Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Reliability / Asset EngineeringGroeien naar een rol als volwaardig Reliability / Asset Engineer
AanleidingVeel Asset organisaties erkennen dat Reliability    Met de opzet van deze training wordtEngineering , een ste...
Toegevoegde waarde voor uw organisatieDe opleiding kent als vertrekpunt dedeelnemers en zijn werkomgeving! Alle zakendie a...
OpleidingDoelgroep: Voor degene die willen (door)groeien naar   Maatwerk open: We streven naar een samengesteldeeen ro...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
A comparative analysis of eu an us gsp policies in egypt volkan emre [compatibility mode]
Next
Upcoming SlideShare
A comparative analysis of eu an us gsp policies in egypt volkan emre [compatibility mode]
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Reliability Engineering

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Reliability Engineering

 1. 1. Reliability / Asset EngineeringGroeien naar een rol als volwaardig Reliability / Asset Engineer
 2. 2. AanleidingVeel Asset organisaties erkennen dat Reliability Met de opzet van deze training wordtEngineering , een steeds crucialere rol inneemt.Zeker voor Asset en Maintenance organisaties die goed ingespeeld op de interactiemomenteel een professionaliseringsslag aan het tussen enerzijds de vakinhoudelijkemaken zijn . kennis en anderzijds de noodzakelijke ‘soft skills’ voor de Reliability Engineer.Reliability Engineering wordt gezien als hetverlengstuk van Asset management, vandaar datdeze rol ook voorkomt als Asset Engineer. Hugo VerkerkeWe zien dat bedrijven moeite hebben om de juiste maintenance competence leader at DSM Globalinvulling te kiezen voor deze rol. manufacturing competence centreZAAM heeft de competenties bij meer dan 40kapitaalintensieve bedrijven gebenchmarked. Hierbijis gekeken naar de instroom en welkecompetentieontwikkeling nodig is. Van onze benchmark naar de competenties voorDe uitkomsten van dit onderzoek waren verrassend. Reliability Engineering is een presentatie op te vragen. Stuur een mail naar info@zaam.biz.Bedrijven onderstreepten het belang van decombinatie van Asset Management inzicht, ReliabilityTechnieken en Soft Skills om de rol als ReliabilityEngineer optimaal te kunnen vervullen.Aansluitend op de behoeften uit de markt heeftZAAM een praktijkgericht opleidingsprogrammaopgesteld
 3. 3. Toegevoegde waarde voor uw organisatieDe opleiding kent als vertrekpunt dedeelnemers en zijn werkomgeving! Alle zakendie aan bod komen zijn dan ook directtoepasbaar in de eigen organisatie.De deelnemer ziet de afdeling overstijgendepositie die hij in de eigen organisatie inneemt,en wordt bewust van zijn rol, speelveld eninvloed. Hij ziet in welke harde en zachtecompetenties daarvoor nodig zijn.Vanaf dag 1 gaat de deelnemer, insamenwerking met de andere deelnemers,actief aan de slag om competentiehiaten beette pakken. Er wordt een eigen case uitgewerktwaarvan het resultaat een concreetverbetervoorstel voor de eigen organisatiemoet opleveren.Uit de praktijk blijkt dat in vele gevallen hetverbetervoorstel de investering van dezeopleiding, dik terugverdient.LEREN ǀ ONTWIKKELEN ǀ VERBINDEN ǀ INNOVEREN
 4. 4. OpleidingDoelgroep: Voor degene die willen (door)groeien naar Maatwerk open: We streven naar een samengesteldeeen rol als volwaardig Reliability / Asset Engineer. groep van maximaal 10 deelnemers uit 3 tot 4 organisaties. Het geeft deelnemers extra inzichtenAanpak: In de interactieve opleiding maken we eerst wanneer zij ook inzage krijgen hoe Reliabilityinzichtelijk hoe de rol van Reliability Engineer binnen Engineering bij andere organisaties wordt ingericht.de eigen organisatie is gepositioneerd. Met elke deelnemer worden de individuele leerdoelenVervolgens werken we een specifieke praktijkcase uit in een persoonlijke intake geïdentificeerd. Dezewaaraan de theorie en vaardigheden worden leerdoelen worden in het programma opgenomen.opgehangen. Trainers: experts en coaches uit de praktijkProgramma: Duur• Basics Asset Management • Intake: 2 uur • Processen en Asset organisatie • Uitvoering: 16 dagdelen + 1 dagdeel individuele • Positionering van de Reliability Engineer coaching on the job• Reliability engineering over bestaande en nieuw te • 1 dagdeel intervisie bijeenkomst bouwen fysieke assets • Waarden voor Reliability Engineering Wilt u meer weten over deze opleiding? Wij bespreken • Intrinsieke en operationele betrouwbaarheid graag met u hoe onze aanpak binnen uw organisatie • Faalkansen – curves past. • Life Cycle en Reliability proces• Data Analyse U kunt ons bereiken op info@zaam.biz of telefonisch op • Ondersteunende wiskunde 06-13994545 • Data verzamelen, RCM • Plotting en analyses van failure distribution• RCA• Verbetervoorstellen voorstellen en realiseren• Faciliteren, samenwerken en adviseren LEREN ǀ ONTWIKKELEN ǀ VERBINDEN ǀ INNOVEREN

Views

Total views

621

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

13

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×