Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Запорожець
Людмила Григорівна
головний фахівець
відділу організації судового
захисту прав (Укрпатент),
член Апеляційної па...
Захист прав на об’єкти промислової
власності в АДМІНІСТРАТИВНОМУ
порядку
 Апеляційна палата Державної служби
інтелектуаль...
Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності
в СУДОВОМУ порядку: основні категорії спорів
 спори про визнання недійсн...
Захист прав на об’єкти інтелектуальної
власності у судовому порядку
 Цивільна юрисдикція:
• Суб'єктний склад: сторона спр...
Захист прав на об’єкти інтелектуальної
власності у судовому порядку
 Адміністративна юрисдикція:
• Суб'єктний склад: Держ...
Захист прав на об’єкти інтелектуальної
власності у судовому порядку
 Господарська юрисдикція:
• Суб'єктний склад: суб'єкт...
Забезпечення позову (ст. 151 ЦПК, ст. 66 ГПК)
 Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які
гарантують реал...
СХЕМА ЗМІСТУ
ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ
 ЗМІСТ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
 ОБГРУНТУВАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ
 ОБГРУНТУВАННЯ ПІДСУДНОСТІ СПОРУ...
Приклад позовних вимог:
 - Визнати недійсним свідоцтво України №___ на знак для товарів і послуг
повністю (частково відно...
Щодо судового збору
 Відповідно до абз. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України «Про деякі питання п...
КОРИСНІ САЙТИ
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ
http://www.reyestr.court.gov.ua/
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ «СУДОВА ВЛАДА»
...
УЗАГАЛЬНЕНА СУДОВА ПРАКТИКА:
 - ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ від
17.10.2012 №12 «Про деякі питанн...
Дякую за увагу!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку (Запорожець Людмила Григорівна )

923 views

Published on

Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку (Запорожець Людмила Григорівна )

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку (Запорожець Людмила Григорівна )

 1. 1. Запорожець Людмила Григорівна головний фахівець відділу організації судового захисту прав (Укрпатент), член Апеляційної палати ДСІВ  “Захист прав інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядку”
 2. 2. Захист прав на об’єкти промислової власності в АДМІНІСТРАТИВНОМУ порядку  Апеляційна палата Державної служби інтелектуальної власності України: • колегіальний орган для розгляду заперечень проти рішень Державної служби щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та заяв щодо визнання знака добре відомим в Україні.
 3. 3. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності в СУДОВОМУ порядку: основні категорії спорів  спори про визнання недійсними охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;  спори про дострокове припинення дії свідоцтв на знаки для товарів і послуг;  спори про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності;  спори про оскарження рішень Державної служби інтелектуальної власності України;  спори, що виникають із інших відносин (про встановлення авторства, спільного використання об'єктів промислової власності, визнання недійсними договорів про передачу права власності та ін.).
 4. 4. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у судовому порядку  Цивільна юрисдикція: • Суб'єктний склад: сторона справи – фізична особа;  Кримінальна юрисдикція: • Наявність складу злочину: неправомірне використання об'єкта промислової власності завдання, що завдало матеріальної школи у значному розмірі (10 000 грн.)
 5. 5. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у судовому порядку  Адміністративна юрисдикція: • Суб'єктний склад: Державна служба інтелектуальної власності України – суб'єкт владних повноважень; • Предмет спору: оскарження рішення Державної служби або Апеляційної палати щодо відмови у реєстрації об'єкта права промислової власності. • !!! Постанова Верховного суду України від 16.06.2015 по справі № 826/8805/14 за позовом компанії «ГСХ Трейдмаркс Лімітед» про визнання недійсним рішення Державної служби та скасування свідоцтва № 188974 України на знак: “у разі прийняття суб'єктом владних повноважень рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та в наступному отримання заявником Свідоцтва України на знак для товарів і послуг подальше оспорювання права власності на вказаний знак має вирішуватися у порядку цивільної (господарської) юрисдикції, оскільки виникає спір про цивільне право”.
 6. 6. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у судовому порядку  Господарська юрисдикція: • Суб'єктний склад: суб'єкти господарювання; • Предмет спору: незаконне використання об'єктів промислової власності у господарській діяльності та/або визнання недійсним охоронного документу на об'єкт промислової власності. • !!! Стаття 16 ГПК України – виключна підсудність:  Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення.  Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади (Державна служба інтелектуальної власності України) розглядаються господарським судом міста Києва.
 7. 7. Забезпечення позову (ст. 151 ЦПК, ст. 66 ГПК)  Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують реальне виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог.  Допускається у разі, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.  Заяву про забезпечення позову може бути подано: до подання позову, разом з позовом або після прийняття позову до провадження, тобто на будь-якій стадії розгляду справи:  - в господарському процесі – за заявою сторони або за ініціативою суду;  - в цивільному процесі – за заявою осіб, які беруть участь у справі.  Має тимчасовий характер і діє до виконання рішення суду, яким закінчується розгляд справи по суті.  Приклад: власнику свідоцтва забороняється здійснювати дії щодо часткової або повної відмови від свідоцтва №__ на знак, повної або часткової передачі права власності на знак, видачі ліцензій, а Державній службі забороняється вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов’язані зі зміною особи власника свідоцтва України № ___на знак для товарів і послуг; частковою або повною відмовою від свідоцтва № ____, а також не реєструвати будь- які договори про передачу права власності на знак та ліцензійні договори на використання знака за вказаним свідоцтвом; не здійснювати публікацію будь-яких відомостей щодо зазначеного свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність».
 8. 8. СХЕМА ЗМІСТУ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ  ЗМІСТ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН  ОБГРУНТУВАННЯ ПОЗОВНИХ ВИМОГ  ОБГРУНТУВАННЯ ПІДСУДНОСТІ СПОРУ  ПОЗОВНІ ВИМОГИ
 9. 9. Приклад позовних вимог:  - Визнати недійсним свідоцтво України №___ на знак для товарів і послуг повністю (частково відносно товарів/послуг _класу МКТП).  - Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України №___ на знак для товарів і послуг повністю (частково) та опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені “Промислова власність”.  - Стягнути судовий збір.  + вимоги про припинення порушення права  - Зобов'язати ТОВ ___ вилучити з комерційного обігу товар з незаконно використаним позначенням _____та знищити упаковки товару, маркованим позначенням _____;  - Зобов'язати ТОВ ____ припинити використання у своїй господарській діяльності позначення _____________, зокрема у ______, а також шляхом нанесення позначення _____ на упаковку цього лікарського засобу, вивіски, пов'язаних з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.
 10. 10. Щодо судового збору  Відповідно до абз. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. № 12 за змістом статті 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.
 11. 11. КОРИСНІ САЙТИ ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ http://www.reyestr.court.gov.ua/ ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ «СУДОВА ВЛАДА» http://court.gov.ua/sudytax/ Таблиця для розрахунку судового збору та формування квитанції для його сплати http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/tax/ База даних «ВІДОМОСТІ ПРО ДОБРЕ ВІДОМІ ЗНАКИ В УКРАЇНІ» http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm РІШЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ПАЛАТИ http://sips.gov.ua/ua/apeliaciyna_palata
 12. 12. УЗАГАЛЬНЕНА СУДОВА ПРАКТИКА:  - ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»  - ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 04.06.2010 № 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»  - ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності»  - ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 22.12.2006 N 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову»  - Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 10.07.2006 № 01-8/1516 «Про посібник для суддів і слідчих «Судова експертиза прав інтелектуальної власності: збірник питань»: містить орієнтовний перелік з майже 90 питань, що ставляться на вирішення судової експертизи у спорах з ІВ.
 13. 13. Дякую за увагу!

×