Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Правомочності використання творів, розміщених в мережі інтернет. К.Зеров.

1,190 views

Published on

Правомочності використання творів, розміщених в мережі інтернет. К.Зеров.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Правомочності використання творів, розміщених в мережі інтернет. К.Зеров.

 1. 1. Правомочності використання творів, розміщених в мережі Інтернет Костянтин Зеров
 2. 2. Використання твору в мережі Інтернет Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є поданням творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь- якого місця і у будь-який час за їх власним вибором» ППВСУ 04.06.2010 № 5 - п.31 Розміщення творів у мережі Інтернет у вигляді, доступному для публічного використання, є їх відтворенням у розумінні статті 1 Закону України "Про авторське право і суміжні права”, - ППВГСУ 17.10.2012 № 12 – п.46 Ч.3. ст.15 Закону України “Про авторське право і суміжні права” Виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів …. 9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; Матеріали української судової практики свідчать, що окремі суди оцінюють як правомочність публічного сповіщення. 2
 3. 3. Окремі науковці пропонують виділяти принципово новий спосіб використання твору, що передбачає активну участь користувача мережі Інтернет (В.О. Калятін) Доктрина: “має місце нова форма відтворення твору, оскільки цифрове і аналогове середовище є різними сферами використання твору” (О.Мацкевич) А. Керевер пропонує ввести поняття цифрової передачі — комплексної операції, що поєднує в собі акти відтворення на постійних носіях, тимчасове копіювання в пам’яті комп’ютера, передачу електронних сигналів і виведення на екран монітора переданих творів
 4. 4. Правомочність відтворення Відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер 1)первинне введення твору у цифровій формі в мережу Інтернет. 2)Короткострокові відтворення, які можуть мати місце між первинним введенням до мережі і прийомом сповіщення одержувачем 3)збереження копії твору у цифровій формі на пристрої одержувача також є відтворенням, однак таке відтворення буде здійснювати вже інша особа. Особливість: відтворення саме копії (примірника) твору, а не примірника, який зберігається у особи, що розмістила відповідний твір у мережу Інтернет
 5. 5. Подання твору до загального відома публіки (п.9 ч.1 ст. 15 та ст.1. Закону) Є різновидом розповсюдження твору (тобто така дія, за допомогою якої твір безпосередньо чи опосередковано пропонується публіці) і повинна відповідати таким умовам: 1) доступність для публіки в будь-який час; 2) доступність для публіки з будь-якого місця. подання своїх творівдо загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; Законодавство України не містить тлумачення поняття ПУБЛІКА. Згідно із тлумаченням Словника української мови під публікою можливо розуміти певні кола глядачів, читачів . Тобто, особа, що розміщує файл в мережі Інтернет з певними обмеженнями доступу сама визначає певну публіку, для якої будуть доступними певні об’єкти Обмеження з IP-адресами певної країни? «будь-яке місце мережі» та «будь-яке місце поза мережею» (М.Федотов)
 6. 6. Така частина не може використовуватися самостійно, а, отже, не підпадає під правову охорону відповідно до ст.9 Закону P2P (на прикладі третього покоління P2P) P2P (First gen.) 1 2 3 4 5 6 - твір 1 4 5 2 6 3 1 Пропозиція: подання своїх творів (або їх частин) до загального відома публіки таким чином, щоб її представники можуть здійснитидоступ до копій творів із будь-якого місця (зокрема телекомунікаційної мережі) і в будь- який час за їх власним вибором. 90% 35% 54%
 7. 7. публічне виконання та публічний показ неможливі в мережі Інтернет, оскільки в Законі (ст.1) прямо зазначено, що не є публічним виконанням та публічним показом випадки передачі в ефір чи по кабелях. спрямовані на пасивних одержувачів, що одержують їх одночасно; при передачі цифровими мережами передавач як такий відсутній, одержувачі можуть бути одночасно і відправниками; доступ до контенту можливий в будь-який час доби (приймання сигналів не обов’язково співпадає з часом їх передачі) Інші правомочності
 8. 8. Запис твору на сервер Розповсюдження в Інтернет Поява твору на пристрої виведення інформації користувача / завантаження Відтворення Подання твору до загального відома публіки Відтворення 8 Завантаження твору на сервер Кінцевий користувач
 9. 9. Відтворення Подання твору до загального відома публіки Відтворення Запис твору на сервер Розповсюдження в Інтернет з певного веб- сайту без обмежень веб-сайт, на якому фреймінг / хотлінкінг Поява твору на пристрої виведення інформації користувача / завантаження 9 Кінцевий користувач -''-''- з обмеженнями (н/п підписка) веб-сайт, на якому фреймінг / хотлінкінг Нова публіка Завантаження твору на сервер +Фреймінг / хотлінкінг (правомірне розміщення на первинному джерелі)
 10. 10. Запис твору Розповсюдження в Інтернет Поява твору на пристрої виведення інформації користувача / завантаження Відтворення Подання твору до загального відома публіки Відтворення 10 FTP- сервер Кінцевий користувач Не обовязково протиправна дія
 11. 11. Запис твору ( Не обовязково протиправна дія) P2P (3gen) Відтворення 100% Відтворення+ подання до загального відома публіки одночасно* *у особи, яка володіє 100% копії твору вже не відбувається відтворення. 74% 53%
 12. 12. Cloud-based file syncing Відтворення Відтворення Відтворення WWW Подання твору до загального відома публіки

×