Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Передача технологій та ліцензування (Падучак Богдан Михайлович )

722 views

Published on

Передача технологій та ліцензування (Падучак Богдан Михайлович )

Published in: Education
 • Be the first to comment

Передача технологій та ліцензування (Падучак Богдан Михайлович )

 1. 1. Передача технологійПередача технологій та ліцензуваннята ліцензування Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Богдан Падучак, завідувач економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук
 2. 2. Технологія – це систематизоване знання про спосіб виробництва продукту або про надання послуг у промисловості, сільському господарстві або торгівлі, незалежно від того, в якій формі закріплено це знання: Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Що таке технологія?
 3. 3.  це може бути винахід, корисна модель, промисловий зразок, сорт рослин,  або технічна інформація у вигляді певного набору документів,  або певний досвід і навички спеціалістів, які здатні створити конструкцію, встановлювати, збирати, обслуговувати або працювати на промисловій установці або промисловому обладнанні або ж керувати промисловим або торговельним підприємством у процесі виробництва. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Що таке технологія?
 4. 4. Визначальною складовою технології є знання, що відповідають наступним критеріям: Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Ознаки знання як складової технології  по-перше, знання повинні бути систематизовані;  по-друге, знання повинні існувати в певному місці, напр., бути закріпленими в письмовому вигляді або існувати як знання однієї людини;  по-третє, знання повинні мати мету.
 5. 5. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Положення законодавства України  Технологія – це результат науково-технічної діяльності, сукупність систематизованих наукових знань, технічних, організаційних та інших рішень про перелік, строк, порядок та послідовність виконання операцій, процесу виробництва та/або реалізації і зберігання продукції, надання послуг.
 6. 6. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Складові технології  наукові та науково-прикладні результати, та/або  об'єкти права інтелектуальної власності, та/або  ноу-хау.
 7. 7. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Що таке трансфер технологій?  Трансфер технологій – це процес, під час якого наявні знання, виробничі засоби або потужності, що розроблені в рамках бюджетного фінансування, використовуються для забезпечення суспільних або приватних потреб¹. ¹ Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer
 8. 8. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Що таке трансфер технологій?  Трансфер технологій – це формальна передача нових відкриттів чи інновацій, отриманих в результаті наукових досліджень вузів та некомерційних дослідницьких установ, комерційному сектору на суспільну користь¹. ¹ Association of University Technology Managers
 9. 9. Кому належать майнові права на технології, що створені за державні кошти? Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року ДЕРЖАВА (замовник НДДКР) ДЕРЖАВА (замовник НДДКР) ПРАЦІВНИК (автор технології) ПРАЦІВНИК (автор технології) РОБОТОДАВЕЦЬ (виконавець по договору) РОБОТОДАВЕЦЬ (виконавець по договору)
 10. 10. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Кому належать майнові права на технології в США? ЗАКОН БАЙЯ-ДОУЛА:  Закон про патентні процедури в університетах і малому бізнесі 1980 р.  Закон щодо роз’яснення торговельних марок 1984 р.  Указ Президента «Про полегшення доступу до науки і технологій» 1987 р.
 11. 11. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Кому належать майнові права на технології в США? ЗАКОН СТІВЕНСОНА-УАЙДЛЕРА:  Закон щодо технологічних інновацій 1980 р.  Закон про федеральний трансфер технологій 1986 р.  Закону про трансфер технологій з метою підвищення конкурентоспроможності 1989 р.
 12. 12. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Кому належать майнові права на технології в Україні?  ЦК України (ст. 429)  ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 9)  ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ст. 34)  ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (ст. 11)  ЗУ «Про вищу освіту» (ч. 3 ст. 70)
 13. 13. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні форми трансферу технологій  Створення юридичних осіб, внеском до статутного (складеного) капіталу яких є майнові права на технології  Укладення цивільно-правових договорів  Публікації наукового характеру  Передача технологій, що відбувається під час проведення різноманітних наукових заходів
 14. 14. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур  Спін-офф компанії  Старт-ап компанії  Технологічні парки  Наукові парки та ін.
 15. 15. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур  Спін-офф компанія - суб’єкт інноваційної діяльності впродовж двох календарних років з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством, засновником якого є наукова установа або ВНЗ, або який отримав ліцензію на використання технологій (ОПІВ), розроблених науковою установою або ВНЗ.
 16. 16. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур  Старт-ап компанія - суб’єкт інноваційної діяльності впродовж двох календарних років з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством, що діє на основі договірного об’єднання фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів, та займається розробленням та виробництвом нових для ринку товарів з високим ступенем доданої вартості.
 17. 17. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур  Технологічний парк - ЮО або група ЮО, що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання проектів технопарків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та забезпечення промислового випуску конкуренто- спроможної на світовому ринку продукції.
 18. 18. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур Технологічні парки в Україні:  ТП “ІЕЗ ім. Є.О. Патона”;  ТП “Інститут монокристалів”;  ТП “Київська політехніка”  ТП “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”  ТП “Інститут технічної теплофізики” та ін.
 19. 19. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур Спеціальний режим інноваційної діяльності ТП:  запроваджується на 15 років;  діє під час виконання проектів ТП;  проекти ТП підлягають державній реєстрації;  митні преференції.
 20. 20. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур  Науковий парк - ЮО, що створюється з ініціативи ВНЗ та/або наукової установи шляхом об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів наукового парк.
 21. 21. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур Наукові парки в Україні:  Корпорація “НП Київський університет імені Тараса Шевченка"  НП "ФЕД"  Корпорація "НП "Інноваційно- інвестиційний кластер Тернопілля"  НП "Наукоград-Харків"  НП "Радіоелектроніка та інформатика"  ТОВ "НП КНЕУ"  ТОВ "НП "Аерокосмічні інноваційні технології"  НП НУ біоресурсів і природокористування України "СПЯЖ“  ТОВ "НП Прикарпатський університет "  НП Миколаївського національного аграрного університету Агроперспектива  ТОВ "НП "Профілактична медицина та охорона праці-новітні системи і технології"  ТОВ "НП "Біомедичний інноваційно- технологічний кластер "БІТЕК"  ТОВ "НП "Центр трансферу технологій цивільного захисту"  ТОВ "НП Одеського політехнічного університету“  ТОВ "НП НТУ "ХПІ"  ТОВ " НП " Київська політехніка "
 22. 22. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур Особливості створення НП:  обов'язкова участь ВНЗ / наукових установ як засновників;  участь цих ЮО у формуванні статутного капіталу НП виключно майновими правами на ОПІВ;  при ліквідації – майнові права на ОПІВ не включаються в ліквідаційну масу;  певний ВНЗ чи наукова установа можуть бути засновниками лише одного НП.
 23. 23. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Основні види інноваційних структур Реалізація проектів НП:  особливості оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, комплектуючих та матеріалів для виконання проектів НП;  особливості оренди приміщень ВНЗ чи наукової установи для реалізації проектів НП;  особливості закріплення майнових прав на технології.
 24. 24. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Види договорів про трансфер технологій  Ліцензійний договір  Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності  Договір про надання ноу-хау
 25. 25. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Договори, які супроводжують ТТ  Договір про конфіденційність та спільне нерозголошення інформації  Договір інжинірингу  Договір про гарантії осіб стосовно можливості досягнення економічних показників і виробництва продукції із застосуванням технології  Договір про обслуговування обладнання та ін.
 26. 26. Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Погодження договорів про ТТ  Погодження трансферу та реєстрація технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, які передаються ЮО, що зареєстровані в інших країнах, або ФО - іноземцям або особам без громадянства.  Погодження ввезення в Україну технологій, придбання яких передбачається за бюджетні кошти.  Погодження здійснює МОН України за результатами державної експертизи технології.
 27. 27. Дякую за увагу!Дякую за увагу! Літня школа з інтелектуальної власності 20-26 липня 2015 року Додаткові питання та коментарі можна надіслати за такою адресою: E-mail: bogdan.paduchak@gmail.com

×