Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Поняття судової експертизи
Закон України «Про судову експертизу»:
Стаття 1.
Судова експертиза - це дослідження експертом
н...
Законодавство України у сфері судової
експертизи
Інструкція про призначення та проведення судових
експертиз та експертних ...
Незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:
 процесуальним порядком призначення судового...



Суб'єкти судово-експертної діяльності
До державних спеціалізованих установ належать:
Виключно державними спеціалізов...
Судовий експерт
Фахівці, які мають
відповідну вищу
освіту,
освітньо-кваліфікаційний
рівень не нижче
спеціаліста, пройшли
в...
 Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз.
Дніпропетровська і Запорізька області.
 Донецький науко...
13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та ін.
13.1.2 Дослідження, пов'язані з комп’ютерними прог...
Експертна спеціальність
Експерти
спеціалізова
них
державних
установ
Експерти, які не
працюють у
спеціалізованих
державних
...
Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Дорошенко О.Ф.
Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Дорошенко О.Ф.
Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Дорошенко О.Ф.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Дорошенко О.Ф.

482 views

Published on

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Дорошенко О.Ф.

Літня школа з інтелектуальної власності 2016

Published in: Education
  • Be the first to comment

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Дорошенко О.Ф.

  1. 1. Поняття судової експертизи Закон України «Про судову експертизу»: Стаття 1. Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду. { Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Законами N 1992-IV ( 1992-15 ) від 09.09.2004, N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }
  2. 2. Законодавство України у сфері судової експертизи Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 N 53/5): Призначення судових експертиз та експертних досліджень, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово- експертної діяльності.
  3. 3. Незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:  процесуальним порядком призначення судового експерта;  забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;  існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;  створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;  кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;  можливістю призначення повторної судової експертизи;  присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи. Принципи судово-експертної діяльності Гарантії незалежності судового експерта та правильності його висновку
  4. 4.    Суб'єкти судово-експертної діяльності До державних спеціалізованих установ належать: Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово- експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово - медичних і судово - психіатричних експертиз. Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.
  5. 5. Судовий експерт Фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності. Фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності Судові експерти ДСУ Судові експерти ,що не працюють в ДСУ
  6. 6.  Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз. Дніпропетровська і Запорізька області.  Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз. Донецька і Луганська області.  Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.  м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.  Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз. Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.  Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз. Кіровоградська, Миколаївська, Одеська і Херсонська області.  Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса. Полтавська, Сумська, Харківська області та м. Севастополь.  Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Зона обслуговування поширюється на всі регіони. Перелік регіональних зон обслуговування науково- дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України
  7. 7. 13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та ін. 13.1.2 Дослідження, пов'язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) 13.2 Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення 13.3 Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями 13.4 Дослідження, пов'язані з промисловими зразками 13.5 Дослідження, пов’язані із сортами рослин та породами тварин 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями 13.7 Дослідження, пов’язані з топографією інтегральних мікросхем 13.8 Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями 13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності
  8. 8. Експертна спеціальність Експерти спеціалізова них державних установ Експерти, які не працюють у спеціалізованих державних установах 13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші 14 3 13.1.2 Дослідження, пов'язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних) 15 1 13.2 Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення 15 1 13.3 Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями 7 4 13.4 Дослідження, пов'язані з промисловими зразками 11 5 13.5 Дослідження, пов'язані із сортами рослин та породами тварин 1 - 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями 18 7 13.7 Дослідження, пов’язані з топографією інтегральних мікросхем - - 13.8 Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу- хау) і раціоналізаторськими пропозиціями 3 0 13.9 Економічні дослідження у сфері ІВ 7 4

×