Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Промислові зразки. Гаазька система. О. Мамуня

1,173 views

Published on

Промислові зразки. Гаазька система. Мамуня Олександр Сергійович
Літня школа з інтеректуальної власності - 2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Промислові зразки. Гаазька система. О. Мамуня

 1. 1. Промислові зразки Гаазька система Олександр Мамуня, Партнер ЮФ AEQUO, адвокат, патентний повірений
 2. 2. Промисловий зразок (Design) Об’єкт ПЗ - форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.
 3. 3. Особливості охорони • ПЗ охороняються в силу державної реєстрації • Охорона ПЗ має територіальний характер (обмежується територією країни, в якій надана охорона)
 4. 4. В якості ПЗ можна зареєструвати: • дизайн виробів (наприклад, годинників, електронної техніки, меблів, медичного обладнання, ювелірних виробів, посуду); • дизайн упаковки (форма пляшки, зовнішній вигляд упаковки, контейнерів, коробок іншої тари); • дизайн техніки, агрегатів і машин (наприклад, дизайн кузова автомобіля); • етикетки; • дизайн (інтерфейс) веб-сайту тощо.
 5. 5. Не можуть одержати правову охорону 1. Об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди. 2. Друкована продукція як така. 3. Об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.
 6. 6. Набуття права інтелектуальної власності на ПЗ засвідчується патентом Строк дії патенту: 10 років, із можливістю продовження на 5 років За кожний рік підтримання чинності патенту сплачується річний збір.
 7. 7. Законодавство в сфері охорони прав на ПЗ Національне законодавства 1. Основні акти: Цивільний кодекс України, ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки». 2. Інші акти: Кримінальний кодекс, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс тощо 3. Підзаконні НПА: Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, Правила розгляду заявки на промисловий зразок, Порядок сплати зборів за дії, повязані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності тощо. Міжнародні договори 1. Паризька конвенція про охорону промислової власності. 2. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію ПЗ. 3. Гаазький акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію ПЗ. 4. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію ПЗ. 5. Інструкція та Адміністративна інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію ПЗ
 8. 8. 1. ПЗ не повинен суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі. 2. ПЗ повинен відповідати умовам патентоспроможності (бути новим). Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС – ПЗ крім новизни повинен мати індивідуальний характер. Умови надання правової охорони
 9. 9. 1. Автор, співавтор, спадкоємець автора. 2. Роботодавець автора. 3. Правонаступник автора або роботодавця. Право отримати патент на промисловий зразок має:
 10. 10. Визначається сукупністю суттєвих ознак ПЗ, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру Обсяг правової охорони
 11. 11. Суть та суттєві ознаки промислового зразка 1. Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак. 2. Ознака суттєва, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу.
 12. 12. Процедура реєстрації. Експертиза заявки 1. Проводить ДП УІІВ. 2. Формальна експертиза заявки. 3. В її ході перевіряється (1) належність заявленого об’єкта до таких, яким може бути надана правова охорона, (2) правильність оформлення документів, (3) класифікація заявленого об’єкта за МКПЗ, (4) єдність промислового зразка. 4. При цьому новизна промислового зразка не перевіряється. 5. Патент видається під відповідальність заявника. 6. За реєстрацію ПЗ сплачуються збори і держмито.
 13. 13. Заявка на реєстрацію ПЗ Заявка на ПЗ повинна містити: • заяву про видачу патенту; • комплект зображень виробу (власне виробу/макета/малюнка); • опис промислового зразка, в т.ч. його суть та суттєві ознаки; • креслення, схему, карту (у разі необхідності). Також до матеріалів подаються документи про сплату збору за подання заявки; довіреність (у разі подання заявки представником)
 14. 14. Особливості • Міжнародна класифікація промислових зразків (Локарнська класифікація) • Вимога єдності • Можливість зазначення варіантів ПЗ
 15. 15. Вимога єдності 1. Заявка повинна стосуватися одного ПЗ і може містити його варіанти. 2. Поняття “ПЗ” застосовується до одного виробу або набору (комплекту) виробів. Приклад: чайний сервіз, меблевий гарнітур. 3. Набір (комплект) може бути визнаний ПЗ, якщо до його складу входять підпорядковані загальному призначенню вироби. 4. Поняття “один виріб” застосовується до цілого виробу/його частини (автомобіль/фара).
 16. 16. Варіанти промислового зразка Варіантом ПЗ може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально.
 17. 17. Строки реєстрації Середній строк розгляду заявки та реєстрації ПЗ (без додаткових запитів ДП УІІВ) складає 8-10 міс. Існує можливість прискорення експертизи заявки та зменшення даного строку до 3-5 міс.
 18. 18. Права власника патенту на ПЗ 1. Використовувати ПЗ, якщо це не порушує прав інших власників патентів. 2. Забороняти використання ПЗ без дозволу, крім випадків, коли таке використання не порушує його прав. 3. Передавати право власності на ПЗ. 4. Дати дозвіл (видати ліцензію) на використання ПЗ.
 19. 19. Не є порушенням прав власника патенту використання ПЗ:  Для іноземного транспортного засобу, що тимчасово перебуває в Україні.  Без комерційної мети.  З науковою метою або в порядку експерименту.  За надзвичайних обставин з компенсацією.  Введення в цивільних обіг виробу, раніше введеного в обіг власником свідоцтва чи з його дозволу (вичерпання прав).  Попереднє користування.
 20. 20. Припинення дії патенту/визнання його недійсним Припинення дії Підстави: 1. Відмова власника 2. Несплата збору за продовження дії патенту Визнання недійсним судом Підстави: 1. Відсутність новизни 2. Наявність у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці 3. Видача патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб
 21. 21. Новели щодо ПЗ відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС Законодавство України Текст Угоди Умови патентоспроможності – новизна Умови патентоспроможності – новизна та індивідуальний характер Об’єкт ПЗ – виріб Об’єкт ПЗ – виріб або його частина Надання правової охорони – лише зареєстрованим ПЗ Надання правової охорони – (не)зареєстрованим ПЗ Строк дії патенту – до 15 років Строк дії патенту – до 25 років
 22. 22. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони промислових зразків • № 1891 від 30.01.2015 • Ініціатор(и) законопроекту: НД Алексєєв Ігор Сергійович
 23. 23. Патентний тролінг 1. Патентний тролінг – набуття прав інтелектуальної власності виключно для зловживання ними. 2. ПЗ легше реєструвати – проводиться формальна експертиза, патент видається під відповідальність заявника. 3. Подальше внесення до митного реєстру ОІВ.
 24. 24. Відомі «відкриття» патентних тролів 1. Зубочистка (патент № 24429) 2. Шуруп (патент № 24483) 3. Утримувач пробки для закупорювання пляшки (патент № 25223) 4. Рукавички (патент № 25945) 5. Вішалка для одягу (патент № 26958)
 25. 25. Case study: справа про планшети (SAMSUNG та SONY vs Д.Голіусов) Справи №№ 760/15990/13-ц, 760/26786/13-ц Патент України № 24474 Дата подання заявки: 03.01.2013 р. Патент США № D669468 Дата подання заявки: 04.02.2011 р.
 26. 26. Статистичний зріз поданих заявок на ПЗ Промислові зразки 2011 2012 Зростання (+) / Падіння (-) 2013 Зростання (+) /Падіння (-) 2014 Зростання (+) /Падіння (-) Надійшло заявок 1761 1851 90 3778 1927 2664 -1114 В т.ч. від іноземних заявників 322 334 12 592 258 609 17
 27. 27. Отримання правової охорони на ПЗ за кордоном 1. За національною процедурою країни 2. За Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію ПЗ 3. За регіональною процедурою ЄС - патент на промисловий зразок ЄС (Community design)
 28. 28. 1. За національною процедурою – Патентне відомство країни 2. За Гаазькою угодою про міжнародну реєстрацію ПЗ – WIPO 3. Патент на промисловий зразок ЄС – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) Орган реєстрації
 29. 29. Нормативне регулювання Гаазької системи 1. Гаазька угода про міжнародну реєстрацію ПЗ (ратифікована Україною разом з актами 17.01.2002 р.). 2. Гаазький акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію ПЗ. 3. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію ПЗ. 4. Інструкція та Адміністративна інструкція до Женевського акта Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію ПЗ
 30. 30. 1. Отримання охорони ПЗ в обраних країнах або всіх країнах-учасницях Гаазької угоди (65 країн) 2. Подання єдиної заявки до єдиного органу (WIPO) однією з 3-х мов 3. Сплата мита в єдиній валюті 4. Отримання такої ж правової охорони, так якби ПЗ був би зареєстрований безпосередньо в кожній з заявлених країн 5. Спрощення процедури внесення змін до патенту або продовження терміну дії патенту, шляхом простого єдиного процедурного кроку в WIPO 6. Отримання правової охорони строком до 15 років (довше, якщо це допускає національне законодавство) Гаазька процедура – особливості і переваги
 31. 31. • Є громадянином держави, яка є Договірною стороною. • Є громадянином держави-члена міжурядової організації, яка є Договірною стороною. • Має постійне або звичайне місце проживання на території Договірної сторони. • Має на цій території дійсне і не фіктивне промислове або торгове підприємство. Особа, яка має право подати заявку за Гаазькою угодою
 32. 32. 1. Заявка подається в письмовому або електронному вигляді. 2. Заявка подається англійською, французькою або іспанською мовою. 3. Оплата державного мита здійснюється у швейцарських франках. Оплата проводиться Заявником на розрахунковий рахунок WIPO. 4. Форми заявок доступні в електронному вигляді на сайті WIPO (http://www.wipo.int/hague/en/forms/) Заявка
 33. 33. 1. Головне мито. 2. Мито за зазначення в заявці Договірної сторони, де запитується правова охорона (може бути уніфікований або індивідуальний залежно від конкретної сторони). 3. Мито за публікацію. Мито сплачується у швейцарських франках. Калькулятор для розрахунку мита розміщено на сайті WIPO (http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp) Структура мита за заявкою
 34. 34. Додаткові вимоги до заявки 1. Всі вироби, що (1) складають промислові зразки, яких стосується міжнародна заявка або (2) в зв'язку з якими мають використовуватися ці промислові зразки, мають належати до того самого класу Міжнародної класифікації ПЗ. 2. Заявка не повинна містити відомостей або документів, не передбачених нормативними документами Гаазької системи, інакше вони будуть видалені.
 35. 35. 1. Протягом 6 місяців (в певних випадках – 12 місяців, якщо, зокрема, відбувається перевірка за критерієм «новизна») після публікації патентне відомство Сторони угоди може повідомити WIPO про відмову у визнанні дії реєстрації на її території через невідповідність реєстрації національним умовам надання правової охорони. 2. Повідомлення про відмову вноситься до Міжнародного реєстру та його копія пересилається власнику патенту. 3. Іноді повідомлення про відмову може бути оскаржене (якщо це допускає національне законодавство) або заявка може бути розділена для виключення підстав відмови. 4. Протягом строку на відмову Сторона також може направити WIPO заяву про надання правової охорони промисловому зразку. Відмова в правовій охороні за міжнародною реєстрацією
 36. 36. БД зареєстрованих ПЗ за Гаазькою системою The Hague Express Database доступна на сайті WIPO (http://www.wipo.int/designdb/hague/en/)
 37. 37. Контакти Т +38 044 233 65 99 aequo@aequo.com.ua Бізнес-центр «Вектор» вул. Богдана Хмельницкого 52 Київ, 01030, Україна aequo.com.ua

×