Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Носік Ю.В.

1,211 views

Published on

Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Носік Ю.В.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Носік Ю.В.

 1. 1. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 1 Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг Юрій Володимирович Носік к.ю.н., доцент кафедри цивільного права Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 2. 2. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 2 План лекції на тему “Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг”: 1. Загальні положення про право на засоби індивідуалізації 2. Право на комерційне найменування 3. Правова охорона торговельної марки 4. Правова охорона географічного зазначення
 3. 3. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 3 Загальні положення про право на засоби індивідуалізації Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг – самостійний інститут права інтелектуальної власності. Умовна скорочена назва – право на засоби індивідуалізації Система права на засоби індивідуалізації - Право на комерційне найменування - Право на торговельну марку - Право на географічне зазначення
 4. 4. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 4 Функціональні відмінності засобів індивідуалізації Комерційне найменування Індивідуалізує учасника цивільного обороту Торговельна марка Відрізняє товари і послуги Географічне зазначення Ідентифікує місцевість походження товару
 5. 5. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 5 Комерційне найменування – це найменування під яким під яким особа виступає в комерційному обороті і яке індивідуалізує її серед інших учасників цивільного обороту Синоніми: фірмове найменування, комерційне позначення Суб”єкти права на комерційне найменування: комерційні юридичні особи
 6. 6. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 6 Умови правової охорони комерційних найменувань: - Комерційне найменування дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших - Комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються
 7. 7. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 7 Строк і порядок набуття та припинення правової охорони комерційних найменувань: Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи
 8. 8. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 8 Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування:  право на використання комерційного найменування;  право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною
 9. 9. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 9 Торговельна марка (ТМ) - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб Синонім: знак для товарів і послуг Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Види ТМ: словесні, зображувальні, комбіновані, об'ємні
 10. 10. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 10 Умови надання правової охорони торговельній марці: Правова охорона надається знаку:  який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі  на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законом
 11. 11. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 11 Суб'єкти прав на торговельну марку:  Фізичні особи  Юридичні особи Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам
 12. 12. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 12 Оформлення прав на торговельну марку Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати відповідного збору. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом
 13. 13. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 13 Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:  державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);  офіційні назви держав;  емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;  офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;  нагороди та інші відзнаки
 14. 14. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 14 Не можуть одержати правову охорону позначення, які:  звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;  складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;  складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
 15. 15. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 15 Не можуть одержати правову охорону позначення, які:  є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;  складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;  відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.
 16. 16. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 16 Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:  знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;  знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
 17. 17. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 17 Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:  фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;  кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів";  знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.
 18. 18. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 18 Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:  промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;  назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;  прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
 19. 19. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 19 Порядок отримання свідоцтва на торговельну марку: 1. Подання заявки 2. Формальна експертиза 3. Кваліфікаційна експертиза 4. Публікація про видачу свідоцтва та реєстрація знака 5. Видача свідоцтва Попереджувальне маркування: (ТМ) і (R)
 20. 20. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 20 Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку:  право на використання торговельної марки;  виключне право дозволяти використання торговельної марки;  виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання Невикористання знаку протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва надає право будь-якій особі має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково
 21. 21. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 21 Використанням знака визнається:  нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);  застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;  застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
 22. 22. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 22 Перехід прав на торговельну марку:  ліцензійні договори;  договори про передачу прав на знаки для товарів і послуг (щодо всіх класів або частково) Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами
 23. 23. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 23 Географічне зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора Зазначення походження товару:  прості  кваліфіковані
 24. 24. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 24 Умови надання правової охорони географічному зазначенню походження товару:  воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;  воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;  у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших характеристик;  позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами та/або людським фактором;  хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця
 25. 25. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 25 Права інтелектуальної власності на географічне зазначення:  право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;  право на використання географічного зазначення;  право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання
 26. 26. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 26 Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, наступної за датою державної реєстрації, і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням
 27. 27. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 27 Право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:  особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем;  асоціації споживачів;  установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць. Право на використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.
 28. 28. 23/12/15 © Носік Ю. В., 2010 28 Використанням зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару визнається:  нанесення його на товар або на етикетку;  нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;  запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

×