Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Шрифт як специфічний об'єкт права інтелектуальної власності: авторське право.

737 views

Published on

Шрифт як специфічний об'єкт авторського права.
Шрифт как специфический объект авторского права.
Typeface & Font Vs Copyright

Published in: Education
 • Be the first to comment

Шрифт як специфічний об'єкт права інтелектуальної власності: авторське право.

 1. 1. ШРИФТ як специфічний об’єкт права інтелектуальної власності Авторське право Зеров Костянтин 20.05.2016 р. / "Актуальні питання державотворення в Україні" 2016/
 2. 2. Три - королям ельфійським під небом світлим. Сім же - владикам гномів у печерах світу. Дев'ять - людям землі, що їм смертна доля. І Один - Володарю Тьми на чорнім престолі, В Мордорі, де лиховісна тінь. Перстень єдиний - усіх поєднати І темною волею міцно скувати В Мордорі, де віковічна тінь. J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 1953 С. Бойко (переклад з англійської), 2003 Написання машинописного тексту неможливе без використання шрифту
 3. 3. Times New Roman Times New Roman, Calibri, and many other popular fonts can’t be included with Linux. If you open a Word document or another Microsoft Office document in LibreOffice or OpenOffice, you’ll need Microsoft’s fonts installed on your Linux system to see the documents as they were intended to look. See more: http://www.pcworld.com/article/2863497/how-to-install-microsoft-fonts-in-linux-office-suites.html
 4. 4. In 2009, The Font Bureau, one of America’s leading type foundries, sued NBC Universal for failing to secure the rights to a handful of its trademarked fonts—fonts the media giant had used to promote programs like The Tonight Show, The Jay Leno Show and Saturday Night Live. It was a big case. Font Bureau asked for “no less than $2-million” in damages. It argued that NBC’s unauthorized use “caused injury to Font Bureau’s relationships with present and prospective customers” and would “cause confusion, mistake, and deception as to the source of Font Bureau’s trademarks,” making it more difficult to broker licensing deals with other companies. The case was settled out of court. See more: http://www.wired.com/2015/10/you-wouldnt-think-it-but-typeface-piracy-is-a-big-problem/
 5. 5. Арбитражный суд города Москвы 11 июня 2015 г. Дело № А40-184371/14 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 5 ноября 2013 года № 9457/13 указал, что шрифт является объектом исключительного права и не может быть использован без разрешения правообладателя. Судом по интеллектуальным правам было рассмотрено аналогичное настоящему дело, в котором шрифт был использован при оформлении обложки книги. Суд в своем Постановлении от 12.12.2014 № С01-1268/2014 по делу № А40-20099/2014 указал, что незаконное использование части произведения (шрифта), являющейся самостоятельным объектом гражданского оборота, означает нарушение исключительного права на само произведение, поскольку использование части произведения - это фактически способ использования этого произведения. Ответчик был уведомлен о нарушении прав автора при реализации книг. […] Учитывая изложенное, суд считает доказанным факт нарушения авторских прав истца. Суд считает возможным взыскать компенсацию в сумме 40 000 руб. (по 10 000,0 руб. за одну книгу). Meanwhile in Russia
 6. 6. See more: https://lenta.ru/news/2016/05/10/russian_times/ Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю
 7. 7. Веб-шрифти (Звертайте увагу на способи використання у ліцензійному договорі! )
 8. 8. Стаття418. Поняття права інтелектуальноївласності 1. Право інтелектуальної власності- це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. 2. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. 3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. Веб-шрифти та кодування
 9. 9. A Dutch font foundry has sued the makers of Rick Santorum's website, alleging copyright infringement for the way the site used their font. The suit sought $2 million in damages. See more: http://techpresident.com/short-post/lawsuit-alleges-rick-santorums-website-built-counterfeit-font
 10. 10. Історія
 11. 11. Готичні шрифти (від іт. gotico — готський). Рукописні шрифти, що виникли у Франції та Німеччині в середині ХІ століття. З появою друку — набірні. У Німеччині вживалися майже до середини XX століття.
 12. 12. Times New Roman – 1932 (Перша сторінка випуску “The Times” зі шрифтом Times New Roman)
 13. 13. друкарський, рукописний, мальований та гравірований; в залежності від характеруграфічної побудови (ГОСТ 3489.2-71); за призначенням; історична класифікація; BS 2961:1967. Класифікація But It doesn’t make any difference to the IP law… TYPEFACE Шрифт (дослівно – “накреслення шрифту”) FONT Комп’ютерний шрифт VS
 14. 14. Під терміном “комп’ютерний шрифт” розуміють комп'ютерний файл, що містить набір гліфів, літер або дінгбатів (англ. dingbat - спеціальні знаки, що не мають відношення до алфавіту) або комп’ютерну програму, призначення якої полягає у визначенні інструкцій яким чином шрифт повинен відтворюватись на екрані комп'ютера чи іншого пристрою виведення інформації В енциклопедичній літературі під шрифтом розуміють графічну форму знаків алфавітного письма (УРЕ, т.16). На рівні міжнародних угод, а саме у Віденській угоді “Про охорону друкарських шрифтів та їх міжнародну реєстрацію” 1973 р. (не набула чинності) шрифт визначається як набори дизайну А) літер і алфавітів зі своїми аксесуарами - наголосами і розділовими знаками; (Б) цифр та інших образотворчих знаків (умовні знаки, символи, наукові позначення); (С) орнаментів – (границі, віньєтки, які призначені для забезпечення засобів створення текстів за допомогою будь-якої графічної техніки
 15. 15. USA: Code of Federal Regulations Title 37 — Patents, Trademarks, and Copyrights. §202.1 Material not subject to copyright. The following are examples of works not subject to copyright and applications for registration of such works cannot be entertained: (e) Typeface as typeface. + Eltra Corp. v. Ringer (579 F.2d 294) case. Typeface UK: Copyright in the typographical arrangement of a published edition expires at the end of the period of 25 years from the end of the calendar year in which the edition was first published (section 15, CDPA) + art. 54 – limitations (Similar in IE, AU, NZ, HK) UA: ЦК України Ст. 433 Об'єктами авторського права є твори, а саме: 1) літературні та художні твори, зокрема: […] твори живопису, архітектури, скульптури та графіки.
 16. 16. Під графікою (від грецьк. “Graphire” - пишу) розуміють вид образотворчого мистецтва, основним зображальним засобом якого є однотонний малюнок. За характером і призначенням графічні твори поділяються на станкові (тематичні твори самостійного значення), книжкові, плакатні, прикладні (марки, дипломи та ін.) і журнально-газетні, до яких відносяться ілюстрації, оздоблення книги, карикатури та шрифти (Українська радянська енциклопедія / гол. ред. М. П. Бажан. - Т. 3 : Волочіння-Данія. - Київ : УРЕ, 1960. – 576с. , с.417) Ч.2 ст.433 ЦК України твори є об'єктами авторського права […] незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. Письмові чи друковані знаки, що відбивають звуки мови, інтонацію і т. ін., зображення живої мови письмовими знаками. (Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — С. 160.)
 17. 17. Охороноздатність • Об'єктивна форма вираження • Творчий характер (через призму оригінальності) Putty Peeps Font ГОСТ 3489.2-71 та ГОСТ 3489.38-72 - для авторського права юридично байдужі. ст.9 Закону України “Про авторське право і суміжні права”: частина твору, яка може використовуватися самостійно … розглядається як твір. Відтак авторське право розповсюджується на кожний елемент шрифту (символ, знак, літера тощо), за умови якщо такий елемент має творчий характер.
 18. 18. FONTS (комп'ютерні шрифти) Растрові (англ. bitmapped font), в яких кожен символ описаний у вигляді сукупності точок (пікселів), що розташовані у вузлах сітки растра і становлять зображення. Такий комп’ютерним шрифт є цифровою формою вираження шрифту Typeface digitalization bitmapped font векторні та контурні (англ. scalable font), в яких відображення символів описуються за допомогоюматематичних формулна певній мові програмування PostScript / TrueType / OpenType /FontName /QuakeСyr def /Encoding 256 array 0 1 255 { 1 index exch /.notdef put } for dup 32 /space put dup 33 /exclam put dup 34 /quotedbl put
 19. 19. Підхід щодо охорони комп'ютерних контурних шрифтів як комп'ютерних програм є характерним для Німеччини та США Німеччина: LG Köln Urteil vom 12.01.2000 28 O 133/97 Schutzfähigkeit von Computerschriften JurPC Web-Dok. 217/2000, Abs. 1 – 37 США: Final regulation registrability of computer programs that generate typefaces (Volume 57, Number 35 of the Federal Resister for Friday, February 21,1992 (p. 6201)) + Adobe Systems, Inc. v. Southern Software, Inc. 95-20710 RMW (docket) 1998 WL 104303, 1998 U.S.Dist. LEXIS 1941, 45 U.S.P.Q.2d 1827 (N.D. Cal. Feb. 2, 1998)
 20. 20. Авторське поширюється саме на форму вираження, що у випадку контурних комп’ютерних шрифтів є комп’ютерною програмою, а не зовнішнім виразом відображення шрифту. Відтак, прихід до такого ж результату відображення шрифту за допомогою іншої мови програмування чи команд не може визнаватись порушенням авторського права на шрифт. NB: “ідея- вираз” Times New Roman Nimbus Roman Liberation Serif Bitstream Cyberbit Google's Tinos
 21. 21. Сфера та способи використання комп'ютерного шрифту Приклад з www.myfonts.com Використання font на Вашому веб-сайті, якщо у Вас тільки Desktop ліцензія = порушення АП.
 22. 22. Webfont: for your website or web application A webfont license allows you to embed the font into your website, so that it can be displayed on any browser. You will be serving the webfont kit for your own site and linking it in the CSS. Webfonts can be used across multiple websites/domains as long as the websites/domains all belong to the single License Owner, and the pageviews are not exceeded. Agencies responsible for multiple clients’ websites, for example web design agencies or hosting providers, may not share a single webfont license across multiple clients’websites. Every time the webpage using the webfont kit is loaded (i.e, the webfont kit CSS which holds the @font-face rule is called) the counting system counts a single pageview for each webfont within the webfont kit. If the font file itself won’t be embedded in the website (for example, when the font is used in a static graphic image such as a logo) you should purchase a Desktop license instead. You get a monthly pageview allowance for your webfonts. This license does not need to be renewed. For example, if you purchase a license that covers 10,000 monthly pageviews, you will remain within your license as long as you do not get more than 10,000 views per month. If the website starts getting more traffic, simply place a new purchase for the additional monthly pageviews you require, as Pay Once webfont purchases are cumulative.
 23. 23. Таким чином, специфіка правової охорони шрифтів авторським правом в сучасних умовах полягає у їх двоїстій природі: з одного боку шрифти є самостійними об’єктами авторського права і охороняються як графічні твори. Комп’ютерні растрові шрифти є цифровою формою вираження шрифтів, а відтак так само є графічними творами; з іншого боку, комп’ютерні контурні шрифти підлягають правової охороні як комп’ютерні програми.
 24. 24. Disclaimers: Ця презентація створена виключно дня навчання. Прошу сприймати як запрошення до дискусії. Автор залишає за собою право в подальшому змінити свою точку зору. При підготовці були використані наступні шрифти: Game of Thrones KG by Charlie Samways (latin), KG (cirillic & digits), 2015; Star Wars Font by Jose Gonzalez Pareja, 1998; Aniron by Pete Klassen, 2004; Harry Potter; House M.D. ДАЛІ БУДЕ … Контакти Зеров Костянтин c.zerov [at] gmail.com fb.com/c.zerov

×