Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Патенти. Кодинець А.О.

899 views

Published on

Патенти. Кодинець А.О.
Літня школа з інтелектуальної власності - 2016.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Патенти. Кодинець А.О.

 1. 1. Анатолій Кодинець к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка ПАТЕНТИ
 2. 2. ми розглянемо: Поняття, принципи та особливості охорони винаходів та корисних моделей; Законодавче регулювання охорони обєктів патентних прав; Особливості набуття та оформлення патентних прав; Зміст прав на винахід та корисну модель; Особливості захисту патентних прав.
 3. 3. Поняття патентого права Патентне право розглядають в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Патентне право в об’єктивному значенні – це система правових норм, що регулюють майнові та особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку з створенням, використанням та охороною винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Патентне право у суб’єктивному значенні – це система майнових та особистих немайнових прав конкретного суб’єкта, що пов’язані з певним винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком. Легального визначення законодавство не містить. Винахід Корисна модель Промисловий зразок Патенти
 4. 4. Джерела патентного права — Цивільний кодекс України - Глава 39 (ст. 459-470) — Господарський кодекс України – Глава 16 (ст. 156). — Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 із змінами. — Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. із змінами. — Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001р. № 22. — Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002р. №197.
 5. 5. Джерела правової охорони комерційних найменувань — Паризька конвенція про охорону промисловоївласності 1883 — Договір про патенту кооперацію (PСТ) 1970. — Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Акт 1960, 1999) — Угода TRIPS (Угода про торговельніаспекти прав інтелектуальної власності) - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 1994
 6. 6. Історія винаходів — Одним з перших винаходів – зброя. Примітивні дерев’яні чи кам’яні знаряддя первісні люди використовували для захисту від хижаків та полювання. Найавнішими археологічними знахідками, які можна класифікувати як зброю є списи, яким більше 40 тисяч років.
 7. 7. Історія винаходів — Довгий час науковці вважали, що колесо вперше винайшли в шумерській культурі Месопотамії в кінці IV тисячоліття до нашої ери. А вже звідти воно поширилося по Євразії та Північній Африці. Проте археологічні знахідки кінця XX століття свідчать про те, що механізм колеса винайшли на території Центральної Європи і саме звідти він потрапив на Близький Схід. Найперші зображення механізму колеса та возів знайшли на території сучасної Польщі, Румунії та України.
 8. 8. Історія винаходів — Першими писемностями, які з’явилися майже одночасно (3300-ті роки до нашої ери, були ієрогліфічна, яку винайшли єгиптяни, і клинописна, яку започаткували шумери. — Книгодрукування - 30 вересня 1452 року в друкарні Йоганна Ґутенберґа вийшла в світ перша в Європі друкована книга — Біблія. — Принцип дії ручки був запатентований 1888 року в США Джоном Лаудом. В сучасному вигляді авторучка винайдена угорським газетним редактором Ласло Біро 1940 р.
 9. 9. Історія винаходів — Важіль – винахід давніх греків. Одним з перших трактатів, у якому докладно розглядалася проблема важеля, був трактат "Механічні проблеми" невідомого автора арістотелівських часів. Примітивні варіанти важелів використовувалися людством з давніх часів. Проте срмулювати принцип дії цього простого механізму Архімед "Дайте меті точку опори і я переверну Землю".
 10. 10. Історія винаходів — Папір був винайдений у 105 році нашої ери Цай Лунем. Раніше папір у Китаї робили із шовку, який виготовляли з коконів шовкопряда. Проте така технологія була затратною, а обсяги паперу – незначні. Основною сировиною для паперу стала деревина. До Європи папір потрапив не скоро. У XI-XII століттях папір з'явився в Європі, де незабаром замінив пергамент. З XV-XVI століть у зв'язку з впровадженням друкарства виробництво паперу швидко зростає.
 11. 11. Поняття винаходу та корисної моделі — Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” — Винахід (корисну модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002р. №197 — Винахід - технологічне (технічне) рішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій придатності). — Корисна модель - нове та промислово придатне конструктивне виконання пристрою. Корисною моделлю є результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, що відповідає двом умовам патентоспроможності - новизні та промисловій придатності.
 12. 12. Умови патентоздатності Ÿ Новизна - Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. На визнання винаходу або корисної моделі патентоздатними не впливає розкриття інформації про них винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки. Ÿ Промислова придатність винаходу чи корисної моделі означає можливість їх використання в промисловості або в іншій сфері суспільної діяльності. Ÿ Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто явно не випливає з рівня техніки.
 13. 13. Обєкт винаходи та корисної моделі — Об'єктом винаходу та корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якійсфері технології (ст. 459 ЦК України). Продукт є результатом діяльності людини (пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму). Процес є дією або сукупність дій, що виконуються щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів і спрямовані на досягнення певного технічного результату.
 14. 14. Обєкт винаходи та корисної моделі — Правова охорона не поширюється на - сорти рослин і породи тварин; - біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів; - топографії інтегральних мікросхем; - результати художнього конструювання; Не визнаються також винаходами та корисними моделями - відкриття, наукові теорії та математичні методи; - методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності; - правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів; - проекти та схеми планування споруд, будинків, територій; - умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо); - розклади, інструкції; - комп'ютерні програми; - форма представлення інформації (у вигляді таблиці, діаграм, графіків).
 15. 15. Субєкти прав на винаходи та корисної моделі — Суб’єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є: 1) винахідник; 2) інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом. Не визнаються винаходниками особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення винаходу, а лише надали творцеві технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні або оформленні заявки.
 16. 16. Субєкти прав на винаходи та корисної моделі — Роботодавець має право на одержання патенту лише на службовий винахід (корисну модель). Службовим є винахід або корисна модель, створена працівником: - у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачене інше; - з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.
 17. 17. Субєкти прав на винаходи та корисної моделі — У разі створення службового винаходу його винахідник повинен подати роботодавцю письмове повідомлення про його створення з описом. — Роботодавець має право протягом 4 місяців подати заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження винаходу чи корисної моделі як конфіденційної інформації. — У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником договір щодо розміру та умови виплати йому винагороди. — Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід переходить до винахідника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне, перед іншими особами, право на придбання ліцензії на запатентований винахід.
 18. 18. Патент ПАТЕНТ - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на зазначені винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Він видається Державною службою інтелектуальної власності за результатами перевірки умов патентоздатності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. На корисну модель та промисловий зразок видається патент за результатами формальної експертизи заявки. На винахід видається патент за результатами формальної та кваліфікаційної експертиз.
 19. 19. Оформлення патентних прав Процедура патентування винаходів: 1) складання та подача заявки; 2) проведення формальної експертизи; 3) опублікування відомостей про заявку та надання тимчасової правової охорони заявленому об’єкту; 4) проведення кваліфікаційної експертизи; 5) здійснення державної реєстрації об’єкта як винаходу та публікація відомостей про видачу патенту; 6) видача патенту. Патентування корисних моделей: 1) складання та подача заявки 2) проведення формальної експертизи заявки; 3) проведення державної реєстрації об’єкта та публікація відомостей про видачу патенту; 4) видача патенту
 20. 20. Субєкти прав на винаходи та корисної моделі — Винахідник, роботодавець чи їх правонаступники, які бажають одержати патент подають особисто чи через своїх представників заявку до Держслужби ІВ (Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» - Укрпатент). — Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Держслужбою ІВ реалізують свої права лише через представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених.
 21. 21. Оформлення патентних прав Заявка має містити: —заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель); —опис винаходу (корисної моделі); —формулу винаходу (корисної моделі); —креслення (за необхідності); —реферат; —збір за подання заявки; —довіреність (за необхідності). Датою подання заявки є дата одержання Держслужбою матеріалів заявки (національний пріоритет). Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенці про охорону промислової власності (міжнародний пріоритет) .
 22. 22. Зміст патентних прав Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок 1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
 23. 23. Оформлення патентних прав У разі позитивного висновку експертизи (формальної та кваліфікаційної – для винаходу та формальної - для корисної моделі ) приймається рішення про видачу патенту, на підставі якого здійснюється державна реєстрація патенту. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід чи на корисну модель здійснюється публікація відомостей про видачу патенту. Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстрації. Заявник у разі незгоди з рішенням Держслужби ІВ може його оскаржити у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення.
 24. 24. Зміст патентних прав Використанням винаходу чи корисної моделі визнається: - виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; - застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним. Продукт чи процес визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу або корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
 25. 25. Зміст патентних прав Не визнається порушенням прав власника патенту: 1) Право попереднього користувача, тобто право будь-якої особи, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель чи зразок, або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використовувала винахід, корисну модель чи промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою 2) Використання запатентованого об’єкта: - в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України; - без комерційної мети; - з науковою метою або в порядку експерименту; - за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації. 3) Введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника.
 26. 26. Обовязки власника патенту власник патенту повинен сплачувати річні збори за підтримання чинності патенту; добросовісно користуватися виключними правами, що випливають з державної реєстрації об’єкту. У випадку, якщо винахід (корисна модель), не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, у разі відмови власника від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу або корисної моделі.
 27. 27. Припинення патентних прав Підстави припинення прав на винахід та корисну модель Припинення дії патенту - права патентовласника припиняться на майбутнє, факт правової охорони запатентованого об’єкту протягом відповідного періоду зберігає юридичну силу. відмова патентовласника; несплата збору за підтримання чинності патента. Визнання патенту недійсним - права, що випливають з державної реєстрації вважаються такими, що не набрали чинності. невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності; наявність у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог щодо патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.
 28. 28. Припинення патентних прав Визнання патенту недійсним здійснюється лише у судовому порядку: в судах загальної юрисдикції; в господарських судах. Будь-яке посягання на права власника патенту тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України. Суди відповідно до їх компетенції розв’язують, спори про авторство на винахід абр корисну модель, встановлення факту їх використання, встановлення власника патенту, порушення прав власника патенту, укладання та виконання ліцензійних договорів, право попереднього користування, компенсації та інші спори, пов’язані з об’єктами патентних прав.
 29. 29. Судовий захист патентих прав — Загальні способи захисту цивільних прав (ст.16 ЦК України) + особливості захисту ПІВ (ст. 432 ЦК України). Судова практика - постанова Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» №12 від 17.10.2012 р.; - постанова Пленуму ВГСУ № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальноївласності» від 23.03.2012.

×