Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Комерційні найменування. Чомахашвілі Олена

434 views

Published on

Комерційні найменування. Чомахашвілі Олена
Літтня школа з інтелектуальної власності - 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Комерційні найменування. Чомахашвілі Олена

 1. 1. ЛІТНЯ ШКОЛА інтелектуальної власності 2016 • КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ • Чомахашвілі Олена Шотаєвна – завідувач сектору комерційних позначень НДІ ІВ НАПрНУ, к.ю.н., доцент
 2. 2. Комерційне найменування • Trade name • Le nom commercial • Business name • Firm names • Комерційне (фірмове) найменування • Фірма, фірмове найменування, скорочене фірмове найменування
 3. 3. Підприємство чи заклад може мати більше, ніж одне комерційне найменування • Картахенська угода • 1993 рік • (країни латинської Америки – Болівія, Колумбія, Еквадор, Перу та Венесуела) • Будь яке позначення, яке ідентифікує економічну діяльність, підприємство чи торговельний заклад
 4. 4. Комерційне найменування • Відомий фахівець з інтелектуальної власності професор Г. Боденхаузен, який очолював ВОІВ • Позначення, що дозволяє ідентифікувати підприємство певної юридичної або фізичної особи
 5. 5. Суб`єкти права на КН • На Брюссельській конференції 1990 р. по перегляду Паризької конвенції було прийняте рішення під терміном • «громадянин» розуміти і юридичних осіб
 6. 6. Комерційне найменування (фірмове найменування) – це найменування під яким особа виступає в комерційному обороті і яке індивідуалізує її серед інших учасників цивільного обороту • Суб`єктами права на комерційне найменування є юридичні особи УМОВИ Дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших Не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи
 7. 7. Комерційне найменування – це оригінальне позначення юридичної особи, що займається підприємництвом, яке дозволяє її вирізнити серед інших осіб та не вводити в оману споживачів щодо справжнього характеру діяльності особи • Законодавство визначення не містить • Стаття 420 ЦК України до обєктів ІВ відносить комерційні (фірмові) найменування
 8. 8. Комерційне найменування • Є відображенням ділової репутації фірми, складової її престижу, авторитету, іміджу, тому воно має економічну цінність • Цінність зростає зі зростанням репутації підприємства на ринку й отримує конкретну вартісну оцінку
 9. 9. Набуття та припинення правової охорони комерційних найменувань • Право на комерційне найменування виникає з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкової реєстрації • Припиняється у разі ліквідації юридичної особи
 10. 10. Майнові права ІВ на комерційне найменування • Право на використання комерційного найменування • Право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати КН • Майнові права ІВ на КП передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або відповідною частиною
 11. 11. Джерела правової охорони комерційних найменувань • ЦКУ ст. 489-491 • ГКУ ст. 159 • ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» від 15 травня 2003 року • Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883року – ст.8
 12. 12. Вимоги до структури найменувань окремих видів юридичних осіб • Ст. 119 ЦКУ • Ст. 163 ЦКУ • Ст. 15 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» • Ст.21 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» • ООО • ТОВ • ПП • LTD • PLC
 13. 13. • Принцип свободи найменування (США) • власне ім'я Форд, Крайслер, Нобель, Мобул Ойл, Ксерокс, Кодак, Адідас • або вигадане • Принцип істинності (романо-германська система права) • Сіменс, Маннесман, Еріксон • Сіменс-Шуккерт, Сіменс унд Гальске, • С.Дж. Чариа і Компанія Правовий режим КН
 14. 14. Право на КН є абсолютним • Основне порушення прав на КН недобросовісна конкуренція • Власнику прав протистоїть не конкретна особа, а всі інші треті особи, на яких лежить обов`язок не порушувати права на це КН
 15. 15. • Постанова пленуму ВГСУ №5 від 23.03.2012 п.4 Узагальнення судової практики • Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012
 16. 16. Неюрисдикційна форма захисту • Здійснюються ними самостійно • Публічна заява • Без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів
 17. 17. Юрисдикційна форма захисту • Юридична відповідальність • Цивільно-правова • Адміністративно- правова • Кримінально- правова
 18. 18. НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ • Дякую за увагу! • 4921171@ukr.net

×