Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

מצגת ליום האישה 2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

מצגת ליום האישה 2016

Download to read offline

המצגת הוכנה על ידי ירדן אלון וסער אלון-ברקת.
כל הזכויות לעתיד ורוד שמורות לאביה זוהר שאקי:
http://bit.ly/1TZwCHK

לאתר מכנה משותף:
http://bit.ly/1R37lw9

המצגת הוכנה על ידי ירדן אלון וסער אלון-ברקת.
כל הזכויות לעתיד ורוד שמורות לאביה זוהר שאקי:
http://bit.ly/1TZwCHK

לאתר מכנה משותף:
http://bit.ly/1R37lw9

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

מצגת ליום האישה 2016

  1. 1. ‫האלון‬ ‫תיכון‬ ‫ע‬"‫ש‬‫גינסבורג‬
  2. 2. ‫לנו‬ ‫מורים‬ ‫אלו‬ ‫צעצועים‬ ‫התנהגותיות‬ ‫וציפיות‬ ‫אופי‬ ‫תכונות‬ ‫אילו‬?
  3. 3. ‫של‬ ‫רשימה‬ ‫פרסמה‬ ‫תוכנה‬ ‫מהנדסת‬19‫ציטוטים‬(‫אמיתיים‬)! ‫לעבודה‬ ‫גברים‬ ‫מעמיתים‬ ‫ששמעה‬.‫מהם‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫תרגום‬ ‫הנה‬: •"‫בת‬ ‫את‬,‫בת‬ ‫לא‬ ‫את‬ ‫אבל‬-‫בת‬..‫הבנת‬?" •"‫מצחיק‬,‫המזכירה‬ ‫שאת‬ ‫חשב‬ ‫הזה‬ ‫הבחור‬" •"‫זה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫למדת‬ ‫איך‬?"! •"‫פוליטיקלי‬ ‫לא‬ ‫זה‬-‫קורקט‬‫לאמר‬‫זה‬ ‫את‬..‫אבל‬" •"‫וואו‬,‫חזקה‬ ‫דיי‬ ‫את‬"!! •"‫עובד‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫לך‬ ‫אכפת‬ ‫למה‬?‫ללבוש‬ ‫צריכה‬ ‫רק‬ ‫את‬ •‫לתקן‬ ‫לך‬ ‫שיעזור‬ ‫לבחור‬ ‫ולקרא‬ ‫קצרה‬ ‫שמלה‬" •"‫במחשבים‬ ‫מבינה‬ ‫את‬ ‫כאילו‬ ‫עושה‬ ‫אותך‬ ‫תראי‬" •‫תיבהלי‬ ‫״אל‬,‫קוד‬ ‫זה‬,‫מורכב‬ ‫קצת‬ ‫נראה‬ ‫זה‬,‫אסביר‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ‫להבין״‬ ‫תוכלי‬ ‫ואז‬ ‫קצת‬ ‫לך‬. •"‫זה‬ ‫מה‬,‫ש‬ ‫ידעתי‬ ‫לא‬-X‫קטנות‬ ‫ילדות‬ ‫להעסיק‬ ‫התחילו‬" (‫גדולה‬ ‫תוכנה‬ ‫בחברת‬ ‫מדובר‬)
  4. 4. ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫תשע‬ ‫בני‬ ‫ילדים‬ ‫מה‬"‫הגבריות‬ ‫של‬ ‫והאסור‬ ‫המותר‬"?‫זו‬ ‫קצרה‬ ‫ברשימה‬,‫ילדותית‬ ‫בשפה‬,‫לא‬ ‫אם‬ ‫רבים‬ ‫סטריאוטיפים‬ ‫להם‬ ‫מסתתרים‬"‫קופסת‬ ‫הגבריות‬"‫כולה‬. ‫לומדים‬ ‫ילדים‬ ‫ומה‬?‫אלימות‬ ‫לאהוב‬ ‫אבל‬ ‫רגשות‬ ‫לדכא‬ ‫אמורים‬ ‫שבנים‬,‫להיות‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬‫אמא‬(‫שבעיניהם‬ ‫ונראה‬,‫כיום‬' ,‫אבא‬'‫שקול‬ ‫מושג‬ ‫לא‬ ‫זה‬,‫מהווה‬ ‫ואינו‬ ‫תחליף‬.)‫כמו‬ ‫כנשית‬ ‫הנתפסת‬ ‫בצורה‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫פוטבול‬ ‫כמו‬ ‫ספורט‬ ‫לאהוב‬ ‫שצריך‬"‫מעודדת‬ ‫להיות‬."‫בנוסף‬,‫עליהם‬ ‫נופל‬ ‫הפרנסה‬ ‫שעול‬ ‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫יודעים‬ ‫בנים‬ "‫לצייד‬ ‫כיאה‬." --- ‫של‬ ‫סדנה‬ ‫במסגרת‬ ‫נכתבה‬ ‫הרשימה‬‫ג‬'‫ף‬‫פררה‬,‫בארגון‬"‫קנדה‬ ‫לבן‬ ‫סרט‬",‫וגברים‬ ‫לבנים‬ ‫והסברה‬ ‫חינוך‬ ‫באמצעות‬ ‫נשים‬ ‫נגד‬ ‫האלימות‬ ‫להפסקת‬ ‫הפועל‬.
  5. 5. ‫איננה‬ ‫נשים‬ ‫כלפי‬ ‫אלימות‬"‫יחידים‬ ‫של‬ ‫טרור‬",‫חברתי‬ ‫הקשר‬ ‫מכל‬ ‫מנותקת‬.‫היטב‬ ‫מושרשים‬ ‫דפוסים‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫היא‬,‫ל‬ ‫טענה‬ ‫אותה‬ ‫כמו‬"‫התנהלות‬ ‫עצמאית‬"‫מדי‬,‫השונות‬ ‫בגרסותיה‬.‫במלה‬ ‫להשתמש‬ ‫קשה‬"‫בעל‬"‫הנוכחי‬ ‫בהקשר‬.‫שריכז‬ ‫מהנתונים‬"‫הארץ‬",‫כמעט‬ ‫כי‬ ‫עולה‬70%‫בני‬ ‫היו‬ ‫מהרוצחים‬ ‫זוג‬,‫בעבר‬ ‫או‬ ‫הרצח‬ ‫בזמן‬.‫טרי‬ ‫עניין‬ ‫הוא‬ ‫אחר‬ ‫על‬ ‫לשלוט‬ ‫יכול‬ ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫לפיה‬ ‫התפיסה‬ ‫שינוי‬,‫הראשונים‬ ‫צעדיו‬ ‫את‬ ‫לצעוד‬ ‫מתחיל‬ ‫רק‬ ‫אשר‬.
  6. 6. ‫ברשימת‬16‫ולו‬ ‫אין‬ ‫לסרט‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהה‬ ‫ההכנסה‬ ‫בעלי‬ ‫השחקנים‬ ‫אחת‬ ‫שחקנית‬

×