Flyer 2 Comunis slovenski

316 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flyer 2 Comunis slovenski

  1. 1. Partnerstvo Na kratko Kratkoročen odziv na zahteve posameznikov je pogosta strate- gija gospodarskega razvoja na občinski ravni – tako v gorskihEuropean Academy Bolzano/Bozen območjih, kot tudi v dolinah. Vendar pa pogosto pogrešamoInstitute for Regional Development and Local Development Agency dolgoročno usmerjeno sodelovanje med občinami, ki bi se !Location Management Langhe Monferrato Roero TUM I DA osredotočile na regionalne potenciale. ES Projekt COMUNIS si prizadeva za razvoj medobčinskih O MNIT rec 2012 a ZAP -9. ma renc onfe poslovnih lokacij (CLD) v gorskih regijah. Z osveščanjem o 8. prednostih znotraj teritorialnega sodelovanja, COMINUS želi na k ključRegional development Vorarlberg BSC, Business Support Centre Ltd., pomagati pri rešitvi posameznih problemov na ravni občin. Za Kranj V ta namen COMINUS razvija smernice za razvoj in uporabobosch & partner medobčinskih CLD strategij, prilagojenih izzivom, pogojem inBosch & Partner GmbH München potencialom pilotnih regij, še posebej v gorskih regijah. Rezul- tati projekta se bodo odražali v transnacionalnem upravljan- Swiss Association for Services ju z znanjem in vzpostavitvi trajnostnih struktur za upravljanje to Regions and Communes CLD-ja v izbranih pilotnih regijah COMUNIS.City of SonthofenMinistry for the Environment, Canton of ValaisLand and Sea Economic Development Office Trajanje projekta: od julija 2009 do junija 2012Kontakt vodilnega partnerja Pilotne regije Nathalie Stumm DE Medobčinsko sodelovanje za strateško University of Applied Sciences Western Switzerland Valais usmerjanje krajevnega razvoja v Institute Economics and Tourism FR Leiblachtal Alpsee-Grünten AT alpskem prostoru, naravnanega v TechnoArk 3, CH-3960 Sierre Tel.: +41 27 60 69 00 3 CH LI Großes Walsertal mala in srednje velika podjetja (MSP) Gorenjska Email: nathalie.stumm@hevs.ch Passeiertal SI www.comunis.eu Tarare Martigny-Sion-Sierre Claire Delsuc, Florine Goncet Chamber of Commerce and Industry of Lyon Asti-Alessandria Place de la Bourse, F-69289 Lyon Tel: +33 4 72 40 56 92 Email: delsuc@lyon.cci.fr IT
  2. 2. Izziv Kako se soočiti z izzivom Naše pilotne regijeV alpskih regijah sosednje občine neprestano tekmujejo za Projekt COMUNIS si prizadeva za razvoj medobčinskih COMUNIS je začel proces razvoja medobčinskih poslovnihgospodarski razvoj. Čeprav to ni problem značilen samo za poslovnih lokacij (CLD) v gorskih regijah Razvojni proces lokacij (CLD) v pilotnih regijah. Izvedene aktivnosti soalpske regije, alpska topografija ustvarja drugačne pogoje od običajno vsebuje naslednje elemente: pomembne prav tako kot okvirni pogoji in problematika razmertistih, ki prevladujejo v nižinskih predelih. Strma pobočja in v pilotnih regijah.gore, večja verjetnost naravnih nesreč itd. omejijo možnosti za Ozadje Vorarlberg (AT): Vzpostavljena sta bila projektno in lokacijskorazvoj, zato je potreben skupinski pristop k razvoju poslovnih Začetne točke: motivacija, zgodovina, razvojni problemi združenje, ki služita občinam kot struktura, ki jim omogoča iz-in industrijskih zemljišč. vajanje CLD strategij in zemljiške politike. Analiza Tarare (FR): Lokalne oblasti so se osredotočile na ukrepe za Ocenitev stanja in vrednotenje rezultatov analiz trženje zemljišč in izvajanje politike gostovanja z namenom izboljšanja gospodarske privlačnosti in lažjega ustanavljanja Razvoj podjetij. Priprava skupnih strategij in konceptov delovanja Alpsee-Grünten (DE): Občine nameravajo ustanoviti poseb- Izvedba no zvezo, ki bo delovala kot posrednik med podjetji in jim Vzpostavitev primernih struktur upravljanja, predpisov itd.. omogočala natančno in povpraševalno usmerjeno upravljanje z zemljišči. Ocena Povratne informacije in prilagajanje strategije Dolina Passeier (IT): Optimizirali bodo obstoječe strukture medobčinskega sodelovanja, še posebej tiste, ki zadevajo poslovne/industrijske lokacije in upravljanje prometa. Smernice – pomoč občinam Gorenjska (SI): Dve lokalni skupnosti se skupaj trudita z no- vimi razvojnimi pristopi, ki v razvoj poslovnih con vključujejetaM. Weiß (EURAC): Poslovno območje v dolini Passeier, Italija V podporo občinam in regijam, ki se odločijo, da bodo šle sko- tudi ekološke elemente.V času zmanjševanja občinskih proračunov, izseljevanja mla- zi ta proces in se postavile na trg kot trajnostna poslovna loka- Asti (IT): Cilj je razvijanje skupne javne / zasebne politike zadih in izobraženih ljudi (beg možganov) in posledic splošnega cija, COMINUS nudi smernice za CLD. Smernice so osnovane uvajanje novih energetsko varčnih sistemov in vzpostavitevgospodarskega razvoja, se medobčinsko sodelovanje kar sa- na zgoraj omenjenih korakih razvojnega procesa. Predstavile ciljnih skupin s podjetji in občinami.mo ponuja kot rešitev problema. bodo različne pristope in možne aktivmosti, podprte pa bodo s praktičnimi primeri. Martigny, Sion, Sierre (CH): V treh krajih v okolici Valaisa seKljub temu so občine zadržane do združevanja finančnih in ukvarjajo z industrijsko ekologijo, da bi okrepili trajnostni gos-človeških virov za medobčinski pristop k strateškem razvoju, Kot praktičen priročnik za udeležence na lokalni in regionalni podarski razvoj.uporabi in trženju zemljišč ter iskanju poslovnih partnerjev. ravni bodo smernice opisovale:Namesto, da bi se osredotočile na dolgoročni razvoj, se občine ● možnosti za delovanje, vključno z ukrepi o upravljanjuosredotočajo na kratkoročni razvoj, kar pa jim posledično zemljišč, promociji in obveščanju ter z podporo podjetjem,pušča malo manevrskega prostora. ustrezne za razmere v različnih alpskih regijah; ● metode in orodja za izvajanje delovnih stopenj, od prve analize stanja pa do vzpostavitve upravljavske strukture; ● pripomoček za primerjavo stroškov in dobička, ter za ocen- jevanje vplivov na okolje. K. Schönthaler (Bosch & Partner GmbH): Razprava na delavnici vNaslovna slika (Bosch): Toverna Blaichach, Robert Bosch GmbH Alpsee-Grünten, Nemčija

×