan trọng đối với trường hợp (c). S DRO có giá trị được đặt khi từ S được sử dụng trong chương trình gia công. Đây là tốc độ trục chính mong muốn. Nó cũng có thể được thiết lập bằng cách nhập vào DRO. Mach3 sẽ không cho phép bạn cố gắng đặt nó (theo bất kỳ cách nào) ở tốc độ thấp hơn tốc độ được đặt ở Tốc độ tối thiểu Min Speed hoặc lớn hơn tốc độ được đặt trong Tốc độ tối đa Max Speed trên Config>Port & Pins Spindle Setup 6.2.6 Nhóm điều khiển Tốc độ cắt 6.2.6.1 Đơn vị trên mỗi phút Prog Feed DRO cho tốc độ ăn dao theo đơn vị hiện tại (inch / mm mỗi phút). Nó được đặt bởi từ F trong một chương trình gia công hoặc bằng cách nhập vào F DRO. Mach3 sẽ sử dụng tốc độ này là tốc độ thực tế của chuyển động phối hợp của dao cắt với vật liệu. Nếu tốc độ này cao hơn tốc độ tối đa được phép của bất kỳ trục nào thì tốc độ cắt thực tế sẽ là mức cao nhất có thể đạt được.
 34. 34. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 6.2.6.2 Đơn vị ăn dao trên mỗi vòng quay. Vì các máy cắt hiện đại thường được chỉ định bởi mức cắt được phép cho mỗi "mũi dao", có thể thuận tiện để chỉ định nguồn cấp dữ liệu trên mỗi vòng quay (nghĩa là nguồn cấp dữ liệu trên mỗi mũi dao x số mũi dao trên dao cắt). Prog Feed DRO cho tốc độ ăn dao theo đơn vị hiện tại (inch / mm) trên mỗi vòng quay của trục chính. Được đặt bởi từ F trong chương trình gia công hoặc bằng cách nhập vào DRO. Hình 6.7 Nhóm điều khiển ăn dao Một vòng quay của trục chính có thể được xác định bởi S DRO hoặc từ tốc độ đo được bằng cách đếm các xung. Config> Logic có một ô tick để xác định giá trị mà Mach3 sẽ sử dụng. Để sử dụng đơn vị Feed / rev, Mach3 phải biết giá trị của phép đo tốc độ của trục chính được chọn (nghĩa là nó phải được (a) xác định trong một từ S hoặc theo dữ liệu được nhập vào S DRO trong nhóm điều khiển tốc độ Trục chính hoặc (b) Chỉ số phải được kết nối để đo tốc độ trục chính thực tế). Lưu ý rằng các giá trị số trong điều khiển sẽ rất khác nhau trừ khi tốc độ trục chính gần 1 vòng / phút! Vì vậy, sử dụng một nguồn cấp dữ liệu mỗi phút với chế độ nguồn cấp trên mỗi vòng quay có thể sẽ tạo ra một sự cố nghiêm trọng.
 35. 35. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 6.2.6.3 Hiển thị ăn dao Tốc độ ăn dao thực tế trong gia công cho phép chuyển động phối hợp của tất cả các trục được hiển thị theo Đơn vị / phút và Đơn vị / vòng. Nếu tốc độ trục chính không được đặt và tốc độ trục chính thực tế không được đo thì giá trị Feed trên mỗi vòng quay sẽ là vô nghĩa. 6.2.6.4 Tốc độ tiến dao Trừ khi M49 (Vô hiệu hóa quá mức tốc độ tiến dao) đang được sử dụng, tốc độ tiến dao có thể được khai báo thủ công, trong khoảng từ 20% đến 299%, bằng cách nhập tỷ lệ phần trăm trong DRO. Giá trị này có thể được giảm bớt (theo các bước 10%) bằng các phím lệnh hoặc phím tắt trên bàn phím của chúng và được đặt lại thành 100%. Đèn LED cảnh báo gia tốc đang hoạt động. FRO DRO hiển thị kết quả được tính toán khi áp dụng gia tốc tỷ lệ phần trăm cho tốc độ tiến dao đã đặt. 6.2.7 Nhóm điều khiển chạy chương trình Các điều khiển này xử lý việc thực hiện chương trình gia công được đưa vào hoặc các lệnh được nhập trên MDI 6.2.7.1 Bắt đầu Chu trình Cycle Start Cảnh báo an toàn: Lưu ý rằng Start sẽ bắt đầu chuyển động trục chính và các trục. Nó phải luôn được Config để yêu cầu thao tác "hai tay" và nếu bạn đang gán các phím tắt của riêng mình thì đó không phải là một lần nhấn phím. 6.2.7.2 FeedHold
 36. 36. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com Nút FeedHold sẽ dừng việc thực hiện chương trình gia công càng nhanh càng tốt nhưng theo cách được kiểm soát để có thể khởi động lại bằng Cycle Start. Trục chính và dung dịch làm mát sẽ vẫn còn nhưng có thể dừng bằng tay nếu cần. Khi trong FeedHold, bạn có thể chạy các trục, thay thế một dao cắt bị hỏng, v.v ... Nếu bạn đã dừng trục chính hoặc dung dịch làm mát thì bạn thường muốn bật chúng trước khi tiếp tục. Tuy nhiên, sẽ nhớ các vị trí trục tại thời điểm FeedHold và quay lại chúng trước khi tiếp tục chương trình gia công Hình 6.8 - Nhóm chạy chương trình 6.2.7.3 Stop Stop dừng chuyển động trục càng nhanh càng tốt. Nó có thể dẫn đến mất bước (đặc biệt là trên các trục điều khiển động cơ bước) và khởi động lại có thể không còn chính xác ( phải gia công lại từ đầu). 6.2.7.4 Rewind Tua lại chương trình gia công đang hiển thị.
 37. 37. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 6.2.7.5 BLK đơn SingleBLK là một phím lệnh chuyển đổi (có đèn LED chỉ báo). Trong chế độ Khối đơn, Chu trình bắt đầu sẽ thực thi dòng đơn tiếp theo của chương trình gia công và sau đó nhập FeedHold. 6.2.7.6 Reverse Run Reverse Run là một phím lệnh chuyển đổi (có đèn LED chỉ báo). Nó nên được sử dụng sau khi Feed Hold hoặc Single Block và Cycle Start tiếp theo sẽ khiến chương trình gia công chạy ngược lại. đặc biệt hữu ích trong việc phục hồi sau tình trạng hồ quang bị mất trong quá trình cắt plasma hoặc dụng cụ bị hỏng. 6.2.7.7 Số dòng- Line Number Dòng DRO là số thứ tự của dòng hiện tại trong cửa sổ hiển thị mã G (bắt đầu từ 0). Lưu ý rằng không liên quan đến số dòng "N từ". Bạn có thể nhập vào DRO này để đặt dòng hiện tại. 6.2.7.8 Run from here Run from here thực hiện một chương trình giả lập của chương trình gia công để thiết lập trạng thái phương thức (G20 / G21, G90 / G91, v.v.) và sau đó xem di chuyển có vào đúng vị trí để bắt đầu dòng trong Số dòng. Bạn không nên cố gắng chạy từ đây ở giữa chương trình con. 6.2.7.9 Đặt dòng tiếp theo (Set next line) Giống như Run from here nhưng không có cài đặt chế độ chuẩn bị hoặc di chuyển.
 38. 38. Ứng dụng Mach3 Mill trong lắp ráp và vận hành máy phay CNC www.cachdung.com – www.ungdungmaytinh.com 6.2.7.10 Xóa khối Block Delete Nút Delete sẽ Xóa khối. Nếu được bật thì các dòng mã G bắt đầu bằng dấu gạch chéo - tức là / - sẽ không được thực thi.

×